Minister van Justitie Geens CD&V haalt zwaar uit naar magistraten, maar welke rol spelen onze "gegijzelde" overheden daadwerkelijk bij de terreur gepleegd op de bevolking?Van de daadwerkelijke toedracht van het sinds WWII infiltreren en corruperen van de Belgische rechtstaatwaarbij de Belgische migistratuur bewust ondergefinancierd, gekneveld en uitgeschakeld wordt, is ook Minister van Justitie Geens persoonlijk uitvoerig op de hoogte gebracht!

De burgers van Europa zijn het slachtoffer van een coup gepleegd door een nietsontziende oude satanische orde die op de macht van het kapitalisme steunt, de terugkeer van een dodelijke machtscocktail van clerus en adel en de middeleeuwse slaafse positie van het volk. 

Een eeuwen oude orde die de nazionistische NWO agenda geruisloos achter de schermen heeft kunnen voortzetten door middel van o.a. de Bilderberg conferenties (foto DE TIJD: Herman Vanrompuy? na Bilderberg dinner Eu-President), waar verantwoordelijken ten volste over zijn geïnformeerd en als kennisdrager aan participeren, behalve als deze hun plicht vervulen door daar verandering in te brengen.
Wij vragen hun dan ook dat te doen in alle openheid en met transparantie om het vertrouwen van de burgers terug te winnen en u niet verder te laten gijzelen in dat systeem. Waarvoor de volgende officiele verzoekschriften aan:


In een bijzonder scherpe persmededeling haalt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) fors uit naar Jean de Codt, Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie, en Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. 


"Welk respect verdient een staat die beknibbelt op zijn meest archaïsche functie, namelijk recht spreken? Die staat is niet langer een rechtsstaat, maar een schurkenstaat", zei de Codt eerste voorzitter van het Hof van Cassatie".


Vierhonderd miljoen euro. Dat is volgens een eerste raming de economische schade van de aanslagen in Brussel. "Als de terreurdreiging blijft aanhouden of nog meer aanslagen gebeuren, kunnen de kosten nog een pak hoger oplopen", zegt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte in de krant Het Nieuwsblad. 

Dit is exclusief de kosten om de aanslagen te plegen, te coordineren, aan de burgers te verkopen via de regulaire gegijzelde media, vervolgens de ware toedracht te onderdrukken via de welbekende speciale onderzoekscommissies die geleid worden door de advocaten van de duivel zelf om maar te zeggen. Wij stellen dan ook niet dat er geen aanslagen met gewonden zijn gepleegd te Brussel, maar een combinatie van, in collusie met. Het is helaas niet anders!Straffeloosheid kan niet bestaan in Belgie volgens Kamerlid Zuhal Demir. 

"Het is logische dat wie zulke feiten pleegt, ontslagen wordt. In de privé wordt zoiets ook niet getolereerd." 

Kamerlid Zuhal Demir (NVA) heeft geen begrip voor de cipiers die het kabinet van minister Geens kort en klein sloegen, maar klaarblijkelijk wel begrip voor de aanslagen die in collusie met fracties binnen haar eigen overheid plaatsvind.


De N-VA politica pleit er zelfs voor om de rechtspersoonlijkheid van de vakbonden op de agenda te zetten. Vandaag kunnen in België wel leden van de vakbond vervolgd worden, maar de vakbond zelf niet. 

Maar mvr. Zuhal Demir, hoe zit het met de overheid zelf vragen talloze burgers zich af?
Voor wie werken zij daadwerkelijk en waarom zijn hun wel straffeloos en het klootjesvolk niet. Ze presenteren de ware toedracht altijd anders en mooier dan ze daadwerkelijk is.

Het begint er langzaam op te lijken dat de Turkse dictoriale invloed op onze christelijke maatschapij zijn tol begint te eisen? De Amerikaanse media geven de Turkse dictator Erdogan nu al de bijnaam ‘Prins van EuropaStraffeloosheid blijkt nu ook in Belgie enkel en alleen een gunst voor de overheid, met name de elite NWO vertegenwoordigers, niet voor de echte volksvertegenwoordigers en het klootjesvolk, laten we de vakbonden hun rechtspositie a.u.b. behouden!

Geopolitieke machten infiltreren en gijzelen onze Vaderlandse volkspartijen voor een globale satanische orde, misleiden en onderdrukken daarbij het Belgische en Europese volk om de god van de onderwereld te dienen.

Deze NWO overheidsbekleders beginnen dan ook de warme adem van de misleide en misbruikte bevolking in hun nek te voelen. Zij willen klaarblijkelijk ook het laatste machtsmiddel binnen onze instituten (vakbonden) in de strijd voor een democratisch voortbestaan van de burgers ontnemen. 

Laten we niet vergeten dat de bevolking in de meerderheid is, de macht en het recht bezit om deze te gebruiken tegen gecorupeerde overheden die niet het volk, maar externe mogenheden vertegenwoordigen. Dit om zo lang als mogelijk democratisch en geweldloos in dialoog te gaan, gezamenlijk oplossingen aan te bieden in het belang van de burgers. Zo niet kunnen andere stappen overwogen worden...

Dit recht moet kost wat kost gehandhaafd worden, ook in het belang van de vertegenwoordigers zelf!

Maar welke rol spelen onze gegijzelde overheden sinds WWII daadwerkelijk bij de gepleegde terreur op de bevolking?

Er is dan ook niets veranderd sinds WWII. Ook de Limburgse Theo Brouns heeft er alles aan gedaan om de toenmalige terreur en het geweld in zijn Limburg de kop in te drukken. Dit werdt door de toenmalige Limburgse nazionisten die een dubbelspel speelden in collaboratie met topmagistraten zoals Walter Ganshof van der Meersch die de functies beklede van auditeur-generaal bij het Militair gerechtshof niet in dank afgenomen. Theo betaalde dan ook met zijn leven. Een echte Limburgse patriot die onvoorwaardelijk van zijn land hield tot op de dag dat hij op 28 maart 1946 te Hasselt ongrondwettelijk vermoord werd in zijn eigen Limburg, ondanks alles zijn vaderland trouw is gebleven en onvoorwaardelijk "democratisch en geweldloos" is blijven verdedigen!

Koning Leopold III, Theo Brouns en vele anderen dienen in ere te worden hersteld, want zij waren de echte helden van hun vaderland. Theo werd ongrondwettelijk d.m.v. leugens en misleiding vermoord te Hasselt op 28 maart 1946 door toedoen van de toenmalige Belgisch-Nederlands Limburgse elite extremisten die in het geheim een dubbelrol speelden van verdeel en heers. Nazionisten die één en de zelfde lakens deelden, daarbij België, Limburg en zijn bevolking misleiden, misbruiken en geruisloos uitverkopen aan de globalisten waarbij eerst de Benelux landen, vervolgens geheel Europa en de Verenigde Naties in gijzeling worden genomen wat duidelijk word in de volgende link.
Theo Brouns zou als opvolger van de Limburgse gouverneur Gérard Romsée hiermee nooit ingestemd hebben, de daadwerkelijke rede waarom Theo vergelijkbaar met J.F. Kennedy en Pim Fortuyn heldhaftig, sereen en zonder de minste haatgevoelens de dood is ingegaan.

Dan hebben we het nog niet gehad over de democratische en menslijke morele schade die veroorzaakt is, er blijkt dan ook niets te zijn veranderd sinds WWII. INTEGENDEEL!!!


Dat diverse Christendemocraten waaronder premiers hebben deel uitgemaakt van o.a de Bilderbergconferenties en andere NWO organisaties mogen heden voor iedereen duidelijk zijn. Dat geheime genootschappen alle soevereine landen willen ontmantelen voor het implementeren van een faschistische wereld regering wordt niet gesproken. Dat daarbij niet de belangen van de burgers maar de belangen van een uiterst donkere satanische orde   vertegenwoordigd wordt, daar horen we ook niets van. Dat de Belgische democratie ten einde loopt is voor de burgers meer en meer voelbaar maar dat zal ook hier niets mee te maken hebben? 

Laten we het dan maar even hebben over Christendemocraat Vanden Boeynants die in 1972 samen met de societyfiguren waaronder, baron Benoît de Bonvoisin aan de wieg staat van het Centre Politique des Indépendants et Cadres Chrétiens (CEPIC). De groeiende macht van de nieuwe arbeidersklasse, werd door de opkomst der verenigingen en vakbonden nog extra versterkt en dreigde de oude machthebbers te onttronen, wat leidde tot het oprichting van CEPIC, een organisatie die de oorlogsschade der oude aristocratische machten moesten beperken en onderscheppen. Het hoofddoel van het CEPIC was de infiltratie van hoog tot laag in de PSC (Parti Social Chrétien) om zo op alle niveaus de invloed van de machtige vleugel der christelijke arbeidersbeweging te neutraliseren.


CEPIC steunt uiteraard op de macht van het kapitalisme en vormt de terugkeer van de dodelijke machtscocktail van clerus en adel en de middeleeuwse slaafse positie van het volk. De activiteiten en invloed van CEPIC is duidelijk de hoofdreden van het falende gebrek aan coöperatie met de werkende klasse of volkgezinde instellingen en dito politici. Slecht zij die buigen voor de oude Christendemocratische politieke macht, en delen in hun rechtloosheid en corruptie mogen meespelen. Het gewetenloos en corrupt cordon sanitaire dat tegen alle democratische rechtregels door alle andere partijen werd gesteund, was slechts mogelijk dank zij de achterbakse invloed van deze CEPIC die een vast onderdeel der federale instelling is.
 
De plannen van de Belgische meerderheid worden ondemocratisch en schandelijk gedwarsboomd, en zowel de meerderheid als het volk worden door een collectief optreden der oude machten gehinderd tot regeringsvorming. Uiteraard was het splitsen van het gerechtelijke toezicht met bevoegdheid der regio’s het grootste gevaar waarmee corruptie op nationaal vlak mee geconfronteerd werd.

Het gaat hier niet zomaar om het even wie scheep. In het najaar van 1975 organiseert de baron Benoît de Bonvoisin, samen met Emile Lecerf, Francis Dossogne en Albert Lambert, een bijeenkomst van Eurorechts in zijn kasteel in Maizeret. Op de lijst van de genodigden staan kopstukken van de Italiaanse MSI en Ordine Nuovo, de Franse Parti des Forces Nouvelles, het Britse National Fronten het Spaanse Fuerza Nueva. Op de agenda staat de uitbouw van Eurodroite en de bestrijding van de communistische subversie. Zowel communisme als socialisme zijn voor oude machthebbers de boosdoeners en bedreigen hun pogingen tot handhaving van oude machte en glorie. De beruchte baron Benoît de Bonvoisin was in de jarenzeventig 'politiek adviseur' van Paul Vanden Boeynants, betreffende werden gezamenlijk vernoemd in het Dutroux dossier als ook de Bende van Nijvel. 

Baron Benoît de Bonvoisin, alias de Zwarte Baron, werd genoemd in de dossiers rond de Roze Balletten (Zandvoort-files), Cellules Communistes Combattantes (C.C.C.). Er werd zelfs gewag gemaakt van plannen voor een rechtse staatsgreep door de entourage van VDB. Gegijzelde Bilderbergleden en de CIA zijn dan ook nauw betrokken bij valse vlag terreur en kindermisbruik, een perfect wapen waarmee men verantwoordelijke globaal onvoorwaardelijk gijzelt. 

Een uitzaaiing van de CEPIC Kanker over Europa mag een volkomen verrassing zijn, doch demonstreert een oppermacht die over gans Europa bespeurbaar is, en het Europese toneel incluis de UNO beheerst.

Het zal u dan ook niet verwonderen dat de vader van baron Benoît de Bonvoisin, namelijk Pierre de Bonvoisin, directeur van de Société Générale (Fortis) (1951 tot 1962) was wat opgericht werd in 1822 door Koning Willem I als de Algemene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt. Bij de revolutie van 1830 werd het bedrijf Belgisch (Generale Maatschappij van België, later Fortis). Pierre de Bonvoisin was vanaf de eerste dag in 1954 samen met nazi Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en de Pool Józef Retinger (vrijmetselaar) bij de oprichting van de Bilderbergconferenties.

Étienne Davignon hebben we 
hij was tevens gouverneur van de Generale Maatschappij van België van 1988 tot 2001

Het zal u dan ook niet verwonderen dat de vader van Pierre de Bonvoisin (grootvader van baron Benoît de Bonvoisin) namelijk de Belgische Alexandre Galopin tijdens de 2e Wereldoorlog (1935-44) directeur en gouverneur van de Société Générale (Fortis) was en tevens de bedenker van de Galopin doctrine wat misbruikt werd om zaken met de nazi te kunnen doen.

In de zelfde periode dat hij Vice-Chairmen Board of Directors van de nazionistische BIS Bank (midelste foto beneden) was die op 20 januari 1930 in Den Haag (Nederland) geformaliseerd werd met zijn hoofdzetel in Bazel (Zwitserland). Deze financierde de nazionistische oorlogsmachine met Hitler als frontman aan de macht. 


De Nederlanders Bilderberger Wim Duisenberg (Pvda) en Bilderberger Nout Wellink (CDA) hun Centrale nazionistische BIS Bank is heden dan ook de geruisloze motor achter opkomende wereldfascisme. Aan het eind van de oorlog in 1944 werd Alexandre Galopin niet voor niets vanwege zijn nazi collaboratie vermoord.

Het is dan ook niet toevallig dat pedo Secretaris Generaal van Justitie in Nederland Joris Demmink die van 1975 tot 1976 aan het NATO Defense College in Rome studeerde een spilfiguur binnen deze satanische pedofiele machtsovername van onze democratie speelt.


Hij als rechterhand van Koningin Beatrix en Piet Hein Donner is daarmee zodanig chantabel dat in Nederland niet meer gesproken kan worden van een democratie maar van een oligarchie waarbij 
de gehele wereldbevolking tegen hoge winsten vergiftigd wordt onder de dekmantel van “Duurzaamheid”, door ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol” in juni 1992 onder voorzitterschap van de Nederlandse Socialistische milieuminster Hans Alders (PvdA), de ondertekening van het “Kyoto-protocol” in april 1998 onder voorzitterschap van Nederlandse Socialistische milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de ondertekening in Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 2002 onder voorzitterschap van Nederlandse milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA) waarbij men onder voorzitterschap van Nederland een fascistische wereld regering aan het volk wil opdringen en de burgers met ECO-terrorisme in een hoek drijven zodat ze geen andere keus meer hebben dan deze agenda te aanvaarden! 

De banken die in deze wereldwijde vergiftiging hebben geïnvesteerd zijn daarmee feitelijk al vele malen failliet, daar de milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan door hen nooit meer zal kunnen worden betaald. Met deze voorkennis wordt via die zelfde banken, onder toezicht van de Centrale nazionistische BIS-bank, met de hulp van dezelfde Bilderberg regering bij burgers het laatste geld gestolen.

Vraag het aan de Bilderberger Mauris Lippens (Fortis Bank) en Bilderberg voorzitter Étienne Davignon (voormalig vicevoorzitter van de Europese commissie (1977-81) beide bestuursleden van deze Generale Maatschappij van België (Fortis). Mauris Lippens haalt vervolgens uit naar Nederland, de DNB en voormalig PvdA-minister van Financiën Wouter Bos in het bijzonder: "De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ons bewust aan het lijntje gehouden en veel tijd doen verliezen. Wouter Bos en DNB hebben hoogverraad gepleegd". en dus de Belgische burger in het zak gezet? Echter diverse vooraanstaande worden vernoemd in het Dutroux dossier die gelinkt wordT naar Nederland vanwaaruit de gehele Belgische staat gegijzeld word. De 322 valse vlag Gladio terreur slaat niet toevallig toe in Brussel op een voor satanisten belangrijke dag 


LEES HET VOLGENDE
PLEIDOOI VAN 5 JANUARI 2012 AAN ARBEIDSRECHTBANK TE GENT WAT DUIDELIJKHEID SCHEPT


De aanslagen in Brussel waren wederom 
Valse Vlag operaties, 
een volgende hoofdstuk in de NAVO Gladio-strategie?
Er wordt bewust chaos gecreëerd en angst gekweekt. Hoe banger mensen (gemaakt) zijn, hoe blij ze zijn met de (schijn-)veiligheid die (r)overheid ze aanbiedt. De tactiek ‘Order out of Chaos’ is wat toegepast gaat worden. De Turkse Erdogan aan België, bekijk het maar, we zullen het opnieuw doen!

De tactiek ‘Order out of Chaos’ is wat toegepast gaat worden.

Olle Dammegard is al meer dan 30 jaar als onderzoeksjournalist bezig moorden en aanslagen te onderzoeken. Van de moord op JFK (videotot de moord op Olaf Palmen, van 9/11 (videotot de aanslag in Brussel op 22/3 jl. 

U begrijpt toch dat als er maar een enkele aanleiding van collusie met overheid aanwezig is, de volledige aanslagen niet plausibel zijn!

Over deze laatste aanslag spreekt Gewoon Nieuws Radio uitgebreid en over het feit dat deze aanslag onderdeel is 
van een serie die bedoeld is om ons als burgers verworven vrijheden af te nemen, steeds meer gecontroleerd te worden en onder continue toezicht te komen.  Deze aanslagen worden georganiseerd door de (r)overheid, door NATO, de EU, door GLADIO… Olle Dammegard weet waar hij over spreekt, hij herkent de gebruikte methodiek en legt uit wat een valse vlag operatie nou precies inhoud. En ja, de aanslagen in Brussel waren wederom valse vlag operaties! Zie hieronder een interview met Olle Dammegard (klik op ondertiteling voor NederlandsDoe uw eigen onderzoek en oordeel zelf ! Het gaat om onze vrijheid mensen!!! 


De aanslagen zelf:

22 Maart 2016: Nog voor 9 uur kwam onze Belgische minister van Justitie Geens aan in het crisiscentrum, op de hoek van de Hertogstraat en de Wetstraat.

Toen stond het al voor iedereen vast dat het om een aanslag ging. ‘Wouter Beke belde Geens over Maalbeek. Het CD&V partijhoofdkwartier ligt immers net boven dat metrostation. In het crisiscentrum wist men op dat moment nog van niets.’ Maar geen seconde later begonnen de telefoons te rinkelen. Er was, zegt de minister, niet instant duidelijkheid over de link met Zaventem. Het kon een technisch defect zijn, of een brand. Maar toen de slachtoffers boven kwamen, was er geen twijfel meer.Geens: ‘Er is toen zeer professioneel en gecoördineerd opgetreden. Alain Lefèvre, het hoofd van het crisiscentrum, had de leiding. Natuurlijk speelde ook federaal procureur Frédéric Van Leeuw een belangrijke rol.


In Brussel heeft zich mogelijk een tweede aanslag voorgedaan. Bij metrostation Maalbeek, dicht bij de instellingen van de Europese Unie, waren gewonden en rook te zien. Dat meldde een ANP-verslaggever ter plaatse. Station Maalbeek ligt in het hart van de Europese wijk, met alle gebouwen voor de Europese instellingen. Ook Belgische regeringsgebouwen zijn gevestigd aan de Wetstraat, zoals het kantoor van de christendemocratische partij CD&V dat naast een uitgang van het metrostation ligt.

Er was, volgens minister Geens, niet instant duidelijkheid over de link met Zaventem. Het kon een technisch defect zijn, of een brand. Maar toen de slachtoffers boven kwamen, was er geen twijfel meer. Slachtoffers werden de eerste hulp geboden op het hoofdkwartier van de partij volgens TV Limburg

Het kantoor van de partij CD&V, pal boven de halte, werd klaarblijkelijk door elkaar geschud volgens CD&V. “Plots was er een enorme knal te horen”, zegt Tom Schiettecat.

“Het hele gebouw trilde. Ik zat op de vijfde verdieping. Het moet een hevige explosie zijn geweest. We liepen allemaal naar de ramen die uitkijken op de Wetstraat. We zagen rook uit de metro komen. Mensen die naar buiten liepen. De vuilnisbak voor het gebouw was weggeblazen.”

Is Wouter Beke (CD&V) op het verkeerde been gezet?!Waar was u op het moment van de aanslag?


"Op een partijvergadering in Beringen, in Limburg. Vlak na de ontploffing in het metrostation werd ik opgebeld en ben ik meteen naar Brussel gekomen."

Wat hebben uw collega's gezien?

"Rond 9 uur was er een enorme knal en begon het gebouw te daveren. Het was meteen duidelijk dat er een explosie was geweest, want uit het raam zagen ze dat er gewonde mensen uit de ingang van het metrostation kwamen gelopen. Er was ook een dikke rookpluim te zien. Op dat moment hebben we iedereen uit het gebouw naar de parking geëvacueerd. Daar hebben we gevraagd wie er kennis had van EHBO. Die mensen zijn terug naar binnen gegaan en hebben alle EHBO-dozen in het gebouw verzameld. Daarmee hebben ze slachtoffers verzorgd in onze cafetaria."


“Ik ben toen onmiddellijk naar Brussel gereden. Een 30-tal medewerkers waren aanwezig. Sommigen waren net aangekomen met de metro, anderen zaten in het volgende metrostel. Onder onze medewerkers is er geen enkel slachtoffer. We hebben geluk gehad.”

De mensen die er waren, hebben die iets gevoeld van de ontploffing?

“Ze zeggen dat ze dat wel degelijk hebben gevoeld. Het hele gebouw daverde. Onze mensen zijn meteen naar buiten gelopen en begonnen met het helpen van de mensen die uit de metro kwamen. Ze hebben tientallen mensen de eerste zorgen toegediend in ons Café 89 tot de hulpdiensten er waren. Toen ik er aankwam, waren de slachtoffers al weggebracht. Een half uur nadat ik er was moesten we ook het gebouw helemaal ontruimen en hebben we onze mensen die er al waren en die nog onderweg waren verzameld in onze kantoren in het Vlaams Parlement.”

Wat moet er nu gebeuren?

“Daar ga ik me niet over uitspreken. Dat is een opdracht voor de premier, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en de hele regering. Zij moeten nu een juiste inschatting maken van de veiligheidsrisico’s en de gepaste maatregelen nemen. Wat is wel weet, is dat men probeert om de fundamenten van onze samenleving onderuit te halen. Dit kunnen we nooit toelaten.”


Bloedige sporen van Parijs naar Brussel waarbij dezelfde Israëlische propaganda teams blijken betrokken te zijn bij beide aanvallen? Wie smeerde een hart vorm - in bloed - op de vloer van de Bataclan, en waarom? Nu hebben we voorzichtige antwoorden op een aantal van deze vragen.


Zelfs  een van de Amerikaanse top admiraal maakte zelfs een vlucht naar Brussel om te waarschuwen voor de terreurdaden, maar hij werd klaarblijkelijk, echter niet verwonderlijk tegengehouden.

Voormalige IsraëlischeIntel Operatives runnen de Veiligheid op Brussels Airport en verraden en misbruiken daarbij de niet jodenIsraël verzet tegen Brussel Klokkenluider bevestigt Mossad Rol. 

Het  zal u dan ook niet meer verwonderen dat bij de Brusselse terreuraanvallen valse video's en afbeeldingen gebruikt werden en met voorkennis EU gefinancierde terreur driloefeningen plaatsvonden. Het is helaas niet anders.

Na een maand van intensieve politie-onderzoeken, hebben de Belgische autoriteiten de vermeende (overlevende) terreur mastermind van de luchthaven bombarderen, geïdentificeerd en gearresteerd, de "man met de hoed" Mohamed Abrini. De andere vier vermeende terroristen die betrokken zijn bij de kamikaze bombardementen op de luchthaven en het metrostation zijn natuurlijk dood gemeld.

The Wall Street Journaal artikel,Brussels Suspect Mohamed Abrini: What We Know,” meldt dat:

After the U.K., Mr. Abrini traveled to Paris and then Brussels, where he was arrested but then released, according to the two people. But Belgian authorities passed the information about his U.K. trip, including images found on his phone, to the British, the sources said.

West’s ISIS Catch & Release Program 

Duitslands grootste persbureau Deutsche Presse-Agentur, meldde in hun artikel, Reports: Brothers known to police were among Brussels suicide bombers,” dat:

Two Brussels brothers who were known to police are among the suicide bombers who carried out deadly terrorist attacks on the international airport and subway in the Belgian capital, local media reported Wednesday.

en dat:

[Khalid El Bakraoui] had been sentenced in early 2011 to five years in prison for carjackings, after having been arrested in possession of Kalashnikov rifles, according to the Belga news agency.

His brother, 30-year-old Brahim, had been sentenced in 2010 to nine years in prison for having shot at police with a Kalashnikov rifle during a hold-up, Belga said.

The New York Times, in hun artikel, Brussels Attack Lapses Acknowledged by Belgian Officials,” verslag zal uitbrengen met betrekking tot een ander Brussels bombardementen verdachte, Brahim El Bakraoui, en zijn arrestatie en deportatie uit Turkije dat:

The Belgian justice and interior ministers acknowledged that their departments should have acted on a Turkish alert about a convicted Belgian criminal briefly arrested in Turkey last year on suspicion of terrorist activity, who turned out to be one of the suicide bombers. And the Belgian prosecutor’s office said that person’s brother — another suicide bomber — had been wanted since December in connection with the Paris attacks.

Dat betekend  4 verdachten die bekend stonden bij de Europese veiligheidsdiensten voor gewelddadige misdaden en / of terrorisme, met elk en ieder van hen in bewaring vóór de aanslagen zich ontvouwde. Lees meer


Waarover de getuigen het wel eens leken, was dat de catastrofe wellicht hoe dan ook niet voorkomen had kunnen worden. Nog los van de tijd die nodig is om het hele net te evacueren, merkte Clément op dat je wellicht toch niets kan doen “als zo’n type rondloopt met het doel om te doden”.

Je kan je zelfs de vraag stellen of een evacuatie niet nog erger zou zijn in dat geval. “Stel je maar even voor: honderden mensen op het trottoir, met daar een terrorist middenin”, besloot hij. Eerder op de dag had ook topman Jo Decuyper van de spoorwegpolitie al herinnerd aan de aanslagen in Londen, waar een laatste terrorist zichzelf op blies op één van de evacuatiebussen.

Dat er veel vergelijkingen zijn met de aanslage van 7/7 in Londen moge duidelijk zijn.

Op 7 juli 2005 ontplofte er in de Londense Metro op drie verschillende plaatsen een zware bom. Even later werd op straat ook nog een dubbeldeksbus opgeblazen. Bij deze aanslagen kwamen 56 mensen om het leven en het aantal gewonden liep in de honderden. Volgens de officiële verklaring was dit (zoals gewoonlijk) het moslimterrorisme. Maar net als op 11 september 2001, klopte die verklaring niet. De officiële verklaring werd veel te snel gegeven en daarna nog regelmatig aangepast. De vier “daders” waren weliswaar moslims, maar het bleken bij leven normale, aardige mensen, dus volstrekt geen streng geschoolde, zwaar Islamitische, doodenge baarden! Ze konden ook zelf geen bom te maken. Drie “leden van Al Qaida” zouden hen daarbij hebben geholpen.

Deze “handlangers” werden al snel gearresteerd, maar de jury wist daar drie jaar later, in 2008, totaal geen raad mee. Begin mei van dit 2009 werden ze alle drie vrijgelaten. Er was nog steeds geen enkel bewijs tegen de “daders”. De familie van de slachtoffers vroeg daarop luid en duidelijk om een onafhankelijk onderzoek. Inmiddels is de roep om onderzoek krachtiger geworden en op de website van de J7 Truth Campaign loopt een campagne om handtekeningen te verzamelen. Net als in New York eisen de nabestaanden van de slachtoffers dat de waarheid boven water komt, waarbij hun aanhang groeit.

Zie de volgende documentaire Ludicrous Diversion, naar de woorden van Tony Blair, die op de roep naar een diepgaand onderzoek antwoordde dat dit een “belachelijke afwijking” zou zijn van wat er werkelijk moet gebeuren, namelijk het terrorisme bestrijden! De naam is toepasselijk en de documentaire is zeer to the point. Uit het feit dat er in de 7/7 Bombings nog steeds geen enkel bewijs boven water is gekomen, blijkt in elk geval dat de bevolking wordt belazerd door de regering, want de waarheid wordt systematisch achtergehouden door de overheid.

De overeenkomsten met de aanslagen van 11 september zijn frappant. In beide gevallen was er een oefening gaande voor het bestrijden van een ramp. In New York was de FEMA, de Amerikaanse Dienst voor Rampenbestrijding, op 9 en 10 september in New York aangekomen voor een grootscheepse oefening, die op 11 september werkelijkheid werd. Zij hadden op 10 september nog heel rustig hun tenten opgeslagen en hun coördinatiecentrum ingericht op Manhattan, niet ver van het WTC. Alles was gereed voor het reddingswerk. De terroristen hadden het tijdstip zo perfect afgestemd op de FEMA-oefening, dat men mag vermoeden dat dit geen toeval was.

In Londen gebeurde iets dergelijks. Op 7/7 was er in Londen op papier een oefening gaande in rampenbestrijding. En ook deze oefening ging naadloos over in het echte reddingswerk. Robin de Ruiter schreef:

Toeval wil dat uitgerekend in de vroege morgen van de zevende juli een antiterreur oefening werd gehouden door het bedrijf ‘Visor Consultants’ dat gespecialiseerd is in crisisbeheersing. Bij deze ‘papieren’ antiterreur oefening werd onder meer een bomalarm in de metro en in een stadsbus gesimuleerd (!). En er is nog iets bijzonders … de antiterreur oefening vond plaats op vrijwel dezelfde locaties en tijdstippen als die waarop de echte bommen afgingen.

Men mag gerust vermoeden dat dit geen toeval was. De Management Director van Visor Consultants, die op 7/7 ’s avonds in een nieuwsprogramma iets vertelde over deze oefening, vond het echter een “coincidence”.


Meer video's Brussel terreur
° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf