Ook na Panama Papers blijft inkomstenbelasting gewoon diefstal.

Wel de sociale fraude van het onderdrukte volk aanpakken, maar geen onderzoekscommissie naar de PanamaPapers, ook volgens Louis Tobback

De Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) heeft tijdens zijn 1 mei-toespraak in Herent scherp uitgehaald naar de federale regering omdat die de zware fiscale fraude, zoals die onlangs aan het licht kwam in de PanamaPapers, ongemoeid laat. "De reden hiervoor is natuurlijk dat Bart De Wever zijn fiscaal frauderende vrienden niet wil bijten. Ook Johan Van Overtveldt zal om dezelfde reden wel aarzelen om hiertegen in te gaan", aldus Tobback.

'We zijn in Europa de kampioen van de inflatie, louter en alleen omdat de regering een reeks belastingen heeft verhoogd zoals de verhoging van de BTW op elektriciteit van 6 naar 21 procent'

"Om de sociale fraude aan te pakken worden meer dan 100 bijkomende controleurs aangeworven, maar als het gaat om zware fiscale fraude wijst men een onderzoekscommissie naar de PanamaPapers af", aldus Tobback. 

"Die documenten maken duidelijk dat het hier niet gaat om één of andere multimiljonair, maar om een wijdverbreid systeem waarbij via banken zoals Dexia duizenden erin geslaagd zijn belastingen te ontduiken. Het is een breed uitgezaaide kanker waartegen niks ondernomen wordt, terwijl de overheid wel veel volk heeft om de kleine zelfstandige uitgebreid te controleren. Men moet in de strijd tegen de fiscale fraude de juiste prioriteiten hanteren en voorkeur geven aan die plaatsen waar er miljoenen euro's te rapen vallen."

Volgens Tobback zijn een aantal hervormingen onder meer in de pensioensector wel degelijk nodig, maar moeten ze op een correcte en faire manier gebeuren en dient iedereen hiertoe bij te dragen. "Wat men nu doet, is wat men afpakt van de ene aan de andere geven. Men laat de mensen inleveren terwijl er geen enkel resultaat kan voorgelegd worden, zeker niet op vlak van tewerkstelling waar we enkel een groei van flexi-jobs zien. We zijn in Europa overigens de kampioen van de inflatie, louter en alleen omdat de regering een reeks belastingen heeft verhoogd zoals de verhoging van de BTW op elektriciteit van 6 naar 21 procent", aldus Tobback. Bron: De Morgen

Regeringsleiders, miljardairs en drugsdealer worden ontmaskerd met hun offshore bedrijven waarbij al snel opvalt dat er geen Amerikanen tussen de “slachtoffers” zitten. 

Dat rijke en machtige mensen hun kapitaal verborgen houden voor de belastingautoriteiten in de landen waar ze wonen, is helemaal niets nieuws. Iedereen doet het, alleen de één wordt betrapt en de ander niet. De Panama Papers is dan ook een eerste stap richting wereldbelasting?

Panama Papers is een project van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), een Amerikaanse organisatie van onderzoeksjournalisten die gefinancierd wordt met subsidiegeld en donaties en valt onder het Center for Public Integrity in Washington. Trouw en het FD ontvangen een geldelijke ondersteuning voor hun onderzoek naar de Panama Papers van het Center for Public Integrity/ICIJ. 

Volgens het principe "follow the money" kom je dan weer op een voorspelbare plek uit voor wat betreft de financiering hiervan.  De beruchte George Soros  via zijn Open Foundations en de Amerikaanse overheid/CIA via USAID.


De 
Open Society Foundations is namelijk van deze meneer George SorosKan het zijn dat bepaalde partijen in diskrediet gebracht moesten worden en dat deze firma daar een rol in heeft gespeeld? Opmerkelijk is het in ieder geval dat het ICIJ gevestigd is in Washington D.C. en dat de lijst van investeerders interessant is [citaat] Recent ICIJ funders include: 

Adessium Foundation, Open Society Foundations, The Sigrid Rausing Trust, the Fritt Ord Foundation, the Pulitzer Center on Crisis Reporting, The Ford Foundation, The David and Lucile Packard Foundation, Pew Charitable Trusts and Waterloo Foundation. 

George Orwell had in zijn boek "1984" wel een heel voorspellende blik van een wereld waar alles precies het tegenovergestelde is van wat je denkt. 

Een wereld waar de slachtoffers van afpersing door de overheid, criminelen worden genoemd. 

Alles en iedereen is in rep en roer omdat uit de Panama Papers is gebleken dat de rijken en machtigen der aarde niet of nauwelijks belasting betalen. 

En dat is niet eerlijk volgens vele verontwaardigde burgers, want zij werken hard en betalen netjes de bij hen door de belastingdienst afgeperste bedragen. 

Het is niet voor niets dat we hier het woord afpersen noemen, want: 

Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en/of bedreigingen. Het onderscheid bestaat erin dat de dader van dit misdrijf de goederen niet wegneemt maar doet afgeven, als gevolg van geweld of bedreiging. 

Dit is onder andere heel duidelijk gemaakt door de Amerikaanse rechter Napolitano.

http://www.judgenap.com/

Judge Napolitano: De gehele bevolking is zo geïndoctrineerd met het idee dat ze hun zuurverdiende geld moeten afdragen aan een overheid dat iedereen het normaal vindt. 

De veronderstelling is dat de overheid een grotere claim zou hebben op je persoonlijke bezittingen dan jijzelf, wat niet correct is. 

Het komt niet vaak voor dat je een rechter dit soort dingen zult horen zeggen. Toch is er een die dat doet en wel de bekende Amerikaanse rechter Napolitano. 

Hij geeft een voorbeeld: 

Je zit ’s avonds thuis televisie te kijken en er wordt aangebeld. Je doet de deur open en staart in de loop van een pistool terwijl een man zegt, “Geef mij je geld, want ik wil het in jouw naam weggeven”. Verontwaardigd bel je later de politie om te melden dat je bent overvallen en je krijgt te horen dat het iemand van de belastingdienst was. 

Dat is wat belasting is. Het is een overheid die tegen je zin in geld uit je perst om het vervolgens in jouw naam weg te geven. 

Rechter Napolitano is een overtuigd Libertariërwat inhoudt zoveel mogelijk vrijheid voor de burger en zo min mogelijk overheidsbemoeienis. 

Jarenlang had hij een eigen show bij Fox News, maar dat was heel snel voorbij toen hij in een uitzending het volgende zei zoals te beluisteren in de onderstaande video (Saillant is dat opperrechter Antonin Scalia, toen nog in leven, in beeld komt op het televisiescherm in de video). Een waarschuwing tegen de overheid en de gevaren daarvan. 

Gevaren die door Napolitano ook uitgebreid worden belicht in een van zijn boeken die een titel draagt afkomstig van een uitspraak van Voltaire: “Het is gevaarlijk om gelijk te hebben wanneer de overheid fout zit”. 

Vier dagen voor Antonin Scalia dood nam de naar uiterst grote waarschijnlijkheid, vermoordde Amerikaanse opperrechter een besluit dat verstrekkende gevolgen zou hebben. Zijn beslissende stem gaf de doorslag voor de voorlopige blokkering van de klimaatplannen van president Obama en de nieuwe VN Wereldregering. 

Amerikaanse columnist John Upton stelt: "Door zijn overlijden heeft Scalia mogelijk meer gedaan voor de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering dan de meeste mensen in hun hele leven kunnen doen".

Bekijk de volgende video documentaire en huiver wanneer je klokkenluiders uit speciale supergeheime militaire eliteteams hoort uitleggen aan een moedige onderzoeksjournalist hoe dit in de parktijk in z'n werk gaat. Ook de geheime kill list van Obama uitgevoert met belastingsgeld waar sommigen het bestaan wel eens van willen betwijfelen, komt aan de orde.

Dat "het opruimen van mensen" geen enkel probleem is voor de Amerikaanse president Obama, daarvan is ook de jeugd in Rusland overtuigd.

De onderstaande video is inmiddels al meer dan een half miljoen keer bekeken.


De kern van het verhaal is natuurlijk dat tegenwoordig het belang van de individuele burger niet meer boven dat van de overheid staat zoals het hoort, en we als maatschappij steeds verder afdwalen van de grondwet. 

In de volgende video die al enkele jaren oud is, maar waar Napolitano zinnige dingen zegt, komt onder andere aan de orde dat hij van mening is dat wij “een morele plicht hebben om ongehoorzaam te zijn aan stommiteit”. 

Met andere woorden, als er door overheden stompzinnige wetten worden ingevoerd, zijn wij verplicht om die wetten naast ons neer te leggen. 

Wat je in alles duidelijk proeft, is dat Napolitano mensen probeert de waarschuwen voor het monster dat overheid heet en niet voor niets zegt dat verstandige mensen wapens en goud kopen. 


Alhoewel hij nog steeds optreedt als juridisch adviseur bij Fox News is hij daar wel op een zijspoor gezet. 

Het waren ooit diezelfde Amerikanen die een vrijheidsstrijd leverden om te ontsnappen aan de belasting van de Engelse overheid. 

Tijdens zijn inhuldigingstoespraak zei de beroemde Amerikaanse president Thomas Jefferson het volgende: 

“Een wijze en zuinige overheid zal ervoor zorgen dat mensen elkaar niet verwonden en zal hen verder vrij laten om hun eigen zaken te regelen ten aanzien van industrie en zelfverbetering en zal niet het brood uit hun mond nemen dat ze met werken hebben verdiend”. 

Tegenwoordig is het andersom. Je moet eerst de gulzige mond van de overheid voeden  en de kruimels die er dan overblijven mag je zelf opeten. 

Hoe zou een land er uit zou zien zonder inkomstenbelasting.

Als je de mainstream media moet geloven zal een land al snel veranderen in totale chaos als men bij de overheid niet nauwkeurig de vinger aan de pols houdt voor wat betreft economie en financiën. 

Wat dat betreft is Amerika een prachtig voorbeeld van hoe het omgekeerde waar is. De beste periode economisch gezien in de VS was die tussen de burgeroorlog (1861-1865) en 1913. 

In die periode bestond er geen Centrale Bank en geen inkomstenbelasting en maakte het land een explosieve economische groei door. Voor de meeste mensen zal een dergelijke maatschappij vandaag de dag onvoorstelbaar zijn, maar het systeem werkte destijds goed, heel erg goed zelfs. 

Het is dan ook in die tijdsperiode waarin veel uitvindingen werden gedaan die onze wereld er nu heel anders uit doet zien. Het is wonderbaarlijk wat er allemaal mogelijk is als de overheid aan de kant stapt. Je hoeft alleen maar even in de Wikipedia te kijken om te lezen wat er economisch gezien in die tijd gebeurde in Amerika. 

Wanneer hardwerkende mensen de vrijheid wordt gegeven om hun dromen waar te maken dan schijnen er grote dingen te gebeuren. De mens is natuurlijk ook geschapen om te creëren, uit te vinden, te bouwen en met elkaar te handelen. Allemaal hebben we iets bij te dragen aan de maatschappij en als de gezinnen en families sterk zijn en men laat de onzichtbare hand van de vrije markt haar werk doen, dan hebben gemeenschappen de neiging om te floreren. 

Het is dan ook absoluut geen toeval dat de periode van grootste economische groei in de Amerikaanse geschiedenis plaatsvond tussen de burgeroorlog en 1913. Daarna veranderden er een aantal dingen. De Centrale Bank (Federal Reserve Bank) werd opgericht en voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis werd inkomstenbelasting ingevoerd. 

Vandaag de dag wordt het gehele financiële systeem beheerst door die Centrale Bank en liggen bevolkingen krom om hun zuurverdiende geld af te dragen aan de overheid die het weer doorgeeft aan de bankiers. 

De waarde van de Amerikaanse Dollar is sinds 1913 met 96 procent afgenomen en de nationale staatsschuld is 5000 keer hoger dan destijds. Ondertussen wordt het hele systeem gerund door bureaucraten. Bijna iedere zakelijke beslissing wordt beïnvloed door óf belasting óf de miljoenen regels, wetten en voorschriften die het levensbloed uit het economisch systeem wegzuigen. 

De Federal Reserve werd opgericht in 1913, een jaar nadat de Titanic tot zinken werd gebracht door de Jezuïeten en daarmee hun grootste en machtigste tegenstanders naar de bodem van de oceaan verdwenen. 

In 1910 kwamen er een aantal mannen bij elkaar op Jekyll Island, net voor de kust van Georgia, om plannen te maken voor de oprichting van de Federal Reserve Bank (FED). Aanwezig waren ondermeer Nelson Aldrich en Frank Valderclip namens de Rockefeller familie. En verder Henry Davidson, Charles Norton en Benjamin Strong als vertegenwoordigers van J.P. Morgan. Tenslotte was er Paul Warberg, de vertegenwoordiger van de Rothschilds bankdynastie. 

Er waren ook een flink aantal machtige individuen die geen voorstander waren van het Federale Reserve Banksysteem. Dat waren onder andere Benjamin Guggenheim, Isa Strauss en John Jacob Astor. Deze drie behoorden tot de rijkste mensen op aarde, waren felle tegenstanders van de FED en stonden dus in danig de weg bij de plannen van de Jezuïeten. 

Deze drie mannen werden overgehaald om aan boord te gaan van het prachtige drijvende paleis met de naam Titanic. Niet alleen waren deze drie mannen tegenstanders van de FED, maar ook zouden zij hun rijkdom en macht hebben gebruikt om de Eerste Wereldoorlog te voorkomen. 

Volgens Wereldbank klokkenluider Karen Hudes is het cirkeltje weer rond omdat tot op de dag van vandaag nog een groot deel van het Amerikaanse belastinggeld in het Vaticaan terechtkomt 


Wanneer men in Amerika belasting betaalt, gaat dit niet naar de Amerikaanse overheid, maar direct naar de Federal Reserve Bank (FED). 

Vervolgens wordt het geld doorgestuurd naar Londen waar de bankiers 40 procent houden en de andere 60 procent gaat direct naar de Jezuïeten in het Vaticaan. 

Dat is wat klokkenluider Karen Hudes onder meer vertelt in het mogelijk meest onthullende interview ooit, wat er gebeurt met de opbrengsten van de Amerikaanse belastingen. Deze geldstroom hangt direct samen met de geheime machtsstrukturen in de wereld en alle criminaliteit die eruit voortkomt. 

Zo kan het zijn dat een overheid de slachtoffers van hun uitzuigen en afpersen namens de duistere elite verklaart tot misdadigers. 

Geheel in de traditie van het boek "1984" van George Orwell waar Big Brother vandaan komt en waar alles precies het omgekeerde is van wat je denkt.


http://niburu.co/


° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf