Vrijhandelsverdrag met Amerika gaat Europese belastingbetalers miljarden Euro's en miljoenen levens kosten.Vrijhandelsverdrag met Amerika gaat Europese belastingbetalers miljarden kosten – 
Oproep: Onderteken petitie voor referendum over het TTIP, dat al ruim 120.000 handtekeningen heeft gekregen – Bijna 600.000 banen verloren door vrijhandelsverdrag, gemiddeld inkomen daalt in Noord Europa met ruim € 4800,-

Links: Deze demonstranten vatten in één zin samen waar het TTIP in werkelijkheid om gaat: alle macht aan vooral Amerikaanse multinationals, ten koste van de banen, het inkomen en de gezondheid van de Europese burgers. Geen wonder dus dat Brussel, Berlijn en Den Haag de details van het TTIP zorgvuldig verborgen houden.

De gerenommeerde London School of Economics velt in een rapport een vernietigend oordeel over het TTIP vrijhandelsverdrag dat de EU met de VS wil sluiten. Volgens de economische experts herbergt het TTIP grote risico’s voor Europa en brengt het ons nauwelijks iets goeds. Opmerkelijk is dat de Britse premier Cameron opdracht gaf voor het onderzoek, maar toen de uitkomst hem niet aanstond, het vervolgens werd weggemoffeld.

 

Tegenstanders van het TTIP, die zich hebben verenigd in ‘Global Justice Now’, hebben de Britse versie van de wet openbaarheid bestuur gebruikt om het LSE-rapport, dat uit 2013 dateert, boven tafel te krijgen. De conclusies in dat rapport zullen het premier David Cameron waarschijnlijk nog moeilijker maken om het Britse volk ervan te overtuigen in juni voor een langer verblijf in de EU te stemmen.

TTIP gaat Europese belastingbetalers miljarden kosten

Volgens de London School of Economics zal het TTIP de Britse (en Europese) belastingbetalers vooral heel erg veel geld gaan kosten. Voordelen zijn er nauwelijks. De beweringen van politici dat Europese investeerders het in de VS makkelijker zullen krijgen, zijn op zijn best zeer twijfelachtig.

De economen wijzen op het vergelijkbare NAFTA akkoord tussen de VS en Canada. De Canadezen zijn daardoor al miljarden kwijtgeraakt aan dure rechtszaken die door Amerikaanse investeerders werden aangespannen. Ook in het TTIP krijgen deze investeerders de macht om Europese overheden voor het gerecht te dagen. Gezien de ervaringen in Canada zal het enorme sommen belastinggeld gaan kosten om met hen te schikken. Europa wordt daarin zelfs kwetsbaarder voor de VS dan Canada.

De LSE ontrafelt een tweede leugen van de politici: extra investeringen in de economie zullen er niet of nauwelijks komen, ook niet uit India of China, omdat investeerders nu al meer dan voldoende ruimte en rechtszekerheid hebben op de Britse en Europese markten. Ook in dit opzicht is het TTIP enkel gunstig voor de Amerikanen, maar wel ten koste van investeerders uit andere landen. De Amerikanen azen met name op volledig vrije toegang tot het nog in ontwikkeling zijnde Oost Europa.

Politici weigeren details verdrag bekend te maken

De slechte ervaringen die Canada met het NAFTA vrijhandelsverdrag heeft, dreigen met het TTIP ook de onze worden. Geen wonder dat premier Cameron het onderzoek onmiddellijk achter slot en grendel opborg, en in plaats daarvan gewoon doorging met het opnoemen van de in werkelijkheid niet bestaande voordelen van het verdrag voor Europa. De Britse leider overlegde gisteren nog met twee andere grote voorstanders van het TTIP, de Amerikaanse president Obama en de Duitse bondskanselier Merkel.

Ook Merkel heeft tot nu toe geweigerd de details van het TTIP openbaar te maken, reden waarom er bij onze Oosterburen afgelopen weekend nog massale demonstraties werden gehouden. In politiek Den Haag doet men er zoals gewoonlijk hoofdzakelijk het zwijgen toe als er weer eens zal worden ingestemd met besluiten of verdragen waarvan men beseft dat deze schadelijk zijn voor de Nederlandse werknemers en belastingbetalers.

Bijna 600.000 Europese banen zullen verloren gaan

Vorig jaar waarschuwde de Britse vakbond GMB dat de EU na het sluiten van het TTIP vrijhandelsverdrag met de VS overspoeld zal worden met tot nu toe verboden zwaar giftige chemicaliën die erom bekend staan kanker, geboorteafwijkingen en ontwikkelingsstoornissen te veroorzaken.

In 2014 bleek uit een onafhankelijk onderzoek van het Global Development & Environment Institute dat van de beloofde stimulatie van de werkgelegenheid in Europa niets terecht zal komen, en er de komende 10 jaar juist 583.000 banen verloren zullen gaan. Ook zullen de gemiddelde lonen in Noord Europa jaarlijks met maar liefst € 4848,- dalen als gevolg van het TTIP.

‘Veiligheid en gezondheid burgers op het spel’

De Europese Commissie beweert dat het TTIP de Europese economie een impuls van € 120 miljard kan geven, maar critici houden vol dat alleen al het feit dat de onderhandelingen achter gesloten deuren worden gehouden bewijst dat naast de werkgelegenheid en het inkomen ook de veiligheid en de gezondheid van de Europese burgers doelbewust op het spel worden gezet.

Massavergiftigingen de toestemming van de Europese Commissie

Hoever Nederland en België met de vergiftiging van 6,5 miljard wereldbewoners vanuit de Nederlandse politiek met de hulp van de multinationale ondernemingen  als Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus (voorheen: Hoogovens), DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto gaat maakt bijgevoegde klacht d.d. 29 mei 2006 (deel 1)(deel 2) aan de Secretaris-Generaal van de Europese Commissie, ingediend door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. namens de Sociale Databank Nederland, de Stichting Behoud Leefmilieu Buggenum en een 10-tal directe belanghebbenden, met aanvullend  verzoekschrift d.d. 20 oktober 2011 aan EU-Commissie t.a.v. José Manuel Barroso President van de Europese Commissie.met onderbouw glashelder. 


Feiten

In 1983 heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) de Nederlandse Grondwetherziening goedgekeurd met daarin opgenomen het zelfstandige artikel 120, waarmee de toetsing van wetten en verdragen door een rechter aan de Nederlandse Grondwet is uitgeschakeld.

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Vanwege het feit dat Nederland via het Benelux-Verdrag zit verbonden aan België en Luxemburg, had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan de Belgische en Luxemburgse regering om het door hen te laten toetsen door het Belgische Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie van België aan de Belgische Grondwet. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Belgische Grondwet uitgeschakeld.

Vanwege het feit dat Nederland via het Europees- Verdrag zit verbonden aan alle landen van de Europese Unie, had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan alle lidstaten van de Europese Unie om het door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet van alle lidstaten van de Europese Unie. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Grondwet in alle landen van de Europese Unie uitgeschakeld.

Vanwege het feit dat Nederland via het Handvest van de Verenigde Naties zit verbonden aan alle landen van de Verenigde Naties had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan alle landen van de Verenigde Naties om het door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet van alle landen die zijn verbonden aan de Verenigde Naties. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Grondwet in alle landen van de Verenigde Naties uitgeschakeld. 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/vraagtekens-bij-nieuwe-bijbaan-van-neelie-kroes
De volgende nog in leven zijnde meest bekende VVD-politici (zie foto’s hierboven) hebben op deze slinkse wijze vanaf 1983 de Grondwet in België, Luxemburg, alle landen van de Europese Unie en alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties uitgeschakeld, waarmee hun partijpolitieke agenda “de vernietiging van de aarde en alle daarop levende wezens” ten gunste voor kort economisch gewin voor enkelen heeft kunnen beginnen

Obama wil door middel van TTIP vrijhandelsverdrag Europa economisch en politiek op de knieën dwingen

Lachend samenwerkend, en zoals gebruikelijk alle protesten van de gewone man volledig negerend, aan de economische en maatschappelijke ondergang van  Europa.

De reacties in Groot Brittannië op Obama’s onbeschaamde inbreuk op de regel dat je je als regeringsleider niet bemoeit met de interne aangelegenheden van een andere bevriende staat, waren niet mals. Zowel het pro-Brexit als het anti-Brexit kamp waren onthutst dat Obama met dreigementen eiste dat het land lid van de EU blijft. In een redactioneel commentaar in The Telegraph wordt gewezen op Obama’s ‘prestaties’, of beter gezegd: het gebrek hieraan, in de afgelopen 7,5 jaar. ‘Waarom zouden we luisteren naar een president die de wereld in chaos heeft gestort?’

Obama eist acceptatie TTIP

In het commentaar van Janet Daley wordt als eerste aanstoot genomen aan het feit dat Obama de vele Amerikaanse soldaten aanhaalde die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen bij het beschermen van een onafhankelijk Groot Brittannië. ‘Had Obama überhaupt enig benul dat hij de Britse kiezers nu juist opdraagt om de onschendbare principes van een democratisch aansprakelijke regering en zelfbeschikking op te geven, precies waar de Amerikaanse en Britse strijdkrachten hun ultieme offer voor brachten?’

Zoals met zoveel uit- en toespraken van Obama wordt ook nu de vraag gesteld ‘of deze bizarre interventie niet nog cynischer had gekund, of dat hij opzettelijk verkeerd geïnformeerd’ was. Het schijnt dat Obama met zijn vurige pleidooi voor het TTIP (Trans Atlantische Vrijhandelsverdrag), wat volgens onafhankelijke onderzoeken de doodsteek zal zijn voor de Europese economie en werkgelegenheid, enkel de handelsbelangen van het Amerikaanse bedrijfsleven op het oog heeft.

‘Dit was geen waarschuwing, maar een dreigement’

Obama dreigde zelfs dat bij een Brexit een nieuw handelsverdrag met de VS wel eens 10 jaar op zich zou kunnen wachten. Wel, daar zal de Britse bevolking waarschijnlijk juist heel blij mee zijn, want met het TTIP krijgen grote multinationals vrijwel onbeperkte macht over de bevolking en zelfs over onze parlementen. Het zullen dan bedrijven zoals het gehate Monsanto zijn die bijvoorbeeld gaan bepalen wat we wel of niet ‘mogen’ eten en drinken.

‘Dit was geen waarschuwing, dit was een dreigement,’ stelt Daley dan ook. ‘Blijf in de EU en maak vrij baan voor Amerikaanse concurrenten, of anders... De boodschap van deze in een fluwelen handschoen verpakte ijzeren vuist is dat Obama wil dat wij in een monolithisch, homogeen handelsblok blijven, waar het makkelijker zakendoen mee is. Met andere woorden: wij moeten onze juridische onafhankelijkheid en parlementaire zeggenschap opgeven voor het voorzichtige economische herstel in Amerika.’

Er is echter geen enkele indicatie dat de Amerikanen bereid zijn om hetzelfde voor ons te doen. Geen enkel offer van Washington, helemaal niets. En dat terwijl Obama op internationaal politiek vlak verantwoordelijk is voor ‘de meest dramatische ontwikkelingen van de afgelopen 8 jaar’.

Verkeerde inschatting spanningen met Rusland

Jammer genoeg gaat ze dan op de politiek-correcte toer door Obama verantwoordelijk te houden voor de acties van de Russische president Vladimir Putin, omdat Obama Oost Europa ‘in de steek’ zou hebben gelaten, wat deze landen zou blootstellen aan de ‘agressie’ van Rusland, en het accepteren van de ‘annexatie’ van de Krim, wat in werkelijkheid een 100% democratische aansluiting was. Ook krijgt Obama de schuld van het aanblijven van de Syrische president Assad, ‘proxy’ van Rusland, die zeer ten onrechte de schuld krijgt van de massale moslim migrantenstroom naar Europa.

Zoals onze lezers al lang weten zijn het juist de Amerikanen die de burgeroorlogen in Oekraïne hebben veroorzaakt door een illegale fascistische staatsgreep tegen de wettig gekozen regering te steunen, en zijn het dezelfde agressief provocerende Amerikanen die nu steeds meer troepen, tanks en vliegtuigen naar de grenzen met Rusland sturen. Behalve dat Obama de Europeanen economisch en politiek op de knieën wil dwingen, probeert hij ook nog eens een nieuwe grote oorlog op ons continent te ontketenen.

‘EU biedt mij enkel voordeel, maar toch stem ik voor uittreding’

‘Het opheffen van de grenscontroles in de EU, gecombineerd met het unilaterale Duitse besluit om de massale binnenkomst aan te moedigen, heeft een levende hel doen ontstaan waarin georganiseerde mensensmokkelaars op industriële schaal kunnen opereren,’ stelt Daley dan wel terecht.

‘Toen dit (Brexit) referendum begon, wist ik niet wat te stemmen, want het lidmaatschap van de EU is dagelijks vrijwel uitsluitend een voordeel voor mij,’ vervolgt ze. ‘Maar ik geloof in democratische legitimiteit, wat betekent dat we aandacht moeten geven aan mensen die mijn voordelen niet hebben. Moet ik dus kiezen voor eigenbelang of voor politieke principes? Gezien de campagne, met zijn gewetenloze pogingen om het moedige kiezersvolk te tiranniseren en te terroriseren, heb ik mijn keus gemaakt: ik zal stemmen vóór Uittreding.’

Juist het feit dat uitgerekend iemand die toegeeft dat de EU haar enkel voordelen heeft gebracht, toch voor het verlaten van de Unie gaat stemmen, vonden wij –ondanks haar volledig verkeerde inschatting van het ontstaan van de gespannen verhoudingen met Rusland- opmerkelijk genoeg om onder uw aandacht te brengen.

Omdat het aantoont dat er gelukkig nog steeds mensen in de gevestigde orde zijn, die inzien dat zowel de EU als het TTIP –wat ook de Duitse bondskanselier Merkel er ondanks massale protesten zo snel mogelijk doorheen wil drukken - een einde maken aan de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van de gewone burgers – van u en mij. En die daar weigeren aan mee te werken, omdat ze beseffen welke afschuwelijke gevolgen dit uiteindelijk voor onze vrijheid, vrede en welvaart zal hebben.

Teken petitie voor referendum over TTIP

Om al deze redenen is er een online petitie gestart voor een referendum over het TTIP- en CETA verdrag (CETA: vergelijkbaar verdrag met Canada). Wij roepen iedereen op om deze petitie, die al bijna 121.000 handtekeningen heeft gekregen, te ondertekenen (let op: u krijgt na afloop een email waarmee u uw ondertekening moet bevestigen, anders telt deze niet mee). Zodra de 300.000 zijn gehaald, heeft de regering geen andere keus dan een referendum te organiseren. Het grote succes van het recente Oekraïne referendum bewijst dat ondertekening wel degelijk zin heeft!

Xander

° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf