Vlaanderen moet er radicaal anders gaan uitzien, maar waar gaat dit daadwerkelijk naartoe?

Vaarwel rommelig Vlaanderen: Schauvliege wil betonstop, maar waar gaat dit naartoe? 

Burgers zijn zich tussentijds welbewust dat niets meer is wat het lijkt, dat onze overheden een externe globale agenda vertegenwoordigen en niet meer de burgers. De valse vlag aanslagen in Brussel en het massaal overspoelen van immigranten naar Europa heeft deze bewustwording explosief doen toenemen.

Agenda 21. Versterking van de duurzame ontwikkeling

Ook de Stad Brussel heeft de vernieuwde lokale Agenda 21 aangenomen. De versie van 2010 moet de acties uit 2008 rond duurzame ontwikkeling op het grondgebied van de Stad versterken en verbreden.

De Stad nam haar eerste lokale Agenda 21 aan in 2008. Het programma met concrete acties is een vertaling naar het lokale niveau van de Agenda 21, een internationale verklaring met 2.500 aanbevelingen rond duurzame ontwikkeling voor de planeet in de 21ste eeuw. De lokale Agenda 21 laat toe om de aanbevelingen aan te passen aan het terrein en de inwoners.

De Agenda 21 is een actieplan die de prioriteiten rond duurzame ontwikkeling van de Stad en het OCMW bevat.

Het bevat meer dan 150 actiefiches georganiseerd rond 5 doelen en verdeeld over 22 interventiedomeinen. Deze actiefiches, die doelstellingen en indicatoren bevatten, zijn onderhevig aan een jaarlijkse evaluatie. Dit plan definieert een gedragscode voor het gemeentepersoneel, de lokale overheid, de gebruikers en de burgers.

Zie onderstaande video, AGENDA 21 CONSULTANT vertelt ons de volledige agenda die globaal zal worden toegepast onder toezicht van de Verenigde Naties.

Tegen 2050 mag in Vlaanderen geen extra open ruimte meer ingenomen worden door huizen, industrie en wegen. Dat zegt Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V). Ze wil het makkelijker maken om oude verkavelingen te verbouwen of af te breken.

Schauvliege legt momenteel de laatste hand aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). De Morgen kon het plan, dat de ruimtelijke verrommeling moet stoppen, exclusief inkijken. Vlaanderen heeft op dit moment de grootste bebouwde oppervlakte van Europa. Bovendien komen er nog elke dag negen voetbalvelden beton en asfalt bij.

"Er wordt te veel open ruimte aangesneden. We moeten die trend keren", benadrukt Schauvliege. Tegen 2050 wil ze een betonstop doorvoeren. Elk nieuw bouwproject moet tegen dan gecompenseerd worden door elders minstens evenveel ruimte terug te geven aan de natuur. Het zijn de lokale besturen die daarop moeten toezien.

In de praktijk betekent dit dat we straks allemaal dichter bij mekaar moeten wonen en ook efficiënter moeten omspringen met het kleine lapje grond dat Vlaanderen heet. Schauvliege heeft een reeks voorstellen klaar die hiervoor moeten zorgen. "Ik wil een evolutie, geen revolutie."

Het opvallendste voorstel is de afschaffing van de verouderde verkavelingsvoorschriften. De woningen uit de jaren 60 en 70 zijn vaak te groot voor één gezin, maar door deze voorschriften is het moeilijk om ze te verbouwen tot een meergezinswoning, of om ze af te breken.

In de toekomst zal dit gemakkelijker worden. Meer en meer oude verkavelingen, zeker in de dorpscentra, zullen dan moeten wijken voor kleinere woningen of appartementsblokken. Schauvliege: "Als mensen vroeger bouwden, wilden ze weten dat er rondom hen geen 'gekke' dingen konden gebeuren. Verkavelingsvoorschriften zorgden voor uniformiteit. Maar in de toekomst moeten we anders gaan wonen, en dat vraagt veranderingen."

Groennorm
Dichter bij mekaar gaan huizen moet tegelijk wel leefbaar blijven. Daarom wil Schauvliege een 'groennorm' invoeren. Wie in Vlaanderen nog wil bouwen, zal dat dan niet meer kunnen zonder op zijn bouwgrond een stukje groen te voorzien.

Of dat zal moeten gebeuren per verkaveling of per bouwgrond, is nog niet uitgemaakt. Om hoeveel groen het precies moet gaan, evenmin. Maar het principe staat wel vast voor Schauvliege. "Iedereen moet de kans krijgen om te sporten of tot rust te komen in het groen, zonder dat ze eerst in de file moeten staan op weg naar het dichtstbijzijnde park."

In de toekomst wil Schauvliege niet meer toelaten dat een verkaveling wordt volgepropt met zoveel mogelijk huizen, elk met hun eigen vierkante meter grasveld. De christendemocrate verwijst zelf naar vakantieparken zoals Centerparcs, waar kleine huizen een grote tuin delen.

Schauvliege zal haar plannen eerstdaags voorleggen aan de regering. Tegen volgend jaar moeten ze helemaal klaar zijn. Bron De Morgen


De doelstelling is dan ook om op de eerste plaats de blanke Europeaan te laten uitsterven  en vervolgens te regeren over een wereld van enkel mestiezen of mixtiezen: Nakomelingen uit verbintenissen tussen Europeanen en andere rassen die niet tot de Europeanen worden gerekend, zoals onwettige kinderen en hun afstammelingen volgens het zionistische plan van Kalergi. 

Hierbij moet Europa ten onder gaan in een oorlog tussen christen en islam waarbij de blanke Europeaan onderdrukt wordt ten opzichte van de immigranten die vervolgens de blanke Europeaan moet vervangen. Verdeel en Heers waarna de verdere de-populatie van het volk zal plaatsvinden tot een controleerbaar aantal onderdanen. 

De aanslagen in Parijs en vervolgens Brussel zijn daar wederom een duidelijk voorbeeld van!!! Het blanke ras is dan ook het grootste gevaar voor het satanisch zionistenplan betreffende het Midden-Oosten en de rest van de wereld.

Het zal u dan ook niet meer verwonderen dat eigen volk bewust aan de afgrond van de maatschappij geraakt vanwege betreffende corruptie binnen onze gegijzelde overheidsinstituten. Hierbij worden alle rechten van de blanke Europeaan ontnomen wat nogmaals duidelijk wordt in het volgende bezwaarschrift d.d. 18 oktober 2011 gericht aan burgemeester en schepenen van Zonhoven.
Betreffende ambtenaren beseffen klaarblijkelijk niet dat ook zij misleid en misbruikt worden en daarbij nog tot de elite, nog tot het volk zullen behoren. Ook wensen wij er op te wijzen dat integere politie ambtenaren binnen Limburg (die de overgrote meerderheid zijn) net als het volk misleide en misbruikte slachtoffers zijn van dit alles vernietigend beleid. Wij zien hun dan ook als medestanders, geen tegenstanders, ter gepaste tijd zal dit dan ook duidelijk worden.

° http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-mei-2011-besluit-leefloon-ocmw-simons.pdf° http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pv-uithuiszetting-ingrid-simons.pdf° http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-oktober-2011-verzoekschrift-ocmw-simons.pdf

Ook Nederlandse dakloze waaronder Klokkenluider Francis Cappelle maakt als ervaringsdeskundige en slachtoffer van het huidige beleid 

Volg o.a. NICO VAN DEN HAM om een idee te krijgen hoe ernstig de mistoestanden zijn die door de regulaire media voor u worden achtergehouden.


Rekening houdend met de verdere invasie van zogenaamde politieke islamitische vluchtelingen wensen wij nogmaals de onderstaande gegevens te publiceren zodat de objectiviteit het recht krijgt.

Dit om de publieke opinie te informeren over dit alles vernietigend beleid dat mede opgezet en gefinancierd wordt door de van Joodse afkomst zijnde George Soros als ook Nederlandse prinses Mabel Wisse Smith, Open Society Foundation
° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf