Actueel nieuws

16/07/12 Verzoek om een persoonlijk gesprek met Herman van Rompuy als Voorzitter van de Raad van de Europese Unie, samen met No Cancer Foundation, met als doel te komen tot een Aarde Reddende Politiek.

 

Aan Herman van Rompuy

Voorzitter van de Raad van de Europese Unie
Wetstraat, 175

B-1048 Brussel

Tel. 32 (0) 2 281 56 50

Fax 32 (0) 2 281 49 77

E-mail: public.info@consilium.europa.eu en

press.office@consilium.europa.eu

18 juni 2012 Brief Europees President Herman van Rompuy.pdf Weergeven Downloaden

 
Verzoek om een persoonlijk gesprek met Herman van Rompuy als Voorzitter van de Raad van de Europese Unie, samen met No Cancer Foundation, met als doel te komen tot een Aarde Reddende Politiek.
 
Geachte voorzitter Van Rompuy
 
Mede namens No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) willen wij u bedanken voor uw brief d.d. 18 juni 2012 waarmee u heeft gereageerd op onze brief d.d. 27 mei 2012 en daarmee persoonlijk kennis heeft genomen van de inhoud (zie bijlage).
 
No Cancer Foundation en De Nederlandse De Groenen in ballingschap in België (https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ ) vertrouwen op een snelle oplossing vanuit Europa onder uw voorzitterschap, anders is het afgelopen met het leven op onze aarde, door toedoen van de Bilderbergers vanuit het vanuit Nederland voortgezette Hitler-Kabinet. Dat Nederland de volledige vergiftigingsmacht over geheel Europa heeft en vanuit Europa over de gehele wereld maken de door mij (Ecologisch Kennis Centrum B.V.) in 1998 gewonnen uitspraak bij de Raad van State en het in 1999 gewonnen arrest bij het Europese Hof van Justitie glashelder. Als bewijs daarvoor lees de volgende krantenartikelen uit die tijd.
 
 
 
 
 
 
Alle Nederlandse ambtenaren mogen als gemachtigden van hun besturen deze onherroepelijke uitspraak van de Raad van State en onherroepelijk Arrest van het Europese Hof van Justitie vanaf 1998 overtreden zonder daarvoor strafrechtelijk te worden vervolgd, vanwege het simpele feit dat de Nederlandse Hoge Raad onder verantwoordelijkheid van minister Winnie Sorgdrager van Justitie (D66) op 23 april 1996 in het Kabinet Kok-I (PvdA, VVD en D66) het Pikmeer Arrest heeft uitgesproken. Als bewijs daarvoor lees het volgende artikel hierover van Ad van Rooij in het Katholiek Nieuwsblad en de 2Vandaag uitzendingen waarin ook Ad van Rooij dit toelicht:
 
 
 
 
Hiermee is het bewijs geleverd dat de Nederlandse Hoge Raad een hogere rechtbank is als het Europese Hof van Justitie en dat Nederland vanuit het voortgezette Hitler-Kabinet onder aansturing van de Bilderbergers, vanuit geheel Europa de gehele wereld hebben vergiftigd met miljarden tonnen kankerverwekkend gif zonder dat in Europa daartegen strafrechtelijk kan worden opgetreden.
 
Juist daarom moest vanuit die Bilderbergers het Internationaal Strafhof in Den Haag (Nederland) komen, zodat vanuit Nederland de gehele wereld kan worden vergiftigd met miljarden tonnen kankerverwekkend gif zonder dat daartegen strafrechtelijk kan worden opgetreden. Dit was namelijk nodig om de New World Order gerealiseerd te krijgen. Daarom mag de door de Bilderbergers aangestuurde Nederlandse media daarover niet meer schrijven of TV-uitzenden laten uitkomen en heeft Ad van Rooij vanaf 22 april 2010 naar België moeten vluchten om in navolging van Pim Fortuin niet te worden vermoord, nadat drie aanslagen in Nederland op hem zijn gepleegd. Voor bewijs lees:
 
 
 
 
 
 
 
 
Als waardering daarvoor is Winnie Sorgdrager (D66) gepromoveerd tot Staatsraad, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om dit alles bestuursrechtelijk op het hoogste niveau af te dekken. Voor bewijs lees:
 
 
Juist daarom moest mr. J.P.H. Donner (CDA) vice-president van de Raad van State worden om dit alles af te dekken wat zijn vader en grootvader allemaal hebben veroorzaakt en was ik niet geschikt voor die functie. Voor bewijs lees de volgende links:
 
 
 
Deze totale vergiftiging van de wereld onder de dekmantel van “duurzaamheid” heeft Dick Tommel (D66) als voormalig staatssecretaris van VROM onder de dekmantel van KOMO-Keur met honderden miljoenen euro’s gesubsidieerd. Voor bewijs lees de volgende artikels in Kleintje Muurkrant en Het Echte Nieuws:
 
 
 
 
 
 
Daarom moesten Alexander Pechthold (D66) en Mark Rutte (VVD), die op Europees niveau in dezelfde partij zitten, dit jaar de Bilderberg conferentie in de VS bijwonen.
 
Omdat alle grote banken in deze massale vergiftiging hebben geïnvesteerd moet met behulp van het ESM-verdrag eerst al het geld van alle Europese landen gestolen worden, waarna aan de niet van koninklijke adel zijnde wereldbevolking het eind-shot aan kankerverwekkend gif gegeven kan worden.
 
Daarom zijn Alexander Pechthold (D66) en Mark Rutte (VVD) hierover op Europees niveau aan het lobbyen, voor bewijs lees:
 
 
 
 
 
Wij willen aan u vragen om dit met ons te bespreken met als doel te komen tot een duurzame oplossing waarbij aan de volgende standpunten van De Groenen België recht wordt gedaan:
 
Standpunten De Groenen in oprichting België

1. Het behouden van het leven voor alle wereldbewoners en hun toekomstige generaties;

2. Alle beslissingsbevoegdheden in eigen hand houden en niet neerleggen bij de Europese commissie;

3. Samenwerking met Nederland, zoals is vastgelegd in het Benelux-verdrag, onmiddellijk verbreken;

4. Geen partijpolitiek, maar volksvertegenwoordiger met eigen verantwoordelijkheid;

5. Geen tweede agenda en/of achterkamertjes politiek;

6. Nevenfuncties van ministers, provincieraadsleden, schepenen, gemeenteraadsleden en ambtenaren openbaar maken op eigen websites:

7. In- en uitgaven van gemeenschapsgelden voor iedereen geactualiseerd zichtbaar maken en houden op eigen websites:

8. Het voorkomen van valse besluitvorming door besluiten te voorzien van inventarisatielijsten met de daarin opgenomen stukken waarop die besluiten zijn gebaseerd:

9. Als overheid zelf het goede voorbeeld geven en zelf geen wetten overtreden.

10. Vrijheid, openheid, eerlijkheid, gelijkheid en transparantie;

11. Alle inwoners betrekken in de politiek door alle vergaderingen openbaar te maken en vanuit de huiskamer zichtbaar te laten zijn (locale TV en/of Internet);

12. Alle bedrijven gelijk behandelen waarmee ongelijke concurrentie wordt voorkomen;

13. Drastische vermindering en verduidelijking in wet- en regelgeving;

14. Bovengenoemde punten “1 t/m 13” voorkomen veel dure slepende rechtszaken, waarmee bedrijven en particulieren worden gesloopt, hetgeen op jaarbasis miljarden euro’s bespaart en voor zo’n 20 tot 50 procent bespaart kan worden op ambtenaren kosten;

In afwachting van uw antwoord verblijven wij;
 
Met vriendelijke groeten;
 

De politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode

Sinds 22 april 2010 wonende in ballingschap in België

Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde

’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode

Websites: http://www.sdnl.nl/groenen.htm en https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ :

Tel: +32 484749360
 
 
 
 
Een kopie hiervan hebben wij verstuurd aan Erik Verbeek van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org)
 

Van:A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>
Datum: 15 juli 2012 15:54
Onderwerp: De Groenen België: Verzoek om een persoonlijk gesprek met Herman van Rompuy als Voorzitter van de Raad van de Europese Unie, samen met No Cancer Foundation, met als doel te komen tot een Aarde Reddende Politiek.
Aan: public.info@consilium.europa.eu, press.office@consilium.europa.eu
Cc: No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>