Wie wij zijn?

Deze politieke beweging heeft niet tot doel om politieke partijen te bekritiseren of te versterken, maar om bruggen te herbouwen en "echte" fundamentele oplossingen aan te bieden voor iedereen, waar Europa en het Europese volk recht op heeft.

Om de gehele geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse controversiële onderwerpen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. De bronnen die aangehaald worden komen uit het gehele politieke spectrum. De kwesties overstijgen politieke verschillen en zijn van vitaal belang voor iedereen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt.

Neem niets zomaar klakkeloos aan, doe uw eigen onderzoek, lees de inhoud vele malen en controleer alles wat u ziet. Stel vragen, onderzoek de antwoorden en deel deze met uw vrienden, familie, wetgevers en gemeenschap indien u dit gegrond acht. 

Beluister het gesprek (28 juli 2011) met diverse leden van de EUROPEAN GREENS (TEG) te gast bij Argusoog radio naar aanleiding van een verzoekschrift aan het Europese Gerecht van Eerste Aanleg.

Voor meer informatie hierover lees bijgevoegd verzoekschrift d.d. 21 juli 2011, aangevuld bij brief d.d. 7 augustus 2011, van Ad van Rooij aan het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie om de Nederlandse Grondwet in overeenstemming te brengen met de Europese Grondwet (Verdrag van Lissabon)

Gespreksleider is Arend Zeevat, redacteur-presentator van Radio Argusoog en bestuurslid van politieke partij Mens en Spirit samen met leden van de EUROPEAN GREENS (TEG) zoals Erik Verbeek (Kroatië) van de No Cancer Foundation NCF  (België), Gerard Kucharek  (België), ondernemer Strategos BV (Nederland) Rob Brockhus (Nederland) van Sociale Databank Nederland (SDN) (Nederland) en Otto ter Haar (partijvoorzitter De Groenen) (Nederland)  

Welk soort Europa wil u en uw gezin in leven? Wilt u een Welvarende Democratie met Vrijheid van Keuze of een Wereld van Onderdrukking en ziekte waar je wordt verteld om te leven en te Sterven in Armoede?

Otto ter Haar heeft gesproken, naar aanleiding van een verzoekschrift van 21 juli 2011 van Ad van Rooij bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de EU over de (on)toegankelijkheid voor de burger van de EU van het Gerecht van Eerste Aanleg,  de betekenis van het Handvest Grondrechten van de EU en de goede kanten van het Verdrag van Lissabon (o.a. de mogelijkheid van een burgerinitiatief bij een miljoen handtekeningen) met aanvulling Brief aan gerecht van Europese Unie 07/08/11 ten aanzien van de Staat der Nederlanden voor het Hof van Justitie van de Europese Unie Tegen:

De Staat der Nederlanden t.a.v. J.P.H. Piet Hein Donner (CDA),
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Schedeldoekshaven 200, 2511 EZ, Den Haag.

http://www.sdnl.nl/ekc-philips.htm
http://www.sdnl.nl/integriteit-rechtspraak.htm
http://www.sdnl.nl/rietveld-wraking.htm
http://www.sdnl.nl/nelson-aanklacht.htm
http://www.sdnl.nl/xtc.htm
http://www.sdnl.nl/pleidooi.htm
http://www.sdnl.nl/euroramp.htm
http://www.sdnl.nl/arlette-heskes.htm
http://www.sdnl.nl/van-putten.htm
http://www.sdnl.nl/gerechtshof-leeuwarden.htm
http://www.sdnl.nl/kluun.htm
http://www.sdnl.nl/van-belle.htm
http://www.sdnl.nl/quekel-verdriet-in-de-gevangenis.htm
http://www.sdnl.nl/atoomspionage.htm
http://www.sdnl.nl/hank-monrobey.htm
http://www.sdnl.nl/teernstra-archief.htm
http://www.sdnl.nl/burhoven.htmhttp://www.sdnl.nl/klomp.htm
http://www.sdnl.nl/doemvlucht.html