Duidelijke standpunten


1. 
Het behouden van het leven voor alle wereldbewoners en hun toekomstige generaties;

2. Alle beslissingsbevoegdheden in eigen hand houden en niet neerleggen bij de Europese commissie;

3. Samenwerking met Nederland, zoals is vastgelegd in het Benelux-verdrag, onmiddellijk verbreken;

4. Geen partijpolitiek, maar volksvertegenwoordiger met eigen verantwoordelijkheid;

5. Geen tweede agenda en/of achterkamertjes politiek;

6. Nevenfuncties van ministers, provincieraadsleden, schepenen, gemeenteraadsleden en ambtenaren openbaar maken op eigen websites:

7. In- en uitgaven van gemeenschapsgelden voor iedereen geactualiseerd zichtbaar maken en houden op eigen websites:

8. Een basisinkomen voor alle Europeanen die in Europa gevestigd en belastingplichtig zijn. 

9. Het voorkomen van valse besluitvorming door besluiten te voorzien van inventarisatielijsten met de daarin opgenomen stukken waarop die besluiten zijn gebaseerd:

10. Als overheid zelf het goede voorbeeld geven en zelf geen wetten overtreden.

11. Vrijheid, openheid, eerlijkheid, gelijkheid en transparantie;

12. Alle inwoners betrekken in de politiek door alle vergaderingen openbaar te maken en vanuit de huiskamer zichtbaar te laten zijn (locale TV en/of Internet)

13. Alle bedrijven gelijk behandelen waarmee ongelijke concurrentie wordt voorkomen;

14. Drastische vermindering en verduidelijking in wet- en regelgeving;

15. Bovengenoemde punten “1 t/m 14” voorkomen veel dure slepende rechtszaken, waarmee bedrijven en particulieren worden gesloopt, hetgeen op jaarbasis miljarden euro’s bespaart en voor zo’n 20 tot 50 procent bespaart kan worden op ambtenaren kosten;

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/word-lid-van-de-europese-groenen

° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf