Nadere stukken d.d. 14 december 2016 ons bezwaarschrift d.d. 20 oktober 2016 tegen het niet verkregen besluit d.d. 13 oktober 2016 (kenmerk: 94.764) van burgemeester M.A. Franzel van Veghel in diens hoedanigheid van voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad

Aan: Marcel Fränzel (burgemeester Veghel) voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1, Veghel (e-mail:verkiezingen@veghel.nl en info@veghel.nl  en Griffier.Griffier@veghel.nl )


Geachte voorzitter van het Centraal Stembureau Marcel Fränzel,

Afbeeldingsresultaat voor marcel fränzel eerste burgemeester meierijstadIn de volgende link vindt u onze op 15 december 2015 ingeleverde nadere stukken op ons bezwaarschrift d.d. 20 oktober 2016 tegen het niet verkregen besluit d.d. 13 oktober 2016 (kenmerk: 94.764) van burgemeester M.A. Franzel van Veghel in diens hoedanigheid van voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad op het sommatieverzoek tot het nemen van een besluit d.d. 3 oktober 2016  (kenmerk: DeGroenen/03102016/verkiezingen) van de politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode: 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-nadere-stukken-bezwaarschrift-de-groenen-aan-centraal-stembureau-veghel.pdf (nadere stukken) 

http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-ns-1-29-gem-veghel-degroenen.pdf (stukkenbundel 1 t/m 29 bij nadere stukken) 

http://www.sdnl.nl/pdf/15-12-16-ontvangstbewijs-ns-gem-veghel-degroenen.pdf  (ontvangstbewijs van inlevering) 


Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud.  

Betreffende nadere stukken d.d. 14 december 2016 op ons bezwaarschrift d.d. 20 oktober 2016  sluiten wij als volgt af: 

Op grond van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken op ons bezwaarschrift d.d. 20 oktober 2016 (kenmerk: DeGroenen/20102016/verkiezingen) richten wij aan burgemeester M.A. Franzel van Veghel in diens hoedanigheid van voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode) het nadrukkelijke verzoek om vóór uiterlijk 25 december 2016 te hebben beslist dat lopende deze bezwarenprocedure en de zo nodig daarop volgende beroepsprocedure bij de rechtbank Oost-Brabant de samenvoeging van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode tot de nieuwe gemeente Meierijstadop 1 januari 2016 niet doorgaat. 

  • met als sommatie aan burgemeester M.A. Franzel van Veghel in diens hoedanigheid van voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad om met in achtneming van boven-genoemde feiten als (mede)betrokkene van deze zware georganiseerde misdaad, waarvoor u persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk bent en waarvoor veel gemeenschapsgeld is misbruikt, hiervan vóór uiterlijk 25 december 2016 een strafklacht neer te leggen bij de Hoofdofficier van Justitie mr. N.G. Zandee, arrondissementsparket Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch, waartoe u ingevolge artikel 161 en 162 Sv als kennisdrager wettelijk verplicht bent en dat bij besluit gericht en verstuurd aan politieke partij  De Groenen (Afdeling Sint-Oedenrode) met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, vóór uiterlijk 25 december 2016 schriftelijk te hebben bevestigd en van dat besluit een kopie te versturen naar haar e-mail: de.groenen.belgie@gmail.com   

en bij besluit (art. 1:3 Awb) te richten en te versturen naar de volgende juiste adressen: 

A.M.L. van Rooij p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van art. 40 Ger. W.); 

De Groenen t.a.v. A.M.L. van Rooij ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode; 

met de sommatie om een kopie van dat te nemen besluit naar e-mail: de.groenen.belgie@gmail.com,   te versturen.     

 

De GroenenAfdeling Sint-Oedenrode
Gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, 

PS: het is de gesettelde partijpolitieke macht in Nederland die eerlijke transparante partijen (zoals De Groenen) en personen niet dulden. Wat hun lot is kunt u in bovengenoemde nadere stukken lezen. Ook willen wij u daarbij verwijzen naar de volgende twee links over het lot van een ander lid van de politieke partij De Groenen, te weten: Ruud Rietveld: 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ruud-rietveld 

https://www.youtube.com/watch?v=l6SpFQYOJQA&feature=youtu.be 

CC:

-       het landelijk hoofdbestuur van De Groenen te Utrecht t.a.v. secretaris Otto Ter Haar (e-mail:info@degroenen.nl).
-       de hieronder met naam genoemde (als persoon en als politieke partij) hiervoor verantwoordelijke voltallige Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken, Tweede Kamer der Staten-Generaal:
-       Pia Dijkstra (Voorzitter)(D66) (e-mail: d66@tweedekamer.nl);
-       Lutz Jacobi (Ondervoorzitter)(PvdA)(e-mail: l.jacobi@tweedekamer.nl);
-       Dhr. M. van der Leeden (Griffier)(e-mail: cie.biza@tweedekamer.nl);  
-       Dhr F. Hendrickx (Wnd. Griffier)(e-mail: cie.biza@tweedekamer.nl);
-       Martin Bosma (lid)(PVV)( e-mail: M.Bosma@tweedekamer.nl);
-       Brigitte van der Burg (lid)(VVD)( e-mail: brigitte.vdburg@tweedekamer.nl);
-       Sietse Fritsma (lid)(PVV)( e-mail: s.fritsma@tweedekamer.nl);
-       Ronald Raak (lid)(SP)( e-mail: rvraak@sp.nl);
-       Roos Vermeij (lid)(PvdA)(e-mail: r.vermeij@tweedekamer.nl);
-       Agnes Wolbert (lid)PvdA)(e-mail: a.wolbert@tweedekamer.nl);
-       Madeleine van Toorenburg (lid)(CDA))( e-mail: m.vtoorenburg@tweedekamer.nl);
-       Marianne Thieme (lid)(PvdD)( e-mail: marianne.thieme@tweedekamer.nl);
-       Fatma Koşer Kaya (lid)(D66)(e-mail: f.koserkaya@tweedekamer.nl );
-       André Bosman (lid)(VVD)(e-mail: a.bosman@tweedekamer.nl);
-       Linda Voortman (lid)(GL)( e-mail: l.voortman@tweedekamer.nl);
-       Joost Taverne (lid)(VVD)( e-mail: joost.taverne@tweedekamer.nl);
-       Carola Schouten (lid)(CU)(e-mail: c.schouten@tweedekamer.nl); 
-       Ingrid de Caluwé (lid)(VVD)( e-mail: i.dcaluwe@tweedekamer.nl);
-       Roeloof Bisschop (lid)(SGP)( e-mail: r.bisschop@tweedekamer.nl);
-       John Kerstens (lid)(PvdA)(e-mail: j.kerstens@tweedekamer.nl );
-       Norbert Klein (lid)(Klein)( e-mail: n.klein@tweedekamer.nl);
-       Astrid Oosenbrug (lid)(PvdA)( e-mail: a.oosenbrug@tweedekamer.nl);
-       Foort van Oosten (lid)(VVD)( e-mail: f.voosten@tweedekamer.nl);
-       Ockje Tellegen (lid)(VVD)( e-mail: Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl);
-       Manon Fokke (lid)(PvdA)( e-mail: m.fokke@tweedekamer.nl);
-       Michel van Nispen (lid)(SP)( e-mail: m.vnispen@tweedekamer.nl);
-       Hayke Veldman(lid)(VVD)( e-mail: h.veldman@tweedekamer.nl);
-       Mustafa Amhaouch (CDA)(lid)(PvdA)( e-mail: m.amhaouch@tweedekamer.nl);
-       Kees van der Staaij (plv. lid)(SGP)( e-mail: C.vdStaaij@tweedekamer.nl);
-       Anouchka van Miltenburg (plv. lid)(VVD)( e-mail: a.vmiltenburg@tweedekamer.nl);
-       Jasper van Dijk (plv. lid)(SP)( e-mail: jasper.vdijk@tweedekamer.nl);
-       Alexander Pechtold (plv. lid)(D66)(e-mail: a.pechtold@tweedekamer.nl);
-       Joël Voordewind (plv. lid)(CU)( e-mail: j.voordewind@tweedekamer.nl);
-       Esther Ouwehand (plv. lid)(PvdD)( e-mail: esther.ouwehand@tweedekamer.nl);
-       Malik Azmani (plv. lid)(VVD)(e-mail: m.azmani@tweedekamer.nl );
-       Betty de Boer (plv. lid)(VVD)( e-mail: b.dboer@tweedekamer.nl);
-       Louis Bontes (plv. lid)(GrBvK)( e-mail: l.bontes@tweedekamer.nl);
-       Hanke Bruins Slot (plv. lid)(CDA)( e-mail: h.bruinsslot@tweedekamer.nl);
-       Lilian Helder (lid)(plv. PVV)( e-mail: l.helder@tweedekamer.nl);
-       Ahmed Marcouch (plv. lid)(PvdA)( e-mail: a.marcouch@tweedekamer.nl);
-       Liesbeth van Tongeren (plv. lid)(GL)( e-mail: l.vtongeren@tweedekamer.nl); 
-       Stientje van Veldhoven (plv. lid)(D66)( e-mail: s.vveldhoven@tweedekamer.nl);
-       Johan Houwers (plv. lid)(Houwers)( e-mail: j.houwers@tweedekamer.nl);
-       Remco Dijkstra (plv. lid)(VVD)( e-mail: r.dijkstra@tweedekamer.nl);
-       Mona Keijzer (plv. lid)(CDA)( e-mail: m.keijzer@tweedekamer.nl);
-       Tunahan Kuzu (plv. lid)(GrKÖ)( e-mail: t.kuzu@tweedekamer.nl);
-       Barbara Visser (plv. lid)(VVD)( e-mail: b.visser@tweedekamer.nl);
-       Albert de Vries (plv. lid)(PvdA)( e-mail: a.a.dvries@tweedekamer.nl);
-       Loes Ypma (plv. lid)(PvdA)( e-mail: l.ypma@tweedekamer.nl);
-       Roald van der Linde (plv. lid)(VVD)( e-mail: (r.vdlinde@tweedekamer.nl);
-       Roelof van Laar (plv. lid)(PvdA)( e-mail: r.vlaar@tweedekamer.nl);
-       Henk Krol (plv. lid)(50PLUS)( e-mail: h.krol@tweedekamer.nl);
-       Yasemin Cegerek (plv. lid)(PvdA)( e-mail: Y.Cegerek@tweedekamer.n);
-       en anderenVan: THE EUROPEAN GREENS Belgie <de.groenen.belgie@gmail.com>
Datum: 16 december 2016 om 08:51

Onderwerp: Nadere stukken d.d. 14 december 2016 ons bezwaarschrift d.d. 20 oktober 2016 tegen het niet verkregen besluit d.d. 13 oktober 2016 (kenmerk: 94.764) van burgemeester M.A. Franzel van Veghel in diens hoedanigheid van voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad
Aan: verkiezingen@veghel.nl, info@veghel.nl, Griffier.Griffier@veghel.nl

Cc: 2e Kamerfractie D'66 <d66@tweedekamer.nl>, "Jacobi L." <l.jacobi@tweedekamer.nl>, "cie.biza" <cie.biza@tweedekamer.nl>, M.Bosma@tweedekamer.nl, "(" <brigitte.vdburg@tweedekamer.nl>, s.fritsma@tweedekamer.nl, rvraak@sp.nl, "(" <r.vermeij@tweedekamer.nl>, "(" <a.wolbert@tweedekamer.nl>, Madeleine Van Toorenburg <m.vtoorenburg@tweedekamer.nl>, Marianne Thieme <marianne.thieme@tweedekamer.nl>, f.koserkaya@tweedekamer.nl, "a.bosman@tweedekamer.nl" <a.bosman@tweedekamer.nl>, l.voortman@tweedekamer.nl, joost.taverne@tweedekamer.nl, c.schouten@tweedekamer.nl, i.dcaluwe@tweedekamer.nl, "r.bisschop@tweedekamer.nl" <r.bisschop@tweedekamer.nl>, j.kerstens@tweedekamer.nl, "n.klein@tweedekamer.nl" <n.klein@tweedekamer.nl>, Astrid Oosenbrug <a.oosenbrug@tweedekamer.nl>, f.voosten@tweedekamer.nl, Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl, m.fokke@tweedekamer.nl, m.vnispen@tweedekamer.nl, h.veldman@tweedekamer.nl, m.amhaouch@tweedekamer.nl, "c.vdstaaij" <C.vdStaaij@tweedekamer.nl>, Anouchka van Miltenburg <a.vmiltenburg@tweedekamer.nl>, "jasper.vdijk@tweedekamer.nl" <jasper.vdijk@tweedekamer.nl>, Alexander Pechtold <a.pechtold@tweedekamer.nl>, "(" <j.voordewind@tweedekamer.nl>, esther.ouwehand@tweedekamer.nl, "(" <b.dboer@tweedekamer.nl>, "(" <l.bontes@tweedekamer.nl>, h.bruinsslot@tweedekamer.nl, "(" <l.helder@tweedekamer.nl>, "(" <a.marcouch@tweedekamer.nl>, "(" <l.vtongeren@tweedekamer.nl>, Stientje van Veldhoven <s.vveldhoven@tweedekamer.nl>, j.houwers@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, "m.keijzer@tweedekamer.nl" <m.keijzer@tweedekamer.nl>, "t.kuzu@tweedekamer.nl" <t.kuzu@tweedekamer.nl>, b.visser@tweedekamer.nl, a.a.dvries@tweedekamer.nl, l.ypma@tweedekamer.nl, r.vdlinde@tweedekamer.nl, r.vlaar@tweedekamer.nl, "h.krol@tweedekamer.nl" <h.krol@tweedekamer.nl>, Y.Cegerek@tweedekamer.nl, "(" <m.azmani@tweedekamer.nl>, SP <sp@tweedekamer.nl>, sp jan de wit <jdewit@sp.nl>, "sp@sp.nl" <sp@sp.nl>, tribune@sp.nl, schijndel <schijndel@sp.nl>, "Raak van A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>info@degroenen.nl