Nadere stukken d.d. 15 december 2016 op ons spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 november 2016


Aan:
 het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, zijnde (allemaal persoonlijk in handen):

-       Wim van de Donk (Voorzitter)(CdK)(VVD) (e-mail: IvanEekelen@brabant.nl enMvdVelden@brabant.nl en cdk@brabant.nl);   
-       Bert Pauli (VVD) (e-mail: IKapteijns@brabant.nl en  bpauli@brabant.nl);   
-       Johan van den Hout (SP) (e-mail: HWilleboer@brabant.nl en jvdhout@brabant.nl en jvdhout@sp.nl);  
-       Anne-Marie Spierings (D66) (e-mail: NKhallaoui@brabant.nl) en mspierings@brabant.nl);   
-       Erik van Merrienboer (PvdA) (e-mail: ABosman@brabant.nl) en hvmerrienboer@brabant.nl);  
-       Christophe van der Maat (VVD) (e-mail: nvengelen@brabant.nl en cvdmaat@brabant.nl);    
-       Henri Swinkels (SP) (e-mail: KvNiftrik@brabant.nl en  hswinkels@brabant.nl en  hswinkels@sp.nl);    
-       Annemie Burger (secretaris) (e-mail: PKetelaars@brabant.nl en aburger@brabant.nl); 

Afbeeldingsresultaat voor Wim van de Donk provincieGeacht voltallig college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, zijnde: commissaris der Koning Wim van de Donk (VVD), gedeputeerde Bert Pauli (VVD), gedeputeerde Johan van den Hout (SP), gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA), gedeputeerdeChristophe van der Maat (VVD), gedeputeerde Henri Swinkels (SP) en secretaris Annemie Burger,

In de volgende link vindt u onze op 15 december 2016 ingeleverde nadere stukken op onsspoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 november 2016 (kenmerk: DeGroenen/14112016/verkiezingen ) van de politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling Sint-Oedenrode, met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode: 

http://www.sdnl.nl/pdf/15-12-16-nadere-stukken-spoedeisend-verzoek-aan-gs-van-noord-brabant.pdf(nadere stukken) 

http://www.sdnl.nl/pdf/15-12-2016-ns-1-29-gs-noord-brabant-degroenen.pdf (stukkenbundel 1 t/m 29 bij nadere stukken) 

http://www.sdnl.nl/pdf/15-12-16-ontvangstbewijs-ns-gs-noord-brabant-degroenen.pdf (ontvangstbewijs van inlevering) 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud.  

Betreffende nadere stukken d.d. 15 december 2016 op ons spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 november 2016 sluiten wij als volgt af: 

Op grond van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken op ons spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 november 2016 (kenmerk: DeGroenen/14112016/verkiezingen) richten wij aan het voltallig college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het nadrukkelijke verzoek om vóór uiterlijk 25 december 2016 te hebben beslist dat lopende de verzoekschriftprocedure en de zo nodig daarop volgende bezwarenprocedure en beroepsprocedure bij de rechtbank Oost-Brabant de samenvoeging van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode tot de nieuwe gemeente Meierijstad op 1 januari 2016 niet doorgaat. 

  •  met als sommatie aan het voltallig college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant om met in achtneming van bovengenoemde feiten als (mede)betrokkenen van deze zware georganiseerde misdaad, waarvoor u persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk bent en waarvoor veel gemeenschapsgeld is  misbruikt, hiervan vóór uiterlijk 25 december 2016 een strafklacht neer te leggen bij de Hoofdofficier van Justitie mr. N.G. Zandee, arrondissementsparket Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch, waartoe u ingevolge artikel 161 en 162 Sv als kennisdrager wettelijk verplicht bent en dat bij besluit gericht en verstuurd aan politieke partij  De Groenen (Afdeling Sint-Oedenrode) met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, vóór uiterlijk 25 december 2016 schriftelijk te hebben bevestigd en van dat besluit een kopie te versturen naar haar e-mail:de.groenen.belgie@gmail.com  

en bij besluit (art. 1:3 Awb) te richten en te versturen naar de volgende juiste adressen: 

A.M.L. van Rooij p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van art. 40 Ger. W.);
 
 De Groenen t.a.v. A.M.L. van Rooij ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode 

met de sommatie om een kopie van dat te nemen besluit naar e-mail: de.groenen.belgie@gmail.com, te versturen.

Hoogachtend

De GroenenAfdeling Sint-Oedenrode
Gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, 

PS: het is de gesettelde partijpolitieke macht in Nederland die eerlijke transparante partijen (zoals De Groenen) en personen niet dulden. Wat hun lot is kunt u in bovengenoemde nadere stukken lezen. Ook willen wij u daarbij verwijzen naar de volgende twee links over het lot van een ander lid van de politieke partij De Groenen, te weten: Ruud Rietveld: 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ruud-rietveld 

https://www.youtube.com/watch?v=l6SpFQYOJQA&feature=youtu.be 

CC:


Van: THE EUROPEAN GREENS Belgie <de.groenen.belgie@gmail.com>
Datum: 15 december 2016 om 21:23

Onderwerp: Nadere stukken d.d. 15 december 2016 op ons spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 november 2016
Aan: IvanEekelen@brabant.nl, MvdVelden@brabant.nl, cdk@brabant.nl, IKapteijns@brabant.nl, bpauli@brabant.nl, HWilleboer@brabant.nl, Johan van den Hout <jvdhout@brabant.nl>, jvdhout@sp.nl, NKhallaoui@brabant.nl, mspierings@brabant.nl, ABosman@brabant.nl, hvmerrienboer@brabant.nl, nvengelen@brabant.nl, cvdmaat@brabant.nl, KvNiftrik@brabant.nl, hswinkels@brabant.nl, hswinkels@sp.nl, PKetelaars@brabant.nl, aburger@brabant.nl

Cc: nultundal@brabant.nl, warts@brabant.nl, hbahar@brabant.nl, wbakker@brabant.nl, hfvdberg@brabant.nl, gbollen@brabant.nl, mcboon@brabant.nl, cvbrakel@brabant.nl, abraspenning@brabant.nl, pbrunklaus@brabant.nl, kburgerdirven@brabant.nl, wclaessens@brabant.nl, mderyckel@brabant.nl, fdingemans@brabant.nl, adirken@brabant.nl, meverling@brabant.nl, mvgruijthuijsen@brabant.nl, jhageman@brabant.nl, avhattem@brabant.nl, jheijman@brabant.nl, nheijmans@brabant.nl, adhoon@brabant.nl, rdjonge@brabant.nl, pvdkammen@brabant.nl, jkardol@brabant.nl, cklitsie@brabant.nl, aknoet@brabant.nl, hkoevoets@brabant.nl, mdkort@brabant.nl, tkouthoofd@brabant.nl, rkuijken@brabant.nl, skutle@brabant.nl, bmaas@brabant.nl, jvmeel@brabant.nl, hmeeuwis@brabant.nl, ameijer@brabant.nl, sotters@brabant.nl, hoosterveer@brabant.nl, wvoverveld@brabant.nl, apanhuizen@brabant.nl, pportheine@brabant.nl, hroijackers@brabant.nl, lroks@brabant.nl, ischuller@brabant.nl, mvdsloot@brabant.nl, msmeets@brabant.nl, ssmeulders@brabant.nl, mspapens@brabant.nl, wvdstaak@brabant.nl, ssteenbakkers@brabant.nl, msurminski@brabant.nl, auijlenhoet@brabant.nl, hvreugdenhil@brabant.nl, rvvugt@brabant.nl, mvdwel@brabant.nl info@ldegroenen.nl