Gerechtelijke procedures & lopende verzoekschriften vanuit de politieke partij De Groenen (St-Oedenrode), Ecologisch Kennis Centrum (EKC) & No Cancer Foundation (NCF).


https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager

Bijkomende en lopende verzoekschriften:

17/06/15 Geachte Federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, De natuurlijke personen A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen wonen vanaf 1 januari 2011 tot en met heden en ook in de verre toekomst nog (huurovereenkomst loopt op 1 januari 2020 af) op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in overeenstemming met hun geregistreerde huurovereenkomst.

07/06/15 Partijpolitieke domiciliefraude plegende corruptie van burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) en schepenen van Zonhoven en voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) in onderzoek bij Federaal Procureur des Konings, parket Brussel.

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-hof-van-beroep-antwerpen-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf

04/06/14 “Verzoek tot Nietigverklaring” van de op 8 april 2015 onder numac: 2015201449 in het Belgische Staatblad gepubliceerde door de Vlaamse Overheid bij besluit d.d. 6 maart 2015 gedane definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Closing the Circle" in Houthalen-Helchteren.

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-juni-2015-verzoek-tot-nietigverklaring-besluit-6%20maart-2016-vlaamse-regering-closing-the-circle-aan-raad-van-state.pdf

01/06/15 Oproeping aan hoofdgriffier Ronny GOETHALS bij het Hof van beroep te Antwerpen tot het nietig verklaren van de door griffier G. VELTMANS ondertekende arresten d.d. 26 mei 2015 in de zaken met de rolnummers: 2015/AR/865 en 2015/AR/864vestigd

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-juni-2015-oproep-tot-nietigverklaring-rolnummers-2015-ar-865-en-864-aan-hoofdgriffier-ronny-goethals-hof-van-beroep-antwerpen.pdf

02/06/15 Verzoek Hof van Beroep Antwerpen tot het nemen van een besluit om vóór uiterlijk 25 april 2015 te hebben beslist om naar in dit verzoekschrift beschreven meest ernstige grens-overschrijdende misdaad jegens 7 miljard wereldbewoners

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2015-nadere-stukken-op-strafklacht-van-minister-koen-geens-aan-procureur-generaal-patrick-vandenbruwaene-parket-antwerpen.pdf

02/06/15 Oproeping aan Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzitter), Mr. J. M. WETSELS (voorzitter) en Mr. M. VAN ROMPAY (voorzitter), Eerste Kamer, van het Hof van beroep te Antwerpen tot het nietig verklaren van het door griffier G. VELTMANS ondertekende arrest d.d. 26 mei 2015 in de zaak met rolnummer: 2015/AR/864, uitgesproken door Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzitter) en de voorzitters Mr. J. M. WETSELS en Mr. M. VAN ROMPAY van het Hof van beroep te Antwerpen op grond van de feiten zoals die zijn verwoord in deze oproeping en dat op uiterlijk 4 juni 2015 schriftelijk te hebben bevestigd.

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2015-oproeping-in-rolnummer-2015-ar-864-aan-hof-van-beroep-te-antwerpen-tot-nietig-verklaring.pdf

22/05/15 Wraking van de de raadsheren: Mr. M. BLEYENBERGH (voorzitter) / Mr. B. CATTOIR (raadsheer) / Mr. R LYEN (raadsheer) van het Hof van beroep te Antwerpen in de zaak met Rolnummer: 2015/AR/865 vóór de behandeling ter zitting op 26 mei 2015 om 10:20 uur, vanwege hun weigering om uitvoering te geven aan onze bij brief d.d.19 mei 2015 gedane sommatie, waarmee de niet onafhankelijkheid van bovengenoemde drie raadsheren feitelijk is komen vast te staan.

18/05/15 Nadere stukken op ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening d.d. 5 mei 2015 tegen de uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, inzake Wijksestraat 3 in Heusden, waarbij het op 30 april 2015 door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden betekende afschrift van het verstekvonnis d.d. 22 april 2015 met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 lopende de hoger beroepsprocedure wordt geschorst op de feiten zoals vernoemd in ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening d.d. 5 mei 2015 (totaal: 444 blz.) aangevuld met deze nadere stukken.

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-mei-2015-nadere-stukken-verzoek-om-voorlopige-voorziening-wijksestraat-3-hoger-beroep-raad-van-state-schreuder.pdf

06/05/15 Betreft reactie op uw brief aan P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg naar aanleiding van ons beklag d.d. 10 maart 2015 (Schreu/10032015/BK) tegen de niet vervolging van onze strafaangifte tegen Burgemeester, Wethouders, Advocaten & Notarissen van de gemeente Heusden…

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-nadere-stukken-beklag-k14-0154-gerechtshof-s-hertogebosch-tegen-gemeente-heusden.pdf

06/05/15 Nadere stukken op ons beklag d.d. 10 maart 2015 (Schreu/10032015/BK) tegen niet vervolging van onze strafaangifte aan burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden met de sommatie om de behandeling van deze zaak voor onbepaalde tijd op te schorten en voor de verdere inhoudelijke motivering van dit beklag een nader termijn te vergunnen van drie maanden te rekenen vanaf het moment…

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-nadere-stukken-beklag-k14-0154-gerechtshof-s-hertogebosch-tegen-gemeente-heusden.pdf

06/05/15 Kopie van het verzoek om het treffen van voorlopige voorziening lopende de hoger beroepsprocedure tegen de uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, inzake Wijksestraat 3 in Heusden, waarbij het op 30 april 2015 door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden betekende afschrift van het verstekvonnis zonder grosse d.d. 22 april 2015 met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 van de rechtbank Oost-Brabant lopende de hogere beroepsprocedure (uw nummer: 201501089/1/A1) op de feiten zoals vernoemd in dit verzoekschrift wordt geschorst met het verzoek…

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2015-verzoek-aan-burgemeester-jan-hamming-inzake-wijksestraat-3-te-heusden.pdf

05/05/15 Verzoek om het treffen van voorlopige voorziening lopende de hoger beroepsprocedure tegen de uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, inzake Wijksestraat 3 in Heusden, waarbij het op 30 april 2015 door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden betekende afschrift van het verstekvonnis zonder grosse d.d. 22 april 2015 met als zaaknummer / rolnummer: C/01/290255 / HAZA 15-141 van de rechtbank Oost-Brabant lopende de hogere beroepsprocedure (uw nummer: 201501089/1/A1) op de feiten zoals vernoemd in dit verzoekschrift wordt geschorst met het verzoek…

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-verzoek-om-voorlopige-voorziening-wijksestraat-3-te-heusden-inzake-hoger-beroep-raad-van-state.pdf

30/04/15 Bezwaarschrift tegen uw weigering om te beschikken op mijn verzoekschrift d.d. 27 maart 2015 (kenmerK: JvN/27032015/BZ) om op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur op uiterlijk 30 maart 2015 een kopie te hebben verstrekt van het besluit van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, waarin is beslist dat J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 27 januari 2015 ambtshalve is uitgeschreven uit de GBA van Sint-Oedenrode en de Sociale Verzekeringsbank Nederland (SVB) naar België

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-april-2015-bezwaarschrift-aan-benw-sint-oedenrode-gba-fraude-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-april-2015-ns-bezwaarschrift-sint-oedenrode-tegen-besluit-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-april-2015-verzoek-om-uitstel-behandeling-beklag-schreuder-cs-gerechtshof-s-hertogenbosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-april-2015-verzoek-om-uitstel-zitting-21-mei-2015-she-15-203-beroep-tegen-plasterk.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-verzoek-om-uitstel-zitting-21-mei-2015-she-15-201-uwv-mario-van-den-heuvel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-sommatie-terugbrengen-containers-aan-firma-van-kaathoven-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-ns-bezwaarschrift-sint-oedenrode-tegen-besluit-gerechtsdeurwaarder-treffers.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-april-2015-verzoek-om-uitstel-zitting-8-juni-2015-beroep-gba-fraude-tegen-gemeente-sint-oedenrode-she-15-973.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2015-wraking-beklag-rechters-bianca-van-dijk-rechtbank-s-hertogenbosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2013-aangifte-met-links-van-den-biggelaar-en-landelijk-parket.pdf

17/06/15 Mede namens - Philips Medical Systems Nederland B.V., gevestigd aan Veenpluis 4 -6 te 5684 PC Best (Nederland) alsook – voor zich zowel als namens alle tot haar organisatie behorende Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips Electronics N.V., sommeert haar safety manager A.M.L. (Adrianus) van Rooij u, zijnde OP DE LOCHT JOSEPH, om niet medeplichtig te worden aan sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners vanuit het van voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler- kabinet, het volgende: · om uw valselijk opgemaakt navolgend proces-verbaal 002702/2011 van 7 april 2011 in een door procureur des konings H. Raskin te Hasselt valselijk opgemaakt dossier HA.36.F1.5497- 11 waarin mijn naam (Van Rooij Adrianus) voorkomt met als doel mij aan een moord te verbinden zonder daarvoor door procureur des konings H. Raskin gedagvaard te zijn en zonder mij daartegen te hebben kunnen verdedigen per direct in te trekken en te vernietigen en ondergetekende dat vóór uiterlijk 21 juni 2012 schriftelijk te hebben bevestigd op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-juni-2012-sommatiebrief-aan-fgp-hasselt-op-de-locht.pdf
Verzoekschrift d.d. 17 april 2015 aan Z.K.H Filip, eerste voorzitter Hof van Cassatie, Belgisch Parlement (Kamer en Senaat) en alle Ministers van de Federale Regering:

17 april 2015: Verzoekschrift aan Koen Geens, Minister van Justitie(federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Alexander de Croo, Vice-eerste Minister en Minister van Ontwikkelinkssamenwerking (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgacontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Didier Reynders, Vice-eerste Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Kris Peeters, Vice eerste Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Maggie de Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17april 2015: Verzoek aan Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (federaleregering) voor herstel Belgische grondwet 1944 (Geweigerd om in ontvangst te nemen)

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-ontvangst-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Christine Defraigne, Voorzitter Senaat (van de Senaat) voor herstel Belgische grondwet 1944 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoek aan Siegfried Bracke, Voorzitter van de kamer van Volksvertegenwoordigers (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-willy-borsus-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoek aan Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Herve Jamar, Minister van Begroting, belast met Nationale Loterij (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Nationale & Internationale formele verzoekschriften:


https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/no-cancer-foundation-vzw-en-de-politieke-partij-de-groenen-afdeling-sint-oedenrode


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2014-engels-verzoekschrift-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-new-york.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2014-engels-verzoekschrift-ncf-en-ekc-aan-internationaal-strafhof-den-haag.pdf

01/04/14 Klacht aan EUROPESE OMBUDSVROUW, tegen DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Wetstraat 2 1000 Brussel: - vanwege haar weigering om vóór uiterlijk 17 maart 2014 een besluit te hebben genomen op ons verzoekschrift d.d. 10 maart 2014 waardoor de politieke groepering De Groenen niet heeft kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Nederlandse gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden op 19 maart 2014 en waardoor A.M.L van Rooij niet voor de politieke partij De Groenen op de kandidatenlijst kan komen voor de Europese Parlementsverkiezingen 2014 en A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen op 25 mei 2014 niet kunnen kiezen voor het Europese Parlement en de Federale en Vlaamse regeringen in België.

http://www.sdnl.nl/pdf/1-april-2014-klacht-van-ad-van-rooij-en-de-groenen-aan-europese-ombudsvrouw-tegen-belgische-staat.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-in-belgie.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-koning-albert-aanvulling-op-31-januari-2013.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-belgie.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjZkMDJlYzMyNjI0OGE4YTQ


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjVkMmQ5MDNmZTY1YTM1NQ


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjExZDNkYTYxZTc4NjQyODI

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjNhYWE1MzgxMmUzYjBiZjE


http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf