De Limburgse Omerta, versus de burgers, het kan zo niet langer!

Zijn het met name de Limburgse vertegenwoordigers die vanuit de Liberale Wereld Orde Agenda in collusie met criminele organisaties gegijzeld worden. In 1967 uitvoerig beschreven door de Joodse Myron Fagan (luister video beneden)  waarbij de Illuminati het instrument van het Huis van Rothschild werd en met name de liberalen het instrument is dat hun leden misleid en misbruikt om deze "WERELDREGERING" te instaleren.


Geen enkele president zou een openbaar onderzoek van zijn programma moeten vrezen, want door zijn onderzoek komt begrip. En vanuit dat begrip komt er ondersteuning of verzet, en beide zijn nodig. (J.F. Kennedy)


Het is de gewone burger die strijdt voor de uiteindelijke bevrijding van zijn thuisland.

Laat ons duidelijk zijn:

De European Greens & partners zijn "niet tegen", maar "onvoorwaardelijk voor" onze lage landen, met name de provincie Limburg en zijn bevolking!!! 
Echter om de gehele geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse controversiële onderwerpen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. 

Ons thuisland is ziek, 
terminaal ziek
. Zoals gesteld in de verzoekschriften aan de rechterzijde, heerst er in politieke en gerelateerde kringen een complete OMERTA over deze Limburgensia.

http://www.hbvl.be/cnt/aid1175527/nederlander-59-leeft-ondergedoken-in-zonhovenStaatsterrorisme is terrorisme dat wordt beschouwd als terrorisme dat uitgevoerd of gesteund wordt door een staat. Zoals terrorisme in het algemeen, gaat het ook hier over moedwillige aanvallen op burgers. 

Inclusief sluipmoordende massa vergiftiging tegen hoge winsten, waarbij verantwoordelijke ambtenaren onvoorwaardelijk gegijzeld worden waarbij het TTIP, vals geëtiketteerd gif met de toestemming van de Europese Commissie een duidelijk voorbeeld zijn.

“De EU wil een superstaat, net zoals Hitler waarbij België een schurkenstaat dreigt te worden"

België hinkt vaak achterop in de strijd tegen omkooppraktijken. Maar met een rondzendbrief tegen "publieke omkoping, private omkoping, knevelarij, belangenneming en verduistering door personen die een openbaar ambt uitoefenen" wil het college van procureurs-generaal het tij keren. Bron

Staat er een verjaringstermijn op genocide, landverraad, politieke moord, fraude en corruptie? 

Blijkbaar wel, en zeker in het geknevelde Limburg. En misschien moet dat ook wel, maar het is niet heel duidelijk hoe lang die termijn is?

"Limburg mie lanjd" 
De daag des dich bevried zulst where is kort beej

Het zal u dan ook niet verwonderen dat op 1 februari 1941 De vaderlandsgetrouwe en anti-Duitsgezinde Commissaris der Koningin in Nederlands Limburg, ‘gouverneur’Van Sonsbeeck, op een schandelijke wijze abrupt ontslagen werd en nog diezelfde dag opgevolgd door de felle nationaal-socialist Max graaf de Marchant et d’Ansembourg. Tevens had de hoogste Duitse gezagsdrager, rijkscommissaris Seyss-Inquart, al in juli 1940 een speciale gevolmachtigde (Kreisleiter Schmidt) voor de Nederlandse provincie Limburg aangesteld, die controle moest uitoefenen op provincie- en gemeentebesturen. Toen d’Ansembourg eenmaal was aangetreden, was het hek van de dam en ging de nazificering van het bestuur van Limburg versneld in haar werk (bron: Stadsarchief Sittart, Geleen).  

Max graaf de Marchant et d’Ansembourg was een Nederlands katholiek zeer Duits geöriënteerde Limburgse edelman, die sinds 1933 bij de NSB in het voorste gelid stond. Trad in 1914 als Fahnen Junker in het Duitse leger en diende daarin tot het einde van de Eerste Wereldoorlog als officier. Burgemeester in een kleine Limburgse gemeente Amstenrade, tot zijn NSB-lidmaatschap tot zijn ontslag leidde. Omschreef zichzelf als een antiparlementaire voorstander van de corporatistische staat, maar was voor de oorlog niettemin lid van het parlement. Liet zich daar geregeld antisemitisch uit. Was belast met de buitenlandse contacten van de NSB en vanaf 1 februari 1941 tot 6 september 1944  Commissaris der Provincie Limburg. In de periode 1935-1941: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer (bron: Parlementair Documentatie Centrum). 

Zeer opmerkelijk is dat de door rijkscommissaris Seyss-Inquart afgezette Commissaris (Gouverneur) G.A. (Willem) van Sonsbeeck tijdens de tweede wereldoorlog op 14 september 1944 weer Gouverneur is geworden en dat tot 1 januari 1947 is gebleven en door Dr. F.J.M.A.H. (Frans) Houben vanaf 1 januari 1947 tot 1 januari 1964 opgevolgd werd als Commissaris van de Koningin in Nederlands Limburg. Frans Houben die samen met Prins Bernhard nazi hielp vluchten naar o.a. Argentinië.

Tot en met 1948 zijn er door het Internationale Rode Kruis niet minder dan 63.750 reisdocumenten aan Nazi's afgegeven, die zonder meer door Argentinië als officiële documenten werden erkend. 


Onder anderen Adolf Eichman verkreeg zijn paspoort op 1 juni 1950 onder de valse naam Riccardo Klement, geboren te Bolzano. Op 17 juni 1950 zat hij al op de boot naar Argentinië. Lees meer

Hier zien we Adolf Eichmann (met hoed) aan boord van het s.s. Giovanni C op weg naar Argentinië. 


De mannen naast hem zijn mensen van de Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen (ODESSA). Kort na de oorlog heeft ODESSA vele duizenden nazi's naar Zuid-Amerika helpen vluchten. De reis ging meestal per boot vanuit de Italiaanse havensteden Genua en Rome, maar ook per vliegtuig vanuit Zürich. Met de KLM! Hier de aanvraag en het paspoort van Adolf Eichmann, alias Riccardo Klement. Met de stempels van het Rode Kruis.

Deze sinds Tweede Wereld oorlog ongrondwettelijk overeengekomen politieke beloften moeten blijkbaar koste wat kost gehouden worden want oude dino's en hun opvolgers hebben een verbijsterend geheugen. En dus zijn we allen vriendjes in de Belgisch-Nederlands Limburgse nazionistische kameraden-republiek. Betreffende elite extremisten die zowel de nazi als zionisten vertegenwoordigen en daarbij een dubbelspel spelen, hebben tijdens WOII het leven genomen van onder anderen Theo Brouns, een echte Limburgse patriot, kabinetschef van Gérard Romsée, toenmalig gouverneur van Belgisch Limburg. 

De echte Limburgse patriotische bloedlijnen zoals Theo Brouns die ongrondwettelijk vermoord werd te Hasselt op 28 maart 1946 zou zijn Limburgs vaderland nooit verraden en onvoorwaardelijk "democratisch" blijven verdedigen!

Theo heeft er alles aan gedaan om de toenmalige terreur en geweld in zijn Limburg de kop in te drukken. Dit werdt door de toenmalige Limburgse nazionisten die een dubbelspel speelden in collaboratie met topmagistraten zoals Walter Ganshof van der Meersch die de functies beklede van auditeur-generaal bij het Militair gerechtshof niet in dank afgenomen. Brouns betaalde dan ook met zijn leven.

Koning Leopold III, Theo Brouns en vele anderen dienen in ere te worden hersteld, want zij waren de echte helden van hun vaderland. Theo werd ongrondwettelijk d.m.v. leugens en misleiding vermoord te Hasselt op 28 maart 1946 door toedoen van de toenmalige Belgisch-Nederlands Limburgse elite extremisten die in het geheim een dubbelrol van verdeel en heers speelden. Nazionisten die één en de zelfde lakens deelden, daarbij België, Limburg en zijn bevolking misleiden, misbruiken en geruisloos uitverkopen aan de globalisten waarbij de Benelux landen, vervolgens geheel Europa en de Verenigde Naties gijzeling worden. Dit wordt duidelijk in de volgende link en onderstaand artikel.

Theo Brouns zou als opvolger van de Limburgse gouverneur Gérard Romsée hiermee nooit ingestemd hebben, de daadwerkelijke rede waarom Theo vergelijkbaar met J.F. Kennedy en Pim Fortuyn heldhaftig, sereen en zonder de minste haatgevoelens de dood is ingegaan.

Waarvoor de volgende verzoekschriften aan de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide " Politiek testament" zoals de Grondwet voorziet (eist!), en wel op grond van de volgende feiten:

° Inzake het internationale statuut eis ik in naam van de grondwet dat België in zijn volledige onafhankelijkheid zou worden hersteld en dat het geen verbintenissen of akkoorden met andere staten zou aanvaarden, van welke aard ook, dan in volledige soevereiniteit en mits de noodzakelijke tegenprestaties.

° Ik herriner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde heeft indien het niet de koninklijke handtekening draagt.

Verzoekschrift van 31 januari 2013  (ontvangstbevestiging) aan de Belgische Federale Overheid met aanvullend verzoekschrift van 19 april 2013  (ontvangstbevestiging).


Gaat d
eze regering uiteindelijk openhartig zijn over haar fouten? 

Zoals een wijs man ooit zij: 

Waarvoor ons schrijven aan:


Dit is natuurlijk met klem uit de geschiedenisboekjes gehouden, evenals de zionistische connectie die er absoluut aan vast kleefdeOm de echte geschiedenis achter de opbouw van NS-Duitsland te beschrijven en dus de opkomst van Hitlers Derde rijk, beginnen we bij het chemische bedrijf I.G. Farben. Dit chemische bedrijf verkreeg een behoorlijke reputatie omdat het de NSDAP en de verdere opbouw van NS Duitsland financierde. IG-Farben was het ware geesteskind van de Rothschild‘s (door de Warburg connectie), en vormde een zeer machtig kartel. Het werd ook wel 'de staat in een staat' genoemd. Het kende zelfs haar eigen spionagedienst (NW-7) waar de latere beruchte Gestapo direct mee te maken had en Prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld lid van was. 

De chemiereus IG Farben nam ook de Holland-route naar de VS en maakte daar gebruik van de diensten van BBH, UBC gelinieerde BHS Bank in Rotterdam en Dillon Read. Net als Thyssen richtte ook zij daarvoor een eigen bankbedrijf in Nederland op: de Hollandsche Koopmansbank in Amsterdam (1923). Zij het, dat ook de Zweedse Enskildabank een flink aandeel bezat in de nieuwe onderneming. De HKB Hollandsche Koopmansbank (nu SNS bank) stond van meet af aan onder leiding van Gerhard Fritze. Hij was getrouwd met een telg uit de familie Ilgner en mogelijk mede daardoor raakte hij steeds dieper verzeild in IG Farben's activiteiten achter de schermen van de internationale politiek. Een ander lid van die familie (Max Ilgner) leidde namelijk de inlichtingenafdeling NW 7 van het driftig naar Lebensraum op zoek zijnde chemieconcern waar nazi/SS Bernhard zur Lippe Biesterfeld (Duits-Nederlandse prins) als spion werkte. Tot Max Ilgnervriendenkring behoorde prinses Armgard zur Lippe Biesterfeld, de moeder van prins Bernhard. Een connectie die niet alleen zoet vruchten zou afwerpen. 

Hoe het daadwerkelijk te werk gaat kunt u zien in onderstaande video documentaire die het pleidooi d.d. 5 januari 2012 aan Arbeidsrechtbank te Gent van No Cancer Foundation  & The European Greens medeoprichter Verbeek Erik volledig onderbouwd . De inhoud van maar liefst 75% van de ordners binnen de Arbeidsrechtbank te Gent zijn verdwenen, waaronder de bewijzen en conclusies met als Minister van Justitie Annemie Turtelboom (2011-2014)

Het zal u dan ook niet verwonderen dat lopende het proces, kort voor de zitting van d.d. 5 januari 2012, Verbeek Erik 
d.d. 10 december 2011 vanwege 
haaruitval en ernstige toxische vergiftigings-verschijnselen in het ziekenhuis belande. Wij raden u dan ook aan om deze video in zijn totaliteit te bekijken om inzicht te krijgen in wat voor wereld we daadwerkelijk zijn terecht gekomen.

De Nederlandse prinses Mabel Wisse Smith had eind jaren 80, begin jaren 90 een relatie met druglord Klaas Bruinsma en speelt nu samen met George Sorros en hun Open Society Foundations een belangrijke rol in de vernietiging van onze westerse maatschappij , religie, cultuur en economie. Dit in collusie met gegijzelde vooraanstaanden en NATO/GLADIO/CIA STAY BEHIND ORGANISATIES

Collusie tussen boven en onderwereld moet stoppen!!!

De met Joodse roots Nederlandse topcrimineel John Mieremet die vergelijkbaar met vele andere Nederlandse topcriminelen in het Belgisch Limburgse Overpelt woonde en in Thailand zou zijn 'geliquideerd?', was een informant van de Criminele Inlichtingendienst (CID) van de federale gerechtelijke politie in Hasselt. Dat bleek op het megaproces in Amsterdam tegen topgangster Willem Holleeder. 

Het parket van Hasselt bevestigt dat de contacten er zijn geweest en dat op verzoek van de Nederlandse justitie daarover een pv is opgemaakt. Mieremet vormde jarenlang met zijn vriend Sam Klepper het gewelddadige duo Spic & Span. Maar ook Cor van Hout, Marco Eijk allen vermoord als ook andere in Limburg verblijvende/ veelal in Overpelt wonende behoorden aanvankelijk tot de bende van drugssmokkelaar en maffiabaas Klaas Bruinsma die toegang hadden tot Gladio’s geheime wapen depotsZie video combinatie en oordeel zelf:  video1/2/3/4/5

Vanaf eind jaren negentig ging Mieremet zich samen met Holleeder toeleggen op het afpersen van rijke vastgoedhandelaars, zoals de eveneens geliquideerde Willem Endstra. Mieremet kreeg echter ruzie met Holleeder en na enkele mislukte moordaanslagen werd Mieremet op 2 november 2005 vermoord in de Thaise kustplaats Pattaya. Volgen anderen dan weer was het niet Mieremet die vermoord werd, maar zoals meerdere criminelen in collusie met corrupte overheidsbekleders een nieuw leven leid met een andere identiteit. Wat betekend dat voor Limburg en onze lage landen in zijn geheel?

Karel Alfons Hugo Arnold Maria baron Pinxten , lid van de Europese Rekenkamer was Belgisch minister van 1994 tot 1999 en burgemeester van het Limburgse Overpelt van 1983 tot 2006 kort na de vermeende moord op Mieremet. Pinxten was jarenlang lid van de CVP, maar onder invloed van Johan Van Hecke, voormalig CVP-voorzitter kwam hij in 2002 via de NCD (Nieuwe Christen-Democraten) uiteindelijk terecht bij de VLD. In 1983 werd Pinxten als 30-jarige burgemeester van Overpelt gelijk de jongste burgemeester van Vlaanderen

Na het heldhaftig optreden van de Limburgse Steve Vandeput (NVA) waarbij hij letterlijk de problematiek binnen het elite bastion van Limburg vernoemd, werd hem maar liefst de droomjob als Federaal Minister van Defensie en Ambtenarenzaken aangeboden? Vanaf dat moment zal hij rekening moeten houden met de wensen van de NAVO en hun Limburgse Secretaris Generaal, want eenmaal NAVO secretaris, altijd NAVO secretaris!!!


Leden van De Groenen vinden het dan ook uiterst verontrustend dat de persoonlijk met ontvangstbewijs aan alle Federale Ministeries van defensie te Brussel afgegeven verzoekschriften d.d. 17 april 2015, enkel en alleen door Minister Steven Vanderput geweigerd werd? Zeker gezien hij zowel schepen van Hasselt als lid van de politieraad HAZODI is met Hilde Claes als voorzitter en burgemeester die talloze dossiers weigeren te behandelen of zelfs in ontvangst te nemen. 

Nochthans de ideale positie om Limburg en België in zijn geheel te helpen bevrijden van de buitenstaande mogendheden en hun collaborerende ambtenaren (Landverraders). Daarbij de sinds WOII geruisloos gepleegde, ongrondwettelijke staatsgreep op de Benelux (EU) die ook Theo Brouns op 28 maart 1946 te Hasselt het leven heeft gekost te doen helpen stoppen.

Onze steun heeft U, het kan zo niet verder!

Onder anderen door NATO Secretaris Generaal (1994-1995), Bilderberglid Willy Claes en zijn ontspoorde elite collega extremisten te helpen overtuigen dat dit het enige juiste democratisch, geopolitiek beleid is waarbij de NAVO als massa-vernietigingswapen moet worden opgeheven, of moet breken met zijn huidige nazionistische beleid waarvoor hij als voormalig SG (1994-1995) mede verantwoordelijk is. 

De uitdrijving van Serv-Kroaten (1995) uit Kroatië, een volk dat vredig als één familie samenleefde maar vanwege verdeel & heers manipulatie vanuit de NAVO uit elkaar gedreven werd met onnoemelijk leed aan beide zijde, wat heden globaal word toegepast.

Kroaten, Bosniërs, Serviërs en Albanezen werden allen gemanipuleerd in deze door NAVO opgezette oorlog, ook volgens voormalig CIA officier

De NAVO & VN kunnen enkel en alleen blijven bestaan door een nieuw non militair, maar "echt" humanitaire beleid te implementeren in het belang van het volk en daarbij de massa destructieve agenda van de nazionistische elite extremisten per direct te stoppen.

Wij willen hierbij de bewijzen aandragen voor de stelling dat er een plan uitgevoerd wordt, dat de wereldbevolking wil decimeren. Dit gebeurt volgens de hegeliaanse dialectiek: Creëer een probleem, wacht op de reactie, stel een oplossing voor. Probleem – reactie – oplossing. Dit artikel zal u helder laten inzien hoe een probleem gecreëerd werd, er een wereldwijde reactie op gang kwam en een oplossing werd gepresenteerd. Een dodelijke oplossing. Er zullen geen zelfstandige landen meer bestaan die de bevoegdheid hebben om de oorlog te verklaren aan een ander land. Er is wel militaire actie mogelijk tegen politieke onderdelen die tegenwerken, maar die zullen vredesoperaties worden genoemd. De soldaten heten bewakers van de vrede, ook al moorden en vernielen ze erop los. In Amerika willen de De Rothschild (onderdrukkers), dit keer schuil gaande achter het U.N. masker (een van de vele maskers die de Rothschild hebben), en het volk dwingen om hun wapens in te leveren. Als excuus gebruiken ze dat ze dit doen om oorlogen en onzinnige schietpartijen te voorkomen, die ze zelf uiteindelijk veroorzaken om de ontwapening te kunnen verantwoorden en kracht bij te zetten. Het rapport heeft J.F. Kennedy in het geheim laten opstellen en bleek na onderzoek in 1967 echt te bestaan.

Wij stellen ons als burgers dan ook terecht de vraag wie Steven Vandeput momenteel daadwerkelijk vertegenwoordigd, het Militair-Industrieel Complex en de NAVO, of België en zijn bevolking? Ook voor Dirk Van der Maelen en Alain Top van de (Sp.a) is het klaarblijkelijk niet helemaal duidelijk. 

Het is met de Patriot-raketten hetzelfde liedje als met de gevechtsvliegtuigen:

we willen er kopen, maar we hebben ze niet echt nodig en ze zijn veel te duur. De aanschaf van die raketten kost bijna 600 miljoen euro en voor het onderhoud mag je daar jaarlijks tot 65 miljoen euro bij rekenen, na enkele jaren zijn ze verouderd. Waarom zou je dat willen kopen, ze voldoen naar hoogste waarschijnlijkheid al niet meer aan de nieuwe normen. Als je ze afvuurt zit je al in een buurland het luchtruim te verdedigen of schenden.

En wat te denken van bijvoorbeeld van de nazi-topofficier die in 1957 opperbevelhebber wordt van de landstrijdkrachten van de NAVO. 
Vervolgens krijgt in 1960 een andere oud-top-nazi, namelijk Adolf Heuzinger. een andere topfunctie in de NAVO.. In 1960 wordt hij benoemd tot voorzitter van het militair comité van de NAVO..

Want deze feiten tonen aan, dat oud-nazi niets of nauwelijks iets in de weg gelegd werd, om zich weer in in de maatschappelijke top te nestelen. Deze krankzinnige manier waarop vele top-nazi ná de Tweede Wereldoorlog feitelijk werden gerehabiliteerd, door hen op hoge politieke functies te plaatsen, is overal nog terug te vinden waarbij
 massavergiftiging tegen hoge winsten als militair wapen en vervanger van oorlog word ingezet.

Het nieuw hoofdkwartier van de NATO in Brussel spreekt boekdelen?

De Groenen, No Cancer Foundation en het Ecologisch Kennis Centrum hebben alle Belgische & Nederlandse ministers op de hoogte gebracht en tot drie maal toe officieel uitgenodigd, die (op termijn) niet willen overlijden aan kanker, de gevolgen van vaccins en massavergiftiging tegen hoge winsten, echter die stuurden hun kat.


° Donderdag 21 Oktober 2010,  Ad van Rooij over diffuse vergiftiging en kanker & Presentatie van Flaraxin /A. v. Rooij / E. Verbeek / A. Bogdan / T. Parshin (Oekraïns) 

° Zondag 12 December 2010  Symposium (Flaraxin) in Genk, België & Ad van Rooij op het symposiumin Genk België & Symposium in Genk Leo Nevels en de Nuloptie & Symposium in Genk bij de afsluiting op 12-12-10 (Lees uitnodiging verzonden per e-mail)


Déjà vu: Het failliet van onze lage landen?!

Tot op heden is er niets veranderd ondanks, of juist vanwege de uiterst goede relaties tussen België en Nederlandse vertegenwoordigers die de gehele massavergiftiging en de daaraan verbonden pedo-netwerken tot op de dag van vandaag blijven afdekken wat ons inziens dringend moet veranderen!


Ook Kevin Annet was te gast op Zondag 29 mei 2011 te Genk m.b.t. (pedofiele netwerk 9th circle) om overheidsbekleders bewust te maken op welke wijze onze soevereine landen gegijzeld worden. Annet die na de conferentie per vliegtuig naar Engeland vloog werd daar ter plaatse op de luchthaven gearresteerd en na enige tijd het land uit gewezen, wat wederom duidelijk maakt hoe deze netwerken de macht naar zich toe trekken? . 

Wanneer er over elite extremisten wordt gesproken, wordt hierbij een selecte groep bedoeld die de partij politiek hebben geïnfiltreerd en geadopteerd. Daarbij politici, justitie, militie, media, industriële, academicus, etc.. misbruiken en zelfs in sommige gevallen misleiden tot onethisch gedrag. Dit om hun te onvoorwaardelijk te gijzelen voor politieke redenen en te collaboreren aan één allesvernietigende agenda waaraan velen onder hen anders nooit zouden deelnemen. Het gaat hier over een zeer kleine kliek invloedrijke mensen!!! 

HET IS HELAAS NIET ANDERS?

Dus niet de leden en bestuursleden in het algemeen die net als de rest van de bevolking misleid en misbruikt worden onder invloed van enkele, wat dus zeker niet betekend dat elke aanhanger van welke politieke partij dan ook een onbetrouwbaar persoon is. Er is een groot verschil tussen, de leden, integere politici en de individuen die hun partij en het volk misleiden en misbruiken voor een externe agenda waarbij het met terreurgroep ISIS collaborerende Turkije, het vanwege pedofilie geteisterde Nederland als EU-voorzitter (paard van Troje) gijzelt om een oplossing te forceren in de vluchtelingencrisis. Jaarlijks tussen de 150.000 en 250.000 vluchtelingen, waaronder ISIS strijders die in Turkije verblijven, legaal naar Europa laten komen.


De Turkse premier heeft op zijn zachtst gezegd een uitstekende band met Limburg wat ons inziens uiterst verontrustend is gezien sporen van de aanslagen in Brussel naar Turkije leidenVolgens ooggetuige was Erdogan bij toenmalig minister Ingrid Lieten op de koffie?


Tot tweemaal toe heeft men de Ethias Arena in Hasselt ter beschikking gesteld voor Erdogan zijn omstreden campagne. Hierbij wordt de Turkse bevolking op het verkeerde been gezet door deze nazionistische agenten, en ondersteunen daarbij hun eigen oppositie in een oorlog tussen christen en moslims waarbij nog het joodse, nog de christen of de islamitische bevolking, maar enkel betreffende nazionisten zullen zegen vieren. 

Wij hopen dan ook dat de Turkse islamitische gemeenschap in Limburg " met name de grijze wolven" en geheel Europa zich hiervan bewust zal worden en gezamenlijk met het christelijke Limburgse (Europese) volk bewustwording gaan creëren en "democratisch" gaan verzetten tegen de echte oppositie waar wij met zijn allen onder gebukt gaan.

Als je als journalist, politicus of functionaris in overheidsdienst ongevraagd je mond open doet en vragen stelt die niet gewenst zijn door de hogere machten achter de façade van de schijndemocratie, dan ben je doodgewoon je carrière kwijt. Laat staan als je als gewone burger je mond in het algemeen belang open doet, dan zijn de gevolgen ongeëvenaard gruwelijk en vernietigend.

Ook in de door elite extremisten gegijzelde media zit het goed fout, met name in Limburg die al jaren uit de klauwen moet eten van de dino's. Journalisten willen wel maar mogen niet, integere politie ambtenaren, universitaire academicus en overheidsbekleders gaat het niet anders. 

Wij begrijpen hun benauwde situatie en zien hen dan ook als slachtoffer, medestanders die na hun ontwaking, zich ter gepaste tijden zullen verzetten tegen deze zelfvernietigende elite-extremistische agenda. Ook hun hebben familie, kinderen en kleinkinderen.

Wij vertellen hier niets nieuws, want dat is van alle tijden. Het wapen van deze elite extremisten is angst. Angst om te verliezen wat je als privileges of economische bescherming geniet. Het klootjesvolk zal gaan lijden maar zijn vanwege hun stilzwijgen net zo schuldig als de klootzakken zelf!


Op 31 januari 2014 schrijft het Belang van Limburg (en andere kranten) hierover een artikel vol onwaarheden, zonder hoor- en wederhoor te hebben toegepast, waartoe zij op grond van de “code van Bordeaux” verplicht zijn. Geert Houben (de schrijver van het artikel) en Ivo Van Den Kerkhoven (hoofdredacteur van het Belang van Limburg) vertelden dat zij hun artikel wilden corrigeren overeenkomstig de waarheid als A.M.L van Rooij 
 (gebuur van Ingrid Lieten) samen met Erik Verbeek en Vlaams Media minister Ingrid Lieten daarover bij hen kwam praten. Bij brief d.d. 3 februari 2014 is Ingrid Lieten daar gemotiveerd om verzocht (zie bijlage). Toenmalig Vlaams media minister Ingrid Lieten, tevens gebuur van A.M.L. van Rooij blijft daarop echter zwijgen. 

Wij zijn daarop direct naar het hoofdkantoor van het Belang van Limburg gegaan met de vraag om een journalist te mogen spreken waaraan wij ons weerwoord (zijnde de brief d.d. 3 februari 2014 aan Vlaams Media minister Ingrid Lieten) mogen afgeven en toelichten. Wat er verder heeft plaatsgevonden kunt u zien in onderstaande video zien. 
Door tussenkomst van de twee gekomen politiebeambten is dat keurig geregeld en voor een bewijs van afgifte gezorgd (zie bijlage).


Leden van de Limburgse Sp.a hebben blijkbaar een vinger – of eerder een hele hand – in de pap, Ook bij zowel de VRT als Het Belang van Limburg. Zo zou de partij er onder andere voor zorgen dat de schriftvervalsing van Hasseltse burgemeester Hilde Claes steevast uit de media gehouden wordt.
 
Het volgende artikel van de P magazine maakt een en ander duidelijk.
 
Voor ons staat hiermee vast dat het Belang van Limburg volledig is gegijzeld door voormalig Vlaams Media Minister Ingrid Lieten (sp.a) en dat als gevolg daarvan onder haar voorzitterschap sp.a Limburg een dictatoriale macht heeft weten te verkrijgen over de rechtelijke macht in Limburg en Vlaanderen en daarbij alle leden van de sp.a als slachtoffer maakt van dit dictoriaal beleid.

Wij kunnen niet anders oordelen dan dat voormalig Vlaams Media Minister Ingrid Lieten (sp.a) met de hulp van het Belang van Limburg op deze wijze wil afrekenen met de Limburgse sp.a leden die niet willen meewerken aan het plegen van sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners. Partij politiek is dan ook klaarblijkelijk voor kuddevolk (schapen) en veroorzaakt "corporate crime",misdaad tegen eigen volk, echte volksvertegenwoordigers zijn individuen die het algemeen belang vertegenwoordigen boven eigen (partij) belang, onze enige hoop op een betere toekomst! 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/word-lid-van-de-europese-groenen

Laat ons duidelijk zijn, wij spreken over geen enkele partij in zijn geheel, allen zijn slachtoffer van betreffende elite extremisten die de partij politiek voor één en de zelfde agenda
geïnfiltreerd en gekaapt
 hebben. 

Wij wensen sp.a voorzitter John Crombez die naam maakt als een gedegen parlementslid met uitstekende dossierkennis, fiscaliteit, banken en economie dan ook veel succes toe, hij zal het nodig hebben!


Een zware en moeilijke taak staat aan zijn voordeur, een nooit geëvenaarde nieuwe banken crisis opkomst, waarna hopelijk een nieuw beleid voor het volk en met het volk, zowel binnen als buiten ale partijen. Het beleidsdomein fraudebestrijding is klaarblijkelijk op zijn maat gesneden. Nu nog zien waar en in wiens belang de nieuwe voorzitter zijn kennis zal toepassen. Ook Crombez en zijn integere "partijgenoten" kunnen ondanks alles op onze steun rekenen, indien gewenst. 

Toenmalig Limburgs Europarlementariër Frieda Brepoels (NVA), burgemeester Hilde Claes (sp.a), gouverneur Herman Reynders (sp.a), Provincie Limburg en het parket van Hasselt werden allen op de hoogte gebracht over de globale bewuste genocide, dossiers die zo niet miljoenen mensenlevens gaan kosten omdat verantwoordelijke de wetgeving bewust niet toepassen. Bewijs 1 / bewijs 2 / bewijs 3 / bewijs 4 / bewijs 5 

Leenheren en -mannen struikelen over elkaars voeten, ons kent meer dan ons. De geldruiven van de Limburgse Reconversie Maatschappij LRM hebben het provinciale geswing enkel maar sterker gemaakt. 

Bij decreet van 7 mei 2004 werd de LRM omgevormd tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Dit decreet is in werking getreden op 19 mei 2008. Het agentschap LRM is van privaatrechtelijke aard, waardoor de Vlaamse Regering de rechtspositie van dit agentschap niet vaststelt. 
LRM een privaatrechtelijke EVA, wat bijvoorbeeld betekent dat het personeel een privaat statuut heeft. De gemeente heeft het altijd voor het zeggen in een private EVA. Ze heeft de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en kan de meerderheid van de leden voordragen in de raad van bestuur. Een private EVA kan opgericht worden voor elke welbepaalde beleidsuitvoerende taak van gemeentelijk belang.

In de Bijbel wordt verteld hoe God aan Noach de opdracht gaf een ark te bouwen. Er zou een grote vloed komen die alle leven zou vernietigen, omdat er groot onrecht en ongeloof onder de mensen was ontstaan. In de dagen van Noach waren er engelen naar de aarde gekomen om betrekkingen te hebben met de aardse vrouwen. Hun nakomelingen, de Nephilim, waren reuzen die de toestanden op aarde nog verergerden. Het verslag zegt dat God spijt (Hebreeuws: na·cham′) had dat hij de mensen had gemaakt. Dit duidt niet op dat God een fout had gemaakt door de mens te scheppen, maar meer een verandering in zijn handelwijze ten opzichte van de mensen op aarde.

Babel was de eerste stad die werd gebouwd door de nakomelingen van Noach die met zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen als enige de vloed overleefde.

De hoeren van Babyloneen allegorische beschrijving in de Bijbel over een stad die heult met de antichrist in de eindtijd waarbij ongewaardeerde rituelen werden gehouden en religie en seks onafscheidelijk verbonden waren.

Schokkend Kamervragen Pedonetwerk


Waar draait het daadwerkelijk om en wat wordt er voor de burgers achter gehouden?
Het kan geen toeval zijn dat het Europees parlement in Straatsburg (Frankrijk), de Bis Bank in Zurich (Zwitserland) als ook het gemeentehuis in het Limburgse Houthalen-Helchteren (LRM) als 
Glorierijke Babylonisch tempels gebouwd werden. 

Een veel voorkomend symbool waar vele elite extremisten zich aan onderwerpen en de gewone burgers geen enkele kennis van hebben want het klootjesvolk hoort er niet bij.

De stad Babel/Babylonië wordt meerdere keren genoemd als "Babel de grote hoer", dit kwam door de (van een Bijbels standpunt geziene) afgoderij van de bewoners. De stad Babel/Babylon staat in de Bijbel dan ook symbool voor alles wat met perverse en onreine zaken te maken heeft.

In Openbaring van Johannes hoofdstuk 17 komt de 'hoer van Babylon' voor en staat er het volgende:

Een van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’ Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een beker, al haar onreinheden hoererijen en gruwlijkheden, en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder van alle ontuchtige (oude bijbel) en van alle gruwelijkheden ter wereld’. (Openbaring 17:1-5)

Om de macht van dat ongedeelde volk te beperken, dat tegen Gods bevel in bijeenbleef, verwarde God hun taal en verspreidde hen over de hele aarde. 

Zo kwam het dat de toren en de stad niet afgebouwd werden. Volgens de bijbel is dit ook de reden waarom de stad Babel genoemd werd. (In het Hebreeuws betekent Balal “verwarren”.) Uit deze ontstaans-geschiedenis van de talen is de uitdrukking ‘Babylonische spraakverwarring’ (een situatie waarin allen door elkaar praten en niemand er meer wijs uit wordt) voortgekomen.

"de grote leugen"!!!

Op de universiteiten bestond al langere tijd een levendige discussie over het geocentrische model van onze aarde wat heden wederom legitiem in vraag wordt gesteld zoals u kunt zien in onderstaande video.

Doe uw eigen onderzoek en u zult niet anders kunnen dan vaststellen dat het klootjesvolk ook hier op ongeëvenaarde wijze misleid en voorgelogen word. Hoe zit het daadwerkelijk, talloze legitieme vragen blijven onbeantwoord (video scrol & video boek) maar klaarblijkelijk is niets wat het lijkt binnen onze maatschappij waar het Babylonische erfgoed duidelijk aanwezig is. 

Zes lange jaren heeft Leo Delcroix moeten wachten want Opus dei past normaal gesproken niet in het bastion van het door de vrijmetselarij gedomineerde Limburg.
O
ns kent ons en dus na enkele telefoontjes was het geregeld, voorwaar een prestatie die zich heeft geloond. 

https://sites.google.com/site/theeuropeangreens/revealed-the-secret-report-that-shows-how-the-nazis-planned-a-fourth-reich-in-the-eu

Opus dei zit uiteindelijk op zijn voorzitterszitje aan de UHasselt met vrijmetselaar, NATO secretaris Willy Claes (1994-1995) als werkgever, voorzitter 'superkoepel' Vlaams hoger onderwijs (2011-) en lidmaatschap van de Bilderberg conferenties om de waarheid van u te onthouden, wetenschap en geschiedenis te manipuleren en echte oplossingen te stelen en te onthouden. En U hoort er niet bij!!!


Er is iets fundamenteel mis met onze zelfvoldane parlementaire democratie. Echte oppositie bestaat dan ook niet binnen de Limburgse omerta, die wordt per direct met de harde hand uitgeschakeld. Wij kunnen dan ook enkel vaststellen dat in Limburg een orgie van politieke beleid heerst waar de sociaal-democraten gaandeweg tal van liberale beginselen hebben omhelsd, de liberalen hebben zich inmiddels bijzonder ruimhartig opengesteld voor socialistische nivelleringsdoeleinden en de christen-democraten hebben een soort wazigheid ontwikkeld die het midden houdt tussen socialistisch liberalisme en liberaal socialisme. Deze is dan wel enigszins christelijk geparfumeerd, maar zo discreet dat het de socialisten en liberalen, die inmiddels een zeker respect voor christenen hebben ontwikkeld, nauwelijks kan storen. 

Feit is dat de oude, gemazzelde dino's van de Limburgse politiek met een aardige portie monnikengeduld uiteindelijk opnieuw voorbeeldfuncties in de maatschappij hebben ingenomen. De pianovingers van Willy Claes zijn graag gezien in de salons van de Limburgse beau monde; de waas rond Theo Kelchtermans vraagt al een hele tijd onderzoeksjournalistieke aandacht.

Frieda Brepoels zet zich in tegen kanker maar verleende als voormalig Limburgs deputé voor milieu samen met Theo Kelchtermans als Vlaams Minister Leefmilieu uiterst omstreden vergunningen voor het even omstreden REMO stort van de Groep Machiels. Al uit het Interpellatiedebat v.h Remo stort Vlaamse Regering 1984 (vanaf blz 234) bleek dat uiterst gevaarlijke meest kanker verwekkende stoffen waaronder massa's Arseen illegaal gedumpt werden op de Remo wat het topje van de ijsberg is. 
Lees meer

In onze eigen Belgische Kempen verhuizen op het einde van de negentiende eeuw sommige Duitse ondernemers binnen de metaalindustrie naar de Kempen. Ze ontvluchten de klachtenregen die ontstaat door de te hoge concentratie aan hinderlijke bedrijven in het Ruhrgebied. In de Lage Kempen in Limburg, een streek die door haar arme zandgronden in armoede leeft, worden de Duitse ondernemers met open armen ontvangen. In gemeenten als Balen, Lommel, Overpelt en Bocholt schoten metaalfabrieken als paddenstoelen uit de grond. Deze fabrieken smolten ertsen om er metalen zoals zilver, zink, lood, koper en arseen uit te winnen. Na de Eerste Wereldoorlog komen de meeste van deze Duitse bedrijven onder controle te staan van de Société Générale de Belgique en de Union Minière du Haut-Katanga. Door de Congolese rijkdommen groeit België snel uit tot een wereldmacht in de non-ferro-industrie. Na de onafhankelijkheid van Congo takelt de industrie af, maar niet zonder een erfenis in de Vlaamse bodem achter te laten. De in 1897 opgerichte arseenfabriek in de Reppel nabij Bocholt illustreert dit. In 1971 sluit de fabriek de deuren en verkoopt de Union Minière de terreinen aan de broers Eikenaar. Later blijkt dat er onder de bodem van de fabriek in Bocholt 530 ton arseen ligt. Dat deze eruit moet is voor iedereen duidelijk, maar hoe zit het heden met de industriële afval (arseen, chroom, enz…) van o.a. multinationals als  Billiton, Shell... die het NATIONAAL-SOCIALISME SPRINGLEVEND HOUDEN,

Massavergiftiging tegen hoge winsten waarbij enorme hoeveelheden van arseen met medeweten van alle Nederlandse politieke partijen hoofdzakelijk afkomstig vanuit Nederland illegaal gedumpt worden.

Men heeft hiervoor op 10 maart "1992" een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin is beslist dat de 220.000 ton jarosiet die Billiton (Budelco / Shell) jaarlijks aan gevaarlijk afval opslaat in het jaar 2000 moet zijn teruggebracht naar 11.000 ton en dat 209.000 ton daarvan moet worden hergebruikt. In deze overeenkomst is aan alle deelnemers een geheimhoudingsplicht opgelegd. Overeenkomstig die intentieverklaring  moest de metaalindustrie (Billiton / Budelco / Shell) van het Hitler-Kabinet Lubbers III het concentraat aan zware metalen (arseen, chroom VI, koper) uit jarosiet halen waarvoor de industrie (Hickson Garantor) veel belangstelling had. Hickson Garantor BV verwerkt dit concentraat aan zware metalen (feitelijk extreem gevaarlijk afval) in haar bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co en verkoopt betreffend bestrijdingsmiddel aan onder andere de houtimpregneerbedrijvenWaarvoor het volgende deskundigenadvies m.b.t. tot de aanwezige in gebruik zijnde geïmpregneerde picknicktafels binnen de Vrije Basisschool Sint-Martinus, P. Valentinuslaan 36, 3500 Hasselt.

We kunnen ervan uitgaan dat talloze vergelijkbare geheime overeenkomsten gesloten zijn tussen overheden en betreffende multinationals waar de burgers en volksvertegenwoordigers geen weet van hebben vanwege deze geruisloze sluipmoordende collusie, (corporate-crime), 

Hierbij worden bedrijven als de Groep Essers en de Groep Machiels niet ten miste misbruikt waarbij niet onbelangrijke politieke iconen binnen het Limburgse politieke bastion voor de zelfmoord van de provincie en zijn nietsvermoedende bevolking zorgen. 

(EEN ECHTE LIMBURGER PIKT DIT NIET MEER!!!)

De Limburgse bevolking als slachtoffers misleid en misbruikt waarbij onze Universitaire instituten in een nooit geëvenaarde spel tussen leven en dood gegijzeld worden en bedrijven als dekmantel dienen voor deze elite extremistische activiteiten. 


Op 3 oktober 2008 heeft de Provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Provincies Vlaams-Brabant en Belgisch-Limburg en met de kennisinstellingen uit de drie Provincies, zijnde de Katholieke Universiteit Leuven (K.U. Leuven), Universiteit Hasselt (UH), Universiteit Maastricht (UM) en Maastricht UMC+. Het thema van deze overeenkomst is innovatie? Daarbinnen zijn technologietransfer, onderwijs en lobby de hoofdprioriteiten. Hoofdthema's zijn dan weer healthcare, materialen en clean tech. 
Gezamenlijk participeren ze aan een internationale criminele agenda, (ECO terrorisme) en zetten ze scholieren op het verkeerde been, misbruiken academici en manipuleren echte kennis en wetenschap voor een geheime nazi agenda met genocide gevolgen, Echte innovatie en wetenschap binnen onze gekaapte Universiteiten worden dan ook geboycot of gestolen waarbij gegevens worden gemanipuleerd met de meest ernstige gevolgen voor onze welvaart, welzijn en democratie. I
ntegere Academicus zitten gevangen in een wereld vol leugens en bedrog, vele onder hen hebben er genoeg van en willen bevrijd worden. Limburg (België) kan dan ook de meest welvarende streek van de wereld worden, indien deze heren het toneel verlaten en onderdrukte kennis en technologie vrij gegeven in het belang van de burgers en onder toezicht van integere verantwoordelijke en burgers zelf.
Voor de raad van Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR) is daarvoor een hoofdrol weggelegd, door zich niet langer te laten gijzelen en gezamenlijk met de burgers oplossingen aan te bieden. Wij verzoeken U dan ook om No Cancer Foundation (NCF) gezamenlijk met het Ecologisch Kennis Centrum (EKC) die de belangen van de 5 a 6 miljard ter dood veroordeelde wereldbewoners vertegenwoordigen voorafgaande daaraan uit te nodigen voor een toelichtend gesprek. U kunt daarbij rekenen op onze bijdrage.

Het zal u dan ook niet meer verwonderen dat MONSANTO eugenetica Bill Gates (video) in Cleantech Houthalen investeert met het REMO STORT te Houthalen als ‘Ecologische’ Chemische & Nucleaire tijdbomwaarvoor ons formeel verzoekschrift d.d. 22 april 2013 aan de Verenigde Naties (V.N.) en betrokken Universiteiten. 

Het zal u dan ook niet verwonderen dat Steve Stevaert (LRM) binnengeloodst werd door de Limburgse socialistische voorman Willy Claes (LRM) en op zijn 36ste - gedeputeerde van de provincie Limburg, werd, bevoegd voor onder meer milieu-aangelegenheden

Hij werd samen met andere Limburgse socialisten - genoemd in een schandaal rond de Limburgse Reconversiemaatschappij LRM. Harde bewijzen tegen hem ontbraken natuurlijk en de zaak werd vanzelfsprekend geseponeerd. Ook hier zou onderzoeksrechter Gutschoven onder druk zijn gezet wat niets nieuws is!!!

LRM werd opgericht bij notariële akte van 1 februari 1994, bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 februari 1994. Dankzij een verkiezingsoverwinning werd Steve Stevaert (LRM) in 1995 de eerste socialistische burgemeester van Hasselt en introduceerde in die hoedanigheid samen met Frida Brepoels (NVA) en Toon Hermans (Groen) AGENDA 21 in Hasselt, een sluipmoordende, allesvernietigende geopolitieke agenda als pilotproject voor België. Onder anderen de Limburgse Reconversie-maatschappij zou hier een duchtige duit aan gaan verdienenStevaerts zijn mentor Willy Claes was in deze periode van 1994 tot 1995 secretaris-generaal van de NATO.

Is dat de daadwerkelijke rede waarom de Nuloptie van het Limburgse Edelchemie die al 30 jaar bewezen is, niet mag. Toeval dat LRM onderdeel vormt van Cleantech wat eigenlijk is uitgevonden door de Limburgse Leo Nevels. De Groep Machiels stort illegaal tegen hoge winsten, gedurende decenia's lang de industriële afval van o.a. Nederlandse multinationals en wil die nu tegen hoge winsten gaan verbranden, verspreiden.

Edelchemie wordt met alle mogelijke middelen tot op de dag van vandaag door de zelfde Limburgse nazionistische elite extremisten ten gronde gericht om zelf de zakken te vullen, en daarbij alles tegen hoge winsten te vergiftigen.

Nederlands Tweede Kamerlid  mr. M. van Traa (PvdA) wilde dat als voorzitter van parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethode  aanpakken, als bewijs daarvoor lees de brief van 8 november 1995 van milieu- en veiligheidskundige ing. A.M.L van Rooij (met bijbehorende bijlagen) aan mr. M. van Traa (lees:deel 1deel 2,  deel 3deel 4). Dat kwam Wim Kok van zijn eigen PvdA partij echter niet goed uit ( lees: bewijs 1bewijs 2bewijs 3bewijs 4bewijs 5bewijs 6bewijs 7 ). Dit werd binnen PvdA kringen mr. M. van Traa niet in dank afgenomen. Op 21 oktober 1997 kwam Van Traa om het leven door een auto-ongeval op de afslag van de Amsterdamse ringweg A10 naar de A4. Er heerste in politieke kringen enige tijd twijfel of er misschien sprake was van sabotage aan zijn auto. Met deze bewijzen is daarmee die twijfel weggenomen en dient hiernaar een nieuw onafhankelijk justitieel onderzoek te worden gestart vanuit België. 

De Nederlandse politiek heeft het ten minste 20 jaar lang onder de dekmantelwoorden als groen. milieuvriendelijk, ecologisch, hergebruik, biomassa, secundaire brandstof, duurzaam, milieubeton, green bricks, Rio Protocol, Kyoto Protocol, CO2-reductie, etc, etc. geheel Europa tegen hoge winsten vergiftigd. Dit is pas waarlijke eco-terrorisme, zie: www.sdnl.nl/column30.htm met doorkliks.

Ine Veen heeft 2 boeken geschreven (Alarm… U wordt vergiftigd & Moord namens de Kroonwaarin duidelijk wordt dat Pim Fortuyn op de zelfde wijze als J.F. Kennedy vermoord werd, enkele dagen nadat EU-erkend Safety-Manager A.M.L. Van Rooij Pim op de hoogte bracht van de globale massavergiftiging. 

Steve Stevaerts (LRM) een volksmens diens geweten begon te knagen, één van de vele slachtoffers gegijzeld binnen een bastion van elite extremisten. Of hij daadwerkelijk zijn leven heeft genomen, of zoals vele anderen waaronder André Cools een handje is geholpen omdat hij uit de biecht wou klappen laten wij in het midden. Bij de daadwerkelijke doodsoorzaak van Karel van Miert stellen wij ons ook de nodige vragen en waarom al die leugens over de moord op Els Borst?.

Wat is er zo drastisch fout gelopen met de onvoorwaardelijke machtspositie van het Limburgse sp.a bastion. Is het Ingrid Lieten (LRM) die in juli 2009 door de steve Stevaerts (LRM) gevraagd werd om viceminister-president te worden in de tweede regering van Kris Peeters. Ze kreeg vanzelfsprekend de bevoegdheden Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie. Of Hilde Claes die enkele maanden later burgemeester van Hasselt en tevens voorzitster van de HAZODI politie werd? In ieder geval de fundering was wederom gelegd, maar ditmaal niet dik genoeg.

Sindsdien begaan de untouchables binnen de Limburgse omerta de ene na de andere fout en zien barsten in hun dictatoriale machtsposities. Panorama-reportage doet Hasseltse etterbuil openbarsten, waardoor de integriteit van nog bestaande journalisten en ambtenaren, die ver te zoeken was weer wat kleur krijgt en het Limburgse volk weer wat hoop heeft. Dit is echter enkel het topje van de ijsberg. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Limburgse burgers worden wakker en beginnen zich te verzetten, zij willen nog een eerlijke en veilige toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen. Het toneelspel van huichelarij wordt door velen doorzien en werkt niet meer.

Een mooi voorbeeld is Minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans uit Nederlands Limburg. Die wist direct na de ramp van de MH17 (Ukraine) een misselijkmakend toneelstukje op te voeren bij de Verenigde Naties, waar de meest smerige ongefundeerde beschuldigen werden geuit richting lokale bewoners / separatisten om een oorlog met Rusland (WOIII) te kunnen rechtvaardigen. De waarheid van wat er écht gebeurde, wordt helemaal duidelijk wanneer je twee minuten de tijd neemt om de volgende video te bekijken, dan weet je meteen voor het gehele artikel met wat voor volk we te maken hebben.

Liegende en misleidende nazionistische elite extremisten die hun eigen Limburgs volk & vaderland verloochenen en daarbij ongeëvenaard toneel spelen wat de Limburgse burger langzaam door moet hebben, zo dat ze gaan beseffen met wie ze daadwerkelijk te maken hebben.  Timmermans werd vervolgens beloond als vicevoorzitter van de commissie-Juncker in Brussel voor zijn uitstekende optreden bij de V.N. " LIMBURG OP ZIJN BEST"!!!

Eerst hebben de Limburgse omerta de zakken gevuld door alles met overheidssubsidie, tegen hoge winsten te vergiftigen en nu wensen ze nogmaals de zakken te vullen door de heilige uit te hangen en oplossingen aan te bieden, al dan niet gestolen.

Het zal u dan ook niet verwonderen dat wij al sinds 2007 diverse malen overheidsbekleders, waaronder de Limburgse Europarlementariër Frieda Brepoels van De Groenen/Vrije Europese Alliantie met name onze eigen Europese partij hebben geïnformeerd, mede vanwege haar lidmaatschap in het Europese liga tegen kanker en het Vlaamse Kom Op Tegen Kanker. 

Daarbij verzocht hebben om hulp vanuit het Europees Parlement, het uiterst efficiënte natuurproduct Flaraxin tot bij de behoevende kankerpatiënten te krijgen. Ook hebben Europees erkend safety manager A.M.L. van Rooij en No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik tot twee maal toe persoonlijk onderbouwende documentatie (bewijzen) afgegeven aan haar kabinet op het Europees parlement te Brussel, inclusief diverse milieu oplossingen, als ook Flaraxin met het verzoek om de huidige sluipmoordende massavergiftiging tegen hoge winsten vanuit de EU te doen stoppen.

Echter
 vanwege het uitblijven van ieder respons waren wij genoodzaakt om in juni 2010 getuigenissen te verzamelen en te publiceren in het algemeen belang, vervolgens alle overheden vanaf 21 oktober 2010 "officieel" uit te nodigen en openlijk publiek te informeren, en deze gegevens in het algemeen belang op internet te plaatsen met alle gevolgen vandien.


Dat de Europese trein ongehinderd voortraast, maakt genadeloos duidelijk dat de Brusselse instellingen hun democratische wortels slechts nog als museumstukken, of - wranger - als decoratiestukken beschouwen. Het laatste woord in de Europese besluitvorming berust al lang niet meer bij de burger. De volksraadpleging blijkt enkel nog een theaterstukje, een democratisch schimmenspel, enkel voor de vorm gehouden. Het zijn deze elite extremisten die Europa en het Europese volk misleiden, misbruiken en uiteindelijk ten gronde zullen richten voor een externe agenda en eigen gewin. 

Het kan dan ook wederom niet toevallig zijn dat Frieda Brepoels (LRM) haar medewerking leverde aan het bekomen van een Belgische verblijfsvergunning voor de ex echtgenote van Mr Bogdan (Stccc-Phoenix Scientific and treatment Centre of Cancer Curing "Phoenix")? Mr Bogdan zijn echtgenote (ex) begon namelijk een relatie met een professor op de Universiteit te Hasselt wat wederom een bewijs levert dat Frieda Brepoels (LRM) op de hoogte is van de daadwerkelijke werking van Flaraxin en zijn klinische onderzoek. 

Hieronder vindt u een e-mail d.d. 26 maart 2010 van Bogdan Andrey (Stccc-Phoenix) aan Eu-Parlementslid Frieda Brepoels (LRM) als voorzitter van De Groenen/Vrije Europese Alliantie met als vraagstelling om hulp vanuit het Europees Parlement

Verzonden bericht


Dear Mrs. Frieda Brepoels,

I am representing Scientific and treatment center for cancer curing "Phoenix" and I would like to give you informarmation about FLARAXIN, medicine that is able to change situation with Colon Cancer. In a lot of cases we are able to treat people with cancer and it is not feare that people do not know about this possibility.

We need Your support to bring this information to all the world.

Please help us.

With  hope,
Andrey Bogdan,
Representative of
STCCC PHOENIX
Tel: +380675717764
Fax: +380577056270

 
Bijlage:
STCCC PHOENIX - FLARAXIN.doc
3263 kB   View Download


Ontvangen bericht:

From: UYTTERSPROT Katrien katrien.uyttersprot@europarl.europa.eu
Date: 2010/3/26
Subject: Out of Office AutoReply: Solution for Colon Cancer - FLARAXIN
To: Andrey Bogdan <andrey.bogdan@gmail.com>


Beste,

Bedankt voor uw bericht. Ik ben met moederschapsverlof. Gelieve contact op te nemen met mijn collega's
laurijn.vansteenbergen@europarl.europa.euwouter.patho@europarl.europa.eu 
en frieda.brepoels-office@europarl.europa.eu

Vriendlijke groet,

Katrien Uyttersprot
Medewerker Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA)

 

Dear,

Thank you for your message. I am on maternity leave. Please send your
message to my colleagues 
laurijn.vansteenbergen@europarl.europa.eu,
wouter.patho@europarl.europa.eu and frieda.brepoels-office@europarl.europa.eu

Kind regards,

Katrien Uyttersprot
Parliamentary assistant to MEP Frieda Brepoels (N-VA)

enkele maanden later d.d. 2 juni 2010 werd Complix gevestigd in de incubator BioVille op de universitaire campus van Diepenbeek alwaar men biotherapeutica ontwikkelt voor de behandeling van kanker en krijgt daarbij alle steun vanuit de Limburgse omerta.

Complix ontwikkelt vooral medicijnen voor kanker en auto-immuunziektes op basis van zogenoemde alphabody's, een nieuwe generatie van therapeutische eiwitten om ziektes te genezen. De tweede kapitaalronde werd geleid door de nieuwe investeerders Edmond de  Rothschilds  Investment Partners, Gimv en het door Gimv beheerde Biotech Fonds Vlaanderen. Ook de bestaande aandeelhouders, met onder meer LRM, TrustCapital, Omnes Capital en Vesalius Biocapital, namen eraan deel.

"Het Franse Rothschilds  is de absolute top", zegt Vaeck, die eerder het beursgenoteerde Ablynx en het beloftevolle ActoGeniX oprichtte. "Dat in deze moeilijke tijden grote fondsen als  Rothschilds en Gimv instappen, is een duidelijke blijk van vertrouwen in onze plannen. Zulke deep pockets kunnen het bedrijf de volgende jaren dragen.

" Met het verse kapitaal kan Complix zeker tot midden 2015 doorgaan. Tegen dan wil het een kandidaat-medicijn tegen kanker hebben voor de eerste klinische testfase.

Uiterst verontrustend als men weet hoe Edmond de Rothschild 183 landen liet betalen  zodat hij 30 procent van de aarde in handen kreeg!

Edmond de Rothschild stelde tijdens het vierde Wereld Wildernis Congres in 1987 dat CO2 de veroorzaker was van global warming en dat er moest worden geïnvesteerd in de bestrijding ervanDaartoe richtte hij de World Conservation Bank op, die in 1991 werd omgevormd tot de Global Environment Facility (GEF). Waarna één jaar later het "Rio de Janeiro protocol" Agenda 21 tot leven werd geroepen: 

Genocide de-populatie, massavergiftiging tegen hoge winsten  onder de dekmantel van duurzaamheid en innovatie opgevolgd door het "Kyoto protocol", etc... waaronder CO2 reductie, groene stroom, hergebruik, milieubeton, green bricks, biomassa, “Cleantech”, “Closing the Circle”, etc, etc…


Deze organisatie leent geld aan de armste landen en richt zich vooral op wildernissen die rijk zijn aan mineralen. Als een land niet in staat is de lening terug te betalen moet het een deel van zijn grondgebied afstaan aan de Rothschild-banken (GEF, IMF, Wereldbank). Dertig procent van het aardoppervlak bestaat uit zulke ‘wildernissen’ die als onderpand kunnen worden gebruikt.

De Limburgse Omerta en Complix (LRM) sluiten niet uit dat ze later ook naar de beurs trekken. "We zijn daarin heel pragmatisch zecht Vaeck. Voor een exitstrategie zijn er twee alternatieven. Ofwel worden we opgekocht, ofwel zoeken we via een beursgang een brede toegang tot kapitaal."

Toevalligerwijs gaat het hier om vergelijkbare, zo niet de zelfde soort producten voor kanker, auto-immuunziektes en virale infecties die in de Ukraine sinds 1979 ontwikkeld werden, waarvoor in 1996 het Scientific and treatment Centre of Cancer Curing "Phoenix" werd opgericht. 


Is dit de daadwerkelijke rede waarom No Cancer Foundation, het Scientific and treatment Centre of Cancer Curing "Phoenix" (Ukraine) en Verbeek Erik kost wat kost onderuit gehaald moesten worden?de daadwerkelijke rede waarom Flaraxin en andere vergelijkbare 
auto-immuunpreparaten 
door middel van corruptie en nooit geëvenaard machtsmisbruik vanuit de Limburgse omerta onderdrukt en vernietigd moest worden. Dat ook maar zonder eens te reageren op onze talloze verzoeken om hulp deze bijzonder producten bij de patiënt te krijgen. WAARBIJ 
HET TEGENOVERGESTELDE GEBEURDE, ECHTER NIET VOOR COMPLIX (LRM)

Het zal u dan ook niet verwonderen wie in het European Leadership Network voor België zetelen, een praatclub die zijn uiterste best doet om Oekraïne bij te staan, in economische en militaire zin, waaronder Guy Verhofstadt , Willy Claes en Louis Michel. Wat is de daadwerkelijke rede waarom No Cancer Foundation en hun partner het Scientific and treatment Centre of Cancer Curing "Phoenix" in de (Ukraine) niet gesteund maar vernietigd worden.

Hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat maakt het onderstaande filmpje duidelijk en u telt niet mee!

Het moge duidelijk zijn dat het Diepenbeekse Complix (LRM) een deal van maar liefst 280 miljoen euro gesloten heeft met de uiterst omstreden multinational Merck & Co. 

Echter stellen wij ons de vraag of Merck & Co de gedroomde partner is voor de Limburgse omerta en het bedrijf Complix, waaronder Limburgse Reconversie maatschappij (LRM), waar we later op terug komen.

COMPLIX medegefinancierd door de Rothschilds in samenwerking met MONSANTO dat het uiterst giftige herbicide Agend Orange produceerde in Nederland (Eindhoven) gevestigde Philips-Duphar N.V. voor de oorlog in Vietnam.

Jawel het Vietnam waarvoor Steve Stevaerts in 2009 zogenaamd ontslag nam als gouverneur van Limburg om voorzitter van de toezichtsraad van het Dinh Vu Industrial Zone project in Hai Phong te worden.  

Echter Steve wist van ons kent ons dat het in Limburg te heet onder zijn voeten ging worden en gaf de fakkel dan maar door aan zijn beste maat Herman Reynders, een vergiftigd cadeau, zo gaat dat nu eenmaal binnen de Limburgse omerta.

Hij had in Vietnam niet alleen een ontmoeting met de top van de Vietnamese communistische partij maar had, zoals bericht werd in de Vietnamese pers (http://www.dinhvu.com/news_detail.asp?StoryID=114&pageook een valies mee die vol stak met beloften van de Belgische overheid om te investeren in Vietnamese havenprojecten:

“During this meeting Mr. Stevaert confirmed the strong support of the Belgian government in the project of Dinh Vu, stating that Belgium is pushing hard for the completion of the Dinh Vu Industrial Zone. With a few steps to the future, Mr. Stevaert also said that the Belgian Government is supporting the development of the new Lach Huyen Deep Sea Port. The shareholders of Dinh Vu and the Belgian Government have plans to participate in Lach Huyen. Mr. Stevaert will fully support Belgium to provide ODA (Official Development Assistance) to this crucial project. Mr. Stevaert also supports environmental solutions and projects everywhere in the world. The project the Belgian government will support in the North of Vietnam will help to protect the beauty of Ha-Long Bay."

Het investeringsproject zorgt voor een duurzame verankering van de chemische en petrochemische industrie. Het gaat om een havengebied van 1.200 hectare in Vietnam dat ontwikkeld wordt door een internationaal consortium, waaronder de Limburgse groep Groep Machiels met Steve Stevaerts als ook Bilderberglid Willy Claes (NATO) als adviseur die samen met Bilderberglid, USA president Bill Clinton begin jaren 90 de-populatie Agenda 21 globaal hielp implementeren. Niet verwonderlijk dat China in de regio verontrustend reageert.

Het Agent Orange producerende Philips-Daphar N.V. werd in 1990 overgenomen door het Belgische bedrijf Solvay, dat de overstap van bulkchemie naar farmaceutica wilde doen en verder ging onder de naam Solvay-Duphar. Uiteindelijk is de naam Duphar verdwenen en werden de bedrijven te Amsterdam, Weesp, Veenendaal en Olst ondergebracht bij Solvay Pharmaceuticals, de geneesmiddelendivisie van Solvay die het uiterst omstreden Mexicaanse griepvaccin produceerde, waar we later op terug komen. 

De voormalige kabinetschef van Willy Claes (LRM), Karel Van Miert (EU. Commissaris ) was bestuurder van diverse met Nazi collaborerende Nederlandse Philips Concerns als ook Solvay en niet te vergeten Goldman Sachs. Wereldbankier gegijzeld voor de vermindering van de bevolking door ziekte!

Voor bewijs zie:

° onze aanvullende memorie d.d. 3 oktober 2013 aan het Belgische Grondwettelijke Hof t.a.v. griffier F. Meersschaut van het Belgische Grondwettelijk Hof, Koningsplein 7, B-1000 – Brussel (België) (zie productie);

Voordat glyfosaat de monstrueuze agrarische noodzaak werd die het vandaag is, werd het gebruikt als een reinigingsmiddel om kalk- en andere afzettingen te verwijderen uit industriële leidingen. In 1970 ontdekte John E. Franz, organisch chemicus werkzaam bij Monsanto, dat glyfosaat tevens een krachtig herbicide is. Twee jaar later gaf het hoofd van de Wereldbank, Robert McNamara, een verklaring uit ter ondersteuning van bevolkingscontrole, die werd gepubliceerd in het Franse tijdschrift J’ai Tout Compris.

Robert McNamara: “Men moet draconische maatregelen treffen inzake demografische reductie, tegen de wil van de bevolking in. Het verlagen van het geboortecijfer blijkt onmogelijk, of is in ieder geval niet voldoende. Derhalve dient het sterftecijfer te stijgen. Hoe? Door natuurlijke oorzaken: hongersnood en ziekten.”

Hij stelde in die verklaring: “Men moet draconische maatregelen treffen inzake demografische reductie, tegen de wil van de bevolking in. Het verlagen van het geboortecijfer blijkt onmogelijk, of is in ieder geval niet voldoende. Derhalve dient het sterftecijfer te stijgen. Hoe? Door natuurlijke oorzaken: hongersnood en ziekten.”

Slechts twee jaar daarna ontving het glyfosaatonderzoek belangrijke financiële steun van de Rockefeller Foundation en werd het door Monsanto in de markt geïntroduceerd, waarna het al snel een ‘agrarische zegen’ werd. Het waargenomen voordeel van een hogere gewasopbrengst overschaduwde haar donkere kant van een vernietigde bodemmicrobiologie en van de menselijke darmmicroben[1]. Van toen af aan kreeg de Westerse wereld te maken met allerlei snel toenemende ziekten als gevolg van een goedkoop, met chemische ingrediënten gevuld voedingspatroon. 

Het daadwerkelijke probleem ligt echter nog dieper, de Nederlandse Wet gewasbeschermings-middelen en biociden (voorheen: Bestrijdingsmiddelenwet) houdt geen rekening met:

-       de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

-       en de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) die niet op het etiket behoeven te worden vermeld;

Deze tekortkoming in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden maakt het mogelijk dat elk soort hoog problematisch gevaarlijk afval van multinationale ondernemingen met toevoeging van een of meerdere werkzame stoffen kan worden omgezet tot bestrijdingsmiddel om het vervolgens duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten te verwerken of eeuwig te laten opslaan.

Zo kan men alle meest schadelijke chemische stoffen ongezien aan producten toevoegen en verspreiden via vliegtuigen (chemtrails), geïmpregneerd hout of bestrijdingsmiddelen voor gewassen.

Zo heeft voormalig staatssecretaris dr. D. K. J. Tommel (D66) van VROM (NL) als voorzitter van het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op 11 november 2011 aan Monsanto Europe N.V. A.G. Benelux, Haven 627 - Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpen onder nummer: 11228 N toelating gegeven voor het op de markt brengen van Roundup Evolution (http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13546_01.html) met daarin de volgende stoffen:


-       360 g/l glysofaat

-       640 g/l andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):

Deze 640 g/l andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) kan elk soort levensgevaarlijk kankerverwekkend hoog problematisch afval zijn wat gelijktijdig met de 360 g/l glysofaat aan werkzame stof mee in het milieu wordt gebracht.

klik op doc.

Zo word al meer dan 10 jaar lang  kanker-verwekkend  gif bewust vals geëtiketteerd op alle Belgisch Groenten en Fruit gespoten.


Op advies van Limburgs gedeputeerde Frank Smeets hebben de gemeenten Bree en Maaseik in 2011 met overheidssubsidie de eikenprocessierupsen preventief bestreden met de biocide XENTARI WG. Dit zonder een wettelijk vereiste milieuvergunning van burgemeester en schepenen van betrokken gemeenten. Dit omdat men vertrouwende op de deskundigheid van Nederlands GGD-arts Henk Jans en er vanuit is gegaan dat XENTARI WG onschadelijk is.

Onderzoek uitgevoerd door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft echter uitgewezen dat XENTARI WG kankerverwekkende, zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen bevat en dat nagenoeg al het Belgische groeten en fruit daarmee maar liefst al 10 jaar lang wordt bespoten zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning en lozingsvergunning. Dit geeft een verklaring voor het grote aantal kankerpatiënten in België die mede als gevolg daarvan exponentieel zal toenemen. Voor deskundige onderbouw verwijzen wij u naar bijbehorend deskundigenrapport van het Ecologisch Kennis Centrum. Lees meer

Als toelichting daarop vindt u ook de volgende video

Mogelijk omdat in 1983 het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) de Nederlandse Grondwetherziening heeft goedgekeurd met daarin opgenomen het zelfstandige artikel 120, waarmee de toetsing van wetten en verdragen door een rechter aan de Nederlandse Grondwet is uitgeschakeld.

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/vraagtekens-bij-nieuwe-bijbaan-van-neelie-kroes

Vanwege het feit dat Nederland via het Benelux-Verdrag zit verbonden aan België en Luxemburg, had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan de Belgische en Luxemburgse regering om het door hen te laten toetsen door het Belgische Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie van België aan de Belgische Grondwet. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Belgische Grondwet uitgeschakeld.

Vanwege het feit dat Nederland via het Europees- Verdrag zit verbonden aan alle landen van de Europese Unie, had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan alle lidstaten van de Europese Unie om het door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet van alle lidstaten van de Europese Unie. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Grondwet in alle landen van de Europese Unie uitgeschakeld.

Vanwege het feit dat Nederland via het Handvest van de Verenigde Naties zit verbonden aan alle landen van de Verenigde Naties had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan alle landen van de Verenigde Naties om het door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet van alle landen die zijn verbonden aan de Verenigde Naties. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Grondwet in alle landen van de Verenigde Naties uitgeschakeld. 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/vraagtekens-bij-nieuwe-bijbaan-van-neelie-kroes

De volgende nog in leven zijnde meest bekende VVD-politici (zie foto’s hierboven) hebben op deze slinkse wijze vanaf 1983 de Grondwet in België, Luxemburg, alle landen van de Europese Unie en alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties uitgeschakeld, waarmee hun partijpolitieke agenda “de vernietiging van de aarde en alle daarop levende wezens” ten gunste voor kort economisch gewin voor enkelen heeft kunnen beginnen. Lees meer

Niet enkel MONSANTO als partner van het Diepenbeekse COMPLIX is uiterst omstreden en wordt verdacht van sluipmoordende genocide, massa-depopulatie tegen hoge winsten. Ook partner MERCK & CO heeft maar liefst 98 miljoen poliovaccinaties bewust met een kankerverwekkend virus verspreid, wat de fabrikant Merck zelf toe geeft!! Maar dat deert de Limburgse OMERTA niet, het past namelijk perfect binnen hun beleidPROBLEEM - REACTIE - OPLOSSING

Momenteel is Complix een bedrijf met een kernteam van zo'n 25 mensen maar dat zal dankzij deze deal wel groeien tot een 40-tal. Een deel ervan zal ook naar Diepenbeek komen." Men verwacht dat de investering ook nog iets extra zal opleveren. "Binnenkort is er een grote beurs in San Francisco: het nieuws van deze deal gaat zeker nog meer deuren openen." 

Heeft de Limburgse omerta rekening gehouden met het feit dat Merck & Co een uiterst omstreden bedrijf is dat onder anderen regelrecht de efficiency-resultaten van Bof en Mazelen vervalst, aldus voormalige werknemers. 

En deed dat door vaccin-testresultaten te fabriceren, die een 95% efficiency-graad aantoonden. Aldus twee voormalig werknemers van Merck, de virologen Dr. Stephen Krahling en Dr. Joan Wlochowski in hun schokkende aanklacht tegen Merck. Een aanklacht die als de False Claims Act. bekend staat. En hoe deed Merck dit? Door simpelwweg, in de officiële vaccintests dierenbloed toe te voegen aan het menselijke testbloed, waarin het vaccin was gespoten, teneinde de aanwezigheidsgraad van immuunsysteem-antilichamen te verhogen. En hoe zit het dan met het aids virus?

Een oud-demograaf van de Wereldbank heeft toegegeven dat vaccinaties onderdeel vormen van het bevolkingsbeleid van de Wereldbank.

De Belg John F. May, tussen 1992 en 2012 een vooraanstaand demograaf van het instituut, vertelde het Franse tijdschrift Sens Public dat vaccinatiecampagnes een machtsmiddel zijn. Het bevolkingsbeleid omvat in dit geval ‘interventies die worden geïmplementeerd door overheidsfunctionarissen om de demografische variabelen beter te kunnen beheersen en veranderingen in de populatie aan te passen aan de ambities die een land nastreeft’.

Babysterftecijfer 

In 1984 sprak de Wereldbank in haar jaarlijkse World Development Report (pdf) over het sterilisatiebeleid voor de derde wereld. Tegen landen die het bevolkingsbeleid van de Wereldbank niet of te langzaam doorvoerden zouden ‘mogelijk drastische stappen worden ondernomen’.Een studie in Human and Experimental Toxicology concludeerde dat landen die meer doses vaccin verstrekken ook een hoger babysterftecijfer hebben. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldbank en de Bill & Melinda Gates Foundation vaccinatieprogramma’s en genetisch gemodificeerd voedsel blijven opdringen, concludeerden auteurs Neil Z. Miller en Gary S. Goldman dat een ‘nadere inspectie van de correlatie tussen het aantal doses vaccin, biochemische of synergistische toxiciteit en kindersterftecijfers van essentieel belang is’.

De Rockefeller Foundation financierde de ontwikkeling van vaccins om de vruchtbaarheid te verminderen en verspreidde deze vaccins vervolgens op grote schaal.” De Rockefeller Foundation merkte in 2003 in haar jaarlijkse rapport (pdf) op dat er meer onderzoek moest worden gedaan naar immunologische methoden, zoals vaccins, om vruchtbaarheid te verminderen. In 2010 legde Bill Gates uit hoe het gebruik van vaccins de wereldbevolking met 10 tot 15 procent kan terugdringen. De religie van de huidige wetenschappelijke dictatuur luidt als volgt: ziekte en armoede kunnen worden uitgebannen door vruchtbaarheid te verminderen.

Beschuldigingen van wetenschappelijk wangedrag door o.a. GACVS/WHO/CDC vertegenwoordigers. Het zal u dan ook niet verwonderen dat Merck & Co ‘vergat’ om onderzoek te doen naar de effecten op voortplanting betreffende het baarmoederhalskanker vaccin met alle gevolgen voor de meisjes die zijn ingeënt. Naar zeer grote waarschijnlijkheid zullen talloze meisjes kinderloos blijven (de-populatie).

Deze meest recente case-study, biedt onder de titel:Prematuur ovarieel falen 3 jaar na de menarche (eerste menstruatie) bij een 16-jarig meisje, na de humaan papillomavirus vaccinatie, genoeg solide bewijs dat ‘Gardasil’ op zijn minst een ernstige bedreiging voor de normale ovariële functie is. Niet alleen was het beschadigde meisje voorafgaand aan de injecties onderzocht en was vastgesteld dat haar eierstokken gezond waren, maar er werden behalve Gardasil geen andere factoren geïdentificeerd die mogelijk van invloed zouden kunnen zijn geweest op haar plotselinge noodlot. Het vaccin is uiterst omstreden en veroorzaakt enorm veel complicaties.

Nog erger is het feit dat uit de informatie over de zaak, die later verkregen werd van de Australische Therapeutic Goods Administration (TGA) – TGA is Australië’s equivalent van de Food and Drug Administration (FDA) in de VS – is gebleken, dat Merck zelfs nooit testen had uitgevoerd naar de veiligheid van Gardasil in relatie tot de effecten op de eierstokken van vrouwen. Volgens het rapport had Merck alleen de gevolgen van Gardasil getest op de mannelijke testikels.

No Cancer Foundation, het Ecologisch Kennis Centrum, en de Groenen verwittigde alle Belgische en Nederlandse politici officieel d.d. 21-10-2010 die op termijn niet willen overlijden aan kanker en de gevaren van o.a. Gardasil en massavergiftiging tegen hoge winsten. 

Het lot van alle met het Gardasil-vaccin te injecteren meisjes van 12 tot 18 jaar binnen de Europese Unie is in handen van een 27-tal ambtenaren, één per land, in Belgie is dat Pieter Neels van het (FAGG) waarvan ook Eu-Parlementslid Frieda Brepoels (LRM) op de hoogte werd gesteld.


Dan hebben we het nog niet gehad over het proces verbaal d.d. 22 maart 2011 m.b.t. sluipmoordende massavergiftiging dat geseponeerd werd ondanks ons nadrukkelijk verzoek van 20 oktober 2011 aan Anders Fogh Rasmussen, opperbevelhebber van de NATO om te stoppen met het illegaal lozen van chemische en biologische stoffen in onze atmosfeer. 


Dit gebeurt onder de dekmantel van Geo-engineering en CO2 reductie wat wederom misbruikt wordt voor het implementeren van een wereld regeringDit des te meer het hoofdkantoor van de NATO is gelegen op Belgisch grondgebied, wat betekent dat de NATO onmiddellijk moet stoppen met lozingen vanuit de Lucht zoals verwoord in ons verzoekschrift (afgegeven met ontvangstbevestiging).

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvYmFja3VwMmRvY3VtZW50ZW58Z3g6NjVmODY1OTA5ZWRkNzY1OQ

Ook hier worden betreffende dossiers 
door de Procureur des Konings van Gent geseponeerd. Dit heeft wederom kunnen gebeuren omdat administratief de ordners A / B1 / B2 / B3 / C1 / C2 / D aan onderbouwende bewijsstukken zijn verdwenen zodat betreffende Procureur des Konings deze niet heeft kunnen meenemen in zijn beoordeling. Het zijn juist die verdwenen bewijsstukken waarmee onder meer feitelijk is komen vast te staan dat het lozen van giftige, kankerverwekkende chemische stoffen zoals aluminium, antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, koper, ijzer, lood, mangaan, nikkel, zink, pesticide e.a. vanuit vliegtuigen (chemtrails) wettelijk verboden is. Voorafgaande aan een dergelijke lozing vanuit vliegtuigen via de lucht in het oppervlaktewater een lozingsvergunning en een daaraan verbonden milieuvergunning is vereist. Voor dergelijke lozingen moet ook zuiveringsheffing  worden betaald. Alle lidstaten van de Europese-Unie overtreden daarmee het door het Ecologisch Kennis Centrum BV (Ad van Rooij) op 29 september 1999 gewonnen arrest bij het Europese Hof van Justitie in de zaak C231/97 (zesde kamer). Dit heeft tot op heden zonder strafrechtelijke gevolgen kunnen blijven vanwege het administratief zoekraken van bovengenoemde 7 ordners aan onderbouwende bewijzen en conclusies.

Twee weken na het betreffende proces verbaal d.d. 22 maart 2011 m.b.t. sluipmoordende massavergiftiging volgde op 7 april 2011 een op corruptie gebaseerde inval van het parket van Hasselt samen met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) die No Cancer Foundation al op 12 december 2010 als deskundige uitgenodigd had maar ondanks de kat stuurde. Vervolgens kreeg No Cancer Foundation zijn oprichter Verbeek Erik een op corruptie gebaseerd vonnis, 6 maanden gevangenisstraf met torenhoge boetes. Dit om hem uit te schakelen omdat hij talloze mensenlevens te probeert te redden wat niet past binnen deze elite extremisten hun agenda.

Het lijkt ons nu ook overduidelijk waarom enkel en alleen de Provincie Limburg het (MERCK & CO) HPV-vaccin in 2012 voor Limburgse meisjes tussen de 14 en 18 jaar intensief bleef promoten nadat No Cancer Foundation en het Ecologisch Kennis Centrum verantwoordelijke functionarissen gewezen hadden op de gevaren van het vaccin. (Zou de toenmalig opkomst zijnde deal van maar liefst 280 miljoen euro met COMPLIX (LRM) daar voor iets tussen gezeten hebben?)

Hierbij heeft Tony Coonen (foto beneden) als hoofd van De Voorzorg Limburg te Hasselt, (toenmalig schoonzoon van NATO secretaris-generaal 1994-1995 Willy Claes (LRM), ondanks deze wetenschap met zijn gratis vaccinatie promotie tegen baarmoeder-halskanker nogmaals duizenden Limburgse meisjes als proefkonijn laten misbruiken zonder te weten welke chemische stoffen in het vaccin zitten.  

Waarom moest bij VERBEEK Erik in opdracht van federaal secretaris Tony Coonen van de NVSM vanaf 1 maart 2010 zijn invaliditeitsuitkering worden afgenomen en een bedrag van € 35.485,- EURO worden teruggevorderd gebaseerd op leugens, fraude en machtsmisbruik waarbij de inhoud, maar liefst 75% van de ordners binnen de Arbeidsrechtbank zijn verdwenen, waaronder de bewijzen en conclusies met als Minister van Justitie 2011 – 2014  Annemie Turtelboom. 

MET NADERE STUKKEN VOOR DE 7° KAMER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT ter onderbouwing van het pleidooi te houden op de zitting kunt u hier lezen: 5 januari 2012 om 14.00 uur A.R. 10/1278/A 

Onderstaande informatie maak alles nog een stuk duidelijker.

Bilderberglid Karel Van Miert (sp.a) zoals vele anderen vernoemd in het Dutroux dossier, en in die hoedanigheid naar hoge waarschijnlijkheid één van de vele slachtoffers van de elite extremisten? 
Zoals al in het begin van ons schrijven duidelijk werd is er een elite groep vooraanstaande extremisten die de partij politiek hebben geïnfiltreerd en geadopteerd. Daarbij politici, justitie, militie, media, industriële, etc.. misbruiken en zelfs misleiden tot onethisch gedrag om vervolgens onvoorwaardelijk te gijzelen voor politieke en economische redenen binnen één gezamenlijke allesvernietigende agenda. Hoe moeilijk het ook moge zijn, sommige onder hen zijn slachtoffer en hebben het begrip van de burgers hard nodig.

Karel Van Miert (sp.a) was bestuurder van diverse Philips concerns als ook Solvay en Goldman Sachs. 

Hij werd in 1976 kabinetschef van Bilderberglid Willy Claes (sp.a), destijds minister van Economische zaken en werd op vraag van Willy Claes, adjunct-nationaal secretaris van de toenmalige unitaire Belgische Socialistische Partij. Twee jaar later, na de splitsing van deze partij werd hij voorzitter van de Vlaamse SP (huidige sp.a). 

Hij speelde een belangrijke rol in deze partij, die hij onafhankelijk maakte van de vakbonden.
In 1979 werd Karel van Miert Europarlementariër, 1989 werd hij voor de eerste keer Eurocommissaris voor Transport, Consumentenbeleid, Kredieten en Investeringen. 

Opvallend daarbij is dat Karel van Miert als International Adviseur bij Goldman Sachs Group Inc actief was, verbonden aan het ratingbureau Fitch. Volgens het financieel persagentschap Bloomberg bekleedde hij nog heel wat andere postjes. Hij was onder andere actief bij De Persgroep NV, Vigeo SAS, Agfa Corporation, DHV Holding BV., Solvay SA en Anglo American PLC. Verder was hij lid van de Supervisory Board van Philips Lighting B.V., zat hij bij de Koninklijke Philips Electronics NV, de Philips Electronics North America Corporation en Philips New Zealand Ltd. Hij is ook lid geweest van de beheerraad van Vivendi Universal en van die van Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. Hij bekleedde verder ook nog mandaten bij RWE AG, Agfa-Gevaert NV, Carrefour Belgium NV, Sibelco NV, Munich Re Group, Philips Healthcare, Solvay America Inc., Philips Electronics Singapore Pte. Ltd., SAirGroup AG, Vivendi Universal Publishing S.A., Solvay North America LLC, Wolters-Kluwer, DHV Amersfoort, Vivendi Universal en Fraport AG. Hij was lid van de Advisory Council of Guidant Europe N.V. en was bezig bij Eli Lilly Holdings Ltd. in de Verenigde Staten, bij de Rabobank in Nederland, bij Goldman Sachs International Great Britain en bij Uni-Credito, en de (ECB) Europese Centrale Bank waar heden maar liefst 22 biljoen Dollar“zoek” is.

Men heeft getracht de cijfers zoals die door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn verstrekt te analyseren, maar men kan 22 biljoen Euro niet herleiden… Daarbij dus heel wat namen uit de financiële wereld, allemaal Goldman Sachs allemaal uit op uw geld. Goldman Sachs en Europa's 'inside 

Het uiterst giftige Agend Orange producerende in Nederland gevestigde Philips-Duphar N.V. werd in 1990 overgenomen door het Belgische bedrijf Solvay, dat de overstap van bulkchemie naar farmaceutica wilde doen en ging verder onder de naam Solvay-Duphar. Uiteindelijk is de naam Duphar verdwenen en werden de bedrijven te Amsterdam, Weesp, Veenendaal en Olst ondergebracht bij Solvay Pharmaceuticals, de geneesmiddelendivisie van Solvay. 

Voor bewijs zie:

° onze aanvullende memorie d.d. 3 oktober 2013 aan het Belgische Grondwettelijke Hof t.a.v. griffier F. Meersschaut van het Belgische Grondwettelijk Hof, Koningsplein 7, B-1000 – Brussel (België) (zie productie);

In 2003 maakte Solvay Pharmaceuticals bekend dat ze ruim 50 miljoen euro gaan investeren in een nieuwe geïntegreerde productie-eenheid voor griep-vaccins in het Nederlandse Weesp, bij Amsterdam op de vestiging van Solvay Pharmaceuticals

In 2005 werd de Belgische markt opnieuw bevoorraad zodat het tekort eraan kon worden opgevangen zonder dat er ook maar sprake was van de Mexicaanse griep werden uitzonderlijke bijkomende risicogroepen bepaald, zoals beroeps-fokkers en hun familieleden, personen die door hun beroep met levend gevogelte en levende varkens in contact komen en personen die belast zijn met het toezicht op trekvogels. (Niet toevallig 4 jaar voor dat in maart 2009 het Mexicaanse griepvirus uitbrak wat behoort tot een “nieuwe” stam van het H1N1-varkensgriepvirus en via trekvogels verspreid word.

In 2006 werd vervolgens een contract gesloten door het farmaciebedrijf Solvay met de Nederlandse overheid, waarbij in geval van een griep-pandemie 16 miljoen vaccins worden geleverd voor de hele Nederlandse bevolking. Ook een contract met het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid voor de levering van griep-vaccins kwam tot stand. Dit contract is 298 miljoen dollar (zo'n 235 miljoen euro) waard en had een looptijd van vijf jaar (tot 2011). In eerste instantie werden nieuwe griep-vaccins getest en ontwikkeld. De productie van de vaccins zouden in een nieuw te bouwen fabriek in de VS gebeuren waar vanuit Nederland toelatingen kunnen worden verleend aan buitenlandse bedrijven zonder deze aan de Grondwet van het land waar het dochterbedrijf gevestigd worden getoetst, Mexicaanse Griepvaccin (MSDS) vergelijkbaar met de toelating die aan SOLVAY CHEMIE B.V.verleend is waarmee men geruisloos het drinkwater kunnen vergiftigen waarbij de niet werkzame stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) die niet op het etiket behoeven worden vermeld, 

In 2007 is Solvay Biologicals opgericht. Een volle dochteronderneming van Solvay Phamaceuticals. Een deel van de Vestiging in het Nederlandse Weesp en de hele Vestiging Olst zijn overgaan naar Biologicals.

In 2008 schreef men al op 19 oktober dat de grieppandemie binnenkort zal komen en trekt de Belgische regering nogmaals 157,5 miljoen euro uit om een voorraad griepvaccins aan te leggen, mocht er een pandemie uitbreken, waarna meer dan 10 miljoen Belgen binnen de twee weken zouden worden ingeënt op het moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat we te maken hebben met een griep-pandemie. In feite gaat het om twee vaccins die ruim 10 miljoen Belgen moeten krijgen. 

In maart 2009 breekt het Mexicaanse griepvirus uit wat behoort tot een “nieuwe” stam van het H1N1-varkensgriepvirus en via trekvogels verspreid word. Niet verwonderlijk als u weet dat in  2006 medewerkers in een vriezer van de afdeling Virologie van het Erasmus MC ruim honderd griepvirussen aantroffen, afkomstig uit de laatste twee influenzapandemieën. “Het is materiaal uit de jaren 1957 en 1968 dat is overgebleven na onderzoek door prof. Mazurel, voorganger van het huidige afdelingshoofd prof. Ab Osterhaus. We zijn de virussen één voor één aan het ontdooien.”, aldus moleculair viroloog dr. Ron Fouchier - Erasmus MONITOR. 

Het moge dan ook duidelijk zijn dat dodelijke virussen o.a. door Nederland kunstmatig ontwikkeld worden. Ron Fouchier, hoogleraar virologie aan het Rotterdamse Erasmus MC, slaagde erin om de zeer besmettelijke variant te maken van het vogelgriepvirus H5N1. Hij deed dat in opdracht van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit NIH.

8 december 2011: EU en haar lidstaten hebben voor gezamenlijke aankopen van vaccins gestemd

20 december 2011: Vogelgriepvirus kan door genetische mutaties miljoenen mensen doden

22 juni 2012: Pandemie door vogelgriepvirus is ‘serieuze dreiging’

23 juni 2012: Jane Burgermeister - pandemic update 25 June 2012

25 juni 2012: WHO heeft zich vergist : 'Kwart miljoen doden door Mexicaanse griep'

Het H1N1 virus is genetisch vergelijkbaar met het 1918 pandemisch virus wat in een labo gemanipuleerd zou zijn zoals is gebleken bij slachtoffers van de laatste pandemie die werden begraven en later opgegraven, in Svalbard. Het virus was verantwoordelijk voor de meeste uitbraken van griep tot 1956 en daarna verdween het. Echter het nieuwe virus is feitelijk nogal verschillend van ‘Swine Flu’ virussen. In maart/april 2009 veroorzaakte het virus als eerste ziekte in Mexico en in de Verenigde Staten. Deze nieuwe H1N1 griepvariant zou zich van mens tot mens verspreiden, niet zoals de typische swine flu. Om een globale pandemie te veroorzaken heeft het farmaceutische bedrijf Baxter International Inc maar liefst 72 kg aan materiaal voor de seizoens griep met het dodelijke vogelgriepvirus besmet waarop de WHO de Mexicaanse griep vervolgens tot pandemie verklaard met als doel alle burgers globaal verplicht te laten inenten met omstreden, onbekende en schadelijke stoffen waarvan o.a. Solvay Pharmaceuticals uit Olst (Nederland) het Mexicaanse griep vaccin levert (zie 13 mei 2009 verwijderd artikel). 

Uiterst merkwaardig en toevallig na het lekken van van deze gegevens overleed op 22 juni 2009 (gedurende de piek van de epidemie) SOLVAY directeur Karel Van Miert (67) in onverwachte omstandigheden video, nachts dood terug gevonden in zijn tuin. Ooit secretaris van Willy Claes en machtigste man van Europa, Eurocommissaris, Bilderberglid als ook Goldman Sachs en Philips adviseur.

Onder Ban Ki-moon publiceerde topadviseur Dr. Jeffrey Sachs verschillende studies die oproepen tot het terugdringen van het bevolkingstal om zo de armoede te bestrijden. In 2009 schreef Sachs nog (pdf) dat de ‘armoedeval mogelijk kan worden doorbroken door de gezondheid van de bevolking te verbeteren’. In zijn artikel The Specter of Malthus Returns (pdf) omschrijft Sachs Agenda 21 tot in detail zonder daadwerkelijk het VN-plan voor herverdeling van de rijkdom en het terugdringen van het bevolkingstal te noemen.

No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik die in juli 2009 een congres in Zurich bijwoonde (globaal LIVE via het wwweb uitgezonden) was op de hoogte en bracht de ware toedracht van betreffende valse vlag terreur aanslag d.m.v. protest globaal (live) naar buiten en werd ter plaatse diverse malen met het leven bedreigd zoals u kunt zien in onderstaand filmpje.

Dit incident had als gevolg dat de Oostenrijkse onderzoeksjournaliste Jane Burgermeister daaropvolgend vanuit het zelfde forum de mogelijkheid werd geboden om globaal de klokken te luiden (video) en heeft vervolgens bij de Amerikaanse FBI een aanklacht ingediend tegen de Verenigde Naties (VN), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en diverse hooggeplaatste funcionarissen, wegens bioterrorisme; en; poging tot massamoord door middel van het torn nog vrij te geven vaccin tegen de Mexicaanse griep;

Ook haar grootste zorg is dat, ondanks 98 miljoen polio-vaccinaties een kankerverwekkend virus bevatten en het feit dat de firma Baxter betrapt is op het bijna veroorzaken van een pandemie, farmaceutische bedrijven gewoon kunnen doorgaan met het verstrekken van omstreden vaccins.

De natiestaat bestaat nog wel, maar het streven richting een Europese federale staat is onlosmakelijk verbonden met de plannen van de SS en de Duitse industriëlen om een Vierde Rijk, een economisch in plaats van een militair imperium, op te bouwen wat ongrondwettelijk en illegaal plaatsvond vanuit Nederlands grondgebied, een totaal uit de hand gelopen beleid met sluipmoordende genocide gevolgen.

Journaliste Jane Burgermeister zegt bewijzen te hebben overhandigd, waaruit zou blijken dat het ook bij het griepvaccin tegen de Mexicaanse griep gaat om bioterrorisme. Volgens Burgermeister zijn zowel de vogelgriep als de Mexicaanse griep doelbewust gecreëerd als voorwendsel voor het invoeren van een massaal internationaal vaccinatieprogramma. Dit vaccin zal volgens Burgermeister opzettelijk besmet zijn met giftige biologische stoffen wat mogelijk is vanwege wijziging in het vanuit Nederlands grondgebied geruisloos voortgezette Hitler-kabinet met het opnemen van artikel 120 in de algehele herziene Nederlandse Grondwet, dat luidt 27)

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen".

De formulering van deze bepaling komt uit de Grondwet van 1953 (artikel 60), maar werd pas met de Grondwet van 1983 een zelfstandig artikel. De Staat der Nederlanden heeft dit artikel 120 bewust als zelfstandig artikel in de Grondwet opgenomen met de voorkennis en wetenschap dat op 21 april 1962 het kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op positief advies van de Raad van State met als Voorzitter Koningin Juliana en als Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met: 

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

en dit tot op heden ( 2015) in stand gehouden 16)17)18)19) misbruikt om globaal de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld geruisloos kunnen toevoegen aan o.a. vaccins en anderen.

Na het door Verbeek Erik in Zurich (Zwitserland) veroorzaakt incident werd de valse vlag Mexicaanse griepepidemie en de daarbij opkomst zijnde verplichte massavaccinatie met schadelijke en onbekende stoffen ondermijnd en niet meer plaatsvinden zoals voorzien door het militair industrieel complex en hun Bilderberg conferenties. 

Bijgevoegd vind u een (MSDS) van het Mexicaanse Griepvaccin (MSDS) waarin duidelijk wordt dat er schadelijke en onbekende stoffen in het vaccin aanwezig zijn. Gezondheids-autoriteiten geven nu de ernstige bijwerkingen van vaccinatie tegen Mexicaanse griep toe. Toename van miskramen waren in 2010 al met 700% gestegen vanwege het H1N1 Mexicaanse griep vaccin.


Dit werd Verbeek Erik niet in dank afgenomen. Zo ernstig zelfs dat de toenmalige Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme (CD&V) enkele maanden later in oktober 2009 in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gevraagd werd of hij wilde helpen bij "het stoppen, ja zelfs doden van mensen". Dat zei de politicus aan de Belgische editie van het Franse magazine Paris Match. 

De zelfde periode dat Hilde Claes als Burgemeester van Hasselt en voorzitter van de politiezone HaZoDi aantrad waarbij ze Verbeek Erik op de meest corrupte wijze d.m.v. domiciliefraude in collusie met leden binnen de gegijzelde politie en justitie eeuwig achter de tralies wou krijgen zoals u kunt lezen in de bijgevoegde stukken. Lopende het het proces en kort voor de zitting d.d. 5 januari 2012 belande Verbeek Erik 'toevalligerwijs 'd.d. 10 december 2011 met haaruitval en toxische vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis

"Limburg mie lanjd" 
De daag des dich bevried zulst where is kort beej

De echte Limburgse bloedlijnen zoals Theo Brouns, ongrondwettelijk vermoord te Hasselt op 28 maart 1946 zou zijn Limburgs vaderland nooit verraden, maar onvoorwaardelijk "democratisch" blijven verdedigen. Hij heeft er alles aan gedaan om de toenmalige terreur en geweld in zijn Limburg de kop in te drukken wat hem door de Limburgse nazionisten die een dubbelspel speelden niet in dank werd afgenomen, en zo is Theo heldhaftig, sereen en zonder de minste haatgevoelens de dood in gegaan.


° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf