Archief: Ecologisch Kennis Centrum / No Cancer Foundation en de Politieke partij de Groenen.https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/gerecht-procedures-ecologisch-kennis-centrum-b-v-ekc


Door middel van internationaal recht hebben "WIJ HET VOLK" het recht op echte democratische oplossingen. http://www.sdnl.nl

 18 juni 2015 nadere stukken hof van cassatie zaaknummer c.15.0229.n 
 18 juni 2015 nadere stukken hof van cassatie zaaknummer c.15.0228n 
 17 juni 2015: Verzoekschrift aan Federaal Procureur des Konings Parket te Brussel 
 
15 juni 2015: Sommatiebrief aan bestuursvoorzitter Herna Verhagen van Postnl per fax verstuurd 
 4 juni 2015: Verzoek tot nietigverklaring besluit 6-3-16 Vlaamse regering 'Closing the Circle' aan Raad van State 
 11 juni 2015: Wraking drie rechters Hof van Beroep Antwerpen c.15.0229.n bij Hof van Cassatie Brussel 
 11 juni 2015: Op rol verzoek tegen besluit 6-3-16 Vlaamse regering 'Closing the Circle' aan Raad van State 
 11 juni 2015: Wraking van drie rechters Hof van Beroep Antwerpen inzake c.15.0228.n bij Hof van Cassatie Brussel 
 
7 juni 2015: Strafaangifte tegen griffiers Hof van Beroep Antwerpen bij procureur Frederic van Leeuw Parket Brussel 
 6 juni 2015: Strafaangifte tegen griffiers rechtbank Oost-Brabant bij procureur Frederic van Leeuw Parket Brussel 
 7 juni 2015: Strafaangifte tegen griffiers gerechtshof 's-Hertogenbosch bij procureur Frederic van Leeuw Parket Brussel 
 11 juni 2015: Sommatie van A.M.L. van Rooij e.a. aan bestuursvoorzitter Herna Verhagen Koninklijke Postnl B.V. 
 8 juni 2015: Wraking van drie voorzitters bij Hof van Beroep te Antwerpen in zaak met rolnummer 2015AR864 
 8 juni 2015: Wraking van drie voorzitters bij Hof van Beroep te Antwerpen in zaak de met rolnummer 2015AR865 
 8 juni 2015 ontvangstbewijs wraking rechter d.j. hutten rechtbank oost-brabant zaak she 15-203 
 8 juni 2015 ontvangstbewijs wraking drie raadsheren gerechtshof den bosch zaak wr.229-05-2015 
 8 juni 2015 ontvangstbewijs wraking rechter l soeteman rechtbank oost-brabant zaak she 15-29 
 8 juni 2015 ontvangstbewijs wraking rechter j. heijerman rechtbank oost-brabant zaak she 15-973 
 6 maart 2015: Besluit Vlaamse regering 'closing the circle' m.b.t. de Remo Stort 
 4 juni 2015: Beslissing P.T.M. Peeters, inzake SHE 15-973 bij de Rechtbank Oost-Brabant 
 28 mei 2015: Getuigschrift van woonst van A.M.L. van Rooij van Christel Smeets in de gemeente Zonhoven 
 28 mei 2015: Getuigschrift van woonst van J.E.M. van Nunen in de gemeente Zonhoven 
 28 mei 2015: Getuigschrift van samenstelling gezin van Rooij van Nunen van Christel Smeets gemeente Zonhoven 
 15 september 2014: Brief van griffier K. Morel van het Hof van Beroep te Antwerpen over A.M.L. van Rooij 
 29 september 2014: Brief van M. van de Werf van het Parket te Antwerpen over A.M.L. van Rooij 
 20 mei 2015: Brief Rechtbank Oost-Brabant aan A.M.L. van Rooij in de zaak SHE 15-203 
 12 mei 2015: Brief van de Rechtbank Oost-Brabant aan A.M.L. van Rooij in de zaak SHE 15-29 
 5 juni 2015: Bbrief Rechtbank Oost-Brabant aan A.M.L. van Rooij in de wraking 02977-KI 
 23 mei 2015: Rouwbrief voor de overleden Henk Fitters te Elshout 
 9 juni 2015: Ontvangst strafaangifte tegen griffier V. Vriens e.a. Hof van Beroep Antwerpen bij Federaal Parket Brussel 
 9 juni 2015: Ontvangst strafaangifte tegen griffier P. Peeters e.a. Rechtbank Oost-Brabant bij Federaal Parket Brussel 
 12 juni 2015: Ontvangst van de wraking in de zaak C.15.0228.N bij het Hof van Cassatie te Brussel 
 12 juni 2015 ontvangst wraking rechters in zaak c.15.02298.n hof van cassatie brussel 
 8 juni 2015: Ontvangst van de wraking in de zaak 2015-AR-864 bij het Hof van Beroep te Antwerpen 
 8 juni 2015 ontvangst wraking in zaak 2015-ar-864 hof van beroep antwerpen 
 8 juni 2015: Ontvangst van de wraking in de zaak 2015-AR-865 bij het Hof van Beroep Antwerpen 
 5 juni 2015: Brief van voorzitter Herna Verhagen Postnl B.V. aan A.M.L. van Rooij 
 11 juni 2015: Sommatie van A.M.L. van Rooij aan voorzitter Herna Verhagen Postnl B.V. 
 1 juni 2015: Oproep tot nietigverklaring rolnr. 2015ar865 en 864 aan Ronny Goethals Hof van Beroep Antwerpen 
 2 juni 2015: Nadere stukken op strafklacht van minister koen geens aan PG Patrick Vandenbruwaene Parket Antwerpen 
 2 juni 2015: Oproeping in rolnummer 2015 ar 864 aan Hof van Beroep te Antwerpen tot nietigverklaring 
 2 juni 2015: Oproeping in rolnummer 2015ar865 aan Hof van Beroep te Antwerpen tot nietigverklaring 
 1 juni 2015: Ontvangst oproep tot nietigverklaring rol 2015ar865 en 864 aan Ronny Goethals Hof van Beroep Antwerpen 
 2 juni 2015: Ontvangst oproep tot nietigverklaring rolnummer 2015 ar 864 aan hof van beroep antwerpen 
 2 juni 2015: Ontvangst oproep tot nietigverklaring rolnummer 2015 ar 865 aan het Hof van Beroep Antwerpen 
 2 juni 2015: Ontvangst stukken op strafklacht van minister Koen Geens aan Procureur-Generaal Patrick Vandenbruwaene 
 26 mei 2015: Arrest rolnr. 2015 ar 865 van voorzitters van het Hof van Beroep te Antwerpen aan Johanna van Nunen 
 
26 mei 2015 arrest rolnummer 2015 ar 865 van voorzitters van het Hof van Beroep te Antwerpen aan Adrianus van Rooij 
 26 mei 2015: Arrest rolnummer 2015 ar 864 van voorzitters van het Hof van Beroep te Antwerpen aan Adrianus van Rooij 
 26 mei 2015: Arrest rolnummer 2015 ar 864 van voorzitters van het Hof van Beroep Antwerpen aan Johanna van Nunen 
 25 mei 2015 brief van auditeur i. verheven van raad van state aan van rooij adrianus 
 28 mei 2015 akte van ambtenaar christel smeets van onbewoond zijn woning hazendansweg 36a 3520 zonhoven 
 28 mei 2015: Akte van C. Smeets: verblijfsrecht van A. van Rooij en J. van Nunen, Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven 
 1 april 2012 van corswarem nv strafaangifte tegen stefhan vanoppen e.a. aan anemie turtelboom en johan delmulle 
 22 mei 2015: Wraking in rolnr. 2015ar865 raadsheren M. Bleyenbergh, B. Cattoir en R. Lyen Hof van Beroep Antwerpen 
 22 mei 2015: Wraking in rolnr. 2015ar864 raadsheren M. Bleyenbergh, B. Cattoir en R. Lyen Hof van Beroep Antwerpenx 
 18 mei 2015: Nadere stukken verzoek om voorlopige voorziening wijksestraat 3 hogerberoep Raad van State, Schreuder 
 19 mei 2015 nadere stukken wraking rechter mr. christine coopmans hof van beroep antwerpen 
 19 mei 2015 nadere stukken wraking rechter mr. p. wolles hof van beroep antwerpen 
 20 mei 2015 nadere stukken strafklacht van minister koen geens bij procureur generaal parket antwerpen 
 5 mei 2015: Brief van minister Koen Geens aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen 
 27 april 2015: Brief van minister Didier Reynders aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 
 20 mei 2015: Ontvangst nadere stukken PG Patrick Vandenbruwaene op brief Koen Geens 
 19 mei 2015: Ontvangst nadere stukken wraking Christine Coopmans 
 19 mei 2015: Ontvangst nadere stukken wraking P. Wollens 
 13 mei 2015: Beslissing gemeentebelasting A.M.L. van Rooij rechtbank Hasselt 
 8 mei 2015: Kennisgeving Rabobank aan H. Fitters 
 10 april 2015: Sommatie aan G. Wouters Rabobank Henk Fitters 
 10 april 2015: Ontvangst sommatie aan G. Wouters rabobank Henk Fitters 
 12 mei 2015: Sommatie herstel contractbreuk Essent 
 11 mei 2015: Sommatie herstel contractbreuk Brabantwater 
 11 mei 2015: Sommatie terugbrengen containers door van Happen aan A.M.L. van Rooij 
 14 mei 2015: Sommatie aan Herna Verhagen voorzitter Raad van besuur Postnl 
 10 mei 2015: Bezwaarschrit tegen de weigering om te beslissen door de Dienst van het Kadaster 
 13 mei 2015: Brief van advocaat H. Zeilmaker aan P. Schreuder over Wijksestraat 3 in Heusden 
 
11 mei 2015: Brief van Hof van beroep te Antwerpen aan A.M.L. van Rooij 
 11 mei 2015: Brief van Hof van beroep te Antwerpen aan J.E.M. van Nunen 
 5 december 2015: Brief van Herna Verhagen aan mr. H.E. Ban Ki-Moon van Verenigde Naties 
 15 december 1996: Besluit 1998 van B&W van Heusden aan dhr. Schreuder inzake Wijksestraat 3 
 11 maart 2015: Beschikking inzake Wijksestraat 3, rechtbank Oost-Brabant 
 29 april 2015: Betekening afschrift vonnis 22 april 2015 inzake Wijksestraat 3 in Heusden 
 23 april 2015: Aangetekende brief gemeente Heusden onteigening Wijksestraat 3 te Heusden 
 6 mei 2015: Verzoek aan burgemeester Jan Hamming inzake Wijksestraat 3 te Heusden 
 6 mei 2015: Verzoek aan universiteit Utrecht inzake beklag gerechtshof 's-Hertogebosch, Wijksestraat 3 gemeente Heusden 
 5 mei 2015: Verzoek om voorlopige voorziening Wijksestraat 3 te Heusden inzake hoger beroep Raad van State 
 6 mei 2015: Nadere stukken beklag K14-0154 gerechtshof 's-Hertogebosch tegen gemeente Heusden 
 30 april 2015: Bezwaarschrift aan B&W van Sint-Oedenrode m.b.t. GBA-fraude J.E.M. van Nunen 
 27 maart 2015: Verzoek aan B en W Sint-Oedenrode besluit GBA-uitschrijving J.E.M. van Nunen 
 25 februari 2015: Brief gemeente Sint-Oedenrode over stelen van eigendommen in 't Achterom 9-9a 
 9 februari 2015: Beschikking bestuursdwang van Sint-Oedenrode gerechtsdeurwaarder R.C.M. Treffers 
 9 februari 2015: Beschikking bestuursdwang van Sint-Oedenrode m.b.t. de SNS-bank NV 
 29 april 2015: Nadere stukken voor bezwaarschrift Sint-Oedenrode tegen besluit gerechtsdeurwaarder Treffers 
 30 april 2015: Nadere stukken voor bezwaarschrift Sint-Oedenrode m.b.t. besluit van de SNS-bank NV 
 29 april 2015: Sommatie terugbrengen containers aan firma Van Kaathoven te Sint-Oedenrode 
 29 april 2015: Verzoek om uitstel zitting 21 mei 2015 nr. SHE 15-201 UWV Mario van den Heuvel 
 30 april 2015: Verzoek om uitstel zitting 21 mei 2015 nr. SHE 15-203 beroep tegen minister Plasterk 
 28 april 2015: Verzoek om uitstel zitting 8 juni 2015 beroep GBA-fraude tegen gemeente Ssint-Oedenrode she 15-973 
 30 april 2015: Verzoek om uitstel behandeling beklag Schreuder c.s. bij gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 19 april 2015: Verzoek uitstel behandeling klacht tegen SKCZ aan Profaim van Mierlo 
 1 april 2015: Ontvangstbevestiging Sint-Oedenrode stelen eigendommen van Van Rooij door SNS-bank 
 1 april 2015: Ontvangstbevestiging Sint-Oedenrode stelen eigendommen van Van Rooij door J.W. gerechtsdeurwaarders 
 29 april 2015: Mijnoverheid GBA-gegevens van J.E.M. van Nunen 
 18 maart 2015: Stempas J.E.M. van Nunen Sint-Oedenrode 
 5 maart 2015: APK-keuring Mitsubischi 73-VR-XL van J.E.M. van Nunen 
 28 februari 2015: Aangifte inkomstenbelasting J.E.M. van Nunen 
 
17 februari 2015: Aanmaning Jacobs Advocaten premie zorgverzekering J.E.M. van Nunen 
 21 februari 2015: Mijn overheid GBA-gegevens J.E.M. van Nunen 
 19 februari 2015: Eigendomakte kadaster 't-Achterom 9-9a B.C.M. Jansen 
 18 februari 2015: Mutatie kadaster eigendom 't Achterom 9-9a naar B.C.M. Jansen 
 29 april 2015: Ontvangst nadere stukken met bezwaar Sint-Oedenrode en J.W. Gerechtsdeurwaarders 
 30 april 2015: Ontvangst nadere stukken bezwaar voor Sint-Oedenrode SNS-bank 
 30 april 2015: Ontvangst bezwaar aan Sint-Oedenrode m.b.t. GBA-fraude J.E.M. van Nunen 
 29 april 2015: Ontvangst sommatie van Kaathoven in Sint-Oedenrode stelen eigendom 
 30 april 2015: Onvangstbewijzen van Van Rooij m.b.t. Schreuder, v/d Heuvel gerechtshof rechtbank den bosch 
 16 maart 2015: Brief beklag aan het Gerechtshof 's-Hertogenbosch m.b.t. Schreuder cs. 
 17 april 2015: Brief rechtbank Oost-Brabant beroep nr. SHE 15-973 van Van Rooij 
 10 maart 2015: Nadere stukken voor het beroep van de Heuvel nr. SHE 15-201 rechtbank Oost-Brabant 
 16 april 2015: Nadere stukken beroep van Van Rooij nr. SHE 15-203 rechtbank Oost-Brabant 
 14 april 2015: Brief aan de ombudsman zorgverzekering met klacht van H. Fitters 
 22 april 2015: Brief ombudsman zorgverzekering en klacht H. Fitters 
 30 april 2015 brief: Belastingdienst Heerlen inkomstenbelasting en premie volksverzekering 
 19 april 2015: Wraking beklag rechters Bianca van Dijk rechtbank 's-Hertogenbosch 
 15 april 2015: Dwangbevel aanslag omzetbelasting 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Herve Jamar (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoek aan minister Marie Christine Marghem (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Willy Borsus (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Steven Vandeput (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoek aan Siegfried Bracke kamer (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan voorzitter Christine Defraigne van de Senaat voor herstel Belgische grondwet 1944 
 
17 april 2015: Brief aan voorzitter J.P.F. Rijken van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch inzake van Dijk Fitters 
 19 april 2015 ontvangst wraking rechters gerechtshof 's-hertogenbosch inzake van dijk fitters 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Herve Jamar (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 19 april 2015: Ontvangst wraking rechters van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch inzake van Dijk Fitters 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan Siegfried Bracke Kamer (fed. regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Herve Jamar (fed. regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Marie C. Marghem (fed. regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Steven Vandeput (fed. regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Willy Borsus (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015 ontvangst verzoekschrift aan voorzitter christine defraigne senaat voor herstel belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Maggie de Block (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister kris peeters (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Didier Reynders (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Jacqueline Galant (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Alexander de Croo (federale regering) voor herstel Belgsische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Daniel Bacquelaine (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan premier Charles Michel (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Johan van overtveldt (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Jan Jambon (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Jacqueline Galant (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Maggie de Block (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Kris Peeters (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Didier Reynders (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Alexander de Croo (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan premier Charles Michel (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Daniel Bacquelaine (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Koen Geens (federale regering) voor herstel Belgsische grondwet van 1944 
 16 februari 2015: Onderzoek van hoofdbewaarder W.F.L.van der Bruggen kadaster perceel Eibergen E 2052 
 18 februari 2015: Eigendomsituatie A.M.L. van Rooij kadaster percelen 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode 
 24 maart 2015: Brief van hoofdbewaarder W.F.L.van der Bruggen van het kadaster aan A.M.L. van Rooij 
 21 juli 2013: Akte van troonafstand Koning Albert II van Annemie Turtelboom 
 2 april 2015: Brieven Raad van State van België m.b.t. domiciliefraude A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen 
 23 oktober 2014: Machtiging Erik Verbeek aan EKC m.b.t. domiciliefraude 
 19 september 2011: Besluit Schepencollege Zonhoven afvoering van ambtswege 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan min. Koen-Geens v/d federale regering voor herstel Belgische grondwet van 1944 
 17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Johan van Overtveldt (fed. regering) voor herstel Belgsische grondwet 1944 
 17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Jan Jambon van de federale regering voor herstel Belgsische grondwet van 1944 
 5 december 2014: Verzoekschriften identiteit aan dir-gen. Jacques Wirtz en minister Jan Jambon Binnenlandse Zaken 
 13 februari 2015: Persoonlijke gegevens A.M.L. van Rooij Sociale Verzekeringsbank 
 13 februari 2015: Persoonlijke gegevens J.E.M. van Nunen Sociale Verzekeringsbank 
 5 december 2014: Ontvangst verzoekschriften identiteit aan directeur-generaal Jacques Wirtz en minister Jan Jambon 
 27 maart 2015: Volmacht van Erik Verbeek inzake de FOD 
 11 april 2015: Bezwaarschrift inzake woonst Erik Verbeek aan schepencollege te Hasselt 
 11 april 2015: Bezwaarschrift met stukken inzake woonst Erik Verbeek aan schepencollege te Hasselt 
 
11 april 2015: Ontvangst bezwaarschrift inzake woonst Erik Verbeek aan schepencollege te Hasselt 
 21 maart 2015: Bezwaar beschikking bestuursdwang van B&W Sint-Oedenrode tegen gerechtsdeurwaarder R.C.M. Treffers 
 22 maart 2015: Bezwaarschrift tegen beschikking bestuursdwang van B&W te Sint-Oedenrode tegen SNS Bank NV 
 23 maart 2015: Bezwaarschrift tegen eigendomoverdracht 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode bewaarder Kadaster 
 23 maart 2015: Wraking rechter mr. L. Soeteman rechtbank Oost-Brabant inzake UWV geschil H. Fitters 
 26 maart 2015: Wraking rechter Christine Koopmans rechtbank eertste aanleg te Hasselt inzake domiciliefraude 
 30 maart 2015: Wraking rechter P. Wolles rechtbank eerste aanleg Hasselt fiscale fraude Hazendansweg 36a Zonhoven 
 31 maart 2015: Zienswijzen bestemmingsplan buitengebied Sint-Oedenrode herziening 2 van A.M.L. van Rooij e.a. 
 2 april 2015: Bezwaarschrift WOZ-belasting gemeente Heusden inzake Fitters van Dijk, Scheidingstraat 5 te Elshout 
 2 april 2015: Nadere gronden beklag Art 12 RV van Dijk-Fitters tevens verzoek tot uitstel 
 2 april 2015: Nadere stukken op bezwaarschrift moterrijtuigenbelasting van A.M.L. van Rooij 
 8 april 2015: Verzoek aan bestuur v/h Kadaster tot herstel foutieve akten 't Achterom 9 en 9a Sint Oedenrode 
 1 maart 2015: Sommatie tot nemen besluit opschorten verkiezingen aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken 
 1 maart 2015: Ontvangstbewijs sommatie tot nemen besluit opschorten verkiezingen aan minister van Binnenlandse Zaken 
 26 maart 2015: Wraking rechter Christine Koopmans rechtbank eertste aanleg Hasselt inzake domiciliefraude 
 25 februari 2015: Brief van B&W van Sint-Oedenrode over stelen eigendommen 't Achterom 9-9a 
 4 maart 2015 brief van b en w van sint-oedenrode over stelen eigendommen 't achterom 9-9a 
 13 februari 2015: Brief van B&W van Sint-Oedenrode over stelen eigendommen 't Achterom 9-9a 
 9 februari 2015: Besluit B&W van Sint-Oedenrode aan SNS-Bank stelen eigendommen 't Achterom 9-9a 
 9 februari 2015: Besluit B&W van Sint-Oedenrode aan R.C.M. Treffers stelen eigendommen 't Achterom 9-9a 
 15 maart 1997: Verzoekschrift van A.M.L. van Rooij aan officier van justitie mr. G. Bos parket 's-Hertogenbosch 
 13 mei 1997: Verzoekschrift van A.M.L. van Rooij aan hoofdofficier van justitie mr. M.E.E.H. van Erve parket 's-Hertogenbosch 
 4 mei 1997 verzoekschrift van a.m.l. van rooij aan b en w van sint-oedenrode illegale houtbedrijf f van den biggelaar 
 10 mei 1997 verzoekschrift van a.m.l. van rooij aan waterschap de dommel illegaal verleggen sloot f van den biggelaar 
 5 maart 2015: Beslissing Commissie BIZA en Tweede Kamer GBA-fraude van Sint-Oedenrode 
 20 februari 2015: Besluit minister R. Plasterk van Binnenlandse Zaken GBA-fraude van Sint-Oedenrode 
 6 maart 2015: Brief van Kiesraad op sommatiebrief aan minister Ronald Plasterk over verkiezingsfraude 
 22 februari 2015: Sommatie aan B.C.M. Jansen stelen woning 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode 
 22 februari 2015: Ontvangsbewijs sommatie aan B.C.M. Jansen stelen woning 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode 
 23 februari 2015: Sommatie aan D.C.J.M. van Westelaken rechtbank Oost-Brabant stelen 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode 
 23 februari 2015: Sommatie ambtenaar Tina Gruben stelen eigendommen uit woning 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode 
 23 februari 2015: Sommatie aan notarisklerk Chantal Smeets stelen woningen 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode 
 4 maart 2015: Sommatie aan B.C.M. Jansen stelen woning 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode 
 
19 september 2011: Vragen Dirk Peeters van Groen over uranium in kunstmest aan Vlaams minister-president Kris Peeters 
 26 februari 2015: Beslissing hoofdofficier van Justitie A.J.A.M. Nieuwenhuizen op aangifte Wijksestraat 3 
 13 november 2008 artikel over lucas reijnders over uranium in kunstest reformatorisch dagblad 
 27 januari 2015: Verzoekschrift milieuvergunning closing the circle Remo-Stort 
 25 januari 2015: Machtiging acht rechtspersonen aan EKC verzoekschrift Raad van State België Remo-Stort 
 19 december 2014: Beslissing v. Larem-milieuvergunning Remo-Stort Houthalen-Helchteren 
 20 februari 2015: Verzoekschrift van No Cancer Foudation tegen vlarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België 
 20 februari 2015: Verzoekschrift van De Groenen tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België 
 20 februari 2015: Verzoekschrift van EKC tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België 
 20 februari 2015: Verzoekschrift van Erik Verbeek tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België 
 20 februari 2015: Verzoekschrift van Camping en Pensionstal Dommeldal tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort RvS 
 20 februari 2015: Verzoekschrift van Johanna van Nunen tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België 
 20 februari 2015: Verzoekschrift van Van Rooij Holding BV tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België 
 20 februari 2015: Verzoekschrift van Adrianus van Rooij tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België 
 3 februari 2015: Sommatie aan onderzoeksrechter K Gruyters m.b.t. foute woonstkeuze Erik Verbeek. 
 18 februari 2015: Aanmaning belastingdienst van Vlaamse overheid aan verimmoban 
 19 februari 2015: Eigendomakten A.M.L. van Rooij van de woningen 't Achterom 9-9a 
 19 februari 2015: Per fax de sommatie aan Dirkzwager Advocaat F.A.M. Knuppe over onteigening Wijksestraat 3 
 4 februari 2015: Hogerberoep voor de Raad van State over de Wijksestraat 3 te Heusden.pdf 
 7 december 2014: Beroepschrift rechtbank Oost-Brabant tegen besluit gemeente Heusden over de Wijksestraat 3 
 9 december 2014: In behandeling beroep Wijksestraat 3 Rechtbank Oost-Brabant.pdf 
 10 februari 2015 voornemen kostenbeschikking gemeente heusden sloop wijksestraat 3 
 6 februari 2015: In behandeling het hoger beroep bij de Raad van State over de Wijksestraat 3 
 17 februari 2015: Betalingsbewijs voor het hoger beroep bij de Raad van State over de Wijksestraat 3 
 30 november 2014: Aangifte van P.F.M. Schreuder e.a. tegen gemeente Heusden e.a. bij hoofdofficier van Justitie Oost-Brabant 
 17 december 2014 beslissing justitie op aangifte p.f.m. schreuder e.a. tegen gemeente heusden e.a. sloop wijksestraat 3 
 22 december 2014: Beklag artikel 12 gerechtshof 's-hertogenbosch p.f.m. schreuder e.a. tegen gemeente heusden e.a. 
 29 december 2014 in behandeling beklag artikel 12 gerechtshof 's-hertogenbosch sloop Wijksestraat 3 tegen Heusden e.a. 
 16 februari 2015: Dagvaarding onteigening Wijksestraat 3 gemeente Heusden aan rechtbank Oost-Brabant 
 
16 februari 2015: Verzoekschrift Art. 54a onteigeningswet Wijksestraat 3 van gemeente Heusden aan Rechtbank Oost-Brabant 
 12 februari 2015: Gemeente Heusden voornemem bestuursdwang Wijksestraat 8 
 28 februari 2013: WOZ-belasting van de Wijksestraat 3 en 8 in de gemeente Heusden 
 11 juli 2011: Verzoekschrift Schreuder c.s. aan gemeente Heusden voor oplossen probleem Wijksestraat 3 en Laagstraat 1 
 17 februari 2015 sommatie van a.m.l. van rooij aan advocaat dirk van coppenolle te zonhoven.pdf 
 16 februari 2015 afpersingsbrief van stafhouder dirk van coppenolle van de balie hasselt aan a.m.l. van rooij.pdf 
 15 februari 2015 sommatie per e-mail aan mark van happen over gestolen eigendommen van a.m.l. van rooij.pdf 
 10 februari 2015 eigendomsakten a.m.l. van rooij van de woningen 't achterom 9-9a.pdf 
 15 februari 2015: Sommatie per fax aan Mark van Happen over gestolen eigendommen van A.M.L. van Rooij 
 9 februari 2015: Wraking kantonrechter M.C. van Rijn van de Rechtbank Noord-Holland in Alkmaar 
 9 februari 2015: Ontvangstbewijs wraking kantonrechter M.C. van Rijn van de Rechtbank Noord-Holland in Alkmaar 
 9 februari 2015: Sommatie aan notarisklerk Chantal Smeets van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen 
 9 februari 2015: Ontvangstbewijs sommatie aan notarisklerk Chantal Smeets van Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen 
 8 februari 2015 sommatie aan directeur w. doelwijt van wisseborn gerechtsdeurwaarders.pdf 
 3 januari 2015: Erik Verbeek is de nieuwe secretaris van De Groenen afdeling Sint-Oedenrode 
 31 januari 2015: Nadere stukken Rechtbank Noord-Holland inzake Ruud Rietveld 
 30 januari 2015: Verzoek aan notarisklerk Chantal Smeets van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen 
 28 januari 2015: Exploot van betekening van Jongejan Wisseborn aan de huurders 't Achterom 9 en 9a 
 12 september 2007: Machtiging van STCCC Phoenix om phyto-preparaten in onderhandlingen te vertegenwoordigen 
 21 januari 2015: Verleende volmacht van A.M.L. van Rooij aan J.E.M. van Nunen 
 23 januari 2015: Besluit van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 31 januari 2015: Fax ontvangst nadere stukken Ruud Rietverd aan Rechtbank Noord-Holland 
 26 januari 2015: Veilingvoorwaarden executieverkoop 't Achterom 9-9a 
 31 januari 2015: Verleende volmacht van Ruud Rietveld aan EKC 
 29 december 2014: Uitnodiging Rechtbank Noord-Holland inzake Ruud Rietveld 
 28 januari 2015: Tweede sommatie aan directeur John Wisseborn om ontruiming 't Achterom 9-9a in Sint-Oedenrode 
 23 januari 2015: Beklag notarisklerk C.A.C.J. Smeets van der linden e.a. Gerechtshof Den Bosch 
 27 januari 2015: Beroep Belgische Raad van State inzake Remo-stort 
 19 januari 2015: Nadere stukken voorlopigige voorziening 15-172 Rechtbank Oost-Brabant gemeente Sint-Oedenrode.pdf 
 20 januari 2015: Brief van de Tweede Kamer GBA-fraude aan Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken 
 19 januari 2015: Beroep weigering om te beschikken door de Staat der Nederlanden bij Rechtbank Oost-Brabant 
 20 januari 2015 brief rechtbank oost-brabant inzake beroep she 15-203 tegen staat der nederlanden 
 14 januari 2015: Klacht bewezen corruptie rechtbank Oost-Brabant over de wijksestraat 3 te Heusden 
 16 januari 2014: Herhaalde sommatie aan burgemeester en schepenen van Zonhoven 
 19 januari 2015: Betalingbewijs verzoekschrift 15-172 aan de Rechtbank Oost-Brabant 
 19 januari 2015: Betalingbewijs beroep 15-173 bij de Rechtbank Oost-Brabant 
 19 januari 2015: Ontvangst beroep GBA tegen de Staat der Nederlanden bij de Rechtbank Oost-Brabant 
 19 januari 2015: Ontvangst voorlopige voorziening GBA tegen de Staat der Nederlanden bij de Rechtbank Oost-Brabant 
 19 januari 2015: ontvangst nadere stukken 15-172 en 15-173 van de Rechtbank Oost-Brabant 
 19 januari 2015: Ontvangst verzoekschrift gemeente Heusden Bianca van Dijk 
 16 januari 2015: Uitnodiging zitting 15-172 bij de Rechtbank Oost-Brabant 
 12 oktober 2014: Nadere motivering bezwaarschrift van Marjo van den Heuvel versue UWV 
 27 oktober 2014 memorie van antwoording van ncf en erik verbeek met links voor grondwettelijk hof rolnummer 6038 
 2 augustsu 2011: Besluit over WIA van het UWV inzake M. van den Heuvel 
 29 januari 2010: Nadere stukken van het beroep EKC tegen het UWV Rechtbank den Bosch inzake M. van den Heuvel 
 14 maart 2009: Nadere stukken van beroep van het EKC tegen UWV van de Rechtbank den Bosch inzake M. van den Heuvel 
 8 maart 2009: Nadere motivering en beroep van het EKC tegen het UWV Rechtbank den Bosch inzake M. van den Heuvel 
 26 januari 2009: Brief van de Rechtbank den Bosch aan het EKC inzake M. van den Heuvel 
 20 januari 2009: Beroep van het EKC tegen het UWV bij de Rechtbank den Bosch inzake M. van den Heuvel 
 
10 december 2008: Besluit van het UWV aan het EKC inzake M. van den Heuvel 
 9 oktober 2009: Nadere motivering an het bezwaar van het EKC aan het UWV inzake M. van den Heuvel 
 15 juli 2008: Besluit over de loonkostensubsidie van het UWV aan M. van den Heuvel 
 18 oktober 2011: Besluit beëindiging van de ziektewetuitkering van het UWV aan M. van den Heuvel 
 17 oktober 2014: Brief van het UWV aan het EKC op het bezwaar van M. van den Heuvel 
 2 september 2014: Uittreksel van de Kamer van Koophandel van het Ecologsisch Kennis Centrum BV 
 2 september 2014: Uittreksel Kamer van Koophandel van Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding BV 
 2 september 2014: Uittreksel van de Kamer van Koophandel van Van Rooij Holding BV 
 2 september 2014: Uittreksel Kamer van Koophandel van Camping en Pensionstal Dommeldal 
 27 oktober 2014: Memorie met verantwoording van NCF en Erik Verbeek voor het Grondwettelijk Hof, rolnummer 6038 
 16 oktober 2014: Exploot en bevel tot ontruiming aan L.M. van der Heijden van Jongejan Wisseborn 
 28 oktober 2014: Ontvangst van de memorie met verantwoording NCF en Erik Verbeek van het Grondwettelijk Hof 
 9 oktober 2014: Conlusies van het Grondwettelijk Hof No Cance Foundation op rolnummer 6038 
 9 oktober 2014: Conclusies van het Grondwettelijk Hof m.b.t. Erik Verbeek op rolnummer 6038 
 1 oktober 2007: Grondwettelijk Hof over bevoegdheid, inrichting en werking 
 12 oktober 2014: Beklag voor de rechtbank 's-Hertogenbosch tegen notarisklek Smeets, etc. 
 19 oktber 2014: Wraking van de rechters van het Hof van Beroep te Antwerpen Kamer KI 
 30 september 2014; Beslissing niet vervolging A.J.A.M. Nieuwenhuizen, parket Oost-Brabant 
 12 oktober 2014: Wraking staatsraad mr. J.C. Kranenburg van Raad van State 
 15 september 2014: Uitnodiging A.M.L. van Rooij aan de Procureur des Konings te Antwerpen 
 14 oktober 2014: Brief aan de Raad van State inzake het beroep m.b.t. het Achterom 5-5a 
 20 oktober 2014: Ontvangst 8.36 uur van de wraking van de rechters Hof van Beroep kamer KI te Antwerpen 
 19 oktober 2014: Getekende wraking van de rechters van het Hof van Beroep kamer KI te Antwerpen 
 9 oktober 2014: Brief aan de Raad van State met beroep inzake het Achterom 5-5a 
 14 oktober 2014: Ontvangstbewijs van de wraking van staatsraad J.C. Kranenburg 
 21 oktober 2014: Aangetekende brief van 15 oktober 2014 Raad van State m.b.t. het Achterom 5-5a 
 14 oktober 2014: Brief met beklag aan het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 
 18 oktber 2014: Strafklacht tegen E. Steyls en B. de Smet bij Federaal Procureur Frederic van Leeuw 
 17 oktober 2014: Aanvraag tot herziening van Erik Verbeek aan het Hof van Cassatie in België 
 19 oktober 2014: De vanaf 1921 van kracht zijnde Belgische grondwet 
 19 oktober 2014: Belgische handelingen van de Verenigde Kamers van 6 tot 20 juli en 11 augustus 1950 
 15 oktober 2014: Navolgende klacht Tongeren tegen Luc Kelleners en Luc Swerts 
 18 oktober 2014: Bewijs van aanteken aan het Hof van Cassatie in België en het Federaal Parket Brussel 
 17 oktober 2014: Stukken A-G bij aanvraag tot herziening voor het Hof van Cassatie in België 
 26 maart 2014: Pro Justitia en de vordering E. Steyls van het Parket te Hasselt 
 30 mei 2014: Beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank te Hasselt 
 24 juli 2014: Rechtsvordering B. de Smet Hof van Beroep Antwerpen 
 15 oktober 2014: Navolgende strafklacht van Erik Verbeek PZ te Tongeren 
 10 oktober 2014: Bezwaarschrift verkeersboete bij procureur des Konings Guido Vermeiren te Hasselt 
 12 september 2014: Vervolging m.b.t. de bekeuring van A.M.L. van Rooij door de Procureur des Konings te Hasselt 
 8 oktober 2014: Stukken voor de Rechtbank eerste aanleg Limburg, afd. Hasselt aan advocaat Dirk Coppenolle 
 7 oktober 2014: Verzoek aan de wrakingskamer van de Rechtbank Oost-Brabant 
 7 oktober 2014: Nadere stukken rechtbank eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt tegen de gemeente Zonhoven 
 7 oktober 2014: Ontvangst nadere stukken rechtbank eerste aanleg te Hasselt 
 22 mei 2014: Strafklacht met burgerlijke partijstelling bij onderzoeksrechter S. Gorre te Hasselt 
 12 september 2014: Aministratieve boete Federale Overheidsdienst Financien aan A.M.L. van Rooij 
 2 oktober 2014: Beschikking wrakingskamer Rechtbank Oost-Brabant 
 30 september 2014: Brief van het Gerechtshof Den Hhaag met uitstel ingewilligd 
 2 oktober 2014: Wraking van de rechtbank Zeeland West-Brabant ingewilligd 
 
24 juni 2014: Besluiten van de gemeente Zonhoven en de Rechtbank eerste aanleg te Hasselt 
 7 augustus 2014: Synthesebesluiten gemeente Zonhoven rechtbank eerste aanleg Hasselt 
 6 oktober 2014: Wraking rechters gerechtshof Den Haag in beklag k14-0148 
 3 oktober 2014: Sommatie aan makelaar Janus Kerkhofs inzake Achterom 5-5a Sint-Oedenrode 
 30 mei 2014: Brief aan Dirk van Coppenolle over het stelen van 1320 euro van de gemeente zonhoven 
 15 september 2014: Uitnodiging aan Dirk van Coppenolle door het Hof van Beroep te Antwerpen 
 15 september 2014: Uitnodigingen Spaninks e.a. door het Hof van Beroep Antwerpen aan Procureur des Konings te Antwerpen 
 15 sepetember 2014: Uitnodiging Mies van den Biggelaar door het Hof van Beroep te Antwerpen 
 30 september 2014: Ontvangstbevestiging nadere stukken van het Gerechtshof den Haag 
 30 september 2014: Arrest van het Hof van Cassatie m.b.t. NCF en Erik Verbeek 
 23 september 2014: Brief van Philips-president Frans van Houten aan Ad van Rooij 
 25 september 2014: Brief van de gemeente Heusden over bezwaar m.b.t. de Wijksestraat 3 
 2 oktober 2014: Uitnodiging aan A.M.L. van Rooij van Hof van Beroep te Antwerpen 
 25 september 2014: Toegezonden stukken aan de Raad van State over het Achterom 5-5a 
 3 oktober 2014: Tweede verzoek aan de Procureur des Konings van Antwerpen 
 29 september 2014: Aangifte tegen Betty Bovens e.a. bij de hoofdofficier van Justitie parket Oost-Brabant 
 23 september 2014: Sommatie aan de wrakingskamer van de rechtbank Oost-Brabant 
 18 september 2014: Verzoekschrift aan Bart de Smet om 10 fardes toe te voegen aan dossier Hof van Beroep te Antwerpen 
 28 september 2014: Nadere stukken met verzoek aan president mr. L. Verheij van het Gerechtshof Den Haag 
 29 september 2014: Nadere stukken met verzoek aan staatsraad mr. J.C. Kranenburg van de Raad van State 
 28 september 2014: Wraking van rechter A.F.M.Q. Beukers van Dooren rechtbank Zeeland West-Brabant 
 12 juni 2013: Strafklacht met burgerlijke partijstelling A.M.L. van Rooij bij onderzoeksrechter K. Gruyters 
 19 mei 2014: Brief van de Procureur des Koning H. Raskin van Hasselt 
 4 juni 2014: Brief van Federaal Magistraat Lieve Pellens aan het Parket te Brussel 
 15 september 2014: Brief van het Hof van Beroep te Antwerpen, Kamer KI aan het EKC 
 20 november 2013: Navolgend proces-verbaal 0078-2013 van Hilde Mortier aan E. Steyls 
 25 februari 2014: Brief van de Procureur des Konings Ann Durwael te Hasselt 
 9 september 2014: Brief van de gemeente Heusden aan het Ekologisch Kennis Centrum (EKC) 
 24 juli 2014: Brief van Bart de Smet aan de griffie van het Hof van Beroep Kamer KI te Antwerpen 
 18 september 2014: Bevestiging nadere stukken en verzoek aan Bart de Smet parket Hof van Beroep te Antwerpen 
 16 september 2014: Artikel in Gras van De Groenen, een nieuwe politieke beweging in Belgie 
 22 september 2014: Verzoek aan rechtbank zeeland West-Brabant 
 21 september 2014: Verzoek om uitstel aan het Gerechtshof te Den Haag 
 23 september 2014: Ontvangstbevestiging Rechtbank Zeeland West-Brabant bre 14-2330 
 23 september 2014: Ontvangstbevestiging Gerechtshof Den Haag met beklag KL4-0148 
 21 september 2014: Bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 4 september 2014 van B&W van Heusden 
 2 september 2014: Procureur des Konings E. Steyls klacht burgerlijke partijstelling Erik Verbeek 
 22 september 2014: Brief van het Grondwettelijk Hof aan NCF over prejudiciële vraag: Rolnummer 6038 
 22 september 2014: Brief van het Grondwettelijk Hof aan E. Verbeek m.b.t. de prejudiciële vraag: Rolnummer 6038 
 24 september 2014: Ontvangst verzoekschrift van Hof van Beroep Antwerpen inzake v/d Biggelaar: Rolnr. 2014-rk-112 
 3 september 2014 brief van de gemeente heusden aan ekc 
 9 september 2014 besluit gemeente heusden aan ekc 
 29 augustus 2014: Brief rechtbank Oost-Brabant, wijksestraat 3 
 22-september-2014-brief-grondwettelijk-hof-aan-ncf-prejudiciele-vraag-rolnummer-6038 
 23 september 2014: Brief d.d. 23 september 2014 van de rechtbank Oost-Brabant 
 23 september 2014: Beschikking van de wrakingskamer van de rechtbank Oost-Brabant 
 20 september 2014: Wraking van de wrakingskamer bij de rechtbank Oost-Brabant 
 23 september 2014: Sommatie aan notarisklerk Chantal Smeets-Hendriks & fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen 
 22 september 2014: Betekening brief 17 september 2014 advocaat R. Ubels 
 22 september 2014: Hof van Beroep te Antwerpen aan Ecologisch Kennis Centrum BV 
 22 september 2014: Vaststelling veilingvoorwaarden C.A.T.J. van der Linden als gevolmachtigde van SNS-Bank NV 
 31 januari 2006: Algemene veilingvoorwaarden voor executieveilingen 2006 
 22 september 2014: Van C.A.T.J. van der Linden verkregen notis uit het GBA van KNB 
 23 april 2014: Uitnodiging rechtbank van eerste aanleg te Hasselt aan A.M.L. van Rooij 
 19 september 2014: Herinnering van de gemeentebelastingen in Zonhoven 
 17 september 2014: Reactie op de wraking van mr. E. Loesberg bij de rechtbank Oost-Brabant 
 
18 september 2014: Stukken voor magistraat B. de Smet aan het Hof van Beroep te Antwerpen 
 22 september 2014: Ontvangstbewijs van de wraking van de rechters van de wrakingkamer Rechtbank Oost-Brabant 
 22 september 2014: Ontvangstbewijs van het bezwaarschrift tegen de gemeente Heusden 
 17 september 2014 verzoekschrift prejusdiciele vraag aan belgisch grondwettelijk hof 
 17 september 2014 wraking hof van beroep te antwerpen prejudiciele vraag 
 15 september 2014: Verzoek om uitstel van de zitting aan wrakingskamer Rechtbank Oost-Brabant 
 15 september 2014: Ontvangstbewijs van verzoek om uitstel van de zitting aan wrakingskamer Rechtbank Oost-Brabant 
 2 september 2014 uitnodiging raad van state 't achterom 5-5a 
 9 september 2014: Strafklacht wegens poging tot doodslag e.a. Gerechtshof Den Haag 
 12 september 2014: Verzoekschrift van Erik Verbeek aan Hof van Beroep te Antwerpen 
 11 september 2014: Boete federale overheidsdienst Financiën aan A.M.L. van Rooij 
 10 september 2014: Sommatie aan Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen 
 10 september 2014: Sommatie aan Adactio Gerechtsdeurwaarders en Incasso te Heerlen 
 12 september 2014: Verzoek tot uitstel Hof van Beroep te Antwerpen met linkjes 
 11 september 2014: Klacht tegen Menno van der Donk bij de rechtbank Oost-Brabant 
 10 september 2014: Behandeling wraking mr. E. Loesberg bij de rechtbank Oost-Brabant 
 11 september 2014: Verzoek uitstel van de zitting bij het parket bij het Hof van Beroep te Antwerpen 
 11 september 2014: Nadere stukken Hof van Beroep te Antwerpen m.b.t. van den Biggelaar 
 2 september 2014 camping en pensionstal dommeldal kvk 57035032 
 13 juni 2014: Sommatie aan president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek bij de rechtbank Oost-Brabant 
 13 juni 2014: Sommatie aan vice-president J.P.H. Donner van de Raad van State 
 13 juni 2014: Sommatie aan van 't Hooft & van Rosmalen Notarissen 
 13 juni 2014: Sommatie aan Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen 
 4 juli 2014: Brief van waarnemend president mr. P.E.M. Messer-Dinnissen bij de rechtbank Oost-Brabant 
 8 september 2014 verkregen veilingexploot van hendriks & fleuren zuyd Notarissen 
 8 september 2014: Verkregen veilingexploot van van t' Hooft & van Rosmalen Notarissen 
 8 september 2014: Ontvangstbewijs wraking van rechter E. Loesberg bij de rechtbank Oost-Brabant 
 8 september 2014: Klacht tegen griffier Menno van der Donk bij de rechtbank Oost-Brabant 
 3 september 2014: Aanvullende sommatie aan Huijbregts Notarissen, executieverkoop 't Achterom 9-9a St.Oedenrode 
 7 september 2014: Sommatie aan van 't Hooft & van Rosmalen Notarissen te Boxtel 
 7 september 2014: Sommatie aan Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen 
 5 september 2014 strafaangifte (aanvulling) tegen de sns-bank nv e.a. nr. ha.25.l1.014994-2014 
 3 september 2014 wraking rechter e. loesberg rechtbank oost-brabant.pdf 
 4 september 2014 sommatie aan advocaat frank richel van benthem & keulen nv te utrecht 
 4 september 2014 sommatie aan sns reaal executieverkoop 't achterom 9-9a sint-oedenrode 
 27 augustus 2014 beroep rechtbank zeeland-west-brabant, a.m.l. van rooij 
 19 april 2007 financieringsovereenkomst sns bank met a.m.l. van rooij 
 19 februari 2014 brief van ronald veen sns bank aan dommeldal camping 
 26 augustus 2014 beroep raad van state, bestemming 't achterom 5-5a 
 22 augustus 2014 civiele procedure heusden - schreuder rechtbank oost-brabant 
 25 augustus 2014 beroep gemeente heusden- schreuder rechtbank oost-brabant 
 1 september 2014 sommatie aan rechtbank oost-brabant isns bank-van rooij 
 1 september 2014 nadere stukken raad van state 't achteroim 5-5a 
 31 augustus 2014 sommatie aan stichting regioveiling oost-brabant, executieverkoop 't achterom 9-9a sint-oedenrode 
 1 september 2014 sommatie aan huijbregts notarissen & adviseurs, executieverkoop 't achterom 9-9a sint-oedenrode 
 28 augustus 2014: Strafaangifte tegen de SNS-Bank NV e.a. procesverbaal nr. Ha.25.l1.014994-2014 
 29 augustus 2014: Strafklacht met burgerlijke partijstelling van Erik Verbeek bij de rechtbank te Hasselt 
 27 augustus 2014 sommatie aan sns reaal executieverkoop 't achterom 9-9a sint-oedenrode 
 13 mei 2014: Procesverbaal nr. TG.25.l1.002036-2014 van Thierry Bielen e.a. 
 13 mei 2014 prod. 1 - 20 bij pv nr. tg.25.l1.002036-2014 thierry bielen e.a. 
 13 mei 2014 prod. 21 - 40 bij pv nr. tg.25.l1.002036-2014 thierry bielen e.a 
 13 mei 2014 prod. 41- 52 bij pv nr. tg.25.l1.002036-2014 thierry bielen e.a. 
 13 augustus 2014 betekening vonnis a.r. 2014-rk-16 sns-bank nv aan j.e.m. van nunen 
 
13 augustus 2014 betekening vonnis a.r. 2014-rk-16 sns-bank nv aan a.m.l. van rooij 
 22 augustus 2014: Sommatie aan Piet Hein Donner Raad van State 
 23 augustus 2014: Verzoek aan telegraaf over hoog salaris jan peter balkenende 
 22 augustus 2014 verzoek aan vlaamse regering om e-kaart voor a.m.l. van rooij en j.e.m. van nunen 
 21 augustus 2014: Militair onderhoudspersoneel vergiftigd met chroom VI 
 20 augustus 2014 sommatie aan directeur roger felix mvgm vastgoedtaxaties 
 19 augustus 2014 sommatie aan hendriks & fleuren zuyd notarissen te heerlen 
 19 augustus 2014 sommatie aan van 't hooft & van rosmalen notarissen te boxtel 
 18 augustus 2014 sommatie aan adactio gerechtsdeurwaarders incasso te heerlen 
 18 augustus 2014 sommatie aan advocaat ralf ubels van benthem & keulen nv te utrecht 
 12 augustus 2014: Bezwaarschrift (met links) "Close the Circle" Remo Stort aan de vlaamse regering 
 25 juli 2014: Verzoekschrift (met links) van Erik Verbeek aan schepencollege van Hasselt 
 4 augustus 2014: Machtiging EKC voor 'close the circle' m.b.t. Remo Stort 
 18 juni 2014: Arrest Hof van Beroep te Antwerpen van Van Rooij tegen de SNS-Bank 
 5 juni 2014 beroepschrift a.m.l. van rooij bij rechtbank eerste aanleg te hasselt 
 8 augustus 2014: Sommatie (met links) aan advocaat R.L. Ubels inzake SNS Bank NV 
 
19 maart 2010: Brief van Tony Coonen van de voorzorg aan Erik Verbeek 
 23 juli 2014: Machtiging van Erik Verbeek aan EKC BV 
 30 augustus 2013: Omzendbrief van Joelle Milquet over aanpak domiciliefraude 
 24 juni 2013: Dossier HA.l1.015910.13 procureur des Konings te Hasselt.pdf 
 
2 december 2011 brief van tony coonen de voorzorg aan erik verbeek 
 
8 april 2011 brief van dexia bank aan no cancer foundation 
 
11 april 2011: Brief van Record Bank aan Verimmoban NV 
 
24 augustus 2013 klacht van erik verbeek tegen laurens luyks aan korpschef philip pirard 
 
1 januari 2009, blz. 1, 9 en 11 uit Belgische huurwet 
 
12 september 2013: Vonnis in kortgeding SNS-bank tegen van Rooij bij de Rechtbank Oost-Brabant 
 
2 augustus 2014 brief rechtbank oost brabant aan mr. r.l. ubels sns bank 
 
12 augustus 2014: Bezwaarschrift close the circle remo-stort aan vlaamse regering 
 
8 augustus 2014 sommatie aan r.l. ubels voor sns bank nv 
 
5 november 2013: Exploot G.G.N. Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij 
 
5 november 2013: Exploot van G.G.N. Gerechtsdeurwaarders aan J.E.M. van Nunen 
 
19 november 2013: Exploot GGN Gerechtsdeurwaarders aan J.E.M. van Nunen 
 
19 november 2013: Exploot G.G.N. Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij 
 
29 november 2013: Exploot G.G,N. Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij 
 
29 november 2013: Exploot G.G.N. Gerechtsdeurwaarders aan J.E.M. van Nunen 
 
11 november 2013 exploot ggn gerechtsdeurwaarders aan van rooij holding bv 
 
20 augustus 2013: Betekening dagvaarding SNS-bank aan A.M.L. van Rooij 
 
20 augustus 2013: Betekening dagvaarding SNS-Bank aan J.E.M. van Nunen 
 
15 oktober 2013: Betekening bevel gerechtelijke ontruimning SNS-Bank aan J.E.M. van Nunen 
 
15 oktober 2013: Betekening bevel gerechtelijke ontruimning SNS-Bank aan A.M.L. van Rooij 
 
13 juni 2014: Sommatie aan de algemeen directeur mr. d.j. okhuijsen van de SNS-Bank 
 
26 juni 2014: Brief van advocaat R. Uberls van de SNS-Bank aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen 
 
8 augustus 2014 sommatie aan directeur g.p. felix mvgm vastgoedtaxaties rijswijk 
 
1 juli 2014 akte samenstelling gezin a.m.l. van rooij en j.e.m. van nunen gemeente zonhoven 
 
6 augustus 2014: Sommatie aan vastgoedtaxateur I. Hulsen MVGM te Rijswijk 
 
7 augustus 2014: Sommatie aan vastgoed taxateur J. Dijkmans, Hopmans & Schreuder te Zoetermeer 
 
5 augustus 2014: Verzoekschrift aan taxateur I. Hulsen m.v.g.m. te Rijswijk 
 
6 augustus 2014: Sommatie aan Adactio Gerechtsdeurwaarders te Kerkrade 
 
30 juli 2014: Oproeping rechtbank Oost-Brabant aan A.M.L. van Rooij om te worden gehoord 
 
23 juli 2014: Verzoekschrift aan het schepencollege van Hhasselt over domiciliefraude vn E. Verbeek 
 
14 juli 2014: Nadere stukken voor de Raad van State m.b.t. het bestemmingsplan 't Achterom 5-5a 
 
16 juli 2014: Brief aan B&W van Heusden met de conclusie van antwoord over de Wijksestraat 8 
 
15 juli 2014: Ontvangstbevestiging nadere stukken van de Raad van State over bestemmingsplan 't Achterom 5-5a 
 
31 januari 2012: Brief aan loco-burgemeester M. Buijs van de gemeente Heusden 
 
5 juli 2014: Bezwaarschrift aan B&W van Sint-Oedenrode inzake strafklacht-belgie 
 
6 juli 2014: Bezwaarschrift B&W Heusden inzake strafklacht België 
 
13 juni 2014 sommatie aan Peet van de Loo, gemeente secretaris Sint-Oedenrode.pdf 
 
27 mei 2014: Brief van het agentschap Zorg & Gezondheid geïmpregneerde tafels in Hasselt 
 
8 mei 2014 Strafklacht van A.M.L. van Rooij PV nr. HA.25.L1.008098-2014 
 
1 april 2014 klacht van Ad van Rooij en De Groenen aan Europese Ombudsvrouw tegen Belgische Staat 
 
De reactie van de Europese Ombudsman m.b.t. deze klacht over de deelname aan de Europese verkiezingen 
 
8 mei 2014 Strafklacht van A.M.L. van Rooij PV nr. HA.25.L1.008098-2014 
 
8 mei 2014 Strafklacht van J.E.M. van Nunen PV nr. HA.25.L1.008109-2014 
 
28 april 2014 verzoekschrift om aansluiting bij CM aan voorzitter Marc Justaert 
 24 april 2014: Ontvangstbevestiging nieuwe stukken aan de Hoge Raad inzake Waterschap de Dommel 
 
23 april 2014 nieuwe stukken aan Hoge Raad inzake Waterschap De Dommel 
 
21 april 2014 verzoekschrift aan minister Joelle Milquet voor inschrijving in Belgisch rijksregister 
 
17 april 2014 brief Hoge Raad broep in cassatie waterschap De Dommel 
 
19 april 2014 klacht tegen politie optreden Geert Maes HAZODI in Zonhoven 
 
31 maart 2014 Justitieel Incassobureau betaling zorgpremie JEM van Nunen 
 
5 maart 2014 Controle Drinkwaterinstallatie Brabantwater Camping Dommeldal 
 
19 april 2014 sommatieverzoek aan gerechtsdeurwaarder HJAM vd Waardt Hofman Den Bosch 
 
3 april 2014 betaling 4.890,77 EURO water over 2013 pensionstal Dommeldal 
 
16 maart 2014 sommatie aan kandidaat gerechtsdeurwaarder D.C.A.A. Durieux, Hofman Den Bosch 
 
14 april 2014 antwoord gerechtsdeurwaarder H vd Waart Hofman Den Bosch 
 
9 april 2014 (e-mail) sommatie aan burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven 
 
9 april 2014 sommatie aan burgemeester Johny De Raeve van ZonhovenBiggelaar 
 
2 april 2014 Sommatiebrief advocaat G. Janssens Van Den Biggelaar 
 
24 december 2014 betekening KG vonnis Van den Biggelaar 
 
9 januari 2014 dagvaarding KG rechtbank Hasselt Van Den Biggelaar 
 
20 maart 2014 KG vonnis rechtbank Hasselt Van den Biggelaar 
 
6 april 2011 brief van IBZ aan college van burgemeester en schepenen 
 
7 april 2014 klacht Erik Verbeek en NCF tegen VZW Katholiek Basisonderwijs Hasselt Zuid 
 
7 april 2014 Statuten VZW Katholiek Basisonderwijs Hasselt Zuid 
 
2 april 2014 beslissing VZW Katholiek Basisonderwijs Hasselt Zuid aan Erik Verbeek 
 
12 december 2013 brief Sint Martinusschool Hasselt aan ouders 
 
1 april 2014 klacht van Ad van Rooij en De Groenen aan Europese Ombudsvrouw tegen Belgische Staat 
 
22 maart 2014 verzoekschrift NCF en EKC aan Verenigde Naties New York 
 
22 maart 2014 (Engels) verzoekschrift NCF en EKC aan Verenigde Naties New York 
 
22 maart 2014 verzoekschrift NCF en EKC aan Internationaal Strafhof Den Haag 
 
22 maart 2014 (Engels) verzoekschrift NCF en EKC aan Internationaal Strafhof Den Haag 
 
18 maart 2014 Verzoekschrift Joelle Milquet Erik Verbeek en Ad van Rooij 
 
20 maart 2014 ontvangstbevestiging vezroekschrift aan minister Joelle Milquet 
 
18 maart 2014 Uittreksel bewoning Torenplein 1 bus 6 Hasselt 
 
19 augustus 2011 verslag flaraxin onderzoek prof Jan Tytgat 
 
7 oktober 2013 Verhoorblad FGP Hasselt van Erik Verbeek 
 
26 februari 2010 pro justitia vordering procureur Ann Durwael 
 
25 februari 2010 Proces verbaal Luc Kelleners FGP Hasselt 
 
14 december 2009 proces verbaal Roger Grosemans FGP Hasselt 
 
26 januari 2014 klacht tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt 
 
20 maart 2014 betekening akte Van Hoek door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen 
 
21 februari 2014 verzoekschrift EKC en NCF aan federaal procureur Johan Delmulle 
 
12-09-13 betekening aan AML van Rooij vonnis 29-08-13 Van Hoek-Kneepkens door deurwaarder Jan Beelen te Hasselt 
 
12-09-13 betekening aan JEM van Nunen vonnis 29-08-13 Van Hoek-Kneepkens door deurwaarder Jan Beelen te Hasselt 
 
27-02-14 betekening aan AAH van Rooij vonnis 29-08-13 Van Hoek-Kneepkens door deurwaarder Hofman te Den Bosch 
 
27-02-14 betekening aan JEM van Nunen vonnis 29-08-13 Van Hoek-Kneepkens door deurwaarder Hofman te Den Bosch 
 
19 februari 2014 brief rechtbank Eerste Aanleg verzoekschrift nr 14-364-A aan Van Rooij Adrianus 
 19 februari 2014 brief rechtbank Eerste Aanleg verzoekschrift nr 14-364-A aan Van Rooij van Nunen Johanna 
 
10 maart 2014 Verzoek aan Joelle Milquet opschorting verkiezingen De Groenen 
 
10 maart 2014 verzoek aan Ronald Plasterk opschorting verkiezingen De Groenen 
 
10 maart 2014 Nadere stukken m.b.t. het beklag Art. 12 Rv SNS-bank te 's-Hertogenbosch 
 
28 februari 2014 Nederlands Rijksregister A.M.L. van Rooij 
 
1 januari 2011 geregistreerde huurovereenkomst fam. Ad van Rooij op Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
 
11 maart 2014 ontvangstbevestiging verzoekschrift aan Minister Ronald Plasterk 
 
11 maart 2014 ontvangstbevestiging verzoekschrift aan Minister Joelle Milquet 
 
11 maart 2014 ontvangstbevestiging art. 12 beklag Gerchtshof 's-Hertogenbosch 
 
10 maart 2014 Verzoek aan Minister BZ Joëlle Milquet (BE) voor uitstel gemeenteraad verkiezingen Sint-Oedenrode en Heusden 
 
10 maart 2014 Verzoek aan Minister BZ Ronald Plasterk (NL) voor uitstel gemeenteraad verkiezingen Sint-Oedenrode en Heusden 
 
10 maart 2014 Nadere Stukken Beklag tegen SNS-Bank etc. aan Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
6 mei 2010 Acht bewijzen van aangetekende verzending asielaanvraag van A.M.L. van Rooij aan Joëlle Milquet e.a 
 
25 mei 2014 Stemrecht voor Europese burgers die verblijven in België 
 
27 februari 2014 vonnis HA60.L1.19356-09 correctionele rechtbank Hasselt inzake Erik Verbeek en NCF 
 
27 februari 2014 afgifte wederhoor bij Belang van Limburg onder politiedwang inzake Erik Verbeek en NCF 
 
31 mei 2011 arrest Hof van Beroep Antwerpen art 61 quater WSV 
 
31 mei 2011 arrest Hof van Beroep Antwerpen art 88bis WSV 
 
9 januari 2014 vals opgemaakt Bewijs van Bewoning door Yolanda Wouters gemeente Zonhoven 
 
10 februari 2014 verzoekschrift aan Isabelle Mazzara Directie Bevolking Brussel 
 
27 februari 2014 vonnis HA60.L1.19356-09 correctionele rechtbank Hasselt inzake Erik Verbeek en NCF 
 
februari 2014 afgifte wederhoor bij Belang van Limburg onder politiedwang inzake Erik Verbeek en NCF 
 
13 november 2013 uitnodiging Arbeidsrechtbank Erik Verbeek 
 
3 februari 2014 Verzoek aan Vlaams Media Minister Ingrid Lieten i.v.m. fout krantenartikel 
 
25 januari 2014 deskundigenrapport chemische genocide aan NCF 
 
1 januari 2014: Brief Wooncentrale te Hasselt aan Ad van Rooij 
 
13 januari 2014: Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant in zaaknummer SHE 13 - 3985 
 
11 december 2013 Cassatie in beroep bij de Hoge Raad tegen Waterschap de Dommel 
 
3 januari 2014 brief op bezwaarschrift Dienstenbelasting gemeente Zonhoven 
 
23 december 2013 bezwaarschrift Dienstenbelasting Gezinnen gemeente Zonhoven 
 
19 december 2013: Beschikking kort geding SNS-bank rechtbank Hasselt 
 
28 oktober 2013: Aanslagbiljet Dienstenbelasting Gezinnen gemeente Zonhoven 
 
20 december 2013: Deskundigenadvies Vrije basisschool Sint-Martinus te Hasselt 
 
20 december 2013: Ontvangst deskundigenadvies Vrije basisschool Sint-Martinus te Hasselt 
 
13 december 2013: Grieven in hogerberoep aan de Arbeidsrechtbank te Hasselt 
 
12 december 2013 valselijk opgemaakte brief van schoolbestuur Sint Martinusschool te Hasselt aan ouders 
 
4 december 2013: Verzoekschrift rechter A.H.L. Roosmale Nepheu Rechtbank-Oost-Brabant 
 
4 december 2013: Beroepschrift Raad van State bestemming 't Achterom 5-5a 
 
5 december 2013: Ontvangstbewijs beroepschrift Raad van State bestemming 't Achterom 5-5a 
 
5 december 2013: Ontvangstbewijs verzoekschrift rechter A.H.L. Roosmale Nepheu Rechtbank-Oost-Brabant 
 
6 december 2013: Reactie minister Plasterk m.b.t. de klacht tegen gemeente Sint-Oedenrode 
 
5 december 2013: Productie 70 -72 beroepschrift Raad van State bestemming 't Achterom 5-5A 
 
29 november 2013 aangifte (met links) van den Biggelaar e.d. Landelijk parket 
 
22 april 2002 verzoekschrift aan Minister Annemarie Jorritsma van Economische Zaken 
 
3 december 2013 ontvangstbevestiging aangifte van den Biggelaar e.d. Landelijk parket 
 
3 mei 2013: Aangetekende brief aan Pim Fortuyn 
 
29 november 2013 Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket 
 
29 november 2013: Productie 1 bij Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket 
 
29 november 2013: Productie 2 - 20 bij Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket 
 
29 november 2013: Productie 21 - 35 bij Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket 
 
29 november 2013: Productie 36 - 50 bij Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket 
 
29 november 2013: Productie 51 - 55 bij Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket 
 
29 november 2013: Productie 56 - 69 bij Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket 
 
19 november 2013: Beslissing Schoolbestuur Katholiek Basisonderwijs Hasselt 
 
21 november 2013: Pleitnotitie kort tegen geding SNS bank bij rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt 
 
21 november 2013: Betekening gerechtsdeurwaarder Frank Jennen Hasselt 
 
20 november 2013: Productie 45 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 
 
20 november 2013: Productie 47 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 
 
20 november 2013: Productie 48 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 
 
20 november 2013: Productie 49 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 
 
21 november 2013: Getekende Pleitnotitie kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 
 
20 november 2013: Navolgende stukken aan SNS bank inzake kortgeding rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt 
 
20 november 2013 Productie 41 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 
 20 november 2013 Productie 42 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 
 
20 november 2013 Productie 43 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 
 
20 november 2013 Productie 44 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 
 
20 november 2013: Nadere stukken kort geding tegen SNS Bank rechtbank te Hasselt 
 
19 november 2013: Navolgende stukken aan SNS bank inzake kortgeding rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt 
 
19 november 2013 nadere stukken kort geding tegen SNS Bank rechtbank te Hasselt 
 
7 november 2013 navolgende stukken strafklacht onderzoeksrechter rechtbank te Hasselt 
 
14 november 2013 dagvaarding Janssens & Janssens Van Den Biggelaar 
 
9 januari 2013 Achmea rechtsbijstand Van den Biggelaar 
 
5 maart 2013 reactie op brief Achmea Rechtsbijstand inzake Van Den Biggelaar 
 
11 november 2013 Beklag kenmerk K13 0624 Gerechtshof Den Bosch inzake SNS bank 
 
6 november 2013: Beklag art 12 Rv SNS bank Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
6 november 2013: Productie 32 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
6 november 2013: Productie 33 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
6 november 2013: Productie 34 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
6 november 2013: Productie 35 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
6 november 2013: Productie 36 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
6 november 2013: Productie 37 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
6 november 2013: Productie 38 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
6 november 2013: Productie 39 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
6 november 2013: Productie 40 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
6 november 2013: Getekend beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
6 november 2013: Ontvangstbevestiging beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 
4 november 2013 beroepschrift tegen besluit d.d. 8 augustus 2013 tegen besluit Tony Coonen De Voorzorg 
 
27 april 2011 proces-verbaal HA.59.F1.002931 10 van Bart Ceysens 
 
27 april 2011 proces-verbaal HA.59.F1.002931 10 van Bart Ceysens 
 
23 september 2013 brief aan advocaat Christophe Bielen Hasselt 
 
20 september 2013 strafklacht burgerlijke partijstelling Verbeek Erik 
 
16 september 2013 brief van korpschef Philip Pirard aan Verbeek Erik 
 
8 april 2013 arrest Arbeidshof te Gent inzake Verbeek Erik en NVSM 
 
26 februari 2010 vordering van Ann Durwael aan Verbeek Erik 
 
14 oktober 2013 brieven Minister Joelle Milquet aan Verbeek Erik en Hilde Claes 
 
14 oktober 2013 brieven Minister Joelle Milquet aan Verbeek Erik en Hilde Claes 
 
26 april 2012 brief aan Hilde Claes van A.M.L. van Rooij 
 
2 december 2011 brief van Tony Coonen aan Verbeek Erik 
 
4 november 2013 ontvangstbewijs beroepschrift van Verbeek Erik bij Arbeidsrechtbank van Hasselt 
 
14 oktober 2013 betekening ontruiming Jongejan Wisseborn J.E.M. van Nunen in Sint-Oedenrode 
 
29 oktober 2013 Nadere Stukken beroepschrift GBA rechtbank Den Bosch 
 
30 oktober 2013 Ontvangstbevestiging Nadere Stukken beroepschrift GBA rechtbank Den Bosch 
 
28 oktober 2013 verzetschrift tegen de uitspraak Raad van State inzake Van Gorkum 
 30 oktober 2013: Ontvangstbevestiging verzetschrift tegen de uitspraak Raad van State inzake Van Gorkum 
 
28 oktober 2013 betekening kort geding tegen SNS Bank bij rechtbank Hasselt 
 
29 oktober 2013: bijbehorende productie 32 
 
28 oktober 2013 bijbehorende productie 33 
 
25 oktober 2013: Ontvangstbevestiging Nadere Stukken verzetschrift Janssen en Janssen 
 
24 oktober 2013: Ontvangstbevestiging sommatie aan gerechtsdeurwaarder Daniel Palet te Hasselt 
 
22 oktober 2013: Sommatie aan Advocaat R.L. Ubels Van Benthem & Keulen 
 
24 oktober 2013: Ontvangstbevestiging sommatie aan Advocaat R.L. Ubels Van Benthem & Keulen 
 
23 oktober 2013: Sommatie aan gerechtsdeurwaarder Daniel Palet te Hasselt 
 
23 oktober 2013: Sommatie aan gerechtsdeurwaarder E. van der Ploeg te Groningen 
 
24 oktober 2013: Ontvangstbevestiging sommatie aan gerechtsdeurwaarder E. van der Ploeg te Groningen 
 
23 oktober 2013: Sommatie aan mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs rechtbank Oost-Brabant 
 
24 oktober 2013: Ontvangstbevestiging sommatie aan mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs rechtbank Oost-Brabant 
 
22 oktober 2013: Bijbehorende producties A tot en met K 
 
23 oktober 2013: Bijbehorende productie L 
 
17 oktober 2013: Verzetschrift aan president Wiertz-Wezenbeek Rechtbank Oost-Brabant 
 
17 oktober 2013: De 31 producties behorend bij verzetschrift Rechtbank Oost-Brabant 
 
17 oktober 2013: Strafaangifte SNS Bank NV etc. bij mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen 
 
17 oktober 2013: Ontvangst Strafaangifte SNS Bank NV etc. bij mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen 
 
17 oktober 2013: Ontvangst verzetschrift aan president Wiertz-Wezenbeek Rechtbank Oost-Brabant 
 
14 oktober 2013: Brieven Belgisch Minister Joelle Milquet 
 
15 oktober 2013: Sommatie gerechtsdeurwaarder Daniel Palet te Hasselt 
 
15 oktober 2013: Ontvangstbewijs sommatie gerechtsdeurwaarder Daniel Palet te Hasselt 
 
15 oktober 2013: Sommatie gerechtsdeurwaarder Erik van der Ploeg Harderwijk 
 
15 oktober 2013: Ontvangstbewijs sommatie gerechtsdeurwaarder Erik van der Ploeg Harderwijk 
 
15 oktober 2013: Sommatie directeur D.J. Okhuijsen SNS Bank NV 
 
15 oktober 2013: Ontvangstbewijs sommatie directeur D.J. Okhuijsen SNS Bank NV 
 
15 oktober 2013: Bijbehorend 18-tal producties bij sommatie 
 
5 oktober 2013: Sommatiebrief aan Gebr. Peters te Sint-Oedenrode 
 
16 augustus 2013: Bomenrapport van Gebr. Peters Sint-Oedenrode 
 5 september 2013: Sommatie intrekking kortgeding SNS-bank aan raad van bestuur SNS-bank 
 5 september 2013: Sommatie intrekking kortgeding SNS-bank aan Staat der Nederlanden 
 28 september 2013: E-mail sommatie intrekking kortgeding SNS-bank aan Van Benthem & Keulen NV 
 4 september 2013: Sommatie intrekking kortgeding SNS-bank aan Van Benthem & Keulen NV 

 11 september 2013 ontvangstbevestiging bezwaarschrift Frans Weekes tegen besluit belastingdienst 
 15 oktober 2012: Getuigschrift van woonst A.M.L. van Rooij in Zonhoven 
 12 november 2012: Uittreksel A.M.L. van Rooij uit het GBA van Sint-Oedenrode 
 14 mei 2013 besluit belastingdienst Apeldoorn 
 12 april 2013 derdebeslag Van Hoek Belastingdienst 
 30 mei 2013: Klacht aan de directie van de belastingdienst inzake Van Hoek 
 31 juli 2013: Besluit Staatssecretaris Financien inzake Van Hoek 
 5 september 2013 ontvangstbevestiging sommatie intrekking kort geding SNS-bank aan Van Benthem & Keulen N.V. 
 6 september 2013: Ontvangstbevestiging sommatie intrekking kort geding SNS-bank aan raad van bestuur SNS-bank. 
 4 september 2013 ontvangstbevestiging nadere motoivering beroepschrift tegen besluit GBA van gemeente Sint-Oedenrode 
 5 september 2013 ontvangstbevestiging sommatie intrekking kort geding SNS-bank aan president rechtbank Oost-Brabant 
 6 september 2013 ontvangstbevestiging sommatie SNS aan Minister Dijsselbloem 
 11 september 2013 ontvangstbevestiging sommatie intrekking kort geding Van Hoek aan mr. S.A. Wensing 
 11 september 2013 ontvangstbevestiging NS beroep M. van den Heuvel College van beroep Bedrijfsleven 
 2 augustus 2013: Sommatiebrief aan advocaat G.B.J.M. Janssens inzake van den Biggelaar 
 4 september 2013: Brief advocaat G. Janssen van Van den Biggelaar. 
 28 augustus 2013: Emailbericht aan prof R. Vonk over schaliegas 
 30-augustus 2013: Adresonderzoeksprotocol van het GBA in Sint-Oedenrode 
 26 augustus 2013 klacht Verbeek Erik tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen bij syndicus-Voorzitter Leo Daenen te Hasselt 
 26 augustus 2013 klacht Verbeek Erik tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen bij syndicus-Voorzitter Leo Daenen te Hasselt 
 25 augustus 2013: Per e-mail verzonden klacht tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen aan syndicus-voorzitter Leo Daenen 
 25 augustus 2013: Klacht tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen bij syndicus-voorzitter Leo Daenen 
 11 december 2009: Zwendel verdovende middelen PV nr. HA.60.L1.019356-2009 Laurens Luyks HAZODI 
 22 augustus 2013: Getuigenverklaring Erik Verbeek in PV nr HA.25.L1.015663-2013 HAZODI 
 22 augustus 2013: Strafklacht A.M.L. van Rooij in PV nr HA.25.L1.015663-2013 HAZODI 
 22 augustus 2013: Strafklacht J.E.M. van Nunen in PV nr HA.25.L1.015663-2013 HAZODI 
 22 augustus 2013: Getuigenverklaring Verbeek Erik in PV nr. HA.25.L1.015663-2013 HAZODI 
 23 augustus 2013: Getuigschrift van woonst met historiek van Verbeek Erik gemeente Hasselt 
 16 augustus 2013: Brief klacht rechter P.M. Knaapen Van Hoek c.s 
 20 augustus 2013: Valse betekening akte aan A.M.L. van Rooij van afgifte Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen 
 20 augustus 2013: Valse betekening akte aan J.E.M. van Nunen van afgifte Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen 
 17 december 2011: Valse betekening aan Ingrid Simons van gerechtsdeurwaarder Jan Beelen 
 7 november 2012: Uittreksel burgerlijke stand Erik Verbeek gemeente Hasselt 
 20 augustus 2013: Foto anonieme politiebeambten HAZODI inzake valselijke betekening gerechtsdeurwaarder Jan Beelen 
 12 asugustus 2013: Valselijk opgemaakt arrest nr. 108.203 dienst Vreemdelingen Zaken 
 6 augustus 2013: Valselijke terugvordering Tony Coonen De Voorzorg aan Verbeek Erik 
 19 augustus 2013: PV nr HA.45.L1.015381-2013 politie HAZODI tegen Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen 
 12 juni 2013: Strafklacht met burgelijke partijstelling van A.M.L. van Rooij bij rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 
 13 augustus 2013: Aanvullende klacht bij president v/d rechtbank Oost-Brabant tegen mr. P.M. Knaapen 
 21 juli 2013: Klacht tegen burgemeester Johny De Raeve bij minister Binnenlandse Zaken 
 16 juli 2013: Sommatie tot intrekking valselijk opgemaakte beslissing OCMW-Zonhoven 
 6 juli 2013: Nadere motivering beroepschrift tegen het Waterschap De Dommel 
 5 juli 2013: Brief aan het gerechtshof 's-Hertogebosch op klacht tegen M. Groothuizen 
 4 juli 2013: Ontvangstbevestiging bezwaarschrift aanslag landinrichtingsrente ruilverkaveling 
 1 juli 2013: Besluit van het bijzonder Comité OCMW te Zonhoven 
 26 april 2013: Besluit van het Waterschap De Dommel en de aanslag zuiveringsheffing 
 1 juli 2013 bezwaarschrift aanslag landinrichtingsrente ruilverkaveling 
 28 juni 2013 klacht tegen M. Groothuizen bij president Gerechtshof Den Bosch 
 13-juni-2013-onrechtmatig-boetevonnis-cjib-van-den-heuvel 
 7 februari 2013 oproeping Van den Heuvel, Parket Oost Brabant. 
 4 april 2013 ontvangstbevestiging verzoek parket van den Heuvel 
 27-juni-2013-nadere-stukken-hoorzitting-aansluiting-bij-mutaliteit-ocmw-zonhoven 
 6-mei-2013-aangifte-van-aml-van-rooij-in-de-personenbelasting-2012-in-belgie 
 13 juni 2013 verzoek aansluiting mutualiteit OCMW Zonhoven 
 30 mei 2013 uitnodiging terechtzitting Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 18 juni 2013 
 6 juni 2013 brief van burgemeester De Raeve en Mw. Hulsmans Zonhoven 
 12 juni 2013 verzoek om uitstel dienst Vreemdelingen Zaken 
 14 juni 2013 bezwaar belastingdienst te Hasselt 
 14 juni 2013 brief van hoofdgriffier C. DE COOMAN Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
 14 juni 2013 sommatie tot verstrekken van een beschikking van voorzitter A. DE SMET 
 15 juni 2013 klacht tegen Advocaat Edda Matterne bij stafhouder in Brussel. 
 16 juni 2013 klacht tegen burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven. 
 16 juni 2013 klacht tegen Ellen de Wolf en C. De Cooman bij federale ombudsman

 10 juni 2013: Verzoek tot naleving afgelegde ambtseed aan Turtelboom en De Gucht 
 8 juni 2013: New World Order met als leiders Jan Peter Balkenende en Peter Maas feitelijk bewezen 
 5 juni 2013: Aanvullend verzoekschrift aan het landelijk partijbestuur Open VLD in Belgie 
 2 juni 2013: Sommatie tot verstrekken E-kaart aan minister Turtelboom en staatssecretaris De Bock 
 3 april 2013: Nota met opmerkingen van advocaat mr. Edda Matterne namens de Belgische Staat 
 29 mei 2013: Uitspraak over het Natuurbeheersplan van de Raad van State 
 19 maart 2012: Brief van de minister van Justitie van Belgie aan het EKC 
 3 maart 2011: Brief van het federaal Parket in België aan het EKC 
 17 mei 2013: Verzoekschrift aan de voorzitter VLD-jongeren te Zonhoven 
 26 mei 2013: Sommatie per e-mail aan Ellen De Wolf van Vreemdelingenzaken 
 29 mei 2013: Ontvangstbevestiging van de klacht aan president Philippart Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 29 mei 2013: Ontvangstbevestiging van het hoger beroep inzake WOZ-2012 van Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 29 mei 2013: Ontvangstbevestiging nadere stukken voor raadsheer Gladpootjes, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 22 mei 2013: Ontvangstbevestiging van rechter Knaapen 
 13 mei 2013: Brief van de belastingdienst aan deurwaarderskantoor Groenewegen 
 16 mei 2013: Brief van deurwaarderskantoor Groenewegen aan A.M.L. van Rooij 
 12 april 2013: Betekening van de beslaglegging door deurwaarderskantoor Groenewegen aan de belastingdienst 
 13 juni 2012: Beslissing op het bezwaar aan de gemeente inzake WOZ-belasting van het jaar 2012 
 15 juli 2012: Vonnis van de rechtbank verstuurd aan de Belastingdienst Noord 

 26 mei 2013 nadere stukken Hoger Beroep WOZ beschikking 2008 tot 2010 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 25 mei 2013: Klacht aan president Gerechtshof 's-Hertogenbosch, Hoger Beroep WOZ beschikking 2008 tot 2010 
 11 maart 2013: Nadere stukken inzake WOZ-belasting 2012 aan de Rechtbank Oost-Brabant 
 1 januari 2013: Brief inzake WOZ-2012 van Thomassen van de gemeente Sint-Oedenrode 
 16 augustus 2012: Hoger beroep bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch inzake WOZ-belasting 2008 tot 2011 
 3 december 2012: Het besluit van de gemeente Sint-Oedenrode 
 5 februari 2013: Besluit van de gemeente Sint-Oedenrode ambtshalve adreswijziging A.M.L. van Rooij 
 6 juli 2012: Uitspraak AWB 11-1633 WOZ van de rechtbank aan A. van Rooij, Achterom 9 
 6 juli 2012: Uitspraak AWB 11-1633 WOZ van de rechtbank aan A. van Rooij-van Nunen, Achterom 9a 
 6 juli 2012: Uitspraak AWB 11-1633 WOZ van de rechtbank J. van der Heijden, achterom 9 
 6 mei 2012: Ontvangstbevestiging nadere stukken WOZ van de rechtbank 
 13 februari 2013: Brief van rechtbank Oost-Brabant over de klacht tegen kantonrechter P.M. Knaapen 
 16 juni 2009: Sommatieverzoek aan directeur F. Kraakman van IAK verzekeringen BV 
 17 april 2013: Uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant inzakw WOZ 2012 
 17 april 2013: Voorbrief uitspraak rechtbank Oost-Brabant inzake WOZ 2012 
 18 december 2012: Beschikking Gerechtshof 's-Hertogenbosch van Van Hoek 
 19 april 2013: Uitnodiging voor de zitting in hoger beroep inzake WOZ bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 17 mei 2010: Aangetekende brief om asiel aan minister milquet, burgemeester Maas, president Snijders etc. België 
 20 december 2012: Brief met uitnodiging inzake WOZ 2012 van de Rechtbank Den Bosch 
 20 december 2012: Inzake WOZ 2012 van de gemeente aan A.M.L. van Rooij 
 20 december: Brief in 2012 inzake WOZ 2012 van de gemeente aan J.E.M. van Rooij-van Nunen 
 23 januari 2013: Brief van Ellen de Wolf aan de burgemeester van Zonhoven 
 26 april 2012 ontvangstbevestiging ns beroep woz rechtbank 
 20 mei 2013 Aanvullende klacht tegen rechter P.M. Knaapen rechtbank Oost Brabant bij de President Rechtbank.pdf 
 19 mei 2013: Verzoekschrift aan het landelijk partijbestuur Open VLD in België 
 16 mei 2013: E-mail aan de Raad van Bestuur, Karen Berg en Charlotte Insinger van de SNS-bank 
 5 maart 2013: Foute uitnodiging voor een zitting door kantonrechter P.M. Knaapen

 14 mei 2013: Pleitnotitie en verzetschrift Raad van State Natuurbeheerplan Camping en pensionstal Dommeldal 
 4 maart 2013: Verzetschrift Raad van State tegen Natuurbeheerplan 2012 
 9 april 2013: Uitnodiging zitting Raad van State van 17 mei 2013 Natuurbeheerplan 2012 
 19 april 2013: Koning Albert aanvulling op 31 januari 2013 
 8 mei 2013 bezwaarschift op de weigering om te beschikken van een besluit 31-10-11 v/h schepencollege Zonhoven 
 6 mei 2013: Besluit op het WOB-verzoek aan de gemeente Zonhoven 
 8 mei 2013: Ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift tegen weigering te beschikken door Zonhoven 
 19 april 2013: Ontvangstbevestiging van de Belgische federale overheid 
 29 april 2013: Verzoekschrift aan Grondwettelijk Hof om E-kaart na meer dan drie jaar verblijf in België 
 29 april 2013: Nadere stukken aan de Eerste Voorzitter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
 22 april 2013: Brief van NCF en EKC aan Belgische grondwettelijk Hof 
 22 april 2013: Brief van NCF en EKC aan Verenigde Naties in België 
 22 maart 2006: Principe uitspraak Camping en Pensionstal Dommeldal van Bureau Praedium 
 23 april 2013: Ontvangstbevestiging verzoekschrift grondwettelijk Hof 
 25 juli 2007: Brief van BbW van Sint-Oedenrode op 14 vragen aan wethouder H van den Berk 
 22 april 2013: Ontvangstbevestiging avn het verzoekschrift aan de Verenigde-Naties 
 16 april 2013: Beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en beroep van de fam. Van Rooij 
 28 februari 2013: Aanslagbiljet van de gemeentelijke WOZ-belastingen van Sint-Oedenrode 
 14 januari 2013 getuigschrift van de woonst van J.E.M. van Rooij-van Nunen te Zonhoven 
 11 januari 2013: Brief van R.J.P.J. Veen van de SNS-bank aan Camping Dommeldal 
 1 januari 2012: Organogram van de gemeente Sint-Oedenrode 
 16 juli 2007: Gedane Melding vlgs. Art 8.19 Wm van Camping en Pensionstal Dommeldal bij Sint-Oedenrode 
 20 juli 2007: Gedane Melding vlgs. Art 8.19 Wm van Camping en Pensionstal Dommeldal bij Sint-Oedenrode 
 16 maart 2006: Aanvullende aanbieding van Bureau Praedium 
 10 december 2004: Legesbrief bouwvergunning A.M.L. van Rooij 
 28 april 2013: Brief met schadeaansprakelijkstelling aan Cees van Rossum 
 28 april 2013: Nadere stukken GBA op het bezwaarschrift d.d. 10 maart 2013 van A.M.L. van Rooij 
 24 april 2013 verzoekschrift van J.E.M. Van Rooij van Nunen aan Staatssecretaris Maggie De Block 
 3 april 2013: Nota met opmerkingen Belgische Staat m.b.t. asiel-beroep 
 8 april 2013: Bijzondere verblijfsdocument voor A.M.L. van Rooij in Zonhoven 
 17 april 2013: SNS-bank en de -beslaglegging door deurwaarder Van Hoek 
 19 april 2013: Betekening door Jan Belen van Hoek 
 22 april 2013: WOB-verzoek m.b.t. asielaanvraag aan het College van Zonhoven 
 24 april 2013: Bewijs van de aangetekende verzending aan staatsecretaris De Block 
 23 januari 2013: Beslissing van staatsecretaris De Block m.b.t. de asielaanvraag van de fam. van Rooij 
 25 februari 2013: Beroepschrift m.b.t. de asielaanvraag van Ad en Annelies van Rooij 
 22 april 2013: Ingeschreven WOB-verzoek aan de gemeente Zonhoven 
 1 januari 2013: Factuur van de Wooncentrale te Hasselt 
 7 november 2011: Besluit gemeente Zonhoven met afwijzing inschrijvingbevolkingsregister 
 4 december 1993: Diploma HTS en KIHO en Europese erkenning 
 8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift Erik Verbeek aan correctionele rechtbank te Hasselt 
 8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift Erik Verbeek aan correctionele rechtbank te Hasselt 
 8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift Erik Verbeek aan correctionele rechtbank te Hasselt 
 8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift Erik Verbeek aan correctionele rechtbank te Hasselt 

 8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift van Erik Verbeek aan procureur des Konings Hasselt 
 8 april 2013 verzoekschrift NCF aan procureur des Konings Hasselt 
 8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift NCF aan procureur des Konings Hasselt 
 8 april 2013 verzoekschrift NCF aan correctionele rechtbank te Hasselt 
 8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift NCF aan correctionele rechtbank te Hasselt 

 26 februari 2013 verzetschrift Raad van State Camping en pensionstal Dommeldal 
 7 maart 2013 brief van Raad van State op verzetschrift. 
 25 maart 2013 reactie op brief d.d. 7 maart 2013 inzake Verzetschrift Raad van State 
 26 maart 2013 hoger beroep van Gorkum inrit 
 30 maart 2013: Bezwaarschrift valse WOZ-aanslag 2013 van de gemeente Sint-Oedenrode 
 25 maart 2013: Sommatie n.a.v. het exploot aan gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt 
 26 februari 2010 De Groenen in Sint Oederode en Heusden uitnodiging voor het debat 
 14 maart 2013: Reactie op uitschrijving polis bij de administratie van de zorg bij IAK verzekeringen 
 13 november 2012: E-mail aan C. Kooistra bij deurwaarderskantoor Groenewegen te Assen 
 10 november 2013: Sommatie aan S.A. Wensing inzake deurwaarderskantoor Van Hoek te Assen 
 12 november 2012: Het betekende exploot van deurwaarder Groenewegen aan A.M.L. van Rooij 
 13 juli 2012: Dagvaarding in kortgeding van gerechtsdeurwaarder Van Hoek te assen 
 26 juli 2012: Betekend exploot van gerechtsdeurwaarder van Hoek 
 12 november 2012: Betekend exploot van gerechtsdeurwaarder Groenewegen J.E.M van Rooij-van Nunen 
 15 maart 2013: Betekening van gerechtsdeurwaarder Jan Beelen van Hoek deurwaarderskantoor 
 10 oktober 2013: Brief van de SNS-bank aan EKC 

 14 januari 2013: Inschrijving bij de gemeente Zonhoven in België van J.E.M. van Rooij-van Nunen 
 24 februari 2013: Sommatie tot intrekking van valselijk opgemaakt vonnis met schade-eis 
 26 mei 2010: Aangetekende om asiel aan Minister Milquet, Raad van State Nederland en België 
 19 februari 2013: Brief van de Sociale Verzekeringsbank aan A.M.L. van Rooij 
 17 mei 2010: aangetekende aan Minister Milquet, gem. St-Oedenrode, rechtbank Den Bosch en Raad-van-state 
 18 februari 2013: Brief van IAK Verzekeringen BV aan A.M.L. van Rooij 
 17 april 2008: Brief van Achmea Rechtsbijstand 
 14 januari 2013: Inschrijving bij de gemeente Zonhoven in België van J.E.M. van Rooij-van Nunen 
 6 februari 2013: Brief van P.M. Knaapen aan J.E.M. van Rooij 
 6 februari 2013: Brief van P.M. Knaapen aan president Wiertz-Wezenbeek bij de rechtbank Den Bosch 
 13 februari 2013: Klachtbrief van de president van de rechtbank Van Den Bosch aan J.E.M. van Rooij 
 26 april 2009: Proces-verbaal van aangifte tegen Robert van den Biggelaar 
 24 september 2009: Proces-verbaal tegen dhr. Wim Dortu 
 4 mei 2009: Reactie op de conclusie van P.M. Knaapen bij de kantonrechtbank Eindhoven 
 16 juli 2009: Vonnis van P.M. Knaap en en de kantonrechtbank Eindhoven 
 25 mei 2009: Pleidooi voor P.M. Knaapen voor kantonrechtbank Eindhoven 
 25 mei 2009: Proces-verbaal van P.M. Knaapen bij het Kantonrechtbank Eindhoven 
 11 augustus 2010: Brief van Achmea Vitale aan A.M.L. van Rooij 
 7 februari 2008: Achmea Arbo Probleemanalyse over A.M.L. van Rooij 
 1 april 2008: Brief aan IAK-verzekeringen BV

 29 januari 2013: Sommatie tot intrekking van valselijk opgemaakt vonnis met schade-eis. 

 13 februari 2013 2e verzoek om gesprek Piet Hein Donner 
 17 februari 2013 beroepschrift aan Peter Glas Waterschap De Dommel 
 8 januari 2013 brief Van Hoek rechtbank Eindhoven 
 10 januari 2013: Van Hoek Rechtbank Eindhoven 
 14 december 2012: Brief Van Hoek aan de rechtbank Eindhoven 
 21 december 2010: huurovereenkomst Ad van Rooij 
 7 februari 2013 reactie e-mail dagelijks bestuur waterschap De Dommel 
 13 februari 2013 2e verzoek om gesprek Piet Hein Donner 
 1 februari 2013: Erik 't Ven van de dienst vreemdelingenzaken 
 1 februari 2013: Ontvangstbevestiging van het verzoekschrift aan de federale overheid 
 30 januari 2013 brief Rechtbank Oost-Brabant Van Hoek 
 31 januari 2013 Inspectie in gebreke stelling Ingrid Simons 
 28 januari 2013 brief Kamer van Gerechtsdeurwaarders 
 26 oktober 2009 brief van PHR aan Minister Donner SZW 
 25 januari 2013 brief AKD aan A.M.L. van Rooij 
 7 april 2008 brief Philips Patrick Wertelaers 
 9 mei 2009 brief aan Philips Lidy Prikken 
 12 mei 2009 brief van UWV over WIA-uitkering aan Van Rooij Holding B.V. 
 16 juni 2009 sommatieverzoek IAK Verzekeringen 
 19 juni 2009 e-mail van Hans Dijkman Philips over WIA 
 3 augustus 2009 sommatieverzoek Minister van S.Z.W. de heer J.P.H. Donner 
 2 december 2008 Beknopte Probleemanalyse Ferry Rondeel 
 14 december 2009 brief van UWV inzake WIA aan van Rooij Holding B.V. 
 28 december 2009 sommatieverzoek aan J.C.A. Alfrink Philips

 31 januari 2013: Verzoekschrift aan de Belgische Federale Overheid over Groot België 
 24 januari 2013: Deel van het boek "Alarm u wordt vergiftigd van Ine Veen" 
 22 januari 2013: Verzendbewijs van B-post met verzet tegen de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam 
 18 januari 2013: Brief van de Tweede Kamer over sluiting van alle houtimpregneerbedrijven 
 6 december 2012: Proces-Verbaal nr. 007961-2012 van de Federale Politie te Hasselt 
 9 januari 2013: Beschikking van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders 
 21 januari 2013: Verzet tegen de beslissing van gerechtsdeurwaarder Janssen & Janssen 
 30 januari 2012: Brief aan gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen & Janssen c.s. 
 3 november 2012: Klacht tegen Janssen & Janssen Gerechtsdeurwaarders 
 7 november 2012: Behandeling van de klacht tegen deurwaaderskantoot Janssen & Janssen 
 20 november 2010: Wraking van de wrakingsrechters Spelt en Winfield 
 27 oktober 2010: Nadere motivering en bezwaarschrift m.b.t. de WOZ-beschikkingen d.d. 4-augustus-2010 
 9 januari 2013: Over Aachmea en Rechtsbijstand m.b.t. Van den Biggelaar 
 10 januari 2013: Brief aaan B&W over het GBA in Sint-Oedenrode 
 2 januari 2013: Bewijs van ontvangst van aanbieding verzoekschrift aan de gemeente Sint-Oederode 
 10 januari 2013: Verzoekschrift aan het Arbeidshof te Gent 
 10 januari 2013: Nadere stukken voor het Arbeidshof te Gent 
 27 december 2012: Verzoekschrift aan het Gerecht van Eerste Aanleg te Hasselt 
 27 december 2012: Verzoekschrift aan de Procureur-generaal van het Parket te Antwerpen 
 2 januari 2013: Uitschrijven persoonsregister Sint-Oedenrode 
 2 januari 2013: Pleitnotitie- voor het Hof van Beroep te Antwerpen 
 4 januari 201: Pleitnotitie voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt 
 3 december 2012: Dagvaarding voor het Hof van Beroep te Antwerpen op 2 januari 2013 
 7 december 2012: Uitnodiging voor de terechtzitting in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt 

 27 december 2012: Verzoek aan het Hof van Beroep te Antwerpen 

 27-december-2012-verzoek-bijkomende-onderzoekshandelingen-verbeek-gerecht-eertste-aanleg-hasselt 
 23 december 2012: Brief va het CJIB nr. 1507 aan A.M.L. van Rooij 
 23 december 2012: Brief nr. 6969 van het CJIB aan A.M.L. van Rooij 
 00 december 2012: Brief van het CVZ nr-836 aan A.M.L. van Rooij 
 00 december 2012: Brief nr-598 van CVZ aa. A.M.L. van Rooij 
 17 december 2012: Hoger beroep Arbeidshof Gent, 9 ordners-uit-dossier verdwenen waaronder de conclusies 
 21 december 2012: No Cancer Foundation: Pleitnotitie d.d. 21 december 2012 (OCMW) arbeidsrechtbank te Hasselt 
 21 december 2012: Ontvangstbevestiging Federaal Parket in België aanvullende genocide-strafklacht 
 15 december 2012: Brief aan de Milieucommisie van de Tweede Kamer der Staten Generaal 
 25 oktober 2012: Sommatiebrief aan Hans Dijkman van Philips Nederland BV 
 9 december 2012: Sommatie aan het Gerechtshof in Den Haag 
 2 november 2012: Verzoek tot uitstel van verhoor politierechter m.b.t. Dommeldal 
 17 november 2012: Sommatie met ontvangstbevestiging aan B&W van de gemeengte Sint-Oedenrode 
 10 november 2012: Artikel over de geschiedenis van Nazi-Nederland van het NCF 
 15 oktober 2012: Sommatie voor de terugbetaling van de premie zorgverzekering 
 15 oktober 2012: Ontvangstbevestiging van de sommatie van Janssen & Janssen 
 25 oktober 2012: Getekende sommatiebrief van Hans Dijkman van Philips Nederland NV 
 28 september 2012: Memorie met verantwoording van het Grondwettelijk Hof van België 
 11-mei-2012: Proces-verbaal: Ad van Rooij is per 1-1-2011 uitgeschreven uit Sint-Oedenrode 
 1 oktober 2012: Deurwaardersexploot van Bureau Janssen & Janssen 
 3 oktober 2012: Memorie met verantwoording aan het Grondwettelijk Hof in België 
 8 oktober 2012: Beste Rik, Deken van de Gemeente Tongeren in België 
 9 oktober 2012: Vlaamse Maatschappij voor Watervooriening met "Kraantjewater" 
 10 oktober 2012: Persbericht van No Cancer Foundation tegen SP 
 10 oktober 2012: Brief van de SNS-bank aan het Ecologisch Kennis Centrum BV 
 12 oktober 2012: Recatie en conclusie van repliek van de Rechtbank Eindhoven 
 15 oktober 2012: Sommatie voor de terugbetaling onverschuldigde zorgverzekeringspremie 
 15 oktober 2012: Aanvullende reactie en conclusie van repliek Bij Rechtbank Eindhoven 
 28 september 2012: Memorie met verantwoording Grondwettelijk Hof van België 
 10 oktober 2012: Verzoekschrift aan de voorzitter sp.a-bestuur district Hasselt 
 11-mei-2012-pv-ad-van-rooij-vanaf-2011-uitgeschreven-uit-sint-oedenrode 
 9-oktober-2012-vmw-kraantjewater 
 9-oktober 2012: Luc Asselman van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
 3 oktober 2012 Memorie met verantwoording Grondwettelijk Hof België 
 27 september 2012: Brief aan de SCS-bank over hypotheekverhoging
 23 september 2012 Verzoek aan de SNS-bank om een onmiddellijke hypotheekverhoging
 9 juli 2012: Uitspraak AWB 11-1633 WOZ rechtbank t.a.v. A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9a Sint-Oedenrode
 19 september 2012 verzoek om voorlopige voorziening Raad van State
 8 augustus 2012: Brief van dhr. Spaninks van het IAK-Verzekeringen
 16 11 2011: Zorgpolis van het IAK van dhr. Kraakman
 25 augustus 2012: CJIB Zorgverzekering
 15 september 2012: NCF strafaangifte van Hek c.s. bij de federaal procureur.
 13 juli 2012: Brief van het kantongerecht te Eindhoven
 26 juli 2012: Exploot van de deurwaarder inzake Van Hoek
 26 juli 2012: Dictum ven het foute kortgedingvonnis
 20 augustus 2012: NCF ontvangst van de conclusie van het Grondwettelijk Hof
 3 september 2012: Aantekenen aan het Grontwettelijk Hof
 11 september 2012: Exploot 1 van de deurwaarder
 11 september 2012: Ontvangstbevestiging van de Federaal Procureur
 14 september 2012: NCF verzoek voorlopige voorziening RvS bestemmingsplan
 14 september 2012: NCF herziene conclusie van antwoord rechtbank Eindhoven
 10 september 2012: Aantekenen aan de Federaal Procureur
 28 augustus 2012: De rondzendbrief aan Van Hoek Kneepkens
 28 september 2010: Arrestatiebevel tegen Ad van Rooij
 29 augustus 2012: reactie op brief d.d. 23 augustus 2012 Rechtbank Eindhoven

 9 september 2012 aangifte Spies en Europese Hof
 10 september 2012: Verzendbewijs Federaal procureur
 30 augsutus 2012: Brief Europees gerecht E. Couelon
 31 augustus 2012: Brief minister Spies
 4 september 2012: Persbericht met uitnodiging pers en lijsttrekkersbijeenkomst in het Leeuwke, Nijsel
 2 september 2012 Memorie met verantwoording Grondwettelijk Hof Belgie
 20 augustus 2012: Conclusies van het Grondwettelijk Hof vanwege No Cancer Foundation
 20 augustus 2012: Conclusies van het Grondwettelijk Hof vanwege A.M.L. van Rooij
 3 september 2012: Aantekenen van de Memorie van Grieven aan het Grondwettelijk Hof in Brussel
 30 augustus 2012: Verzoekschrift Gerecht Eerste Aanleg Europa SOPN
 30 augustus 2012: Ontvangstbevestiging van het verzoekschrift van het gerecht eerste aanleg europa SOPN
 28 augustus 2012: herhaald verzoekschrift minister Binnenlandse zaken
 28 augustus 2012: ontvangstbevestiging verzoekschrift Minister Spies
 24 augustus-2012: Verzoek aan staatsraad Polak om navolging van de uitspraak van oud-minister Donner
 22 augustus 2012: wraking wrakingskamer Bestemming.pdf
 22 augustus 2012: ontvangstbevestiging Wraking wrakingskamer RvS
 20 augustus 2012: voorbrief conclusies Grondwettelijk Hof

 19 augustus 2012: Wraking van staatsraad Mr. Van Sloten m.b.t. het bestemmingsplan
 16 augustus 2012: Ontvangstbevestiging van het verzoekschrift aan minister Spies van Binnenlandse Zaken
 7 augustus 2012: Uitnodiging voor een bespreking m.b.t. het bestemmingsplan
 3 augustus 2012 rechtszaak rolnr. 5464 Grondwettelijk Hof Belgie.pdf
 13 januari 2010: Instemming van Ad van Rooij als kandidaat voor De Groenen in Sint Oedenrode
 14 januari 2010: Machtiging van De Groenen in Sint-Oedenrode
 25 januari 2010: Brief aan burgemeester P. Maas over de campagne bij de verkiezingen
 3 augustus 2012: Beroep van E. Verbeek bij de Arbeidsrechtbank te Hasselt
 3 augustus 2012: Rechtszaak op rolnr. 5464 Grondwettelijk Hof België/
 6 mei 2010: Asielverzoek van Ad van Rooij aan Joëlle Milquet, België
 9 augustus 2012: Wraking van staatsraad W. Sorgdrager met dwangsom
 31 juli 2012: Bezwaarschrift wegens ambtshalve herstel kortgeding bij rechtbank Den-Bosch
 24-juli-2012: Brief aan federaal Procureur Johan Delmulle
 31 juli 2012: Ontvangstbevestiging bezwaar ambtshalve herstel v/h kortgeding rechtbank Den-Bosch
 5 juni 2012: Strafaangifte mb.t. Federaal procureur Johan Delmulle
 1 augustus 2012: Beroep tegen OCMW Arbeidsrechtbank te Hasselt
 31 juli 2012: Nadere motivering hoger beroep voor de Raad van State m.b.t. natuurbeheerplan

 29 juli 2012: Nadere stukken en e-mail van versie dwangsom aan de Raad van State"> 
 26 juli 2012: Bijlage bij het verzoekschrift an het Grondwettelijk Hof in België 
 26 juli 2012: Het dictum over de fout in het vonnis van het kortgeding 
 26 juli 2012: Verzoek aan het Grondwettelijk Hof in België 
 26 juli 2012: Exploot van de deurwaarder inzake Van Hoek
 27 juli 2012: Aanvulling op beklag vs deurwaarder F. van Hoek, mr. Wensing/Gerechtshof Den Bosch
 27 juli 2012: Ontvangstbevestiging van de strafklacht van deurwaarder Wensing en van Hoek 
 25 juli 2012: Nadere stukken m.b.t. een dwangsom voor de Raad van State 
 26 juli 2012: Bewijs van het aantekenen beroep naar de Raad van State van Nederland 
 26 juni 2012: Brief over dwangsom van de gemeente Sint-Oedenrode tegen van den Heuvel 
 20 juli 2012: Beroep bij de Rechtbank WOZ-belastingen over 2012 A. van Rooij en J. van Rooij-van Nunen 
 21 juli 2012: Aanvulling van het beklag tegen F.M. van Hoek, Wening bij het gerechtshof Den Bosch 
 22 juli 2012: Verweer kortgeding tegen F.M. van Hoek, Wening bij de rechtbank Den Bosch 
 20 juli 2012: Bijlgage tabulatie 1 t/m 12 van het beroep inzake de WOZ van Sint-Oedenrode 
 20 juli 2012: ontvangstbevestiging van het beroep inzake de WOZ van de Rechtbank 
 20 juli 2012: Onvangstbevestiging van de brief m.b.t. de WOZ van de gemeente Sint-Oedenrode 
 21 juli 2012: Ontvangstbevestiging van het beklag van het Gerechtshof inzake F.M. Van Hoek 
 22 juli 2012: Bijlage tabulatie A t/m F inzake het kortgeding tegen F.M. van Hoek 
 22 juli 2012: Ontvangstbevestiging van het kortgeding van de Rechtbank inzake F.M. van Hoek

 6 juli 2012: Geldafpersende aanval van paardenadvocaat mr. S.A. Wensing op A.M.L. van Rooij 
 9 juli 2012: Afpersingsbrief van het EKC door advocaat mr. S.A. Wensing 
 2 juli 2012: Ontvangstbevestiging van aangifte tegen Van Hoek en Wensing 
 29 juni 2012: Philips sommatiebrief aan Tony Coonen 
 30 juni 2012: Strafaangifte tegen Van Hoek en Wensing

 27 juni 2012: Lasterbrieven aan R.M. Brockhus en daaraan gekoppeld ing. A.M.L. van Rooij 
 15 juni 2012: Verzoek om opschorting vredegerecht Verbeek Katrien 
 15 juni 2012: Brief aan Annick Boelen 
 17 juni 2012: Sommatiebrief aan Federale Gerechtelijk Politie Hasselt: Op de Locht 
 17 juni 2012: Sommatiebrief aan correctionele rechtbank Hasselt 
 18 juni 2012: Aangetekende brieven aan rechtbank en federale politie Hasselt
 14 juni 2012: Beroepschrift m.b.t. het bestemmingsplan A.M.L. van Rooij
 14 juni 2012: Verzoek aan vice-president van de Raad van State mr. J.P.H. Donner
 14 juni 2012: Verzoekschrift aan de voorzitter van de Raad van State m.b.t. bestemmingsplan
 13 juni 2012: Beroepschrift van Marjo van den Heuvel bij de Raad van State m.b.t. bestemmingsplan
 5 juni 2012: Stafaangifte Federaal Procureur Johan Delmulle 05/06-2012
 5 juni 2012: Strafaangifte tegen substituut H. Raski en onderzoeksrechter D. Jordens te Hasselt

 3 mei 2012: Nadere stukken voor het beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van Van Rooij
 3 mei 2012: Nadere stukken voor het beroep bij de Rechtbank m.b.t. het Natuurbeheerplan Noord-Brabant
 2 mei 2012: Sommatieverzoek om sluiting houtimpregneerbedrijven aan 150 Kamerleden en politieke partijen
 24 april 2012: verzoekschrift aan J.P.H. Donner van de Raad van State
 24 april 2012: NCF-bericht aan vice-voorzitter van de Raad van State, mr. J.P.H. Donner

 16 april 2012: Brief aan J. de Otter over het bestemmingsplan 2010
 16 april 2012: Ontvangstbevestiging van Jan de Otter over het bestemmingsplan 2010
 15 maart 2012: Vonnis van de Arbeidsrechtbank in Gent t.a.v. Erik Verbeek
 scan.pdf
 kr4.pdf
 ncf-9.pdf
 kr3.pdf

 27 maart 2012 Janssen en Janssen executieverkoop
 30 januari 2012: Akte Xentari XW van het Parket in Tongeren
 5 maart 2012: Sepot Xentari XW van het Parket in Tongeren
 14 maart 2012: E-email van NCF aan Theo Nysten in Tongeren
 29 januari 2012: Strafklacht tegen Maaseik bij het Parket in Tongeren
 6 februari 2012: Aanvullende aangifte tegen Maaseik bij het Parket in Tongeren
 30 maart 2012: Extra aanvullende aangifte tegen de gemeente Maaseik bij het parket in Tongeren

 6 maart 2012: Deskundigenrapport Xentari WG
 28 februari 2012: Arrest Hof den Haag inzake Sociale Databank Nederland vs Kuijpers & Harff
 Sommatie aan deurwaarder Jongejan-Wisseborn over executie gerechtskosten Sociale Databank Nederland
 14 maart 2012 wraking wrakingskamer Den Bosch
 14 maart 2012 Ontvanstbevestiging wrakingsverzoek wrakingskamer Den Bosch
 15 maart 2012: Wraking van de wrakingskamer CBB Den Haag
 15 maart 2012: Ontvangstbevestiging van de wraking van de wrakingskamer CBB in Den Haag
 16 maart 2012: strafaangifte tegen de gemeente Sint-Oedenrode-over-WOZ.pdf
 19 maart 2012: Brief aan Burgemeester en Wethouders van Nijmegen
 20 maart 2012: Strafaangifte tegen Justitie, Philips, etc
 20 maart 2012: Strafaangifte tegen M.J.M. van de Ven, etc.
 20 maart 2012: Ontvangstbevestiging van de strafaangifte tegen Justitie, Philips, etc
 21 maart 2012: Executoriaal beslag op goederen en inboedel door Janssen & Janssen
 20 maart 2012: Brief aan M/J/M. van de Ven m.b.t. de WOZ
 22 maart 2012: Het stelen van de auto door officier van justitie M. Groothuizen
 22 maart 2012: Ontvangstbevestiging stelen van de auto door officier van Justitie M. Groothuizen

 27 januari 2012 antwoord ontwerpbestemmingsplan Sint-Oedenrode
 5 februari: 2012 De Groenen maken bezwaar tegen het bestemmingsplan
 2 februari 2012: Brief van het OM an mr. M. Groothuizen aan A.M.L. van Rooij
 3 februari 2012: Brief van het OM an mr. M. Groothuizen aan A.M.L. van Rooij
 21 februari 2012: Brief aan de wrakingskamer van het College Beroep voor het Bedrijfsleven te Den Haag
 22 februari 2012: Ontvangstbevestiging van de wraking van het College Beroep voor het Bedrijfsleven te Den Haag
 22 februari 2012: wraking van de wrakingskamer van het College Beroep voor het Bedrijfsleven te Den Haag
 23 februari 2012: Brief aan officier van justitie M. Groothuizen
 27 februari 2012: Strafaangifte tegen Janssen en Janssen bij M. Groothuizen
 27 februari 2012: strafaangifte tegen de staat de Nederlanden bij het landelijk Parket Rotterdam
 29 februari 2012: Verzoek tot het nemen van een besluit aan B&W van Nijmegen
 29 februari 2012: De Groenen maken bezwaar tegen bestemmingsplan


Verzoek aan alle Nederlandse rechters om de Philips advocaten A.W.J. Duynstee, A.A.B. Gaalman en E. Pasman te helpen om Philips safety manager Ad van Rooij uit zijn 100% geestesziek zijn te helpen.
 26 januari 2012 Wraking CBB rechter mr. C.J. Waterbolk
 26-januari-2012: Ontvangstbevestiging onder faxnummer 3303-0001
 24 januari 2012: Sommatie aan Gerechtshof Den Bosch
 23 februari 2012: Tweede verzoek om uitstel van de zitting
 23 januari 2011: Verzoekschrift aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode
 20 januari 2012: Sollicitatie naar de functie van vice-president van de Raad van State
 15 januari 2012: Strafaangifte van De Groenen bij de Officier van Justitie
 Klokkenluider van Rooij solliciteert naar vacature Vice-president Raad van State
 A.M.L. van Rooij solliciteert naar de vacature van Vice-president van de Raad van State Nederland
 22 november 2011: De ontvangstbevestiging van de federale regering
 21 november 2011: Verzoek aan de federale regering voor daging voor het grontwettelijk hof
 29 juni 2011 Het beklag ingediend bij het Gerechtshof Den Bosch

 22 december 2011: Nader stukken voor de rechtbank te Gent van 5 januari 2012
 25 december 2011: Bezwaar tegen B&W t.a.v. het besluit met dwangsom d.d. 17 november 2011
 2 januari 2011: Verzoek aan mgr. André Léonard
 4 januari 2012: Reactie op RMB-Milieucontrole
 5 januari 2012: Pleidooi vao de Rechtbank in Gent

 19 december 2011: Reactie op de e-mail van Ruud Rietveld
 15 december 2011: Nadere motivering van het beroep bij de rechtbank natuurbeheerplan Noord-Brabant
 12 december 2011: Excuusbrief van het UWV aan ing. A.M.L. van Rooij
 5 december 2011: Excuusbrief van het UWV aan EKC-holding
 12 december 2011: Brief aan Hans Dijkman van Philips
 13 december 2011: Brief aan Bert van Meurs van Philips
 11 december 2011: Brief aan advocaat mr. Ellen Pasman
 23 november 2011: Verslag over de milieuvergunning van Essers
 27 januari 2010: Brief van Jack Buckens van Achmea Verzekeringen
 28 december 2009: Brief aan Dries Duynstee van Philips Medical Systems BV
 29 november 2011: De verkeersovertreding van Erik Verbeek
 5 oktober 2007: Brief van Harry Mol van Achmea-Arbo
 9 december 2011: Klacht aan de ombudsvrouw van het Virga Jesse ziekenhuis
 11 oktober 2007: Brief aan Jan Oerlemans van Philips Medical Systems BV
 13 januari 2010: Brief aan dhr. W. Bruystens van het UWV
 15 augustus 2008: Het Philips van der Willigen-fonds
 1 maart 2010: Brief aan evr. Dama Coenen van het UWV
 21-juni-2010: Factuur van advocaat Ellen Pasman

 8 december 2011: Reactie aan de zorgverzekering IAK
 23 november 2011: De laatste-aanmaning van het IAK
 1 januari 2012: De zorgpolis van het IAK en contact met dhr. kraakman
 30 november 2011: Reactie van Ad van Rooij naar de Ombudsman
 30 november 2011: Reactie van Ad van Rooij naar Ivonne Bleeker van het UWV
 1 december 2011: Ontvangstbevestiging van het beroep van Verbeek van de Rechtbank in Hasselt
 1 december 2011: Ontvangstbevestiging van het bezwaar van Essers in Genk
 29 november 2011: Artikel in magazine Hhumo van Steve Stevaert
 3 november 2011: Milieuvergunningaanvraag van Essers

 31 oktober 2011 verzoek belgisch paspoort 
 10 november 2011: Ontvangstbevestiging van de sollicitatie naar de functie van Vice-president van de raad van State 
 22 november 2011: De ontvangstbevestiging van de federale regering 
 21 november 2011: Verzoek aan de federale regering voor daging voor het grontwettelijk hof 
 24 november 2011: Verzoek aan de griffier van de provincie Limburg 
 27 november 2011: Verzoek aan de stadssecretaris van de gemeente Genk

 28-december-1994-strafaangifte-van-aarle
 21-december-2010; De huurovereenkomst met A.M.L. van Rooij
 13-januari-1995: Beslissing van officier van Justitie G. Bos
 15 april 2011: Brief aan Theo Boosten
 12-mei-2009: Huurovereenkomst met Ingrid Simons
 16 mei 2011: Besluit van Leefloon van OCMW tegen I. Simons
 17 oktober 2011: Besluit m.b.t. I. Simons van OCMW
 28 oktober 2011: Verzoekschrift aan het OCMW van I. Simons
 6 juni 2011: Proces-verbaal voor uithuiszetting van Ingrid Simons
 4 november 2011: Brief van Znhoven aan Ingrid Simons
 7 november 2011: Brief aan Zonhoven van Van Rooij
 12 mei 2009: De huurovereenkomst met Ingrid Smons

 2 november 2011: Sollicitatie voor de functie van Vice-president van de Raad van State in Nederland
 4 november 2011: Ontvangstbevestiging van de sollicitatie als vice-president van de Raad van State
 4 novemver 2011: Ontvangstbevestiging van aanvraag Belgisch paspoort in Zonhoven
 28 oktober 2011: Verzoekschrift aan het OCMW is van 28-10-11
 18 oktober 2011: Bezwaarschrift tege het besluit over Zonhoven
 20 oktober 2011: Verzoekschrift aan de EU-Commissie en de brief aan de NATO
 20-oktober 2011: Verzoekschrift aan De NATO als separate brief

 9 november 1995: Correspondentie met mr. Bolkestijn over de IRT-van-traa affaire I
 17 september 1985: Archief Tweede Kamer indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer
 28 december 1994: Ontvangstbevestiging van de Officier van Justitie mr. G.C.M. Bos
 16 maart 1995: Persbericht van het Landelijk Milieu Overleg (LMO)
 14 oktober 2011: Strafklacht tegen de korpschef van de gemeente Hasselt
 13 oktober 2011: NS-ontvangstbevestigingvan de arbeisdrechtbank te Gent
 12 oktober 2011: NS pleidooi voor de rechtbank van Gent van 27 okt 2011

 7 september 2011: Verzoekschrift aan B&W op grond van de rechtbank-uitspraak van 1 sept 2011
 20 september 2011: De subjectieve troonrede voor de Koningin door ing. A.M.L. van Rooij
 21 september 2011: Verzoek aan het houtbedrijf van Swaaij Hout BV vanwege het EKC
 6 september 2011: Uitspraak van de Rechtbank Den Bosch m.b.t. een dwangsom
 8 september 2011: Ontvangstbevestiging van de gemeente Sint Oedenrode over verzegeling er af
 18 september 2011 In de zaak van Bas Heijmen en de voorlopige voorziening van de Raad van State
 20 september 2011: Prinsjesdag met een subjectieve troonrede voor Koningin Beatrix
 6-september-2011: Uitspraak van de Rechtbank Den Bosch over de dwangsom
 8 september 2011: Ontvangstbevestiging avn de gemeente over de verzegeling eraf
 20 september 2011: Brief van DAS-verzekeinrgen Winschoten aan het EKC
 29 september 2011: Breif van DAS-verkerkeringen over sommatie van Aarle BV
 2 oktober 2011: Reclamebrief van DAS Rechtsbijstand voor Van Aarle BV
 3 oktober 2011: PvdA-Kamerlid Jacobi in de Tweede Kamer
 9 september 2011: Bief van Raad van State over griffierecht 201109842 1 H4

 24 augustus 2011: Conclusies voor de 7e Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent
 7 september 2011: Brief van Bureau Praedium aan B&W van Sint Oedenrode - bijlage 2
 7 september 2011: Brief van de B&W van Sint Oedenrode aan Bureau Praedium - bijlage 3
 7 september 2011: Rapport van het Regional Milieubedrijf - bijlage 5
 7 september 2011: Rapport van het Regional Milieubedrijf - bijlage 4 deel I
 7-september-2011: Beschikking van de gemeente Sint Oedenrode - bijlage 4, deel II
 7-september-2011: Beschrijving van de mileiuomstandigheden - bijlage 4, deel III
 7-september-2011: Situatieschets van het perseel aan de Ollandseweg - bijlage 4, deel IV
 8 september 2011: Demmink, Dutroux, Nato, vergiftiging, etc in de strafzaak bij het parket Hasselt
 Historische samenvatting van de correspondentie met Milieubeheer van de gemeente St. Oedenrode

 1 januari 2008: De CAO van Philips Medical Systems
 1 november 2007: Mutatiegegevens over het inhouden van het salaris i.o.v. P.E.J. Wertelaers
 11 september 2008: E-mail van het lid van de ondernemingsraad Ferry Rondeel aan Roel Fonville
 17 juli 2008: Brief van Philips Medical Systems Ine Veen, autrice van het boek "Moord namens de Kroon?"
 23 juli 2008: Email van het lid van de ondernemingsraad Ferry Rondeel aan Hans Dijkman
 28 juli 2008: Brief van ing. A.M.L. van Rooij aan autrice Ine Veen
 30 juli 2008: E-mail van het lid van de ondernemingsraad Ferry Rondeel aan Roel Fonville
 4 augustus 2008: brief van het UWV aan ing. A.M.L. van Rooij
 6 augustus 2008: Brief van advocaat mr. A.A.B. Gaalman namens president-directeur kleisterlee van PMS
 Mei 2007: Brochure van het UWV: "Stappen op een rij"

 21 juli 2011: Verzoekschrift om recht bij het Gerecht van eerste aanleg van het Europese Hof
 21 juli 2011: Verzoekschrift om recht bij het Gerecht van eerste aanleg van het Europese Hof (email-versie)
 29 juli 2011: Conclusie E. Verbeek voor de Arbeidsrechtbank te Gent
 Brief van 21 juli 2011, griffier Coulon van het Europese Hof
 Brochure 21 juli 2011 van het Gerecht van Eerste Aanleg
 7 augustus 2011: Brief aan het Gerecht van de Europese Unie
 7 augustus 2011 aan Hare Majesteit Koningin Beatrix
 10 augustus 2011: Incasso-brief van het CJIB m.b.t. de Zorgverzekering Ad van Rooij
 13 augustus 2011: Verzoekschrift aan het Waterschap t.a.v. mr. Snijders
 14 augustus 2011: Sommatie intrekking van de brief d.d. 14 juli 2011 aan de gemeente
 15 augustus 2011: WOB-verzoek aan CVZ zorgverzekeraar
 16 augustus 2011: Verzoek aan de Vaste Kamercommissie voor VWS
 18 augustus 2011 Brief aan de voorzitter Lilianne Ploumen van de PvdA
 24 augustus 2011: Zienswijze bestemmingsplan M. van de Heuvel
 28 juli 2008: Brief vanuit Philips aan oud-minister-president J.P. Balkenende
 29 augustus 2011 ontvangst inlevering zienswijzen Van De Heuvel Van Rooij

 29 juni 2011 Het beklag ingediend bij het Gerechtshof Den Bosch
 29 juni 2011 Het beklag ingediend bij het Gerechtshof Den Bosch
 1992-09-01: Eindhovens Dagblad: Burgemeester schakelt vertrouwensarts in
 1998-09-07: Cobouw vakblad voor de bouw: Totaalverbod op het vermalen van geïmpregneerd hout
 1999-07-31: Algemeen Dagblad: Provincies negeren het verbod van de Raad van Statet op houtversnippering
 1999-10-07: Limburgse Courant: Giftige stoffen lozen via de lucht mag niet meer
 1999-10-16: Algemeen Dagblad: Vergunning voor het spuiten met gif
 1999-11-19: Gazet van Antwerpen: Belgish bedrijf verwerkt giftig hout uit Nederland
 21-juli-2011: Ontvangstbevestiging van het verzoekschrift aan het Europese Hof

 17 juni 2011 Verzoek aan president Snijders van de Rechtbank Den Bosch
 Remo Stort en het illegaal dumpen van huishoudelijk afval
 Het steenkooldossier van Machiels over Center Parcs
 OVAM over de Remo-stort van 28 juni 2005
 De parkeerbon van 17-06-2011 van E. Verbeek in Bree
 Minister Kris Peeters over Remo Stort van 3 febr. 2006
 21 juni 2011 Foute nota van beroep van Gorkum
 22-juni-2011-brief-aangifte-parket-den-bosch
 Akte over Bio-energie te Lommel in 2005
 20 juni 2011 Foute brief over beroep van Gorkum
 Brandbrief aan minister J.P. Donner van Binnenlandse Zaken van 28 juni 2011
 Brandbrief aan president Snijders van de rechtbank den Bosch 28 juni 2011

 12 juni 2011 Wie betaalt de vergiftigingsschade als gevolg van goedgekeurd geïmpregneerd hout?
 14 juni 2011 De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde en pieter van vollenhoven
 18 juni 2011 de e-mail m.b.t. de NVVK en de arrestatie van Micha Kat
 21 mei 2011 Strafaangifte tegen advocaat mr. E. Pasman
 24 juni 2011 Autisme is in Eindhoven vier keer hoger dan elders in het land

 Beklag voor het Hof van Beroep te Antwerpen inzake Erik Verbeek van 23 mei 2011
 23-mei-2011 Nadere stukken van beroep 103400 m.b.t. de dwangsom op het Dommeldal
 26 mei 2011 De ontvangstbevestiging van de Federaal Procureur
 26 mei 2011 ontvangstbevestiging van de rechtbank in Gent
 26 mei 2011 De ontvangstbevestiging van de regering van België
 31 mei 2011 De ontvangstbevestiging van Maaseik
 1 juni 2011 brief aan de rechtbank van Den Bosch 103400
 2 juni 2011 het verzoekschrift aan minister Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu
 6 juni 2011 Pleitnotitie voor de zitting van 7 juni om 11.00 uur in Den Bosch over dwangsom nr 103400

 Beschikking over de NCF site bij Google van 4 april 2011
 Beroep tegen de beschikking over de NCF site van 4 mei 2011
 Beroep tegen de beschikking over de NCF site van 9 mei 2011
 Leesbare beschikking van rechter Jordens over NCF-site van 9 mei 2011
 Niet leesbare beschikking van rechter Jordens over de NCF-site van 9 mei 2011
 Hof van Beroep ontvangstbevestiging Antwerpen van 23 mei 2011
 Beschikking van Maaseik m.b.t. de processierups van 2 mei 2011
 23 mei 2011 Ontvangst Belastingkamer
 23 mei 2011 ontvangst dwangsom van rooij
 23 mei 2011 Ontvangst Hoofdofficier aangifte
 23 mei 2011 Hof van beroep ontvangst antwerpen

 Wraking van staatsraad mr. Troostwijk van de Raad van State van 9 mei 2011
 Ontvangstbevestiging van het wrakingsverzoek van de Raad van State van 9 mei 2011
 Brief aan de Raad van State met verzetschrift van 3 mei 2011
 Donner 's werelds grootste criminele organisatie van 8 mei 2011
 Prof Ton Derksen, wetenschapsfilosoof, over de werkwijze van justitie

 Persbericht over de strafklacht tegen Johan Delmulle over genocide van 1-mei-2011
 Persbericht van 'De Groenen" van 26 april 2011
 De Groenen aan R. de Roon en het Benelux-parlement van 25 april 2011
 Namens De Groenen verhoor van Ad van Rooij van 11 april 2011
 Namens De Groenen verhoor van Erik Verbeek van 7 april 2011
 Namens De Groenen verhoor Erik Verbeek van 26 april 2011

 Brief aan koning Albert etc Pier Byloos van 18 mei 1998
 Strafaangifte van Johan Delmulle tegen Coonen Bral per mail van 17-februari 2011
 Beslaglegging en blokkering van de zichtrekening bij Dexia van 11 april 2011
 Bezwaarschrift CVZ wegens zorgverzekeringpremie 3 maal van 16-april-2011
 Proces-verbaal van Erik Verbeek bij de politie van 22 april 2011
 Verzoek om beschikking over dossier en beslag van Jordens van 22 april 2011
 Obdertekend verzoek om beschikking over dossier en beslag van Jordens van 22 april 2011

 Eis tot het nemen van een besluit m.b.t. de CVZ-premie zorgverzekering van 9 maart 2011
 Eis tot het nemen van een besluit m.b.t. de CVZ-verzekeringen van Van Rooij van 11 maart 2011
 Eis tot het nemen van een besluit m.b.t. de CVZ-verzekringen van Van Rooij Holding van 11 maart 2011
 Bezwaarschrift aan CVZ over de zorgverzekeringpremie 3 maalva 16 april 2011
 Verzoek om uitstel aan Den Bosch met het beroep m.b.t. de camping van 16 april 2011

 Aangifte bij de ambassade van China op 30 maart 2011
 Aangifte bij de ambassade van Cuba op 30 maart 2011
 Aangifte bij de ambassade van Indonesië op 30 maart 2011
 Aangifte bij de ambassade van Japan op 30 maart 2011
 Aangifte bij de ambassade van Kroatië 24 maart 2011
 Aangifte bij de ambassade van Rusland op 30 maart 2011
 Aangifte bij de ambassade van Servië op 24 maart 2011
 Aangifte bij Z.H. de Paus op 30 maart 2011
 Brief aan Bart Staes van het Europees parlement op 24 maart 2011
 Verzoek tot een strafrechtelijk onderzoek aan de NATO op 24 maart 2011

 Uitblijven van het WOB-verzoek aan Tonny Coonen van 19 maart 2011
 Havenbaas Steve Stunt Stevaert verkoopt gebakken lucht in Vietnam
 Ontvangstbevestiging Coonen van 21 maart 2011
 Ontvangstbevestiging Hilde Claes van 21 maart 2011

 Verzoekschrift minister van VROM om einde dwangsom van 14 maart 2011
 Ontvangstbevestiging inleveren verzoekschrift 10 maart 2010
 Verzoekschrift aan B&W van Sint-Oedenrode over het einde van de dwangsom van 10 maart 2011
 Strafaangifte tegen staat Der Nederlanden van 28 februari 2011
 Bezwaarschrift tegen de weigering te beschikken 8 maart 2011 R1

 Brief 19 maart 2010 van voorzorg aan Erik Verbeek
 Beroep 12 mei 2010 Eric Verbeek Riziv rechtbank
 Brief 16 december 2010 arbeidsrechtbank NVSM aan arbeidsauditeur
 Brief 18 juni 2010 arbeidsrechtbank Riziv aan arbeidsauditeur
 Brief 25 mei 2010 rechtbank NVSM
 Brief 22 juni 2010 van voorzorg aan Arbeidsauditoraat
 Uitnodiging 16 december 2010 Arbeidsrechtbank NVSM
 Zittingsblad terechtzitting 24 februari 2010
 WOB-verzoek aan mr. Coonen van 17 februari 2011
 Afspreken m.b.t de conclusie en termijnen aan de Arbeidsrechtbank in Gent van 18 februari 2011
 Strafaangifte van Johan Delmulle en Coonen Bral van 17 februari 2011

 01 December 2010 beslaglegging gemeente notaris Wosten van 't Hooft
 06 December 2010 dwangsom 14.000 euro camping
 06 December 2010 dwangsom 2000 euro paardrijbak
 07 Januari 2011 uitspraak hoger beroep RVS inzake van Dijk
 15 Januari 2011 brief aanlegvergunning beukenhaag van Gorkum
 04 Februari 2011 betaling dwangsom 35.000 euro
 08 Februari 2011 concept uitspraak belasting A.M.L. van Rooij
 08 Februari 2011 concept uitspraak belasting J.E.M. van Rooij
 09 Februari 2011 dwangsom 35.000 en 15.000 euro
 11 Februari 2011 concept uitspraak belasting J.M. van Rooij van der Heijden
 11 Februari 2011 ontvangstbevestiging verzetschrift van Dijk Raad van State
 11 Februari 2011 dwangbevel 304 euro J.M. van Rooij van Heijden
 11 Februari 2011 dwangbevel 5572,32 euro A.M.L. van Rooij
 11 Februari 2011 dwangbevel totaal 1132,20 euro J.E.M. van Rooij

 Bevestiging van ontvangst door de Raad van State
 nm-beroep-raad-van-state-jj05128b-14-10-2009.doc

 sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips-blz-1-12.pdf
 sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips-blz-13-19.pdf
 sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips-ontvangstbevestiging.pdf

 productie-1-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-2-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-3-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-4-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-5-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-6-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-7-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-8-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-9-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-10-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-11-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-12-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-13-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-14-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-15-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
 productie-16-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf

 urgente-brief-28-juli-2008-van-philips-aan-minister-president-dr-jp-balkenende-blz-1-11.pdf
 urgente-brief-28-juli-2008-van-philips-aan-minister-president-dr-jp-balkenende-blz-12-24.pdf
 urgente-brief-28-juli-2008-van-philips-aan-minister-president-dr-jp-balkenende-blz-25-38.pdf
 urgente-brief-28-juli-2008-van-philips-aan-minister-president-dr-jp-balkenende-ontvangstbevestiging.pdf

 Strafaangifte-bij-hoofdofficier-van-justitie-gw-van-der-burg-2-oktober-2009.pdf
 Sommatiebrief-aan-h-dijkman-van-philips-2-oktober-2009-blz-1-15.pdf
 Sommatiebrief-aan-h-dijkman-van-philips-2-oktober-2009-blz-16-31.pdf
 Sommatiebrief-aan-h-dijkman-van-philips-2-oktober-2009-blz-32-46.pdf
 Tab-1-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-2-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-3-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-4-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-5-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-6-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-7-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-8-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-9-1-2-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-9-2-2-bij sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-10-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-11-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-12-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
 Tab-13-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf

 Tab-1-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-2-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-4-1-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-4-2-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-4-3-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-6-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-7-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-8-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-9-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-10-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-11-1-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-11-2-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-11-3-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-12-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-13-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-14-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-15-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-16-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-17-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-18-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-19-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-20-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-21-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-22-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-23-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-24-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-25-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-26-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-27-2-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-27-3-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-27-4-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-27-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-28-1-2-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-28-2-2-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-29-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-30-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 tab-30-2-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-30-3-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-30-4-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-30-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-31-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-32-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-33-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-34-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
 Tab-35-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf

 Urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-1-15.pdf
 Urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-16-30.pdf
 Urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-31-43.pdf
 Urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-ontvangstbevestiging.pdf

 Brief-17-april-2008-van-achmea-aan-aml-van-rooij-van-het-ekc.pdf
 Nevenfuncties-minister-hirsch-ballin-van-justitie-16-okt-2009.pdf
 Voorgelegde-overeenkomst-15-augustus-2008-van-philips-aan-van-rooij-holding-bv-en-aml-van-rooij.pdf
 
Achterhouden-medisch-dossier-door-achmea-29-november-2007.pdf
 Valselijk-door-achmea-opgemaakt-medisch-dossier-5-oktober-2007.pdf

 Brief-17-april-2008-van-achmea.pdf
 artikel-griepprik-gaat-mogelijk-700-miljoen-kosten.pdf
 brief-20-december-2005-van-minister-hoogervorst-van-vws-aan-tweede-kamer.pdf

 eigenschappen-kwik-chemiekaartenboek.pdf
 geneeskundige-eigenschappen-edta.pdf
 geneesmiddel-influenzavaccin-h1h1-accoord-who-en-eu-besluit.pdf
 kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf
 Brief-1-juli-2009-minister-klink-aan-tweede-kamer.pdf

 Een-msds-van-influenza-a-h1n1.pdf
 Kamerstuk-22894-nr-229-vergaderjaar-2008-2009minister-klink.pdf
 Organiseren-vaccinatie-24-oktober-2009-van-nvi.pdf
 Gezondheidsproblemen-tiomersal-in-cosmetica.pdf
 Handhaving-arbeidsinspectie-bestrijdingsmiddelenwet.pdf
 Lastgeving-plantdirecteur-pmsn-best-09-05-2007.pdf
 VROM-rapport-8-november-2007-invent-gebruik-biocide-zonder-toelating.pdf
 kwik-is-kankerverwekkende-stof.pdf

 27 mel 2012: Brief aan Prinses Maxima
 26 mel 2012: NM Beroep Marjo van den Heuvel CBB tegen KvK
 24 mei 2012: Bezwaarschrift m.b.t de WOZ-aanslag voor 2012 van de gemeente Sint-Oederode
 8 mei 2012: Verzoek om intrekking van het bevel tot dagvaarding
 2 mei 2012: WOZ-nummer 11-1634-ggh-v79
 2 mei 2012: WOZ-nummer 11-1635-ggh-v79
 6 mei 2012: Ontvangstbevestiging-nadere stukken WOZ van de Rechtbank Den Bosch
 6 mei 2012: Nadere Stukken voor Beroep bij de Rechtbank m.b.t. WOZ-belastingen
 25 april 2012: Nadere stukken m.b.t. WOZ tegen de gemeente Sint-Oedenrode
 25 april 2012: Nadere stukken WOZ-beroep bij de Rechtbank 11-1633-ggh-v79
 26 april 2012: Ontvangstbevestiging nadere stukken m.b.t. WOZ van de Rechtbank Den Bosch
 8 maart 2012: WOZ-nummer 11-1633-ggh-v79https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/word-lid-van-de-europese-groenen


° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf