ARCHIEF

Nederlands:

NIEUW Nadere stukken d.d. 15 december 2016 op ons spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 november 2016

NIEUW Nadere stukken d.d. 14 december 2016 ons bezwaarschrift d.d. 20 oktober 2016 tegen het niet verkregen besluit d.d. 13 oktober 2016 (kenmerk: 94.764) van burgemeester M.A. Franzel van Veghel in diens hoedanigheid van voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad

° NIEUW Als alle diensten zo opzichtig falen mogen we dan spreken van een complot?

° Vlaanderen moet er radicaal anders gaan uitzien, maar waar gaat dit daadwerkelijk naartoe?

° In de voetsporen van Theo Brouns: Vriend of Vijand, ongrondwettelijk vermoord te Hasselt op 28 maart 1946.

° Nadere stukken op onze klacht d.d. 18 maart 2016 (kenmerk: Schreu/18032016/KL) aan alle leden van de Raad van Bestuur van de Raad voor de Journalistiek, namens deze voorzitter F. Jensma

° Vlaanderen moet er radicaal anders gaan uitzien, maar waar gaat dit daadwerkelijk naartoe?

° Brexit, de film Nederlands ondertiteld; en wie is ‘Nex(i)t?

° Cengiz Gurz, vader van door politie dood getrapte zoon Ihsan vervolgd door OM voor uitschelden politieagent

° Minister van Justitie Geens CD&V haalt zwaar uit naar magistraten, maar welke rol spelen onze gegijzelde overheden daadwerkelijk bij de terreur gepleegd op zijn bevolking?

° TTIP op mislukken?: VS eist einde sociale zekerheid in Europa

° “De EU wil een superstaat, net zoals Hitler waarbij België een schurkenstaat dreigt te worden"

° De zwendel in de rechtspraak loopt de spuigaten uit. Wat doet het parlement? Weer alles verzwijgen?

° In Overpelt zijn ze zopas gestart met de verdelging van processierupsen, maar welke bestrijdingsmiddelen worden daadwerkelijk gebruikt? 

° EC-president Juncker klaagt dat premiers teveel naar hun kiezers luisteren

° Amerikaanse media geven Turkse dictator Erdogan bijnaam ‘Prins van Europa’

° Nog meer bewijs! Rechtspraak door en door Corrupt

° Nigel Farage in het Europees Parlement: Nederlands ondertiteld

° Vrijhandelsverdrag met Amerika gaat Europese belastingbetalers miljarden Euro's en miljoenen levens kosten.

° Krijgen Migranten goedkope tickets naar Europa vanwege kindermisbruik en afpersing? 

° Voorspellingen Nico van den Ham in de zaak Demmink

° Ook na Panama Papers blijft inkomstenbelasting gewoon diefstal

° "ZET NIET LANGER IN OP BIOMASSA"

° Welke bestrijdingsmiddelen worden er gebruikt op uw fruit en groenten?

° Politici luister eens wat meer naar onze kinderen!!!

° EU-militairen oefenen in Duitsland op uitbreken burgeroorlogen in Europa

° Het failliet van onze lage landen?! 

° De Panama Papers een eerste stap richting wereldbelasting?

° Crisis is doelbewust gepland rond 23 juni, het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU

° België gaat Moordenaar Ard van der Steur vervolgen voor 32x dood door schuld.

° Sporen aanslagen Brussel leiden naar Turkije

° Hoe bedrijven een fortuin hebben gemaakt aan CO2

° Het door Turkije vanwege pedofilie gechanteerde Nederlandse EU-voorzitterschap (paard van Troje) wil een oplossing forceren in de vluchtelingencrisis. Jaarlijks tussen de 150.000 en 250.000 vluchtelingen, waaronder ISIS strijders die in Turkije verblijven, legaal naar Europa laten komen.

° Inzake het internationale statuut eis ik in naam van de grondwet dat België in zijn volledige onafhankelijkheid zou worden hersteld en dat het geen verbintenissen of akkoorden met andere staten zou aanvaarden, van welke aard ook, dan in volledige soevereiniteit en mits de noodzakelijke tegenprestaties.

° Minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) ligt onder vuur omdat onze stroomfactuur 100 euro per jaar duurder wordt. Maar er is meer aan de hand: omdat de regeringen op zoek zijn naar verse inkomsten stijgt de elektriciteitsfactuur met meer dan de helft.

° Rusland levert keihard bewijs van enorme Turkse oliesmokkel voor ISIS

° De ‘openbaarmaking’ heeft zijn hoogtepunt bereikt.

° WIJ HET EUROPESE VOLK verzoeken aan de Turkse president Erdogan en alle NATO landen…

° Boter na de vis’ in Europese terreuraanpak

° Aanslagen in Europa zoals voorspeld, wie is de volgende

° In naam van alle ontwaakte Limburgers en Europeanen!

° Gladio geheime stay-behind wapendepots in Europa voor of tegen het Europese volk?

° Wie zijn George Sorros, Mabel Wisse Smith en de Open Society Foundations daadwerkelijk?

° "Een dwaling wordt pas een fout wanneer je weigert hem te keren"

° Collusie, Wie gijzelt Wie?!

° MH-17, is de onderste steen gevonden?

° Zo roven de maffiose vrienden van Laurens-Jan Brinkhorst en Guy Verhofstadt Oekraïne leeg, VVD, D66 en Guy Verhofstadt werken samen met Moldavische maffiabankier om Grexit te stoppen en TTIP te pushen.

° Geen kerstborrel voor A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. Van Nunen.

° Commentaar op de samenvoeging van de Gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel? (28-10-2015), kamerstuk TK 34 296.

° Reactie op e-mail Hilde Vastenavondt d.d. 4 november 2015 als gemachtigd ambtenaar van de Vlaamse Regering in de persoon van de Vlaamse Minister Annemie Turtelboom.

° Juncker zegt niets te hebben geweten van belastingdeals tussen Luxemburg en multinationals

° Op d.d. 22 maart 2014 werd een uniek verzoekschrift ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) als ook bij de Verenigde Naties (U.N.) omdat de toenmalige opgelegde sancties tegen Rusland illegaal zijn.

° IS: "We hebben al 4.000 strijders Europa binnengesmokkeld" 

° Aan: Burgemeester en Schepenen van Hasselt d.d. 11-04-15, namens deze burgemeester Hilde Claes, voor deze inspecteur van de politie Ine Reynders Thonissenlaan 15, 3500 Hasselt

° VVD, D66 en Guy Verhofstadt werken samen met Moldavische maffiabankier om Grexit te stoppen en TTIP te pushen (3)

° 17/08/15 Sommatie aan J. (Hans) Barelds, directievoorzitter Rabobank Hart van de Meierij, om met inachtneming van in dit sommatieverzoek op uiterlijk 21 augustus 2015 te hebben beslist

° Machtsmisbruik door gemeente Veghel die per 1 januari 2017 wordt samengevoegd met de gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel onder de naam Meierijstad.

° 23/07/15 Bezwaarschrift aan Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel tegen aangekondigde “anonieme uitschrijving” van de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum BV,  Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 

° VN en Vaticaan lanceren ‘Agenda 2030’ plan voor wereldregering gebaseerd op ongrondwettelijke tijdens de WOII illegaal in Londen gesloten verdragen.

° 23/07/15 Verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode over de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum BV en Van Rooij Holding B.V.

° 05/08/15 Herhaalde sommatie aan advocaat mr. C.W.J. Raaimakers om op uiterlijk 5 augustus 2015 te hebben beslist dat het kort geding met als kenmerk: C/01/296814/KG ZA 15/475 is ingetrokken.

° VVD, D66 en Guy Verhofstadt werken samen met Moldavische maffiabankier om Grexit te stoppen en TTIP te pushen.

° Het is nu overvloedig duidelijk dat een volledige oorlog is verklaard tegen de medische vooruitgang, baanbrekende oplossingen en individuen die proberen om talloze levens te redden.

° 20/07/15 Sommatie tot onmiddellijke intrekking en het nietig verklaren van uw bij exploot (dossier: LOB/111503491/LOB ) op 15 juli 2015 in opdracht van het openbaar lichaam gemeente Heusden, betekende vonnis d.d. 26 februari 2015 in de zaak met zaaknummer 3243838 en rolnummer: CV EXPL 14-6295 van de rechtbank Oost-Brabant

° 20/07/15 Bezwaarschrift tegen de op 13 juli 2015 doorgevoerde wijziging waarbij het perceel Wijksestraat 3 te Heusden met de Kadastrale aanduiding “HEUSDEN A 2649” in eigendom is overgegaan van de gebr. Schreuder naar de gemeente Heusden (Nederland)

° De biomassacentrale van Langerlo bij Genk krijgt over tien jaar gespreid twee miljard euro steun van de Vlaamse regering waarvoor het volgende verzoekschrift d.d. 21 november 2011 gericht aan de Belgische overheid t.a.v. de minister van Binnenlandse zaken Anemie Turtelboom waarop we tot op heden nog geen reactie hebben mogen ontvangen.

° 09-07-2015 Verzoek tot intrekking onteigeningsbeschikking Wijksestraat 3 aan de gemeenteraad van Heusden op grond van nieuwe feiten

° Brief d.d. 20 oktober 2010 aan Minister-President M. Rutte (VVD) (Laat M. Rutte de massale vergiftiging stoppen?)

° De aarde wordt verwoest en geplunderd, de economie wordt voortgedreven door geldzucht, en regeringen zijn te laf om iets te doen. Dat is een zware zonde, zei paus Franciscus tegen 1500 activisten in Bolivia.

° Op 02-12-2010 nodigde No Cancer Foundation alle Belgische en Nederlandse politici officieel uit die (op termijn) niet willen overlijden aan kanker.

° SP.A weer op goede koers???

° 'Beste Guy Verhofstadt, van uw maandloon kunnen 40 Griekse families leven'

° Monsanto wil van naam veranderen

° 01/07/15 Verzoek om opschorting van de behandeling van de zaak met opgemeld kenmerk: SHE 15/29

° 30/06/15 Bij aangetekende brief d.d. 29 juni 2015 (kenmerk: EKC/29062015/VanLeeuw) bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw gedane strafaangifte tegen burgemeester en schepenen van Zonhoven e.a.

° “Massavergiftiging" wat zich werkelijk afspeelt!

° TTIP, vals geëtiketteerd gif en de toestemming van de Europese Commissie.

° Hoe Edmond de Rothschild 183 landen liet betalen zodat hij 30 procent van de aarde in handen kreeg

° De provincie Limburg heeft in het najaar van 2012 het milieugevaar bij recyclingbedrijf Edelchemie in Panheel bewust overdreven.

° Hoe 250 miljard noodsteun voor Griekenland vooral Westerse banken rijker maakt

° 17/06/15 Maatregelen die getroffen moeten worden zolang er geen Belgische identiteitskaart wordt verstrekt.

° 11/06/15 Sommatie tot het aanleveren van de bewijsstukken, waarop bestuursvoorzitter Herna Verhagen van de Koninklijke PostNL B.V., haar valselijk opgemaakte beslissing van 5 juni 2015 heeft aan A.M.L. van Rooij e.a heeft gebaseerd.

° 04/06/15 Sommatie tot het verlenen tot uitstel van de behandeling ter zitting in opgemelde zaak met kenmerk: Wr.229-05-2015 tegen de gemeente Heusden, Kredietbank Nederland e.a.

° 04/06/15 Sommatie tot het verlenen tot uitstel van de behandeling ter zitting in opgemelde zaak met nummer: SHE 15 /973 ONBEK V136 tegen de gemeente Sint-Oedenrode in zaaknummer: SHE 15 /973 ONBEK V136

° 30/05/15 Verzoek aan gerechtsdeurwaarder Leo Daenen om naar aanleiding van zijn op 21 mei 2015 gedane betekening aan No Cancer Foundation vwz twee vragen te beantwoorden.

° 27/05/15 Aan: Gerechtsdeurwaarder Leo DAENEN Gerechtsdeurwaarder bij OMERUS Gerechtsdeurwaarders Arrondissement Limburg, Centrale Administratie Sasstraat 2, 3500 Hasselt Betreft: terugzending Pro Justitia bericht d.d. 21 mei 2015 aan No Cancer Foundation vzw, vanwege de betekening en adressering op de foute woonplaats.

° Werd het DODELIJK H.A.A.R.P systeem ook bij de Belgische Pukkelpop-storm ingezet als militair wapen om het land verder te ontwrichten en integere overheden te gijzelen, OORDEEL ZELF?

° 20/05/15 Sommatie tot onmiddellijke intrekking van u uw valselijk opgemaakte aangetekende brieven d.d. 13 mei 2014 (dossiernummer: 5032820) inzake Wijksestraat 3 te Heusden

16/05/15 Onveilige situatie als gevolg van valselijk ONBEWOOND geregistreerde woning in Zonhoven

° Het tijdperk van de ( parasitaire bankieren ) nadert zijn einde

° 11/05/15 Nadrukkelijk verzoek aan burgemeester Jan Hamming van Heusden om hierop vandaag 11 mei 2015 voor 18.00 uur te hebben beslist.

° Advies geen geïmpregneerd (pallet)hout te zagen en verbranden op kinderparadijs wordt overgenomen

° Criminelen ondermijnen gezag in bijna 20% gemeenten

° Al meer dan 10 jaar lang kanker-verwekkend gif op Belgisch Groenten en Fruit.

° 05/05/15 Herhaalde sommatie aan Van Kaathoven Logistics B.V. naar aanleiding van brief d.d. 4 mei 2015 (ref: PvZ/2015.05.04.03)

° Brenninkmeijer: “ Nederlandse Grondwet zo dood als een pier”

° Burgemeester Jan Hamming van Heusden wil collusie tussen criminele organisaties en overheidsbekleders indammen, maar hoe zit het met de collusie binnen de gemeente zelf?

° GELD CREATIE UIT HET NIETS, VOOR DE EERSTE KEER BESPROKEN IN 170 JAAR IN DE UK IN >>>> DONDERDAG 20 NOVEMBER 2014

° Gegijzelde overheid liegt en bedriegt, niet alleen de dioxinecrisis heeft duizenden ernstige ziektes veroorzaakt,

° 11//04/15 Bezwaarschrift d.d. 11 april 2015 tevens verzoek om informatie op grond van de wet openbaarheid van bestuur, tegen de door burgemeester en schepenen van Hasselt genomen beslissing, namens deze burgemeester Hilde Claes, waarin aan inspecteur Ine Reynders van de politiezone Hazodi, Thonissenlaan 15, 3500 Hasselt opdracht is gegeven om op 11 april 2015 te controleren of Erik Verbeek  op de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt zijn “woonst” heeft.

° 08/04/15 Berzoekschrift d.d. 8 april 2015 van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen e.a. aan het bestuur van de Dienst van het Kadaster tot het nemen van een beslissing om de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met onderliggende percelen sectie  P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 met terugwerkende kracht vanaf  18 februari 2015 om 14:40 uur weer te registreren op de rechtmatige eigenaar A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)

° Uitzending van Brandpunt “Uitroken en opdonderen”. Het zijn termen die een ambtsdrager maar zelden in de mond neemt. Een gesprek met de burgemeester van Heusden over het gevecht tegen de niets ontziende drugsmaffia op het Brabantse platteland. (Vanaf 25.00 min)

° Rekening houdend met alle door corruptie en machtsmisbruik gepleegde aanslagen op de leden van de politieke partij De Groenen en dus de partij zelf, wensen wij onderstaande op 7 april 2015 om 08:13 ontvangen vreemde en onbekende e-mail voor alle zekerheid openbaar te maken.

° Globale massavergiftiging, de nieuwe bijbaan van Neelie Kroes (VVD) en de toestemming ervoor van de Europese Commissie?

° Fractievoorzitter van de VVD Halbe Zijlstra greep en kreeg de kans om voor de zoveelste keer een drogredenering op te hangen m.b.t. de privatisering van ABN-AMRO.

° MUST SEE!: Waar is het geld gebleven?

° Er is iets fundamenteel mis met onze zelfvoldane parlementaire democratie.

° Ondanks schandalen en graaien blijft Nederland achter de VVD staan

° De Nederlandsche Bank is failliet.  De Federal Reserve Bank en de reste van de centrale banken in de Bank for International Settlements zullen door alle landen in faillissement worden overgebracht. 

° DEA-agenten bezochten jarenlang seksfeesten drugskartels Colombi

° Burgemeester Jan Hamming (Pvda) van Heusden heeft gelijk bij het vrezen machtige criminelen  (onderbouw)

° Hilde Claes buiten vervolging in affaire Hazodi: ‘Schande voor de democratie

° De VVD heeft nogal wat kritiek geoogst met het standpunt dat Nederland meer moet samenwerken met dictators.

° Woede over bluf van Van der Steur (VVD)

° 19/03/15 EU ‘vredesproject’ weer bereid vuile handen te maken in slow motion coup in Venezuela

° Onkruidverdelger Roundup mogelijk kankerverwekkend

° Breaking: Gerrit Zalm stapt op na Kamerdebat met Dijselbloem

° Een riante rijkssubsidie voor de restauratie van kasteel Huis te Warmond, woonhuis van de nieuwe Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur (VVD), roept vragen op.

° 17/04/15 Verzoek om vóór uiterlijk 21 maart 2015 een kopie te verstrekken van het verslag van onze wijkagent Geert Maes (zie foto) aan burgemeester en schepenen van Zonhoven, waaruit blijkt dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen de gemeente Zonhoven op 29 augustus 2013 hebben verlaten zonder een nieuw adres te hebben opgegeven en dat alle pogingen van Politiezone Hazodi – Zonhoven om ons nieuwe adres te ontdekken vruchteloos zijn gebleven, waarop burgemeester en schepenen van Zonhoven hebben beslist dat onze woning en hoofdverblijfplaats op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, vanaf 29 augustus 2013 tot op heden (17 maart 2015) onbewoond is.

° Hoe is het in hemelsnaam mogelijk is dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode met de hulp van de rechtbank Oost-Brabant, onder aansturing van de opvolgende Presidenten van de rechtbank Oost-Brabant (voorheen: rechtbank ’s-Hertogenbosch) in 28 jaar tijd hebben kunnen groeien tot ’s-Werelds grootste mens- en milieuvernietigende en geld- en eigendom stelende criminele organisatie?

° Boven de koning staat het gilde der criminelen

° 12/03/15 Sommatieverzoek van De Groenen, afdelingen Sint-Oedenrode en Heusden, aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om vóór uiterlijk 14 maart 2015 te hebben beslist dat de verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord Brabant en de waterschapverkiezingen van het waterschap De Dommel en het waterschap Aa en Maas op 18 maart 2015 en de daarvan afgeleide verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal op 26 mei 2015 voor onbepaalde tijd worden opschort.

° Kunstmest met een snufje uranium

° 19 september 2011 vragen Dirk Peeters Groen over Uranium in kunstmest aan Vlaams Minister-President Kris Peeters.pdf

° 06/03/15 Twee vragen naar aanleiding van drinkwater-verontreiniging Heusden-Zolder in samenhang met de Remo-Stort

° 27/01/15 No Cancer Foundation vzw en de politieke Partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) hebben samen d.d. 27 januari 2015 met een zestal andere rechtspersonen de grensoverschrijdende terroristische misdaad vanuit Nederland over geheel Europa (en vanuit Europa over de wereld) onder aansturing van Annemarie Jorritsma (VVD) als President van de Europese vereniging van gemeenten en regio's, CEMR (Council of European Municipalities and Regions) voor de Belgische Raad van State gedaagd, welke daar in behandeling is genomen.

° 21/02/15 Zienswijze aan burgemeester en wethouders van Heusden tegen uw voornemen kostenbeschikking d.d. 6 februari 2015, waarin wordt geëist dat de slachtoffers van een misdrijf € 632,89 EURO moeten betalen aan Arno van den Dungen, directeur Sloop- en Grondwerken Arno van den Dungen B.V.

° 19/02/15 Sommatie aan Dirkzwager advocaat mr. Hanna Zeilmaker om op grond van de inhoud van deze sommatie uw verzoek ex artikel. 54a onteigeningswet (OW) en uw dagvaarding d.d. 16 februari 2015 inzake onteigening Wijksestraat 3 te Heusden aan de rechtbank Oost-Brabant vóór uiterlijk 21 februari 2015 te hebben ingetrokken

° 19/02/15 Sommatie aan Dirkzwager advocaat Mr. F.A.M. Knűppe om op grond van de inhoud van deze sommatie uw verzoek ex artikel. 54a onteigeningswet (OW) en uw dagvaarding d.d. 16 februari 2015 inzake onteigening Wijksestraat 3 te Heusden aan de rechtbank Oost-Brabant vóór uiterlijk 21 februari 2015 te hebben ingetrokken

° 17/02/15 Ik moest wel even een slok water nemen om het onbedaarlijke geschater van mijn kant te smoren. Het lezen van deze website logenstraft elke vorm van integriteit van het gehele rechtsapparaat

° 16/02/15 Vervolg van ravage veroorzaakt door Crimineel gedrag van rechters - Advocaten - Deurwaarders & afgedekt door Openbaar Ministerie!

° 17/02/15 Sommatie aan advocaat, tevens stafhouder van de balie Hasselt, Dirk Van Coppenolle om op 18 februari 2015 vóór uiterlijk 10.00 uur het uniek identiteitskaartnummer van A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, te hebben verstrekt.

° 16/02/15 Opvolgende sommatie aan directeur Mark van Happen van Van Happen Containers te Eindhoven om op 16 februari 2015 vóór uiterlijk 12.00 uur de informatie te hebben verstrekt over de 50 containers vol gestolen eigendomen van eigenaar A.M.L. van Rooij uit de woningen 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.

° De fundamentele omwenteling van het Nederlandse rechtssysteem.

° 15/02/15 Sommatie aan directeur Mark van Happen van Van Happen Containers te Eindhoven om op 16 februari 2015 vóór uiterlijk 12.00 uur de informatie te hebben verstrekt over de 50 containers vol gestolen eigendomen van eigenaar A.M.L. van Rooij uit de woningen 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.

° 10/02/15 Sommatie aan mr. Edwin van Luijn notaris bij Van 't Hooft & Van Rosmalen, Clarissenstraat 22, 5281 AZ Boxtel om op grond van de inhoud van deze e-mail (met links en deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouwing) op dinsdag 10 februari 2015 vóór uiterlijk 12:00 uur te hebben beslist

° 09/02/15 Wraking van behandelend kantonrechter mr. M.C. van Rijn van de rechtbank Noord-Holland, kanton Alkmaar in zaak met als kenmerk: 3339658 CV EXPL 14-4942

° 09/02/15 Grootste onwettige eigendom roof en gerechtelijke ontruiming van de woningen ’t Achterom 9-9A te Sint-Oedenrode is door gerechtsdeurwaarder Rudi Cornelia Marius Treffers van Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders  door toedoen van notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen uitgevoerd. Door de SNS-Bank NV (Staat der Nederlanden) , namens deze Ronald Veen (VVD-raadslid te Veenendaal), zijn de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode  op valse gronden op 9 februari 2015 om 09:08 uur gegund aan Ben Jansen te Sint-Oedenrode.

° 08/02/15 Grootste onwettige eigendom roof en gerechtelijke ontruiming ooit legt rechtbanken, (gerechts)hoven en de Raad van State in Nederland en België stil.

° 06/02/15 Voor op de site Aan: Veilingcoördinator Laura Spits: Sommmatie aan notarisklerk Chantal Smeets om de van rechtswege processuele nietigheid van het door uw kantoor in ontvangst genomen valselijk VEILINGEXPLOOT d.d. 26 november 2014 in te roepen, waarop de geplande veiling van onze eigendommen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, morgen op 5 februari 2015 niet kan doorgaan

° 04/02/15 Sommmatie aan notarisklerk Chantal Smeets om de van rechtswege processuele nietigheid van het door uw kantoor in ontvangst genomen valselijk VEILINGEXPLOOT d.d. 26 november 2014 in te roepen, waarop de geplande veiling van onze eigendommen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, morgen op 5 februari 2015 niet kan doorgaan.

° 04/02/14 Sommatie om de van rechtswege processuele nietigheid van het door uw kantoor in ontvangst genomen valselijk VEILINGEXPLOOT d.d. 26 november 2014 in te roepen, waarop de geplande veiling van onze eigendommen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, morgen op 5 februari 2015 niet kan doorgaan.

° Europees erkend safety manager, A.M.L. Van Rooij over Philips Healthcare

° 01/02/15 Wij raden iedereen aan om de hier onderstaande mailinglist te gebruiken om de corruptie in Nederland bloot te leggen.

° 01/02/15 Persbericht: GBA-Fraude van burgemeesters en wethouders van Sint-Oedenrode legt in de zaak van Ruud Rietveld de gehele rechtbank Noord-Holland plat.

° 16/01/15 Herhaalde sommatie tot nemen van een besluit op uiterlijk 20 januari 2015 aan burgemeester en schepenen van Zonhoven

° 14/01/15 Klacht tegen één of meer meest ernstige criminelen werkzaam binnen rechtbank Oost-Brabant:

° 02/01/14 Het jaar 2015 wordt een fantastisch jaar van sociale ontwrichting, dankzij uw zwijgen en wegkijken

° 02/01/14 Klacht tegen uw toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder mr. Janou-Jolijn Breukers met de sommatie haar op 16 oktober 2014 valselijk opgemaakte EXPLOOT VAN BETEKENING EN BEVEL MET AANZEGGING GERECHTELIJKE ONTRUIMING (dossiernummer: 14100927) vóór uiterlijk 6 januari 2015 met een HERSTEL EXPLOOT te hebben ingetrokken

° 29/12/14 Sommatie aan DE STAAT DER NEDERLANDEN, voor deze Ronald Plasterk, tot het nemen van een besluit om vóór uiterlijk 8 januari 2015 de valse GBA gegevens van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen in het personenregister van gemeente Sint-Oedenrode te hebben hersteld

° 24/12/14 Sommatie tot het nemen van een besluit vóór uiterlijk 1 januari 2015 aan burgemeester en schepenen van Zonhoven

° 31/12/14 Sommatie aan notaris mr. Monique van ’t Hooft -Kniest om op uiterlijk 31 december 2014 voor 19.00 uur hierop eenduidig te hebben geantwoord.

° 30/12/14 Sommatiebrief d.d. 3 december 2014 aan Jeanine Bordes-Hermans in persoon

° Aardappelproces: Vrijspaak voor aardappelactivisten

° De sleutel voor het onthullen wanpraktijken bij overheidsinstanties ligt altijd bij de media en nooit bij het parlement.

° Niets is wat het lijkt, ze staken onze economie kapot!

° Zware reactie, dan wel einde aan UWV Tuig terreur !

° HERDENKING VELE ZELFDODINGEN TEN GEVOLGE VAN BESLUITEN RECHTERS EN INSTANTIES

° 02/12/14 Aanvraag tot herziening (art. 443 t/m 447 Wetboek van Strafvordering) van de op 30 september 2014 en 4 november 2014 door het Hof van Cassatie België uitgesproken arresten nr. P.14.1445.N en nr. P.14.1556.N

° "De crisis zit veel dieper dan we denken" Ons hele financieel-economische systeem is altijd gebaseerd geweest op vertrouwen. Je geeft geld aan een bank, die het omzet in een deposito, en op basis daarvan een veelvoud aan krediet creëert. Je vertrouwt erop dat je altijd je geld terugkrijgt, en de bank vertrouwt erop dat niet iedereen tegelijk zijn geld komt vragen. In 2008 is gebleken dat een aantal banken dat volledige vertrouwen niet waard waren. Die schok is veel dieper gegaan dan wij denken", aldus het voormalige CD&V-kopstuk.

° Gerechtshof eist vervolging ministerie van Financiën

° 26/11/14 Penningmeester Ger Jaarsma van het hoofdbestuur van de VVD brengt vanuit zijn functie als directievoorzitter Kredietbank Nederland met misbruik van gemeenschapsgeld mensen bewust in nog veel grotere schulden om voor een appel en een ei hun eigendommem te kunnen stelen ten gunste van de VVD kas. Hoe extreem ver Ger Jaarsma in samenspanning met de gemeente Heusden, Yuvans Drunen en de Rabobank Nederland daarmee gaat om de politieke partij De Groenen, afdeling Heusden, met als voorzitter en lijsttrekker Bianca van Dijk te kunnen liquideren kunt u lezen in bijgevoegde door Bianca van Dijk gedane strafaangifte bij de hoofdofficier van Justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen van het arrondissementsparket Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch.  

° Nederland ontbeert als enige lidstaat van de Europese Unie een Grondwettelijk Hof en een Hof van Cassatie.

° 28/11/14 Oneervol ontslag van een rechter inzake het conflict van de overheid met ir. R.A.A. Rietveld

° 27/11/14 Sommatie aan substituut-procureur des Konings S. Delbroek om hierop op uiterlijk 28 november 2014  te hebben beslist overeenkomstig ons verzoek.

° 17/11/14 Noodkreet van een slachtoffer van corruptie en belangenverstrengeling in de rechtspraak

° 11/11/14 Verzoek om de bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen afgenomen identiteit weer terug te geven door bij besluit met terugwerkende kracht aan hen een identiteitskaart te verstrekken op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.

° 11/11/14 Verzoekschrift om de door burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en voormalig Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom (Open-Vld) bij A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen afgenomen identiteit op het adres van de vanaf 1 januari 2011 tot 15 oktober 2012 en vanaf  29 augustus 2013 tot heden door burgemeester Johny De Raeve in het Belgische Rijksregister valselijk geregistreerde onbewoonde woning Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven op grond van de inhoud van dit verzoekschrift weer terug te geven, waartoe u onder meer op grond van het op 12 november 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde arrest van 25 oktober 2012 (rolnummer: 130/2012) overeenkomstig uw afgelegde eed grondwettelijk verplicht bent.

° 10/11/14 Reactie op de brief d.d. 4 november 2014 (kenmerk: K14/0148) van griffier mw.mr. C.J.A. Sabatier van de wrakingskamer van het Gerechtshof Den Haag aan enkel A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven

° 03/11/14 Strafklacht tegen Patrick Duinslaeger, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, Poelaertplein 1, 1000 - Brussel (België); EKC/03112014/strafklacht

° 03/11/14 Nadere stukken op de wraking van de raadsheren mr. Stefan De Moor (Voorzitter), mr. Robert Van Laken (lid) en mr. Dirk Thijs (lid) bij het Hof van beroep te Antwerpen, Kamer van inbeschuldigingstelling.

° 03/11/14 Strafklacht tegen Patrick Duinslaeger, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, Poelaertplein 1, 1000 - Brussel (België) NCF / 0311214 / strafklacht

° 03/11/14 Nadere stukken op ons verzoek tot herziening (art. 443 t/m 447 Wetboek van Strafvordering) d.d. 17 oktober 2014 van het op 30 september 2014 door het Hof van Cassatie België uitgesproken arrest nr. P.14.1445 N

° EBOLA, bio-aanval op de mensheid

° 31/10/14 Nadere stukken op uw brief d.d. 17 oktober 2014 als reactie op onze motivering d.d. 12 oktober 2014 op het bezwaarschrift d.d.31 augustus 2014 tegen het besluit d.d. 22 juli 2014, kenmerk: WW 1479.73.508 J.F.M. , van de Raad van Bestuur UWV

° 27/10/14 Memorie met verantwoording aan het Grondwettelijk Hof op de conclusies van 9 oktober 2014

° 22/10/14 Kankerverwekkende verf- en reinigngsproducten, het kan zomaar!

° 22/10/14 Blauwzuurgas vrij bij brand in Kampen - hoeveelheid niet schadelijk?

° 19/10/14 Wraking van de raadsheren mr. Stefan De Moor (Voorzitter), mr. Robert Van Laken (lid) en mr. Dirk Thijs (lid) bij het Hof van beroep te Antwerpen.

° 18/10/14 Strafklacht tegen E. STEYLS, substituut-procureur des Konings van Limburg, afdeling Hasselt en B. DE SMET, substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen

° 17/10/14 Aanvraag tot herziening (art. 443 t/m 447 Wetboek van Strafvordering) van het op 30 september 2014 door het Hof van Cassatie België uitgesproken arrest nr. P.14.1445 N inzake verzoekers: Erik Verbeek, No Cancer Foundation vzw.

° 12/10/14 Wraking van voorzitter mr. J.C. Kranenburg, enkelvoudigekamer, van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

° 12/10/14 Beklag ingevolge artikel 12 Rv tegen niet vervolging van onze strafaangifte van het plegen van onder meer de volgende grensoverschrijdende misdrijven

° 10/10/14 Bezwaarschrift tegen uw voornemen om mijn dochter Elisabeth Van Rooij, Tijm 24, 5491 KS Sint-Oedenrode (Nederland) voor het niet betalen van € 60,- EURO te vervolgen als gevolg van een snelheidsovertreding die haar vader Adrianus Marius Lambertus (A.M.L.) van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), heeft begaan in haar auto als gevolg van het stelen van miljoenen euro’s bij A.M.L. van Rooij, zijn gezin en zijn ondernemingen door uw substituut procureur des konings E. STEYLS met het al maar liefst bijna 4 jaar lang plegen van “domiciliefraude” in samenspanning met stafhouder Dirk Van Coppenolle (Balie Hasselt) en burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven ten gunste van een wereldwijd opererende criminele organisatie die op 7.000.000.000 wereldbewoners sluipmoordende chemische genocide pleegt met misbruik van miljarden euro’s aan Belgisch gemeenschapsgeld.

° 10/10/14 Sociale Databank Nederland aan Mr. Dirk VAN COPPENOLLE (Stafhouder Balie Hasselt): Neergelegde stukken bij rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, in de belastingfraude zaak tegen de gemeente Zonhoven, rolnummer AR/14/364/A, welke op 23 oktober 2014 om 9.00 u bij de Rechtbank van Eerste Aanlag te Hasselt

° 07/10/14 Aan Mr. Dirk VAN COPPENOLLE (Stafhouder Balie Hasselt): Neergelegde stukken bij rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, in de belastingfraude zaak tegen de gemeente Zonhoven, rolnummer AR/14/364/A, welke op 23 oktober 2014 om 9.00 uur ter zitting wordt behandeld. Dit met het verzoek ervoor te zorgen dat burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven vóór uiterlijk 11 oktober 2011 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 de Belgische identiteitskaart (E-kaart) heeft verstrekt aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonadres (hoofdverblijfplaats) Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.

° 08/10/14 Verzoekschrift aan de rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. Willemse-Schwering (lid) van de wrakingskamer van de Rechtbank Oost-Brabant om op 8 oktober 2014 antwoord te geven op de in dit verzoekschrift onderbouwde twee vragen.

° 06/10/14 Gezien de kennelijke chaos rond de integriteit, ambtseed en juridische verantwoordelijkheid, mede wegens art. 162 Sv, vraag ik u om stellingname

° 03/10/14 Sommatie aan Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs, namens deze Janus Kerkhofs, om op grond van de inhoud van deze sommatie niet langer mee te werken aan de verkoop van de woningen ’t Achterom 5 en 5a, 5491 XD, Sint-Oedenrode

° 03/10/14 Verzoek aan Procureur des Konings Annemie Gepts van Antwerpen om mijn feitelijk onderbouwde vraag in deze e-mail voor 25 september 2014 inhoudelijk te beantwoorden.

° 01/10/14 Sommatie aan de koper die op 1 oktober 2014 het onroerend goed op het adres ’tachterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode koopt dat om 13.30 uur wordt geveild inhet Van der Valk Hotel te Vught door notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van derLinden, werkzaam voor Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen namensdeze voorzitter mr. J.F. Verlinden, namens het bestuur van de StichtingRegioveiling oost-Brabant, die met de sommatie aan de koper om dit onroerendgoed niet te kopen

° 01/10/14 Sommatie aan de koper die op 1 oktober 2014 het onroerend goed op het adres ’t achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode koopt dat om 13.30 uur wordt geveild in het Van der Valk Hotel te Vught door notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden, werkzaam voor Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen namens deze notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden met de sommatie aan de koper om dit onroerend goed niet te kopen

° 30/09/14 Sommatie aan de valsheid in geschrift (lees aangifte) plegende algemeen directeur  Dick Okhuijsen van de SNS-Bank NV om ervoor te zorgen dat de openbare executoriale verkoop van het onroerend goed ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet doorgaat.

° 30/09/14 Sommatie aan de valsheid in geschrift (lees aangifte) plegende door de SNS-Bank NV gevolmachtigde advocaat Frank Richel van Van Benthem & Keulen NV omervoor te zorgen dat de openbare executoriale verkoop van het onroerend goed ’tAchterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet doorgaat.

° 30/09/14 Sommatie aan de valsheid in geschrift plegende door de SNS-Bank NV gevolmachtigde advocaat Ralf Ubels van Van Benthem & Keulen NV om ervoor te zorgen dat de openbare executoriale verkoop van het onroerend goed ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet doorgaat.

° 30/09/14 Sommatie aan de valsheid in geschrift plegende voorzitter mr. Frans Verlinden bij Stichting Regioveiling Oost-Brabant om ervoor te zorgen dat de openbare executoriale verkoop van het onroerend goed ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet doorgaat.

° 29/09/14 Sommatie aan de valsheid in geschrift plegende veilingcoördinator Laura Spits bij Stichting Regioveiling Oost-Brabant om ervoor te zorgen dat de openbare executoriale verkoop van het onroerend goed ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet doorgaat.

° 29/09/14 Sommatie aan de valsheid in geschrift plegende gerechtsdeurwaarder mr. W.V.J.M. Bonne van Adactio Gerechtsdeurwaarders Incasso te Heerlen om ervoor te zorgen dat de openbare executoriale verkoop van het onroerend goed ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet doorgaat.

° 29/09/14 Sommatie aan de valsheid in geschrift plegende directeur Betty Bovens van NOTIS (System Center Heerlen B.V.) om ervoor te zorgen dat de openbare executoriale verkoop van het onroerend goed ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet doorgaat.

° 29/09/14 Sommatie aan de valsheid in geschriftplegende notaris mr. Edwin van Luijn om ervoor te zorgen dat de openbare executoriale verkoop van het onroerend goed ’t Achterom 9-9A, 5491 XD,Sint-Oedenrode niet doorgaat.

° 29/09/14 Sommatie aan de valsheid in geschrift plegende notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren om ervoor te zorgen dat de openbare executoriale verkoop van het onroerend goed ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet doorgaat

° 29/09/14 Sommatie aan de door de SNS Bank NV gevolmachtigde notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) om ervoor te zorgen dat de openbare executoriale verkoop van het onroerend goed ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet doorgaat

° 29/09/14 Sommatie aan de valsheid in geschrift plegende notaris mr. Monique van ’t Hooft om ervoor te zorgen dat de openbare executoriale verkoop van het onroerend goed ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet doorgaat

° 29/09/14 Strafaangifte van het plegen van onder meer de volgende grensoverschrijdende misdrijven:

° 29/09/14 Nadere stukken enkelvoudige kamer van de Raad van State op beroepschrift d.d. 4 december 2013 (kenmerk: EKC/AvR/041213/B)

° 28/09/14 Nadrukkelijke verzoek aan het Gerechtshof Den Haag om met in achtneming van de feiten zoals verwoord in deze nadere stukken de volgende prejudiciële vraag voor te leggen aan het Belgische Grondwettelijke Hof.

° 28/09/14 Wraking van behandelend rechter mr. A.F.M.Q. Beukers-van Dooren van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

° 27/09/14 De inbreng van enkele Kamerleden over de moord op Theo van Gogh op Politiek24.

° 26/09/14 Verzoek om de valse GBA gegevens in de database van NOTIS, die worden gebruikt door notarisklerk: C.A.T.J. Smeets- van der Linden, werkzaam voor Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, op 26 september 2014 vóór 17.00 uur met terugwerkende kracht te hebben aangepast overeenkomstig de GBA gegevens die de gemeente Sint-Oedenrode heeft ingebracht

° 23/09/14 Sommatie aan de rechters van de wrakingskamer van de Rechtbank Oost-Brabant.

° 22/09/14 Wraking van de rechters mr. M.F.M.T. Franke (Voorzitter), mr. J.A. Bik en mr. J.M.P. Willemse-Schwering

° 22/09/14 Verzoek aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant om de op 7 oktober 2014 (14:00 uur) vastgestelde raadkamerzitting niet te laten doorgaan.

° 21/09/14 Verzoek aan het Gerechtshof Den Haag  om de op 8 oktober 2014 (9:25 uur) vastgestelde raadkamerzitting  niet te laten doorgaan.

° 21/09/14 Bezwaarschrift tegen Burgemeester en Wethouders van Heusden op 9 september 2014 verzonden besluit d.d. 4 september 2014 (kenmerk: 00352009)

° 18/09/14 Verzoek aan Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen t.a.v. onderzoekmagistraat B. de Smet om het dossier te vervolledigen met de 10 dikke ordners die procureur des konings Ann Durwael te Hasselt heeft laten verdwijnen

° 17/09/14 Prejudiciële vraag: Het Hof van Beroep te Antwerpen richt hierbij aan de voorzitter van het Belgische Grondwettelijke Hof het nadrukkelijke verzoek om alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen alsnog te laten toetsen aan de Belgische Grondwet door het Belgisch Grondwettelijk Hof.

° 17/09/14 Wraking van de raadsheren mr. C. Liesens (Eerste Voorzitter), mr. A De Sloovere (lid) en mr. C. Vandeneeden (lid)  van het Hof van Beroep te Antwerpen.

° 17/09/14 Verzoek van Sociale Databank Nederland aan tweede Kamerlid Pieter Omzigt en EEN VANDAAG journalist Jan Born.

° 15/09/14 Prejudiciële vraag aan het Belgische Grondwettelijk Hof om uitvoering te geven aan het testament van Koning Leopold III

° 13/09/14 Opstelten "vergat" veel meer illegale nevenfuncties

° 08/09/14 Klacht tegen griffier Menno van der Donk en de hoofdgriffier van de rechtbank Oost-Brabant onder wiens verantwoordelijkheid hij op 30 juli 2014 in de zaak met als kenmerk: C/01/281994/BPRK14/804 de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) heeft opgeroepen om op 8 september 2014 te 13:30 uur te verschijnen voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant om te worden gehoord etc.

° 01/09/14 Sommatie als reactie op de e-mail d.d. 1 september 2014 (09:29 uur) van Laura Spits, werknemer bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Den Bosch

° 31/08/14 Sommatie tot intrekking van de publicatie van de executieverkoop op 1 oktober 2014 van onze woningen ’t Achterom 9 en 9A op uiterlijk maandag 1 september 2014 om 23.59 uur te hebben ingetrokken.    

° 27/08/14  Sommatie om op grond van de inhoud van deze sommatie het verzoekschrift van de SNS Bank NV tot verlof van de hypotheekhouder tot inroepen van een huurbeding (artikel 3:264 BW jo. 549 RV) aan de voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant vóór uiterlijk 31 augustus 2014 te hebben ingetrokken en dat bij aangetekende brieven aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) schriftelijk te bevestigen.

° 23/08/14 Jan Peter Balkenende (CDA) verdient tweemaal de Balkenendenorm om daarmee samen met zijn persoonlijke vriend burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode de wereldvernietigende misdaad af te dekken en uit te breiden, zoals u dat kunt lezen in mijn bijgevoegde sommatie aan vice-president Piet Hein Donner.

° 22/08/14 Sommatie aan huidig Vice-President Piet Hein Donner van de Nederlandse Raad van State.

° 22/08/14 Verzoek aan Vlaamse Regering Bourgeois om vóór 26 augustus 2014 een Belgische Identiteitskaart (E-kaart) te verstrekken aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven

° 20/08/14 Sommatie om op grond van de inhoud van deze e-mail het door MVGM Vastgoedtaxatie B.V. bewust valselijk opgemaakt taxatierapport d.d. 1 december 2013 van ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)

° 19/08/14 Sommatie om geen medewerking te geven aan de op 1 oktober 2014 geplande executieverkoop van ons onroerend goed  op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Nederland) en dat vóór uiterlijk 21 augustus 2014 schriftelijk te hebben bevestigd bij aangetekende brieven aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).

° 19/08/14 Sommatie om op grond van de inhoud van deze e-mail de nietige EXECUTIE exploten die Adactio  Gerechtsdeurwaarders te Heerlen in uw opdracht heeft laten uitgaan aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, welke wij nooit hebben ontvangen, vóór uiterlijk 21 augustus 2014 te hebben ingetrokken en dat bij aangetekende brieven aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) schriftelijk te bevestigen.

° 18/08/14 Sommatie om op grond van de inhoud van deze sommatie uw verzoekschrift tot verlof van de hypotheekhouder tot inroepen van een huurbeding (artikel 3:264 BW jo. 549 RV) aan de voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant vóór uiterlijk 21 augustus 2014 te hebben ingetrokken en dat bij aangetekende brieven aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) schriftelijk te bevestigen.

° 18/08/14 Opmerkingen en bezwaren op de op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Closing the Circle.

° 12/08/14 Opmerkingen en bezwaren op de op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Closing the Circle.

° 10/08/14 Sommatie om op grond van de inhoud van deze e-mail uw nietige EXECUTIE exploten aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, welke wij nooit hebben ontvangen, vóór uiterlijk 21 augustus 2014 te hebben ingetrokken en dat bij aangetekende brieven aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) schriftelijk te bevestigen.

° 08/08/14 Sommatie om op grond van de inhoud van deze e-mail het door MVGM Vastgoedtaxatie B.V. bewust valselijk opgemaakt taxatierapport

° 15/06/13 Klacht tegen advocaat mr. Edda Matterne bij Stafhouder Hugo Vandenberghe Van de Balie in Brussel.

° 14/06/13 Sommatie aan de Belgische Staat, namens deze advocaat mr. Edda Matterne, om hierop op uiterlijk 14 juni 2013 om 1700 uur te hebben beslist.

° 16/07/12 Verzoek om een persoonlijk gesprek met Herman van Rompuy als Voorzitter van de Raad van de Europese Unie, samen met No Cancer Foundation, met als doel te komen tot een Aarde Reddende Politiek.
10/07/12 Weda & Wensing advocaten

° 24/04/12 Vice-President J.P.H. Donner (CDA) van de Raad van State voor Belgisch Grondwettelijk Hof?

° 11/03/12 Sommatie tot onmiddellijke intrekking van vastgestelde executieverkoop

° 10/11/12 Verificatieplicht

° 20/02/12 Janssen & Janssen c.s. steelt duizenden euro’s bij A.M.L. van Rooij

° 01/01/12 Vragen aan minister I.W. Opstelten van veiligheid en justitie over benoeming J.P.H. Donner.

° 22/01/12 Verzoek aan alle Nederlands​e rechters om de Philips advocaten A.W.J. Duynstee, A.A.B. Gaalman en E. Pasman te helpen om Philips safety manager Ad van Rooij uit zijn 100% geesteszie​k zijn te helpen.

° 26/12/11 Juridisch adviseur Yvonne Bleeker van het UWV staat aan het hoofd van een criminele organisatie

° 24/11/11 Vragen en (Wob-)verzoek aan Limburgs Provinciegriffier Renata Camps inzake Milieuvergunningaanvraag klasse 1-nv H.Essers Logistics Company

° 14/11/11 Misstanden in Zonhoven, openlijk naar buiten.

° 09/11/11 Nederland heeft geen Grondwet en geen Grondwettelijk Hof.

° 02/11/11 A.M.L. van Rooij solliciteert naar de vacature van Vice-president van de Raad van State Nederland.

° 20/10/11 Strafklacht Europese Commissie en NATO

° 06/10/11 E-mail: Geachte mevrouw Brepoels, Socialisten (PvdA), (sp.a) en Christendemocraten (CDA), (CD&V) vergiftigen Europa, hoe zit het met U?

° 28/09/11 CD&V en Sp.a (België) samen met CDA en PvdA (Nederland) vergiftigen Europa

° 21/09/11 Aan Van Swaay Hout B.V en Koningin Beatrix, verzoek om als Hofleverancier het lidmaatschap bij de Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland (VHN) op te zeggen

° 20/09/11 Troonrede die koningin Beatrix op Prinsjesdag zou moeten uitspreken in naam van de Nederlandse regering

° 19/09/11 Verloren toekomst voor onze kinderen als gevolg van ‘Corporate Crime’ binnen de Nederlandse Raad van State?

° 06/09/11 Hare Majesteit Koningin Beatrix, als Staatshhoofd en als Voorzitter van de Raad van State‎

° 18/08/11 Nederland misbruikt buurland België als dekmantel voor het vergiftigen van de wereld

° 08/08/11 Bericht van Ad van Rooij aan Hare Majesteit Koningin Beatrix

° 07/08/11 Heden na maar liefst acht maanden nog steeds geen besluit genomen?

° 24/07/11 De Groenen Nederland dagen de Staat der Nederlanden voor Hof van Justitie van de Europese Unie.

° 11/07/11 REMO STORT Houthalen, Chemische & Nucleaire tijdbom!?

° 27/06/11 Elektronische toezending bezwaarschrift d.d. 30 mei 2011 inzake bestrijding eikenprocessierups

° 18/06/11 200.000 Boeren in India al tot zelfmoord gedreven!

° 24/05/11 Blokschema “van hoog problematisch afval tot groene stroom

° Deskundigenrapport van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.

° 17/05/11 Uitnodiging voor het klokkenluiders-symposium op 29 Mei 2011

° 16/05/11 No Cancer Foundation betrapt België op overtreden Europees arrest?

° 13/05/11 No Cancer Foundation uit de lucht

° 25/04/11 Aan alle Belgische Procureurs des Konings: Strafaangifte tegen de feitelijk bewezen grensoverschrijdende, mens-, dier- en milieuvernietigende terroristische misdrijven

01) 28 december 2009 brief van Duynstee aan UWV.pdf:   Weergeven Downloaden

02) 6 maart 1998 arbeidsovereenkomst Van Rooij Philips.pdf: Weergeven Downloaden

03) Uittreksel KvK Van Rooij Holding B.V..pdf: Weergeven Downloaden

04) Uittreksel KvK Ecologisch Kennis Centrum B.V.pdf: Weergeven Downloaden

05) 5 oktober 2007 brief H. Mol 100% arbeidsongeschikt Van Rooij.pdf: Weergeven Downloaden

06) 11 oktober 2007 brief Oerlemans 100% arbeidsongeschikt Van Rooij.pdf: Weergeven Downloaden

07) 7 mei 2008 brief randstad re-integratie Van Rooij.pdf: Weergeven Downloaden

08) 2008 Philips CAO.pdf: Weergeven Downloaden 

09) 1 november 2007 Wertelaers inhouden salaris bij Van Rooij.pdf: Weergeven Downloaden

10) 4 augustus 2008 brief UWV Van Rooij 100% arbeidsongeschikt.pdf: Weergeven Downloaden

11) 28 december 2009 computer UWV 100% arbeidsongeschikt Van Rooij.pdf: Weergeven Downloaden

12) 28 december 2009 brief van Duynstee aan UWV (2).pdf: Weergeven Downloaden

13) 13 januari 2010 brief Bruystens UWV 100% arbeidongeschikt Van Rooij uit computer gehaald.pdf: Weergeven Downloaden

14) 28 juli 2008 brief Van Rooij (Philips) aan Balkenende.pdf: Weergeven Downloaden

15) 6 augustus 2008 brief Gaalman (AKD) aan Van Rooij (Philips).pdf: Weergeven Downloaden

16) 6 april 2010 Van Rooij (philips) aan Koningin.pdf: Weergeven Downloaden

17) 14 mei 2007 niet opgegeven nevenfuncties PCE van Wijmen.pdf: Weergeven Downloaden

18) 28 december 1994 aangifte Van Aarle en gemeente bij G. Bos.pdf: Weergeven Downloaden

19) 13 januari 1995 seponeren op opportuniteit misdrijf Van Aarle en Gemeente.pdf: Weergeven Downloaden

20) 25 december 2011 een 12-tal sommatieverzoeken B&W Sint Oedenrode.pdf: Weergeven Downloaden

 

English: Research Archive:

° NEW Almost half of Europeans want own referendum on EU membership: Poll

° The Treason Machine, How Israel and Turkey Nearly Burned Down the World in 2013 

° NWO Agents and Satan Worshipers Plotted to Destroy Europe Through Massive Refugees 

° Soros, Practical Reason, and the World-Wide Criminal Organization 

° OUR RESPONSE TO THE MOST ANTISEMITIC, AWAKENING VIDEO EVER! 

° Erdogan "Prince Of Europe" Rejects EU Demands To Reform Terrorist Law 

° The TTIP Leaks. The 248 Pages Reveal a Hidden Economic, Social and Environmental Agenda 

° Why EU Has no Choice but to Grant Visa-Free Regime to Turkey 

° STOP THE EUROPEAN COUP, COMMITTED BY STEALTH!!!! 

° Nazism and Zionism were two sides of the same coin 

° Who are the REAL terrorists? Two new Press TV interviews 

° “Terrorism is Good for Business”: RT Documentary Exposes Dirty Oil Secrets, ISIS Ties with Turkey 

° Atlantic Puppeteers: Who is Behind 'The Merkel Plan' and EU Refugee Policy 

° The UN and the Oiligarchs Are Teaming Up to Take Over the Oceans (video)

° The Brussels Terror Attacks: Fake Videos and Images. “The Man in the Hat” 

° Bloody tracks from Paris to Brussels 

° The Elite Are Moving Out! Where Are They Going, And Why Are They Leaving (video)?

° Turkey Blackmails Europe on Visa-Free Travel 

° Multiple Clinton Connections Emerge As More "Panama Papers" Names Revealed 

° Europe can't become a new home for millions of refugees, former German Chancellor Helmut Kohl wrote

° The West’s (Belgium)Terrorist “Catch and Release” Program 

° 28 Blank Pages: Washington’s Cover-Up Of The Saudi Role In The 9/11 Terrorist Attack Continues 

° Hillary Clinton Exposed, Movie She Banned From Theaters Full Movie 

°  Brussels Terror Attacks: Masterminds, Fake CCTV Footage, EU Funded Terror Drills, Prior Knowledge 

° “We need to talk”… Stoltenberg says NATO seeking Russia meeting 

°  Are Russians In For Yet Another War? 

° RED ALERT: World Leaders Prepare Like Never Before! The End Has Just Begun!!! 

°  FUKUSHIMA 3/11 was Japan's 9/11. It's all documented folks! 

°  The Panama Papers: This Is The Consequence Of Centralized Money And Power 

° Panama Papers and Biased Reporting – Who Benefits? 

° Exclusive: Israel’s Backlash Against Brussels Whistleblower Confirms Mossad Role 

° The Very Nasty Truth About the Panama Papers

° Former Israeli Intel Operatives Run Security at Brussels Airport, Betraying Gentiles, It’s What They Do.

° Brussels Attack: Another Chapter In NATO’s Gladio Strategy? 

° BRUSSELS; MOSSAD CIA FALSE FLAGINSIDE-JOBS; GLADIO; THE TOP PEOPLE IN BELGIUM BEING BLACKMAILED. 

° DirtyBomb Alert Issued After Belgium Atomic Worker Said Killed By German SecretPolice 

° Breaking/Exclusive: Erdogan to Belgium, Screw you, we will do it again! 

° Top US Admiral Makes Daring Flight To Brussels To Warn Of Attack, Then Gets Captured 

° 3/22 false flag! Gladio strikes Brussels on satanic holiday 

° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf