“De EU wil een superstaat, net zoals Hitler waarbij België een schurkenstaat dreigt te worden"


"Het besparingsbeleid van de federale regering zet de administratie Justitie ertoe aan de wet niet na te leven en dreigt België om te vormen tot een schurkenstaat. " Die scherpe taal sprak de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Jean de Codt, in Les Décodeurs op de Franstalige openbare omroep RTBF. Een toevlucht nemen tot het stakingswapen, wijst hij af, maar juridische stappen lijken niet uitgesloten.


Het betreft onder anderen:

A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, vanaf 1 januari 2011 wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België) hebben de grondwettelijke plicht om Zijne Koninklijke Hoogheid koning Filip tezamen met huidig eerste voorzitter Jean de Codt van het Hof van Cassatie gelijktijdig te verzoeken om in overeenstemming met het testament van koning Leopold III door het voltallige Hof van Cassatie onder voorzitterschap van eerste voorzitter Jean de Codt de door socialist Paul Henri Spaak namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg op 21 oktober 1943 gesloten Monetaire Overeenkomst en op 5 september 1944 gesloten Nederlands-BelgischeLuxemburgse Douane-overeenkomst te toetsen aan de op 5 september 1944 van kracht zijnde Grondwet in het algemeen en artikel 68 van die Grondwet in het bijzonder en daarop arrest te wijzen, waarin alle in dit verzoekschrift genoemde feiten worden betrokken. Daarom is heden verzocht. 


In dit gelijktijdig onlosmakelijk aan elkaar verbonden verzoekschrift gericht aan Charles Michel als eerste minister van de federale regering, de Belgische federale regering, kamer en senaat (zie verzoekschriften rechts in kolom) om op grond van de inhoud van dit verzoekschrift te beslissen:

 1. Dat de vanaf de Tweede Wereldoorlog ongrondwettige Belgische Parlementen (de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers) en de daaruit voortkomende ongrondwettige regeringen niet langer meer België regeren en hun ongrondwettelijke macht teruggeven aan koning Filip in overeenstemming met de ten tijde van 5 september 1944 van kracht zijnde Belgische Grondwet, waartoe alle vanaf de Tweede Wereldoorlog ongrondwettelijke Belgische parlementen (de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers) en daarmee ook de huidige ongrondwettelijke regering Michel (met als eerste minister Charles Michel) en de huidige ongrondwettelijke Senaat (met als voorzitter Christine Defraigne) verplicht zijn. 

2. Dat de vanaf 1 januari 2011 bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij afgenomen grondrechten moeten worden teruggegeven door hen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 te hebben ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en Belgische Rijksregister als wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 2520 Zonhoven (België) en aan hen op dat adres met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 een Belgische identiteitskaart te verstrekken..

"Welk respect verdient een staat die beknibbelt op zijn meest archaïsche functie, namelijk recht spreken? Die staat is niet langer een rechtsstaat, maar een schurkenstaat", zei de Codt.


Hij stelt vast dat de administratie Justitie zich voortaan het recht voorbehoudt niet langer vacante plaatsen te publiceren, en dus niet langer de wettelijk voorziene kaders op te vullen, zonder toelating van de administratie Financiën. "De wet wordt niet meer gerespecteerd", aldus de Codt. Het Stabiliteitsplan heeft volgens de hoge magistraat tot gevolg dat het Justitieplan, door de opgelegde lineaire besparingen, voortaan op "een groot sociaal plan" lijkt.

Barslechte detentievoorwaarden

Het aantal burgerlijke, sociale en strafrechtelijke geschillen neemt toe en er is steeds minder gerechtelijk personeel. "Dat betekent dat we keuzes moeten maken, dat we geen recht meer kunnen spreken", luidde het. Dat maakt volgens de Codt dat de toegang tot de rechter - een mensenrecht - niet langer gegarandeerd dreigt te zijn. België kan een internationale veroordeling oplopen op het vlak van eerlijke rechtsbedeling en de redelijke termijn, maar ook voor de "barslechte detentievoorwaarden" in de gevangenissen. Hij verwees daarvoor naar de Raad van Europa.

De eerste voorzitter meent niettemin dat het vertrouwen met de regering niet verbroken is - "ze denken goed te doen en zijn van goede wil, maar zitten in een managerslogica" - en dat de dialoog met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) voortgaat, maar hij waarschuwt toch dat de justitiële wereld, indien nodig, een beroep zal doen op de wettelijke wapens. Hij vindt overigens dat een rechter niet kan staken.

Ook Boris Johnson, de flamboyante ex-burgemeester van Londen een van de boegbeelden van het nee-kamp, heeft de doelen van de Europese Unie vergeleken met die van Hitler. 


Hij zei dat beiden een krachtige superstaat nastreefden, verenigd door een enkele “autoriteit”.


In een interview met The Daily Telegraph, zei Johnson dat er in de Europese geschiedenis verschillende pogingen ondernomen zijn om de “gouden eeuwen” onder het bestuur van de Romeinen te herstellen.

“Napoleon, Hitler, verschillende personen hebben het geprobeerd”, aldus Johnson. “Het eindigde telkens dramatisch. Nu probeert ook de EU hetzelfde te bereiken. Ze gebruikt daarbij andere methodes.” De daadwerkelijke rede waarom EC-president Juncker klaagt dat premiers teveel naar hun kiezers luisteren


Methodes waarbij Nederland niet als legale natie bestaat, maar nog gebukt gaat onder Duits protectoraat w
aarvoor de volgende verzoekschriften aan:
“Enorme democratische leegte”


“Het fundamentele probleem is het gebrek aan onderliggende loyaliteit aan het Europese idee”, vervolgt Johnson. “Er is geen enkele autoriteit die iedereen respecteert en begrijpt. Dat veroorzaakt een enorme democratische leegte.”

De campagne “Britain Stronger In Europe” reageerde als door een wesp gestoken. Oud-Labourminister Yvette Cooper zei dat Johnson een “nasty, nasty game” (“vies, vies spelletje”) speelt door te verwijzen naar “de donkerste en meest sinistere periode in de geschiedenis van Europa”.

De campagne kan zich anderzijds gesteund voelen door een rapport van de Britse vakbond TUC (Trades Union Congress), dat het heeft over vier miljoen jobs die door een gebeurlijke Brexit op de helling komen te staan. Echter wij raden u aan om onderstaande videodocumentaire te bekijken.

Brexit, the movie - met Nederlandse ondertiteling. 


Mede om deze reden verzoeken wij (het Volk) de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "Politiek testament" zoals de Grondwet voorziet, en wel op grond van de volgende feiten:

Verzoekschrift van 31/01/13 met ontvangstbevestiging aan de Belgische Federale Overheid met aanvullend verzoekschrift van 19/04/13 met ontvangstbevestiging.

Overheden moeten weer dienstbaar worden aan de samenleving, waarvoor de aansprakelijkheids-stelling en oplossingen zijn afgeleverd bij de Federale Overheden. Geen loze brief, maar officiële verzoekschriften waar vervolg aan gegeven zal moeten worden zoals de Grondwet voorziet ("eist"!). Elk Kamerlid en Senator moet een eed afleggen, in één van de drie landstalen. Die eed luidt: 


Ik zweer de Grondwet na te leven 
Je jure d'observer la Constitution 
Ich schwöre, die Verfassung zu beachten. 

Waarvoor het volgende verzoekschrift van 22/04/13 aan de Verenigde Naties (VN) en betrokken Universiteiten om steun bij het stoppen van huidige Nazi collaboratie en dépopulatie “Agenda 21”. (aangetekend en per e-mail verstuurd


Het betreft het volgende formeel verzoekschrift d.d. 21 juli 2011 aan het Europees Hof te Luxemburg, tegen de Nederlandse staat, met toegevoegd formeel schrijven d.d. 8 augustus 2011 aan het Europees Hof Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg t.a.v. griffier Emmanuel Coulon. (Arend vs Zeevat -- 28 juli 2011 - Het Verzoekschrift Full.Arend vs Zeevat 28 Oktober 2011 "No Cancer Foundation" )

Amerika en Europa blijken geen rechtsstaten, niemand blijkt nog veilig voor onze huidige gegijzelde overheden?!

http://www.demorgen.be/binnenland/-belgie-dreigt-een-schurkenstaat-te-worden-b19cf8af/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160515_02290017
° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf