www.degroenen.eu is een nieuwe politieke beweging door het volk, voor her volk, opgericht vanuit Nederland naar de rest van Europa... België, Duitsland, Kroatië, etc...

http://www.degroenen.eu/http://www.degroenen.eu/https://sites.google.com/site/theeuropeangreens/-we-the-people-request-to-restore-europe-according-to-the-belgium-constitution-as-like-the-constitution-demandshttps://sites.google.com/site/theeuropeangreens/-we-the-people-request-to-restore-europe-according-to-the-belgium-constitution-as-like-the-constitution-demands

THE EUROPEAN GREENS (TEG) maakt deel uit van de politieke partij “DE GROENEN" met de hoofdzetel gevestigd in Utrecht (Nederland), lid en mede-oprichter van de EUROPEAN GREEN PARTY (EGP), een transnationale politieke partij van de groene partijen uit de Europese landen. De Europese Groene Partij is vertegenwoordigd in een eigen fractie in het Europees Parlement.

THE EUROPEAN GREENS (TEG) hebben besloten om hun verantwoording naar het Europese volk en hun toekomstige generaties te nemen, dagvaarden het sinds WO II illegaal en ongrondwettelijk tot stand gekomen systeem en u bent essentieel.

De door het volk verkozen vertegenwoordigers dienen het volk te vertegenwoordigen en unaniem, gezamenlijk met het volk opositie te voeren tegen de externe machten die onze maatschapij vernietigen.

HET IS NU OF NOOIT!!!


Deze politieke beweging heeft dan ook als doel een brug te bouwen tussen overheden en burgers om alsnog gezamenlijk democratische oplossingen te bieden voor alle partijen. 


Schendingen van wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige sluip-moordende massavergiftiging tegen hoge winsten, dé-populatie Agenda 21 onder de dekmantel van duurzaamheid en innovatie tot het verleden behoren, en mensenrechten wederom gerespecteerd worden.

"Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings. 

Als alle diensten zo opzichtig falen mogen we dan spreken van een complot?

EC-president Juncker klaagt dat premiers teveel naar hun kiezers luisteren en ‘zegent’ Timmermans met een kus. De twee Europese leiders kunnen ook volgens hun eigen woorden duidelijk niet wachten om de laatste resten soevereiniteit, democratie en vrijheid van de lidstaten te vernietigen. 

“Een superstaat, net zoals Hitler waarbij ook België een schurkenstaat dreigt te worden" waarvan ook Theo Brouns, ongrondwettelijk vermoord te Hasselt op 28 maart 1946 het slachtoffer werd.

Brexit, the movie - met Nederlandse ondertiteling.
Zie ook 
bijbehorend artikel
"Welk respect verdient een staat die beknibbelt op zijn meest archaïsche functie, namelijk recht spreken? Die staat is niet langer een rechtsstaat, maar een schurkenstaat", 
zei de Codt eerste voorzitter van het Hof van Cassatie".


Mede om deze reden verzoeken wij (het Volk) de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "Politiek testament" zoals de Grondwet voorziet, en wel op grond van de volgende feiten:

Verzoekschrift van 31/01/13 met ontvangstbevestiging aan de Belgische Federale Overheid met aanvullend verzoekschrift van 19/04/13 met ontvangstbevestiging.

Overheden moeten weer dienstbaar worden aan de samenleving, waarvoor de aansprakelijkheids-stelling en oplossingen zijn afgeleverd bij de Federale Overheden. Geen loze brief, maar officiële verzoekschriften waar vervolg aan gegeven zal moeten worden zoals de Grondwet voorziet ("eist"!). Elk Kamerlid en Senator moet een eed afleggen, in één van de drie landstalen. Die eed luidt: 


Ik zweer de Grondwet na te leven 

Je jure d'observer la Constitution 

Ich schwöre, die Verfassung zu beachten. 

Waarvoor het volgende verzoekschrift van 22/04/13 aan de Verenigde Naties (VN) en betrokken Universiteiten om steun bij het stoppen van huidige Nazi collaboratie en dépopulatie “Agenda 21”. (aangetekend en per e-mail verstuurd

Het betreft het volgende formeel verzoekschrift d.d. 21 juli 2011 aan het Europees Hof te Luxemburg, tegen de Nederlandse staat, met toegevoegd formeel schrijven d.d. 8 augustus 2011 aan het Europees Hof Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg t.a.v. griffier Emmanuel Coulon. (Arend vs Zeevat -- 28 juli 2011 - Het Verzoekschrift Full.Arend vs Zeevat 28 Oktober 2011 "No Cancer Foundation" )

Men kan sommige mensen voortdurend bedriegen, en alle mensen een tijdje, maar men kan niet alle mensen voortdurend bedriegen.Voor de burgers die geen Engels verstaan en alsnog op zoek zijn naar verklaringen met betrekking tot de talloze valse vlag aanslagen die plaatsvinden, hier een eye opener: 


Zijn het met name de Limburgse vertegenwoordigers die vanuit de Liberale Wereld Orde Agenda in collusie met criminele organisaties gegijzeld worden. In 1967 uitvoerig beschreven door de Joodse Myron Fagan (luister) waarbij de Illuminati het instrument van het Huis van Rothschild werd en met name de liberalen het instrument is dat hun leden misleid en misbruikt om deze  "WERELDREGERING" te instaleren, waarvoor ons schrijven van: 


Wij zien het als onze morele plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen de lezer aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. Hierin onderscheiden wij ons van de meeste ander politieke bewegingen, echter, enkel en alleen op deze wijze kunnen "Wij Het Volk" democratisch oppositie voeren. 

Om het proces van “Ommekeer” naar een Nieuwe Wereld, Nieuwe Economie geruisloos te laten verlopen moeten we elkaar kunnen vergeven, de van voorouders bedorven erfenissen naast ons neer durven te leggen en van in het verleden gemaakte fouten leren om vervolgens de handen in elkaar slaan en vanuit bestaande structuren en netwerken te komen tot een gezamenlijke aanpak om aan een betere en rechtvaardige wereld te bouwen.  

Hopen dat u begrijpt dat een vragend en mondig volk het beste is, hier, nu en direct kunt u het verschil maken. Als individu en in een collectief. Zonder agressie, doch met een zeer serieuze rechtsvraag”.


https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/no-cancer-foundation-bijeenkomst-op-zondag-12-december-2010

Word lid en bundel de krachten op Europees niveau via deze eerste echte Europese politieke beweging, THE EUROPEAN GREENS (TEG) met duidelijke standpunten voor een gezonde, democratische, welvarende en eerlijke Europese samenleving.

Vanwege de aanhoudende op corruptie en machtsmisbruik, ongrondwettelijke gepleegde terreur  op No Cancer Foundation en zijn leden is besloten om de gehele inhoud van de No Cancer Foundation website als ‘onderzoek archief, juridische onderbouw’ over te dragen aan de Politieke beweging  The European Greens voor de nog lopende en komende gerechtsprocedures vanuit de politieke bewegingen & partners, door het volk, voor het volk!!!

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/word-lid-van-de-europese-groenen

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/actueel

NIEUW Nadere stukken d.d. 15 december 2016 op ons spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 14 november 2016

NIEUW Nadere stukken d.d. 14 december 2016 ons bezwaarschrift d.d. 20 oktober 2016 tegen het niet verkregen besluit d.d. 13 oktober 2016 (kenmerk: 94.764) van burgemeester M.A. Franzel van Veghel in diens hoedanigheid van voorzitter van het centraal stembureau Meierijstad

Als alle diensten zo opzichtig falen mogen we dan spreken van een complot?

Vlaanderen moet er radicaal anders gaan uitzien, maar waar gaat dit daadwerkelijk naartoe?

In de voetsporen van Theo Brouns: Vriend of Vijand, ongrondwettelijk vermoord te Hasselt op 28 maart 1946.

Nadere stukken op onze klacht d.d. 18 maart 2016 (kenmerk: Schreu/18032016/KL) aan alle leden van de Raad van Bestuur van de Raad voor de Journalistiek, namens deze voorzitter F. Jensma

Brexit, de film Nederlands ondertiteld; en wie is ‘Nex(i)t?

Cengiz Gurz, vader van door politie dood getrapte zoon Ihsan vervolgd door OM voor uitschelden politieagent

Minister van Justitie Geens CD&V haalt zwaar uit naar magistraten, maar welke rol spelen onze gegijzelde overheden daadwerkelijk bij de terreur gepleegd op zijn bevolking?

Almost half of Europeans want own referendum on EU membership: Poll (ENG)

TTIP op mislukken?: VS eist einde sociale zekerheid in Europa

“De EU wil een superstaat, net zoals Hitler waarbij ook België een schurkenstaat dreigt te worden"

De zwendel in de rechtspraak loopt de spuigaten uit. Wat doet het parlement? Weer alles verzwijgen?

In Overpelt zijn ze zopas gestart met de verdelging van processierupsen, maar welke bestrijdingsmiddelen worden daadwerkelijk gebruikt? 

The Treason Machine, How Israel and Turkey Nearly Burned Down the World in 2013 (ENG)

EC-president Juncker klaagt dat premiers teveel naar hun kiezers luisteren 

Amerikaanse media geven Turkse dictator Erdogan bijnaam ‘Prins van Europa’ 

NWO Agents and Satan Worshipers Plotted to Destroy Europe Through Massive Refugees (ENG)

Soros, Practical Reason, and the World-Wide Criminal Organization (ENG)

Nog meer bewijs! Rechtspraak door en door Corrupt 

OUR RESPONSE TO THE MOST ANTISEMITIC, AWAKENING VIDEO EVER! (ENG)

Erdogan "Prince Of Europe" Rejects EU Demands To Reform Terrorist Law (ENG)

The TTIP Leaks. The 248 Pages Reveal a Hidden Economic, Social and Environmental Agenda (ENG)

Nigel Farage in het Europees Parlement: Nederlands ondertiteld 

Why EU Has no Choice but to Grant Visa-Free Regime to Turkey (ENG)

Vrijhandelsverdrag met Amerika gaat Europese belastingbetalers miljarden Euro's en miljoenen levens kosten. 

Krijgen Migranten goedkope tickets naar Europa vanwege kindermisbruik en afpersing? 

Voorspellingen Nico van den Ham in de zaak Demmink

Ook na Panama Papers blijft inkomstenbelasting gewoon diefstal

STOP THE EUROPEAN COUP, COMMITTED BY STEALTH!!!! (ENG)

Nazism and Zionism were two sides of the same coin (ENG)

Who are the REAL terrorists? Two new Press TV interviews (ENG)

"ZET NIET LANGER IN OP BIOMASSA"

Welke bestrijdingsmiddelen worden er gebruikt op uw fruit en groenten?

“Terrorism is Good for Business”: RT Documentary Exposes Dirty Oil Secrets, ISIS Ties with Turkey (ENG)

Politici luister eens wat meer naar onze kinderen!!!

Atlantic Puppeteers: Who is Behind 'The Merkel Plan' and EU Refugee Policy (ENG)

EU-militairen oefenen in Duitsland op uitbreken burgeroorlogen in Europa

The UN and the Oiligarchs Are Teaming Up to Take Over the Oceans (video)

The Brussels Terror Attacks: Fake Videos and Images. “The Man in the Hat” (ENG)

Bloody tracks from Paris to Brussels (ENG)

The Elite Are Moving Out! Where Are They Going, And Why Are They Leaving (video)?

Turkey Blackmails Europe on Visa-Free Travel (ENG)

Multiple Clinton Connections Emerge As More "Panama Papers" Names Revealed (ENG)

Het failliet van onze lage landen?!
Update 29-04-16

De overheid en media zetten aanval in op complottheorieën

Europe can't become a new home for millions of refugees, former German Chancellor Helmut Kohl wrote. (Eng)

The West’s (Belgium)Terrorist “Catch and Release” Program (Eng)

28 Blank Pages: Washington’s Cover-Up Of The Saudi Role In The 9/11 Terrorist Attack Continues (Eng)

Hillary Clinton Exposed, Movie She Banned From Theaters Full Movie (Eng)

Brussels Terror Attacks: Masterminds, Fake CCTV Footage, EU Funded Terror Drills, Prior Knowledge (Eng)

“We need to talk”… Stoltenberg says NATO seeking Russia meeting (Eng)

Are Russians In For Yet Another War? (Eng)

RED ALERT: World Leaders Prepare Like Never Before! The End Has Just Begun!!! (Eng)

Caught On Tape: U.S. Plane Allegedly Drops Weapons for ISIS Militants in Iraq (Eng)

FUKUSHIMA 3/11 was Japan's 9/11. It's all documented folks! (Eng)

The Panama Papers: This Is The Consequence Of Centralized Money And Power (Eng)

De Panama Papers een eerste stap richting wereldbelasting?

Panama Papers and Biased Reporting – Who Benefits? (Eng)

Exclusive: Israel’s Backlash Against Brussels Whistleblower Confirms Mossad Role (Eng)

The Very Nasty Truth About the Panama Papers (Eng)

Former Israeli Intel Operatives Run Security at Brussels Airport, Betraying Gentiles, It’s What They Do. (Eng)

Crisis is doelbewust gepland rond 23 juni, het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU

Brussels Attack: Another Chapter In NATO’s Gladio Strategy? (Eng)

BRUSSELS; MOSSAD CIA FALSE FLAGINSIDE-JOBS; GLADIO: THE TOP PEOPLE IN BELGIUM BEING BLACKMAILED. (Eng)

België gaat Moordenaar Ard van der Steur vervolgen voor 32x dood door schuld.

Sporen aanslagen Brussel leiden naar Turkije

DirtyBomb Alert Issued After Belgium Atomic Worker Said Killed By German SecretPolice (Eng)

Breaking/Exclusive: Erdogan to Belgium, Screw you, we will do it again! 
(Eng)

Top US Admiral Makes Daring Flight To Brussels To Warn Of Attack, Then Gets Captured (Eng)

3/22 false flag! Gladio strikes Brussels on satanic holiday (Eng)


° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf