En ækvilibrist

... er en balancekunstner

Balance i hverdagen er vigtig for alle, og boldene i luften er mangfoldige.  Ofte bliver motion og familiesamvær udeladt i mangel på overskud og tid. 


Vores påstand er at øget motion og indholdsrigt samvær med hele familien giver bedre overskud til at håndtere hverdagens øvrige udfordringer – I bliver simpelthen bedre ækvilibrister! 


Vi forsøger at balancere motion og velvære med sjov og hygge - at kunne kombinere et familieliv med ønsket om at komme ud og røre sig.


Historie:

Glade Ækvilibristers Klub blev stiftet i efteråret 2003, idet vi var nogle børnefamilier med små børn som ønskede muligheden for at dyrke motion – mor og far og børn sammen. Vi startede i en gymnastiksal på Nordre Skole, flyttede så til Amtsgymnasiet for at ende på Viborg Gymnastik- og Idrætshøjskole. Vi er under konstant udvikling, vores primære aktivitet er dog for tiden leg og bevægelse for børn og forældre én gang om ugen.


Værdier:

  • Det skal være sjovt!
  • Vi skal være sammen/ at skabe sammenhold!
  • Vi hjælpes ad!

I GÆK laver vi mange forskellige former for idræt og motion. Vi forsøger hele tiden med et varieret program at ramme alle medlemmer af familien. Sådan at både de små, de større og de voksne får udfordring.

Vi vægter højt at GÆK er noget hele familien er sammen om, men vi ønsker også at det store fællesskab trives. At kunne alle børns navne og se hinandens børn vokse op er en stor glæde i GÆK!

En af de ting vi har tilfælles er at vi ønsker at være aktive sammen med vores børn. Det ønske har bragt os sammen og har skabt et helt unikt sammenhold. Det at vi kender hinandens børn og kan træde til på kryds og tværs betyder meget for en familieforening som vores.

Vi står selv for det hele, så derfor byder vi alle ind med det vi kan og løfter i flok.


Bestyrelsen 2017
 
Bestyrelsen består af:

  • Formand: Anja
  • Programansvarlig: Jens
  • Kasserer: Jeanette
  • IT og hjemmeside: Jonas
  • Medlemmer: Lene, Tina og Maria
 Al henvendelse via deglade.viborg@gmail.com.