Har du lyst til... 

 • at bevæge dig og motionere sammen med din egen og andre børnefamilier?
 • at spise god mad i hyggeligt selskab?
 • at møde andre engagerede børnefamilier og udvide dit netværk?
Så er GÆK sandsynligvis noget for dig!

Vi optager løbende nye medlemmer. 
Tilmeld jer en prøvetime på deglade.viborg@gmail.com.

DE 10 GÆK-BUD!

Når vi er til GÆK:

 1. Har vi det sjovt
 2. Sveder vi
 3. Er vi alle med
 4. Er vi alle ansvarlige for en god træning
 5. Vil vi udfordres
 6. Starter vi til tiden
 7. Bidrager vi alle - med det vi kan
 8. Har vi retten til at være tossede
 9. Vil vi bevæge os
 10. Har vi tøj på som vi kan bevæge os i

GÆKs hjemmeside:

Kalenderen er stedet, hvor du lige finder overblikket før du sige "ja, tak" til Moster Mai-Britts fødselsdag.

Og endeligt er Mediearkivet selvfølgelig stedet, hvor du lige kan se, hvad der skete (eller det du gik glip af...)
Invitation til den ordinære generalforsamling søndag den 25. februar 2018 kl 10:30 på Gymnastik- og idrætshøjskolen ved Viborg

 1) Valg af dirigent (+referent)

 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

 4) Eventuelle forslag 

 5) Valg af bestyrelse og eventuelt en bestyrelsessuppleant 

 6) Valg af revisor 

 7) Eventuelt 

 Planlægning af GÆK træninger for 2018