SIMSON AUS SUHL door Friedel Erdelmann sr

                                                                                                                                                   op deze site gecomposeerd door Isidoor NieuwlandtEEN ONWAARSCHIJNLIJKE OVERLEVING


SIMSON werd gesticht toen er nog een Pruisisch koninkrijk bestond, maakte de eenwording van Duitsland onder Bismarck mee, bleef bestaan in de Eerste Wereldoorlog (Keizer Wilhelm II) , werd eigendom van de Duitse staat (Hitler) , kwam onder Russisch bewind,  werd wèèr eigendom van de staat (DDR)  en herkreeg zijn onafkankelijkheid in een nieuw herenigd Duitsland.

Er zullen niet veel firma's zijn die op een dergelijke historie kunnen bogen,

Een firma die zich toelegde op de vervaardiging van o.a. hamers,fietsen,jachtgeweren,auto's,wapens en mechanische instrumenten.

maar het 'autogedeelte' is het meest interessant voor ons.in 1841 begon ene Andreas Bauer een 'Hammerwerk' in Suhl,in het oosten van Duitsland


Een kleine fabriek waar allerlei soorten hamers werden gemaakt
stalen hamers met houten steel,maar ook geheel gesmede stalen hamers,bestemd voor speciale doeleinden zoals voor gebruik in kolenmijnen

In diezelfde tijd woonden in de omgeving twee broers van Joodse afkomst,
LOB en MOSES SIMSON ,handelaren en geldverstrekkers

In 1854 namen ze voor één derde deel aan de onderneming,die in 1856 in de firma

SIMSON & Co

werd getransformeerd.

Naast werktuigen werd ook staal gefabriceerd,dat ondermeer voor jachtgeweren en voor de productie van militair materiaal werd gebruikt

Het geheel was nog kleinschalig,de fabriek moet er omstreeks 1850 zo uitgezien hebben
de hamerfabriek in 1850ruim veertig jaar bleef het hierbij..

in 1896 werd de productie uitgebreid met de fabricage van fietsen naar Engels model en in 1907 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor het ontwerp en de productie van personenauto's

De eerste zelf ontwikkelde en geproduceerde motor was een viercilinder van 12 pk en een inhoud van 1462 cm3de eerste motor
_________________

Deze motor leverde feitelijk te weinig vermogen,maar bleek een dusdanig robuust ontwerp te zijn dat het zich wel goed leende voor diverse cilinderinhouden. 

Het blok werd daarom bijna onmiddelijk uitgeboord naar 1569 cm3,waarmee het 18 PK leverde

De productie kwam in 1911 schoorvoetend op gang en de series A en B werden met deze motoren uitgerust

In het bergachtige landschap van Thuringen en omgeving waren dit echter geen krachtpatsers en in combinatie met de in die tijd zware gesloten koetswerken bleek de topsnelheid maar zeer matig

Daarom werd hetzelfde ontwerp nog eens goed onderhanden genomen en nu met een motor met een cilinderinhoud van 2.6 liter,die een respectabele 30 pk leverde

De serie C werd er mee uitgerust om bijna gelijktijdig gezelschap te krijgen van de serie D


type 14 . 45 uit   1913
_________________________

waarvoor het blok nog verder werd opgeboord tot ruim 3.5 liter,waarmee een vermogen van 45 pk werd bereikt

En dat alles nog steeds met een 4 cilinder configuratie

Met deze vier motoren ging men de Eerste Wereldoorlog in

Voor het Duitse leger werden vrachtwagens en ambulances gebouwd..
een leuke opsteker,maar het gros van de verdiensten kwam uit grootschalige wapenproductie

Uiteindelijk had het leger mèèr geweren dan auto's nodig...

Door deze oorlogs-aktiviteiten kon de fabriek behoorlijk uitbreiden en in 1919 zag deze er heel wat anders uit dan in het prille begin van 1850

de fabriek na de eerste wereldoorlog
__________________________________________Intussen had men ook een vestiging in Berlijn geopend

De fabriek was beter uit de oorlog gekomen dan men in zijn stoutste dromen had kunnen vermoeden en er was talent èn geld voorhanden om met het ontwerpen van nieuwe automobielen de zaken uit te breiden

De jaren na de Eerste Wereldoorlog ging men verder met 4 cilinder motoren,eerst het model  'Co',  kort daarna het tweede type , model 'Bo'

Dit waren degelijke en goed uitgeruste modellen die,ook al was hier sprake van een kleine automobiel fabriek, de concurrentie met andere Duitse merken goed aankon

Simson type 'BO' 1920
___________________________

In die tijd was deelnemen aan allerlei autosport evenementen heel gebruikelijk..

Immers, de toekomstige klant moest worden overtuigd van de kwaliteiten van het product en een overwinning werd "wijd en zijd " gepubliceerd in allerlei kranten en tijdschriften : daar kon geen advertentie tegenop..

Dus kon je Simson ook tegenkomen in de vele tientallen heuvelklimmen,alpenritten,snelheidsritten èn natuurlijk op de alom bekende AVUS-racebaan in Berlijn
ergens in 1922..de Simson met nr 6 is voorzien van een gestroomijnde carosserie..
verdere gegevens ontbreken..maar nat was het wel !!
________________________________________________ook kon men natuurlijk niet wegblijven op grote auto tentoonstellingen,zoals in 1924 in Berlijn

Berlijn 1924  auto tentoonstelling
____________________________________

Lekker dicht op elkaar gepakt ziet men de Simson stand linksonder op de foto

Andere merken die ook al lang niet meer bestaan zoals PHANOMEN,HORCH en SCHEBARA
(moeilijk te lezen op de foto,midden achter in de hal) waren natuurlijk ook vertegenwoordigd

Het puikje van de Duitse automobiel industrie gaf er "acte de presence"

En naast de tentoonstellinggen werd er ook nog driftig geadverteerd,geheel in stijl met het tijdsbeeld
zon,mooie omgeving en tijd in overvloed om er lekker op uit te gaan met de nieuwe SIMSON


SIMSON affiche uit 1925
____________________________


na het type   'f ' waarin men wederom een meer dan 3.5 liter 4- cilindermotor gebruikte (echter met niet al te veel verkoop succes)werd er snel een nieuwe,vèèl modernere motor ontworpen
met net gèèn 2-liter (1970 cm3) inhoud en werd er gebruik gemaakt van een bovenliggende nokkenas die (toen al)
4 kleppen(!) per cilinder bediende

en met een voor die tijd redelijk hoog toerental (4.000t/minuut) werd een netto vermogen bereikt van 50-60 pk

Deze motor werd ingebouwd in een serie nieuwe lichtere 2 -zits

Simson Supra S 8
_______________


èn 4-zits koetswerken en bereikten ,in combinatie met een vier versnellingsbak, topsnelheden van120-140 km/uur : een sensatie toen ze gepresenteerd werden !!

Om de sportieve eigenschappen nog eens extra te benadrukken werden deze nieuwe modellen

SIMSON SUPRA genoemd

Deze naams-combinatie zou gedurende de gehele verdere auto-productie worden gebruikt,er werd zelfs een nieuwe naambadge voor ontworpen.

Zo werd de modelnaam gaandeweg de merknaam en heetten alle modellen voortaan

SIMSON -SUPRA

Met deze snelle modellen was het voor de fabriek heel voordelig om aan de autosport mee te blijven doen,en met succes

Alleen al in 1925 werden 29 eerste prijzen in de wacht gesleept tijdens even zoveel bergraces in heel Duitsland
 
In 1928 werd ook met succes deelgenomen aan de rally van Monte Carlo met het type
12/60 'R'  een vier deurs limousine voorzien van een nieuwe 6 cilinder motor

Na 1929 werden er geen 4 cilinder motoren meer gebruikt en werd een 6 cilinder van ruim 3 liter inhoud de standaard..ook deze motor was één en al kwaliteit ..met een zevenmaal gelagerde (!) krukas, kopkleppen en een 12 volt electrische installatie,kon deze specificatie een vergelijk met de concurrentie glansrijk doorstaan

Voor het model 'RJ' werd de motor verder vergroot naar 3.4 liter en  alhoewel in 1929 ook in Duitsland de crisis niet onopgemerkt bleef,kon SIMSON zich in eerste instantie nog relatief goed handhaven.......gezien de auto's die klaar stonden voor aflevering
  Simson Supra type 'RJ' s  gereed voor aflevering
______________________________________________________Alleen werd er bijna geen winst meer gemaakt en die toestand kon niet lang voortduren

Niet alleen Simson kreeg het moeilijk,alle Duitse autofabrikanten moesten een flinke stap terugdoen..

Werden er in 1928 in totaal nog ruim 125.000 automobielen in Duitsland geproduceerd, in 1932 was dat teruggezakt naar slechts 50.000 , een afname van 60% !!

Het is heden welhaast niet te begrijpen,maar om het tij te keren bracht men in 1931 een nieuwe 8-cilinder van ruim 4.5 liter uit, gemonteerd in de nieuwe SIMSON SUPRA 'A',

Prachtige automobielen die, in navolging van HORCH  AUDI en MERCEDES,
 door vooraanstaande carrossiers van een koetswerk voorzien werden

een schitterend geheel,maar het einde kwam nu zienderogen dichterbij

In 1933 werd eerst de 3-daagse en daarna de 2-daagse werkweek ingevoerd

Het mocht niet baten,op 1 September 1934 werd de laatste SIMSON automobiel afgebouwd

Na 23 jaar kwam het einde van het automobiel avontuur

In de Tweede Wereldoorlog is begrijpelijk veel verloren gegaan in Duitsland en de SIMSON productie was in de eerste periode al niet zo erg groot

Daarom wellicht zijn er nog maar weinig Simson autobombielen overgebleven
Supra 'So' 8/40 pk staat in het "Verkehrsmuseum" in Dresden
_____________________________________________________________________


 geheel rijklaar..
in een mij onbekend museum staat deze
Supra 'SS' 8/50 pk
_________________________________

'gespot' tijdens een rally in Duitsland deze schitterende
SUPRA 'A' 8 cilinder...
het zal wel één van de weinige zijn die nog bestaan..

____________________________________________

Was de fabriek nu failliet ?

Nee in het geheel niet

De productie van automobielen was interessant,maar een vèèl groter deel van de inkomsten kwam uit de fabricage van wapens (jachtgeweren voor particulieren,mèèr oorlogstuig voor het Duitse leger)

In 1934 werden de Joodse eigenaren (de volgende generatie Arthur en Julius Simson)door de nazi's na allerlei manipulaties het eigendom van het concern ontzegd

Zij zagen de bui hangen en vluchtten in 1936 naar Amerika

De naam van de fabriek veranderde in

GUSTLOFF-WERKE-WAFFEN SUHL 

Bij de aanvang van de tweede wereldoorlog werkten en nog ruim 6.000 mensen en gedurende de hele oorlog was men in vol bedrijf voor de Wehrmacht

In 1945 kwam het bedrijf in Russische handen en werd onderdeel van het

AWTOWELO WERK VORMALIG SIMSON & Co.SUHL

Men maakte er motorfietsen,jachtgeweren,fietsen en kinderwagens

In 1952 werd het concern overgedaan aan de DDR autoriteiten en werd de naam nogmaals veranderd in

VEB FAHRZEUG UND GERATEWERK SIMSON SUHL

en werden er onder andere AWO motorfietsen geproduceerd


In 1968, na samengaan met een andere wapenfabriek werd de naam wèèr veranderd, nu in


VEB FAHRZEUGWERK UND JAGDWAFFENWERK ERNST THALMANN

en in 1990, na de hereniging van Duitsland werd de naam voor de laatste keer veranderd in


SUHLER FAHRZEUGWERK GMBH

Na bijna 150 jaar ging de firma in 2002 ' ter ziele ' en in Mei 2003 was het gehele faillissement afgehandeld


Er zullen niet veel firma's geweest zijn die kunnen terugzien op zo'n turbulente geschiedenis
de tabel geeft een kort overzicht van de simson autoproductie..
zij het dat in het overzicht een verkeerd startjaar staat
1914 moet 1911 zijn...

Comments