คุณธรรมสี่ประการ

คุณธรรม 4 ประการ - พระราชดำรัส ข้อคิดในการใช้ชีวิตในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไม่รู้จะนำเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังดี วันนี้เลยขอนำสิ่งดีๆสู่ชีวิตมาบอกกัน ซึ่งเป็นพระราชดำรัสในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในวโรกาสงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2549 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เพื่อทุกคนที่ยังไม่รับทราบได้อ่านและยึดตาม

***คุณธรรม 4 ประการ***

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตามุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน

ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กันให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และกับประเทศชาติ

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน

ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล

****พระราชดำรัส ข้อคิดในการใช้ชีวิต****

1.อย่าทำลายความหวังของใคร เพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้

2.เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย

3.รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่วๆเท่านั้น

4.หัดทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัย โดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้

5.ทำตัวให้สบายอย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแล้ว อะไรๆมันก็ไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอก

6.ใช้เวลาน้อยในการคิดว่า "ใคร"เป็นคนถูก แต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า "อะไร"คือสิ่งที่ถูก

7.เราไม่ได้ต่อสู้กับ "คนโหดร้าย" แต่เราสู้กับ "ความโหดร้าย"ในตัวคน

8.คิดให้รอบคอบ ก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระในการรักษาความลับ

9.เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน

10.เป็นคนถ่อมตน คนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้ว ตั้งแต่เรายังไม่เกิด

11.ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเพียงใด...สุขุม เยือกเย็นเข้าไว้

12.อย่าให้ปัญหาของเราทำให้คนอื่นเขาเบื่อหน่าย ถ้ามีใครมาถามเราว่า "เป็นยังไงบ้างตอนนี้" ก็บอกไปเลยว่า "สบายมาก"

13.อย่าพูดว่า มีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่คุณมี มันก็วันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่าๆกับที่หลุยส์ ปาสเตอร์,ไมเคิลแอนเจลโล, แม่ชีเทเรซา, ลีโอนาร์โด ดาวินชี,ทอมัส เจฟเฟอร์สัน หรือ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ เขามีนั่นเอง

14.เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยว เมื่อเหลียวกลับไปดูอดีต เราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำมากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว

15.ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่มาตรฐานของคนอื่น

16.จริงจังและเคี่ยวเข็ญต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น

17.คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น

18.ให้ความนับถือแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ว่างานที่เขาทำนั้นจะกระจอกงอกง่อยสักปานใด

19.คำนึงถึงการมีชีวิตให้ "กว้างขวาง"มากกว่าการมีชีวิตให้ "ยืนยาว"

###############

สุดท้ายแล้วหวังว่าพระราชดำรัสของพระองค์ท่านจะสามารถให้เราทุกคนดำรงชีวิตได้อย่างผู้ประเสริฐที่สุด

***ขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตราบนานเท่านาน อยู่เป็นพระบิดาของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ทรงพระเจริญ***
 
ที่มาhttp://www.oknation.net/blog/print.php?id=8531
Comments