แอร์เอเชียร์

   ในสมัยที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรได้เร่งรีส่งเสริมสายารบินราคาต่ำโดยมีการแก้ไขกฎหมายกรทรวงเกี่ยวกับการถือหุ้นของคนต่างด้าวที่ทำธุรอจสายการบินภายในประเทศไทยอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นเพิ่มจากเดิม 30%เป็น 49% เปิดทางให้สายการบินต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนกับสายการบินในประเทศไทย 
   แอร์เอเชียร์เป็นสายการบินต้นทุนต่ำของโทนนี่ เฟอร์นานเดส นักธุรกิจมาเลยเซียที่บุกเบิกธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ การเติบโตของสายการบินลักษณะนี้ ทำให้รัฐบาลหลายๆประเทศไม่ค่อยเต็มใจจะอนุมัติเส้นทางการบินและสิทธิในการบินเนื่องจากเกรงว่าจะไปทำลายสายการบินในประเทศของตนเอง 
    แอร์เอเชีย เป็นกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึงผู้ประกอบการสายการบิราคาประหยัดของประเทศมาเลเซีย ด้วยทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท ชินคอร์ปและกลุ่มบริษัท Air Asia Sdn BHd ได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และ 49 ตามลำดับ
  โดยนายสมพงษ์  วนาภา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BIO) เห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุน 2 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 2,484 ล้านบาท คือกิจการการขนส่งทางอากาศของบริษัท แอร์ เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,120 ล้านบาท เป็นการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ เริ่มให้บริการเส้นทางการบินในประเทศต้นปี 2457 และเส้นทางสายการบินระหว่างประเทศเมื่อกลางปี 2547 ทั้งนี้บริษัท แอร์เอเชียฯ ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี มูลค่า 90.3 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 11.28 ล้านบาท ทั้งนี้จะต้องไม่สูงเกินวงเงินลงทุนประมาณ 1 พันล้านบาท และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้ประกอบกิจการด้วยเป็นมูลค่า 9.7ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเงื่อนไขเพื่อสนับสนุนสายการบินต้นทุนต่ำ  โดยนายบัญชา  ปัตตนาภรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ได้กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ทอท. เมื่อวันที่ 30 กันยายนได้รับการติดต่อจากสายการบินแอร์เอเชียโดยขอให้ ทอท.ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการจอดอากาศยานและค่าเช่าพื้นที่สำนักงานที่สนามบินดอนเมือง เป็นระยะเวลา 3 ปีโดยให้เหตุผลว้าค่าโดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำราคาไม่สูงจึงจำเป็นต้องลดต้นทุนลง
 
  เดิมทีสายการบินเอกชนของไทยรายอื่น เช่น บางกอกแอร์เวย์ ได้เคยพยายามต่อรองเรื่องราคาค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินมานาน แต่ไม่เคยได้รับการตอบสนอง แต่พอมาในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกฯ กลับมีนโยบายนี้ แล้วก็มีสายการบินที่มีบริษัท
ชินคอร์ป เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่
 
Comments