Reglement

Functioneren in onze vereniging
Als lid van een vereniging krijg je te maken met de richtlij­nen/huisregels van deze vereniging. 
Deze regels zijn in onderling overleg met de leden vastgesteld en hebben als doel het functioneren van de vereniging goed te laten verlopen. Het is de taak van het bestuur om deze regels te bewaken. 
In onze vereniging staat samenwerking hoog in het vaandel, met nadruk op samen. 
Samen kunnen we de vogelsport op een hoog niveau houden en ook leuk voor iedereen. 
Door het uitwisselen van kennis en ervaring is en blijft het ook leuk voor een beginnende liefhebber. 

Korte samenvatting van de huisregels
De lusten en de lasten van de leden in deze vereniging. 
De contributie is voor een heel jaar € 40,- Jeugdleden € 25,-. Hierbij is men tevens lid van de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders. 
Hiervoor krijgt men van de bond 12 keer per jaar het mooie blad "VOGEL­VREUGD". 

Voordelen lidmaatschap
 • Eigen tentoonstelling voor kleine bijdrage voor spelen vogels 
 • Gewest 4 tentoonstelling gratis brengen 
 • Tentoonstelling Zutphen gratis brengen 
 • Feestavond met kleine bijdrage voor 2 pers. met eten en drank 
 • Barbecue feest aan gereduceerde prijzen 
 • Ringen bestellen via ringencommissaris 
 • Vergaderingen 2 consumpties gratis 
 • Medicijnen en entingen tegen lagere tarieven 
 • Zand en andere vogelbenodigdheden bij Wim Stark tegen een lagere prijs 

Opmerking
Om dit alles te kunnen realiseren hebben we geld nodig en dat komt niet uit de contributie.
Dit geld kan men alleen maar bij elkaar krijgen door onze tentoonstelling en de triathlon 
Bij de tentoonstelling komt vooral het geld binnen via sponso­ring, advertenties en de loterij. Om sponsorgeld en adverten­ties op te halen en loten te verkopen is niet iedereen ge­schikt (dat weten wij ook) maar er zijn nog vele andere dingen die gedaan moeten worden en hierbij verwachten wij ondersteuning van de leden. 

Verwachte ondersteuning van de leden
 • Bij de organisatie van de tentoonstelling 
 • Opbouwen tentoonstelling 
 • Inschrijven van vogels en vogels in rekken hangen 
 • Voordragen van vogels tijdens keuring 
 • Aankleden van tentoonstelling 
 • Voeren van vogels tijdens tentoonstelling 
 • Tombola mee verzorgen 
 • Tijdens tentoonstellingsdagen aan de entree, bewaken etc. 
 • Afbreken van tentoonstelling 
 • 1x per jaar bij de traithlon van Stein als verkeersregelaar optreden op één of beide wedstrijd-dagen 

Voor al deze dingen zijn er leden nodig
Daarom vinden wij als bestuur dat elk lid, zonder uitzondering  z'n verantwoordelijkheid moet nemen en in een of meerdere van deze zaken moet helpen. 

Als iedereen hieraan meewerkt en wij dit samen doen zoals eerder beschreven dan hoeven niet altijd dezelfde leden hiervoor op­ te draaien.

Wij hopen dan ook als bestuur met deze uiteenzetting van deze activiteiten de mensen te bereiken die om wat voor een reden ook niet op een vergadering kunnen aanwezig zijn. (hier wordt dit herhaaldelijk aan de orde gesteld)

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

P.S. Kan iemand nou echt aan een van deze zaken niet meedoen, om welke redenen dan ook , laat het dan tijdig weten aan de voorzitter en/of de secretaris.