Mondial, dat mag je niet missen....

Bij de rechtgeaarde vogelhouder zal zo zoetjes aan wel enige spanning voelbaar zijn. De verklaring is simpel: de Mondial komt er aan. Van 22 tot en met 25 januari 2015 wordt  in ’s-Hertogenbosch (Autotron Rosmalen) deze wereldshow voor sier- en zangvogels gehouden. Elke liefhebber die wat met zijn vogels wil, is daar al geruime tijd mee bezig. Dat moet ook wel want “het vogelmateriaal” dat voor inzending naar de wereldshow in aanmerking komt, zal de komende maanden bij diverse andere wedstrijden onder de ogen van verschillende keurmeesters komen. En daarmee is dan een soort kwaliteitsvoorportaal voor inzending naar de Mondial gemaakt.

De inschrijving voor de Mondial verloopt iets anders dan bij een gemiddelde wedstrijd, maar moeilijk is het niet. Deelname staat voor iedereen open. De organisatie heeft al eerder op ruime schaal info gedeeld door een speciale website te maken: www.mondialcom2015.com. De site is al anderhalf jaar in de lucht. Iedere belangstellende, bezoeker en deelnemer kan er nu en de komende maanden alle relevante informatie vinden. En mocht dat niet zo zijn dan kan elke vraag via deze site bij de organisatie worden gedeponeerd. Wie de site niet in de gaten wil houden kan zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief. Dan ontvangt u de laatste nieuwtjes automatisch in uw mail.

Inschrijven en kopen/verkopen
Wie wil inschrijven moet dat doen in de periode 1 november tot 6 december via een formulier op de site vanwaar het direct kan worden verzonden. Ook via de eigen organisatie kan worden ingeschreven. Belangrijk is om meteen het verschuldigde bedrag over te maken. Anders neemt de organisatie de inschrijving niet in behandeling. Elke vogel kost 12 Euro en daarbij komt voor de deelnemer de verplichte catalogus voor hetzelfde gereduceerde bedrag.

Nederlandse inzenders brengen hun vogels zelf in kooien/lopers/vervoerskoffers naar Rosmalen en wel bij voorkeur zoveel mogelijk gezamenlijk (zie bijlage kooien, waarop vermeld staat welke vogels in eigen t.t.kooien moeten worden ingebracht).

 De inbreng geschiedt volgens een nader vast te stellen schema en in Rosmalen worden de vogels dan over gezet in kooien van de organisatie, die van stickers zijn voorzien.

Trouwens wie vogels wil kopen dan wel verkopen kan zijn hart ophalen. In de apart staande Spijkerhal zijn duizenden vogels te koop en wie wil verkopen kan ook terecht zowel individueel als in clubverband. Voor het huren van verkoopplaatsen zie de eerder vermeldde website.

Parkietenshow
De ANBvV organiseert dit wereldevenement onder andere met hulp van andere bonden als KBOF en NBVV. Daarnaast is de Parkietensociëteit nauw bij het evenement betrokken ook al omdat zij tijdens de WK in een apart gedeelte van de hal een speciale show zal inrichten. Voor bezoekers extra aantrekkelijk omdat kromsnavels altijd bijzonder fraai zijn om te zien. Inmiddels is men daar al twee jaar mee bezig. In een tiental werkgroepen vinden allerlei voorbereidingen plaats, waarbij tal van medewerkers zijn betrokken. De show mag dan 4 dagen duren, in Rosmalen is men wel 15 dagen in totaal van vroeg tot laat bezig om alles rond te krijgen. Op deze dagen zijn daarvoor veel medewerkers in touw, die van alle organisaties afkomstig zijn. Dat geeft een prima gevoel. Samen een mooi evenement neer zetten!