Dr. Bach

bachhuis

"Ziekte is, hoewel schijnbaar wreed, in werkelijkheid onze weldoenster en helpster, die op de juiste wijze verstaan, ons zal leiden naar onze wezenlijke fouten. Op de juiste wijze behandeld, zal zij er de oorzaak van zijn, dat wij onze fouten kwijtraken en zij zal ons als een groter en beter mens achterlaten. Lijden is een middel om ons een les te leren, die wij op andere wijze niet in ons hebben kunnen opnemen en het is daarom onmogelijk dit lijden op te heffen, zolang die les niet geleerd is. Men dient eveneens te beseffen, dat zij, die begrijpen en in staat zijn de betekenis van waarschuwingssymptomen te lezen, ziekte kunnen voorkomen, of tot staan brengen in een eerste stadium, door het zich getroosten van de juiste corrigerende spirituele en verstandelijke inspanningen. In geen enkel geval, hoe ernstig ook, bestaat er reden tot wanhoop, daar het feit, dat het individu fysiek nog leeft, een aanwijzing is dat de ziel, die het geheel bestuurt, nog hoop heeft"

Uit 'Genezing door bloemen' van Dr. Edward Bach