Основна школа "Карађорђе", Велика Плана

Основна школа "Карађорђе", Велика Плана
Основна школа "Карађорђе"

Адреса: Војводе Мишића 135, 11420 Велика Плана
Телефон: 026/521-635
Директор: Александар Скачков
Епошта: osdjordje@verat.net
Веб адреса: www.oskaradjordje.edu.rs
Дан школе: 15. мај
До 2005. године школа се називала “Милош Митровић” а од тада поново назив „Карађорђе“ по вођи 1. српског устанка. Школа се бави основним образовањем прописаном од Министарства за просвету Републике Србије. Школи “Карађорђе” припадају основне школе у Старом Селу и Великом Орашју са наставом од 1. до 8. разреда. Такође, припадају јој и основне школе у Крушеву, Старом Селу - горњи крај, Бресју, Радовању и на Караули, али ове школе изводе наставу од 1. до 4. разреда. Након завршених нижих разреда у тим школама, деца долазе да похађају наставу од 5. до 8. разреда у матичну школу у Великој Плани.
Кратак историјат
У време када у Србији није било ни једне школе ни у сто села, како је тврдио наш велики просветитељ Вук Караџић, у Великој Плани се 1836. отвара школа. Све до 1855. године у великоплањанској школи радио је по један учитељ.
Велика Плана добија нову школску зграду 1904. у спомен стогодишњице почетка Првог српског устанка. За време Првог светског рата школа је употребљавана као касарна војске и жандармерије. Бресје, заселак Велике Плане, отвара школу већ 1929. године.
Током окупације за време Другог светског рата, често је мењан назив школе. У пролеће 1942. Школски одбор Велике Плане школи додељује име “Вук Караџић”. Већ 04.01.1943. министар просвете одредио је назив “Вожд Карађорђе”.
Од 16.09.1946. школа је добила назив “Милош Митровић”. Септембра 1964. матичној школи је припојена школа у Бресју. Потом је већ 1967. школи “Милош Митровић” припојена Основна школа “Вожд Карађорђе” из Радовања, и од тада деца из Радовања и Купусине похађају наставу старијих разреда у нашој школи. Ово је само почетак интеграције Основне школе “Милош Митровић”, која је настављена већ следеће школске године када је она ушла у нову фазу развоја, са још неколико школа: Велико Орашје, Крушево, Старо Село, Старо Село - горњи крај и школа на караули. Према томе, ОШ “Милош Митровић” је покривала простор од неколико месних заједница. После интеграције Основне школе “Милош Митровић” са околним школама створена је велика организациона јединица која 2005. године мења назив у “Карађорђе”.
Школа, дакле, има дугу традицију. Она је прва школа у Великој Плани. Основна школа “Карађорђе” је веома разуђена. Девет мањих и већих школа укључујучи и матичну школу у њеном саставу (Велико Орашје, Старо Село И и Старо Село бр 2, Крушево, Радовање, Купусина и матична школа у Великој Плани).
Школа се налази у приградском делу Велике Плане.Повезана је мрежом улица тако да је доступма ученицима који живе у кућама које су удаљене од школе.
Аутобуска линија повезује подручна одљења, што омогућава ученицима да користе аутобуски превоз до школе. Настава се одвија у матичној школи (у две смене) и издвојеним одељењима која се налазе у поменутим подручним школама. Матична школа има 11 учионица.Подручне школе имају укупно 27 учионица.Само три учионице у матичној школи су делимично опремљене за извођење кабинетске наставе –биологија,физика, хемија. Донацијама и локалне самоуправе опремљен је информатички кабинет. Остале просторије чине фискултурна сала ,кухиња са трепезаријом, канцеларија за наставнике, директра, рачуноводство, и секретара школе.
У матичној школи и већини подручних школа постоје санитарнитарни чвор и етажно грејање. У оквиру школског дворишта налазе се реновирани спортски терени за: рукомет, мали фудбал, одбојку и кошарку.
Школа ради у делимичмо отежаним материјално - техничким условима уколико узмемо у обзир застарелост већине школског инвентара(клупе, табле...), застарелост, дотрајалост или недостатак кабинетског материјала. Ипак овај делимично дотрајао школски простор оплемењен је мноштвом паноа, слика, зеленила. Наши ученици, без обзира на поменуте услове, успевају да остваре запажене резултате на такмичењима на републичком нивоу. Основна школа “Карађорђе” тренутно има око ученика од првог до осмог разреда. У Матичној школи наставу похађа 286 ученика, а у издвојеним одељењима 490 ученика. У школи ради 46 наставника (предметна настава) и 23 учитеља (разредна настава).
У школи раде следеће секције:
 • саобраћајна секција
 • ликовна секција
 • еколошка секција
 • фудбалска секција
 • кошаркашка секција
 • одбојкашка секција
 • ликовна секција
Знаменити ученици школе
 • Велимир Живојиновић - Масука (1886 - 1974) свестрани књижевник, бавио се писањем песама, приповедака, есеја и драма, позоришном и књижевном критиком, али и превођењем и уређивањем књижевних новина (“Епоха”, “Мисли”). Био је професор у у ИВ мушкој Гимназији у Београду, редитељ Народног позоришта у Београду, као и управник Народног позоришта у Скопљу и Народног позоришта у Нишу. Основно образовање стекао је у нашој школи и својим радом и угледом је прешао оквире среза и округа.
 • Проф. др Милан Бане Ђорђевић (1933 - 1993) оснивач пејсмејкер терапије и редован професор на Медицинском факултету у Београду.
 • Др. мр. Слободан Радисављевић - доктор
 • Др. Слободан Панов – редовни професор на Правном факултету у Београду (породично право)
 • Јоксимовић Душан – доктор наука, директор Института за физику и предавач на Мегатренду

Основна школа "Карађорђе", Велика Плана16. новембар 2013.Google Мапа


Comments