Основна школа "Вук Караџић", Крњево, општина Велика Плана

Oсновна школа „Вук Караџић“

Адреса: 11319 Крњево
Телефон: 026-821951
Директор: Горан Живановић
Епошта: goranzivanovic13@gmail.com
Веб адреса:
Дан школе: 9. мај
Датум/година оснивања: 1779. (најстарија сеоска школа у Србији)
Подручна одељења: Савановац

Основна школа "Вук Караџић", Крњево, општина Велика Плана

Google Мапа


Comments