עמוד הבית


                 English
                    

              
                                            קורות חיים
                                             מחקר
                                             פרסומים
                                             קורסים
                                            


            התמחות:
 
            לימודי האשה, סוציולוגיה  
            הסטורית, חקר החברה 
            הישראלית ונשים בחברה  
            הישראלית

יצירת קשר:

משרד 7018
טל. 04-8240968
דוא"ל: debbie@soc.haifa.ac.il