Het Bos

Op de Biesterije vindt u nog oud productiebos van grove den, spar en lariks.
Deze bomen doen het goed op de (destijds) voedingsarme bodem van de Biesterije.
Tussen deze soorten komen echter inmiddels veel meer boomsoorten op.
Het beheersbeleid is er op gericht om tot een grotere variatie te komen in boomsoorten en leeftijd.


foto Gert Voortman
Foto Gerbert Voortman
Enkele soorten:
Amerikaanse vogelkers werd ooit geplant tussen de dennen en sparren om ze sneller te doen groeien. De soort verzuurt echter de grond waarin hij groeit en kan andere soorten geheel overwoekeren.

Berk
 en lijsterbes zijn de inheemse pioniers die op de armste grond groeien. Zij worden op den duur verdrongen door langzamer en hoger groeiende boomsoorten zoals eik en beuk.

Amerikaanse eik, 
herkenbaar aan de puntige eikenbladeren, verspreidt zich gestaag over het landgoed. Omdat de soort goed hout levert, mooi oogt en de grond niet verzuurt zijn we blij met deze exoot.

Beuken
 zijn voor ons klimaatgebied de bomen die geleidelijk alle andere bomen verdringen en daarna het terrein domineren, samen met hulst. Op de Biesterije zijn voor de oorlog enkele elegante beukenlanen aangelegd.

Eiken
 zijn vroeger veel aangeplant, maar deze boomsoort heeft moeite zich te handhaven. Europese eiken lijden sinds de negentiende eeuw onder de meeldauwschimmel: de eiken op de Biesterije lijken hier extra onder te lijden.


Paddestoelen
In de jaren 1995-2007 is een fotoalbum aangelegd van paddestoelen die op de Biesterije voorkomen.