Korte Geschiedenis


IJstijd
De Biesterije ligt op de Rijsserberg, die net als de bekendere en grotere Holterberg is opgestuwd door de ijskap die Noord-Nederland in de laatste ijstijd bedekte.

Leemwinning
Begin 19e eeuw groeide hier voornamelijk heide met jeneverbesstruiken op arme grond, als gevolg van eeuwenlange begrazing met schapen.  In de 19e en 2oe eeuw werd op het terrein leem gewonnen voor de twee baksteenfabrieken van Rijssen. Hieruit zijn de karakteristieke kuilen in het landschap ontstaan.

Landgoed
Het landgoed is eind 19e eeuw begonnen door Auke Hayo ter Horst en voortgezet door zijn zoon Jan-Harmen. De houten blokhut die hij zijn vrouw schonk voor hun 12½-jarig huwelijk is nog steeds in gebruik bij hun nazaten.

Schietbaan
Op het landgoed is in 1920 de tweede poortenschietbaan van Nederland, gebouwd door Jan Harmen ter Horst. De sv Tubantia en de Burgerwacht mochten er zestig jaar lang om niet gebruik van maken


Oorlog
In 1944 en 1945 lanceerden de Duitse bezetters vanuit dit bos V1-raketten richting Antwerpen en misschien Leuven. De betonnen verankering voor de lanceerinstallatie is in de bodem achtergebleven en is in de jaren pas recent weer opengegraven.
De blokhut werd in die donkere tijd bewoond door oa onderduikers.

Beplanting
Het landgoed werd aanvankelijk vooral beplant met dennen, bedoeld voor houtproductie. Ook werden er enkele beukenlanen aangelegd.
Sinds 1970 wordt door de jongere generatie natuurlijk bosbeheer toegepast: er wordt alleen nog selectief gekapt, er vindt natuurlijke verjonging plaats en dood hout wordt niet verwijderd. Eventuele aanpant vindt plaats met gevarieerde boomsoorten.

Restanten
Van het vroegere heidelandschap getuigen nog enkele jeneverbesstruiken (wakels) die onder de bomen zijn blijven doorgroeien. Daarnaast is een kleine twee hectare heide met wakels bewaard gebleven. Vrijwilligers trekken hier meerdere keren per jaar de jonge dennen en andere opslag uit, om verbossing te voorkomen.