Duurzaam NatuurbeheerSinds de jaren 1970 wordt op de Biesterije natuurlijk bosbeheer toegepast.
Het hout dat van de Biesterije komt heeft daarom het FSC-keurmerk.
Natuurlijk bosbeheer draait vooral om twee principes:Selectieve kap
: het hout wordt gemiddeld eens in de tien jaar selectief geoogst.
Bomen worden individueel geselecteerd en uit het perceel verwijderd, dat is ‘Selectieve kap’. De open ruimte die hierdoor ontstaat wordt snel ingenomen door zaailingen van diverse bomen in de omgeving.
Hierdoor ontstaat een gevarieerder bos met bomen van wisselende leeftijden. Het bos zelf wordt er gezonder van en sterker en
het wordt ook interessanter voor de wandelaar,.
Stormen hebben minder vat op een gevarieerde opstand en ziektes grijpen veel minder snel om zich heen.

Dood hout behouden: gestorven bomen en dode takken worden niet verwijderd.
In het hout vestigen zich parasieten, die ook zwakke bomen in de omgeving aantasten.
Het effect is een bos waar zwakke bomen vroeger afsterven, waardoor het bos als geheel gezonder is.
Kapvlaktes en nieuwe soorten 
Recent zijn een paar stukken van het bos volledig gekapt. Dit zijn stukken waar een eerdere aanplant is mislukt of waar selectieve kap niet effectief bleek.
Daarom is gekozen voor een geforceerde omvorming. 
Enkele kapvlaktes worden volledig opnieuw ingeplant, waarbij zoveel mogelijk wordt gemengd. Bij deze aanplant worden thuja, esdoorn en haagbeuk voor het eerst op grote schaal geïntroduceerd.

Op andere vlakken wordt natuurlijke verjonging toegepast in combinatie met het selectief aanplanten van bijzondere boomsoorten, waaronder verschillende soorten walnoot, hazelnoot en hickory en enkele vruchtdragende boomsoorten.