Death Cafe TLV


ב-Death Cafe א/נשים, לרוב זרים/ות, נפגשים/ות כדי לאכול (המלצת הבית: עוגה), לשתות - ולדבר על מוות. 
At a Death Cafe people, often strangers, gather to eat (preferably cake), drink - and discuss death. 


מטרת המפגש היא "להעלות את המודעוּת למוות כדי לסייע לא/נשים להפיק את המיטב והמירב מחייהם/ן, מתוך ידיעת סופיותם
Our objective is 'to increase awareness of death with a view to helping people make the most of their (finite) lives'.

ה-Death Cafe הוא מפגש קבוצתי שמטרתו היא שיחה על מוות, ללא תימות, אג'נדות או יעדים מוגדרים מראש. זו קבוצת דיון ולא קבוצת תמיכה או ייעוץ. 

המפגשים מתנהלים על פי מספר עקרונות:  
 • שלא למטרות רווח;
 • במקום נגיש, מכובד ובטוח; 
 • בלא כוונה להוביל את המשתתפים לקראת קבלת מסקנות מסויימות, נקיטת דרכי פעולה מסויימות או צריכת מוצרים מסוימים;
 • המפגש יכלול תמיד משקאות מרעננים, מזון קל - ועוגה! 
המודל של המפגשים פותח על ידי ג'ון אנדרווד וסו ברסקי רייד מאנגליה, בהתבסס על רעיונותיו של Bernard Crettaz השוויצרי. 
המפגשים החלו בספטמבר 2011 ומאז התקיימו למעלה מ-4,500 מפגשים בכל רחבי העולם (51 מדינות, נכון לעכשיו). זה הראשון שנערך בישראל, והשלישי שנערך בתל אביב.   

ניתן לקרוא עוד אודות הקפה כאן

ה-Death Cafe הוא לא: 
 • זו אינה קבוצת תמיכה, ייעוץ או מחקר. 
 • אין נושא ספציפי בתחום המוות שבו נתמקד.
 • אין אג'נדה, אין מכירות, אין שיווק, אין הרצאות, אין חלוקת פלאיירים, אין גיוס תרומות, אין מסיונריות.    
 • אין להקליט או לצלם את המפגש ללא אישור מפורש ומראש של המצולמים/מוקלטים. 
 • המפגש אינו מיועד לא/נשים אשר, מכל סיבה שהיא, לא מרגישים/ות בנוח לדבר בפתיחות על מוות, או לשמוע אנשים אחרים/ות מדברים בפתיחות על מוות. 
ה-Death Cafe הוא כן: 
 • מרחב בטוח, פתוח ומכבד לדבר בו על מוות באווירה נינוחה, תוך כדי אכילת עוגה. (באמת. עוגה זה חשוב. זה מופיע בהנחיות). 
 • כל הא/נשים מוזמנים להגיע ולבטא את דעותיהם/ן, מחשבותיהם/ן ורגשותיהם/ן בחופשיות, מכל מגדר, אמונה, צבע עור וקהילה - בתנאי שהן/ם: גם מקשיבים/ות ולא רק מדברים/ות, מכבדות/ים את הדוברות/ים האחרים/ות ומכבדים/ות את העמודה כאן ליד >.
  ההגבלה היחידה היא שהמפגש מוגבל 
  מגיל 16 ומעלה. 
 • השיחות נשארות בקפה בלבד.