WAT ?


De Akker is ontstaan in 1976. Richard Haverkamp, een Canadese predikant van Nederlandse afkomst, gaf enkele spreekbeurten over de Bijbel in de kantine van het zwembad van Maldegem. Tot ieders verbazing kwam daar heel wat volk op af, en er werd veel over deze bijeenkomsten gesproken. Voor de mensen die echt geboeid waren door het onderwerp, kwam er een huiskring voor Bijbelstudie, en het is die kring die tot vandaag is blijven bestaan en nog steeds groeit. 

Vijf jaar later, in 1981, begonnen de leden met het houden van zondagse erediensten. Die gingen gewoon door in de woningen, maar door de grootte van de groep bleef dit niet zo lang werkbaar. Er werd dus uitgekeken naar een geschikt onderkomen voor de piepjonge kerk, of ‘gemeente’ zoals ze zichzelf ook noemen. De samenkomsten werden georganiseerd in Chiro-lokalen, later in een huurhuis, dan weer in een appartement. Uiteindelijk werd er in 1990 met verenigde krachten een zaal gebouwd in de Karrewegel. 

 
In 2004 werd de gemeente van Maldegem, samen met de meeste andere evangelische kerken van Vlaanderen, Brussel en Wallonië deel van de officiële, door de federale overheid erkende Protestants-Evangelische godsdienst. Het jeugdwerk van deze kerken valt eveneens  onder de koepel van de Vlaamse overheid.

Meestal zijn er wekelijks een tweetal samenkomsten. 
Op zondag vinden tussen de 50 en 70 mensen hun weg naar de Karrewegel 47 voor de zondagse eredienst. Er wordt veel gezongen, mensen geven een kort getuigenis of inzicht over iets dat ze gelezen hebben in de Bijbel of iets dat ze geleerd hebben uit het leven zelf als gelovige. Er is een prediking en er wordt brood gebroken en wijn gedronken, symbolen die enigszins lijken op de eucharistieviering in de Katholieke kerk. Het gaat er wat informeler aan toe dan wat men gewoon is van een kerkdienst. Voor de kinderen zijn er aparte clubs per leeftijd om te knutselen, te zingen, en kennis te maken met verhalen uit de Bijbel. 
Op woensdagavond komt men sinds het begin telkens samen om de Bijbel te bestuderen. Dat gebeurt onder leiding van een bekwame gastspreker, of er wordt in groepjes over bepaalde onderwerpen van gedachten gewisseld. Meestal zijn er tussen de vijftien en vijfentwintig aanwezigen. De Bijbelstudies worden afgewisseld met Bidstondes, of samenkomsten waarbij er gebeden wordt.

Af en toe onderneemt de Evangelische Kerk De Akker een initiatief om in de omgeving wat breder bekend te worden. Soms is ze aanwezig op de braderie, of organiseert ze startstudies zoals die eerder vermelde spreekbeurten, maar er waren ook al een paar druk bijgewoonde concerten in Den Hoogen Pad. 

De Evangelische Kerk de Akker is vaste sponsor van een aantal zendelingen. Zij steunen Marleen Van de Voorde in Albanië, en verder mensen die aan het werk zijn in Burkina Faso, Haïti, Madagaskar en Benin. Enkele van onze jongeren trokken in de laatste jaren zelf naar de derde wereld om tijdens de vakantie de handen uit de mouwen te steken.
De oorspronkelijke leden van de Bijbelstudiekring zijn nu late veertigers, vijftigers of ouder. Gelukkig is dat niet te merken wanneer men de zaal op zondag binnenkomt, want er zijn intussen veel jongere mensen bijgekomen. Het is een groep van mensen die elkaar als familie beschouwen, omdat zij hun geloof in God en het evangelie van Jezus Christus delen. De Bijbel wordt intensief gelezen. Er is een gemeenschappelijk streven naar het toepassen van de Bijbelse ethiek in het leven van elke dag: in werk, relaties, levenshouding. Ondanks de sterke diversiteit in de kerk (leeftijd, afkomst) heerst er een sterke eensgezindheid en fijne sfeer. Toch is het helemaal geen gesloten gemeenschap: Er komen steeds nieuwe mensen bij, en als we mogen afgaan op het aantal kinderen in onze kerk, dan mogen we hopen dat de toekomst van de evangelische kerk in Maldegem gewaarborgd blijft.
WIJ LEVEN BIJ WAT WE GELOVEN,

NIET BIJ WAT WE ZIEN.
Comments