PAREL

Als evangelische kerk zijn wij bewogen met het lijden in de wereld en om ons heen. Naar het voorbeeld van Jezus, die bewogen was met de mensen om zich heen en overal hielp waar Hij kon, proberen wij als christenen ons steentje bij te dragen. Daartoe ondernamen wij allerlei acties, onder de naam ‘Parel’.

‘Parel’ stelt zich tot primair doel om andere hulpverleningsorganisaties te ondersteunen. Wij zetten zelf geen hulpverleningsacties op touw, maar ondersteunen reeds bestaande projecten. Dit willen wij op twee manieren doen. Ten eerste zetten wij fundraisingacties op touw om financiële middelen voor het project dat wij ondersteunen in te zamelen. Zo proberen wij de ondersteunde organisatie een duwtje in de rug te geven. Ten tweede hebben wij ook een bewogenheid voor de thematiek van het project dat wij ondersteunen. Daarom proberen wij aan bewustmaking over de problematiek van het ondersteunde project te doen, door het project meer bekendheid te geven.

Wij onderhouden een persoonlijke band met de hulpverleningsacties die wij ondersteunen. Daardoor kunnen wij er ook op vertrouwen dat de financiële middelen niet verzanden in administratie, logistiek of andere, maar daadwerkelijk ter plaatse komen.

Je kan op de hoogte blijven van ‘Parel’ via:

www.projectparel.weebly.com

https://www.facebook.com/groups/264899050582521/?fref=ts

https://www.instagram.com/projectparel.com_/

 

Het huidig project dat wij ondersteunen is Freedom Project (https://www.facebook.com/freedomproject7/). Hun project is het ondersteunen van Destiny Rescue, een organisatie die zich inzet tegen kinderprostitutie en gedwongen seksuele uitbuiting (https://www.destinyrescue.org/us). Freedom Project heeft zich tot doel gesteld om de fondsen te verzamelen om 10 kinderen te kunnen redden uit de seksindustrie tegen eind 2018. De redding van één kind heeft een kostprijs van €1041. Verder zet Freedom Project zich in om de bewustwording van de problematiek te vergroten. Eén van de initiatiefneemsters is Evelien, tevens ambassadrice van Destiny Rescue. Zij is lid van onze kerk en werkt momenteel zelf in Australië.

 
Comments