WIE ?


Gewoon een groep christenen uit de wijde omgeving van Maldegem, samen op zoek naar wat God ons te vertellen heeft en hoe we hem beter kunnen leren kennen.

Hiervoor gebruiken we de bijbel als leidraadhet boek dat ons Jezus leert kennen als onze persoonlijke Heer en Verlosser. Samen proberen we om de boodschap van Jezus in ons leven van alledag gestalte te geven.
 
Meestal zijn er wekelijks twee samenkomsten.

Op zondag vinden tussen de 60 en 85 mensen hun weg naar de Karrewegel 47 voor de zondagdienst. Er wordt veel gezongen, mensen geven een kort verhaal door
over iets dat ze gelezen hebben in de Schrift of beleefd hebben.
Er is een prediking en er wordt brood gebroken.
Het gaat er wat informeler aan toe dan wat men gewoon is van een kerkdienst.

Voor de kinderen zijn er aparte clubs per leeftijd om te knutselen, te zingen, en bijbelse verhalen te leren. Het jeugdwerk valt onder de koepel van de EJV, erkend door de Vlaamse overheid.

Op woensdag komt men al die jaren reeds samen om de bijbel te bestuderenDat gebeurt onder leiding van een bekwame gastspreker, of men werkt in groepjes samen. Meestal zijn er tussen de vijftien en vijfentwintig aanwezigen. 
Om de week wisselen de studies af met gebedsavonden.

Tussendoor zijn er soms thema avonden voor mannen, voor vrouwen of voor onze jeugd. Bloemschikken, kinderclub of andere activiteit
Af en toe onderneemt de Evangelische Kerk De Akker, zoals ze voluit heet, een initiatief om in de omgeving wat breder bekend te worden. Soms zijn dat startstudies, maar er waren ook een paar druk bijgewoonde concerten in CC Den Hoogen Pad.

De Evangelische Kerk de Akker is vaste sponsor van een aantal zendelingen. Zij steunen Marleen Van de Voorde in Albanië, Marie-Paule Vogelaere in Zuid-Afrika en verder mensen die aan het werk zijn in Burkina Faso, Haïti en Madagaskar. Enkele van onze jongeren trokken in de laatste jaren zelf naar de derde wereld om tijdens de vakantie de handen uit de mouwen te steken.

Onze vele activiteiten doen we niet alleen voor de gezelligheid. We beseffen dat we als kerk een opdracht hebben: het vertellen van Gods liefde, in woorden en daden!

De oorspronkelijke leden van de bijbelstudiekring zijn nu late veertigers, vijftigers of ouder. Gelukkig is dat niet te merken wanneer men de zaal op zondag binnenkomt. Er staat een nieuwe generatie klaar die bekwaam en bereid is om de leiding op zich te nemen. En als we mogen afgaan op de diverse geluiden van de vele peuters en baby’s, dan mogen we hopen dat ook over nog eens dertig jaar de toekomst van de evangelische kerk in Maldegem gewaarborgd blijft. 

Evangelische kerken in Vlaanderen behoren voor de Vlaamse en federale overheid tot het protestantisme
en zijn als dusdanig sinds 2004 officieel erkend. 
Er zijn er ongeveer 500, behorend tot verschillende denominaties. De Akker maakt deel uit van de ECV of Evangelische Christengemeenten Vlaanderen.
 
 
Evangelische christenen kennen geen uitgebreide kerkelijke hiërarchie, en hebben een beperkte structuur. Iedere plaatselijke geloofsgemeenschap – dikwijls ook gemeente genoemd – functioneert autonoom. Op basis van vrijwilligheid wordt samengewerkt in groepen van kerken, ofwel denominaties. Op landelijk vlak zijn ze verbonden via de Evangelische Alliantie Vlaanderen. De evangelische kerken behoren tot een erkende eredienst in België, en vertegenwoordigen zich ten opzichte van de overheid via de Administratieve Raad voor de Protestantse-Evangelische Eredienst (ARPEE).
 
 
 
 


WIE MET LEGE
HANDEN STAAT
KAN ZE VOUWEN.
Comments