Wintelre is vliegherrie spuugzat

Bron: Eindhovens Dagblad, vrijdag 5 juni 2015, Rob Burg, ed.nl

WINTELRE

In Wintelre zijn ze boos. De herrie is er niet meer te harden sinds vertrekkende vliegtuigen over het dorp komen.

Terwijl aan de Alderstafel druk wordt gediscussieerd over een verdere groei van Eindhoven Airport, lopen inwoners van Wintelre fel te hoop tegen deze ontwikkeling. Grote boosdoener is vertrekroute 1B die in september van kracht werd. Dat die route er kwam, júist op verzoek van de belangenvereniging van omwonenden BOW maakt het extra zuur. 'Wintelre is het dorp van de rekening geworden', klagen omwonenden, met de belangengroepering Leefbaar Wintelre voorop.

Volgens de partijen aan de Alderstafel, waaronder ook de BOW, levert de 'optimalisatieroute' per saldo minder overlast op, omdat kernen die eerder zwaar belast werden zoals Hoogeloon, Hapert, Vessem en Netersel nu ontzien worden. Volgens Leefbaar Wintelre wordt het dorp nu onevenredig zwaar belast. "Wij hebben er ook nog eens de heli's van defensie bij, het proefdraaien op het platform en de herrie van militaire lesvoertuigen", zegt buurtbewoner Kees Dankers.

De nieuwe route maakt direct na de start een bocht om het dorp heen, waardoor vliegtuigen langer te horen zijn. Uit cijfers op www.samenopdehoogte.nl blijkt dat in de maand mei 512 civiele vliegtuigen overkwamen. In dezelfde maand een jaar eerder waren dat er nul. Ook het aantal klachten stijgt. In het tweede kwartaal vorig jaar waren het er nog maar zestien, in het vierde kwartaal 505. Behalve over het geluid, maakt het dorp zich ook ernstig zorgen over de uitstoot van fijnstof.

De dorpelingen vinden dat er nog eens gekeken moet worden naar alternatieve routes. Verder pleiten zij voor een tijdelijke stop op het groeiproces van Eindhoven Airport, ook omdat de verwachte groei van Schiphol stagneert.

BOW-voorzitter Klaas Kopinga spreekt van een 'duivels dilemma'. "We leven met Wintelre mee", zegt hij. Volgens hem zijn geluidsmetingen over langere tijd nodig om aan te tonen dat er méér geluidhinder optreedt dan uit eerder gemaakte berekeningen blijkt. "Je moet dan minstens een jaar metingen doen. Daarna zou een aanpassing kunnen volgen, maar pas in een veel later stadium. Onder meer moet er dan ook een nieuw milieueffectenrapport komen."
In mei kwamen 512 toestellen over Wintelre. In mei vorig jaar nul.