Vroege weekendvlucht niet fatsoenlijk

Bron: Eindhovens Dagblad, donderdag 19 maart 2015, ed.nl

Vroege weekendvlucht niet fatsoenlijk
Eindhoven Airport bevestigt de indruk bij omwonenden dat de evaluatie van de groei van de luchthaven een farce is


door Wim Scheffers en Gerard Kloppenburg

De actiegroep ‘Geen vluchten na elven’ richt zich op twee punten: geen geplande vluchten vanaf Eindhoven Airport na 23.00 uur en in het weekend geen geplande vluchten voor 8.00 uur. Vanaf begin dit jaar wordt in het week­end vanaf 7.00 gevlogen. Op zon­dagochtend vertrekken de vlieg­tuigen volgens planning om 7.00, 7.05, 7.15 en om 7.40 van Eindho­ven Airport. Dit geeft veel ergernis bij omwo­nenden van het vliegveld. Afhan­kelijk van de windrichting wordt vanaf 7.00 uur opgestegen naar noord-oost of zuid-west. Dan word je wakker en blijf je wakker. Een uurtje langer blijven liggen in het weekend zit er niet meer in. Hoe is dat zo gekomen?

Op 31 december eindigde de oude regionale overeenkomst die onder andere extra bepalingen bevatte met betrekking tot de openingstij­den. Volgens deze overeenkomst mocht in het weekend pas veel later met vliegen worden gestart.

In het Aldersakkoord werden de openingstijden voor alle dagen van de week verruimd naar van 7.00 tot 23.00 uur, dus ook in het weekend. In de zogenaamde ‘ver­rijking’ van het Aldersadvies is echter afgesproken dat in het weekend niet voor 8.00 uur wordt gevlogen. Deze ‘verrijking’ gold formeel voor 2013 en 2014, maar zou ook onderdeel zijn van de eva­luatie na de eerste fase.

Als gevolg van de actie ‘Geen vluchten na elven’ heeft staats­secretaris Mansveld ook bevestigd dat deze ‘verrijkingsbepalingen’ onderdeel zijn van de evaluatie van de eerste fase van de Alders­tafel. Er moet dus ook serieus wor­den gekeken naar de openstel­lingstijden in het weekend.

Maar Eindhoven Airport doet alsof haar neus bloedt. Al in 2014 vroeg de luchthaven een vergun­ning aan om vanaf 2015 ook in het weekend vanaf 7.00 uur te mogen vliegen. Zij ontkende allereerst dat de verrijkingsafspraken ook onderdeel van de evaluatie zou­den zijn en dat het de intentie van partijen was om het weekend ook na 2013 en 2014 te ontzien, maar probeerde eigenlijk om de openingstijd in het weekend al vooruitlopend op de evaluatie de­finitief te verruimen tot 7.00 uur.

Door de vertegenwoordigers van de omwonenden aan de Aldersta­fel is stevig geprotesteerd tegen de poging van Eindhoven Airport om zo onder de verrijkingsafspra­ken uit te komen en de openstel­ling in het weekend al naar de ei­gen hand te zetten. Dit protest heeft maar ten dele geholpen.

Uiteindelijk is vastgelegd dat de vergunning van slots in het week­end voor 8.00 uur op ‘non-histori­cal’ basis zal plaatsvinden. Dat be­tekent dat Eindhoven Airport en haar luchtvaartmaatschappijen hieraan geen rechten mogen ont­lenen en dat de uitkomst van de evaluatie definitief zal bepalen vanaf welk tijdstip de luchthaven in het weekend open gaat. Dit is gepresenteerd als compromis, maar het is eigenlijk opgedrongen schadebeperking. Een compromis is een afspraak tussen gelijkwaar­dige partijen in een open onder­handelingsproces. Daarvan is hier geen sprake door de manier waar­op Eindhoven Airport de omwo­nenden via de Alderstafel steeds voor het blok zet.

Intussen worden deze omwonen­den ook in het weekend vanaf 7.00 uur uit hun bed geblazen, of het nou non-historical is of niet.

Als ‘rupsje nooit genoeg’ heeft Eindhoven Airport op een slinkse manier de openingstijden weer een stapje verder opgerekt.

Het zou passend zijn geweest om met vluchten op zaterdag en zon­dag voor 8.00 uur te wachten, op zijn minst tot de Alderstafel tot een uitspraak gekomen is. Dat is zelfs een zaak van elementair fat­soen. Door te handelen alsof de evaluatie al af is, bevestigt de di­recteur van het vliegveld bij om­wonenden het gevoel dat de eva­luatie van de eerste fase van de groei van Eindhoven Airport een farce is en dat de uitkomst al vast staat. ‘Geen vluchten na elven’ is verontwaardigd over deze lompe stap, die opnieuw aangeeft dat de luchtvaartwereld minachting heeft voor omwonenden en het onderhandelingsproces aan de Al­derstafel. De conclusie is: Eindho­ven Airport gebruikt haar recht, maar heeft geen fatsoen. Het wordt tijd dat de politiek luistert en een halt toeroept aan dit onza­lige gedrag.

Wim Scheffers en Gerard Kloppen­burg zijn lid van de actiegroep ‘Geen vluchten na elven’.