Ultrafijn stof, vragen aan GS en zwavelvrije kerosine

In december 2014 stond er in het blad Lucht een artikel, waarin uitgelegd dat de straalmotoren op Schiphol fors veel ultrafijn stof produceerden windafwaarts. Bernard Gerard heeft een opinieartikel geschreven: Onderzoek naar ultrafijn stof rond Schiphol ook relevant voor Eindhoven.
De ophef leidde tot vragen door Statenlid Willemieke Arts (SP) aan Gedeputeerde Staten van Brabant. Er wordt o.a. gevraagd om metingen in de gemeenten rond het vliegveld: Vragen van de SP-fractie aan het College van GS over de meting van ultrafijn stof rondom Schiphol en de vertaling daarvan naar vliegbasis Eindhoven/Eindhoven Airport

De ophef leidde er ook toe dat de provinciale milieufederaties in Zuid- en Noordholland (rond Zestienhoven en Schiphol) weer een beetje wakker werden. Er heeft een gesprek plaatsgevonden, waarbij ook "onze" Michiel Visser en Bernard Gerard aanwezig waren. Mogelijk is dit het begin van verdergaande samenwerking. Men was het in elk geval geheel eens over de noodzaak van ontzwaveling van kerosine, een belangrijke oorzaak van het ultrafijn stof
Na het gesprek is afgesproken dat in kaart gebracht zou worden wat eigenlijk de mogelijkheden waren om zwavelarme kerosine te kopen, en wat daar de voor- en nadelen van waren. Dat heeft geresulteerd in het artikel "Zwavelvrije kerosine" van Bernard Gerard.

Volg de bovenstaande links voor volledige teksten.