Uitleg bij de 10 geboden

Welschap is een militair vliegveld met burger-medegebruik door Eindhoven Airport. Dat is een NV waarvan de aandelen voor 51% bij Schiphol zitten, en voor 24,5% bij Eindhoven en de provincie.

Bovenop de landelijke wetten is er rond Eindhoven Airport een Regionale Overeenkomst. Dat is een contract tussen de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Best, Eersel en Oirschot, de provincie, Eindhoven Airport, de Belangenvereniging Omwonenden Welschap en de Brabantse Milieu Federatie. Daarin mag de burgerluchtvaart binnen zekere grenzen groeien. Om de overeenkomst uit te voeren hebben de contractanten het overlegorgaan GLOBE opgericht. Daarin geldt unanimiteit van besluitvorming.

Sterke economische en politieke krachten willen de burgerluchtvaart uitbreiden.

Enerzijds zijn deze krachten in onze regio zelf geworteld. Ze hanteren dan vooral economische argumenten, bijv. Brainport. Hiervoor begrip voor op te brengen. De vraag is wel hoever dat begrip gaan moet. Een nieuwe Regionale Overeenkomst is bespreekbaar. De oude loopt in 2014 af en bevat geen milieubepalingen. Deze discussie moet op een nette manier gevoerd worden met ALLE contractanten van GLOBE. Het kan dus niet zo zijn dat een deel van de contractanten eenzijdig probeert er een nieuwe overeenkomst doorheen te drukken, zoals begin 2008 gebeurde. Het overleg over een nieuwe overeenkomst moet zich richten op de belangen van ONZE regio. Het gaat dan over ONZE kosten en ONZE baten.

Anderzijds roert ook Schiphol zich krachtig. Schiphol bereikt de grenzen van de groei. Daarom wil Schiphol, gesteund door het kabinet en de meeste politieke partijen, verdere groei opvangen op regionale luchthavens. Dat betekent tienduizenden extra vluchten op Eindhoven Airport. Het gaat dan om de categorie waar Schiphol zelf het minste aan heeft, met name goedkope charters. Deze krachten hebben hun basis in Amsterdam en Den Haag. Het gaat dus om ONZE kosten en HUN baten.

Vandaar dat de hamvraag is wie er straks op Eindhoven Airport de baas is.

De geluidsruimte rond vliegvelden wordt gemeten in Kosten-eenheden (KE). De oppervlakte binnen de 35 KE-lijn in km2 heet de geluidsruimte. (Binnen de 35 KE-lijn heeft 25% van de bevolking ernstige hinder, binnen de 20 KE-lijn is dat 10% enz.).

Wat Defensie in praktijk gebruikt is officieel niet bekend, maar wordt op ca 3 km2 geschat. (Wat Defensie mag gebruiken is overigens veel meer.)

Eindhoven Airport gebruikt nu in praktijk 3,35 km2 . Dat mag in de bestaande overeenkomst doorgroeien naar 3,85 km2 in 2014. De nieuwe wetgeving staat 4,74 km2 toe. De inzet van deze verklaring is om daar in een nieuwe regionale overeenkomst zover mogelijk onder te blijven. Een beperkte groei wordt aanvaard.

Onderteken ook, de 10 geboden voor Eindhoven Airport