Twijfels BOW over Airport-overleg

Bron: Eindhovens Dagblad, zaterdag 23 april 2016, Rob Burg, ed.nl

EINDHOVEN

Omwonenden van de Eindhovense luchthaven, verenigd in de BOW, twijfelen of zij aanschuiven aan de zogeheten uitvoeringstafel Eindhoven Airport. Dit gremium moet gaan toezien op de uitvoering van de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn aan de Alderstafel over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Tot 2020 mag Airport groeien naar 43.000 vliegbewegingen per jaar.

BOW-voorzitter Klaas Kopinga vreest dat er weinig te halen valt aan de uitvoeringstafel, omdat deze volgens hem slechts toeziet op de groei in de komende jaren en op de overeengekomen randvoorwaarden daarbij, waaronder de vorming van een leefbaarheidsfonds. De BOW wil vérder kijken en alvast de discussie starten over Airport in de periode na 2020. "Het wordt een bestuurlijke tafel, dat zie je aan de samenstelling. Men gaat zich enkel bezighouden met zaken die al vastgelegd zijn. Die moeten uitgevoerd worden en daar moeten de financiële middelen voor gevonden worden. Dat kunnen zij prima zelf."

Gisteren maakte de provincie bekend dat oud-staatssecretaris Pieter van Geel uit Stiphout de voorzitter wordt van de uitvoeringstafel. Deze gaat bestaan uit een regiegroep met daaronder twee werkgroepen. In de regiegroep zijn de twee betrokken ministeries vertegenwoordigd, evenals Eindhoven Airport, omliggende gemeenten en de provincie.

De BOW, BMF, BZW en Brainport Development worden nog uitgenodigd om deel te nemen. Van Geel verwacht op korte termijn met hen te kunnen praten over deelname, wellicht volgende week al. "Ik hoor graag wat zij wel en niet willen. Ik vind het erg belangrijk dat alle betrokken partijen erbij zijn. Met hen samen wil ik zoeken naar de balans tussen de economische voordelen voor Zuidoost-Brabant en de lasten voor de omgeving." Van Geel wil niet verder vooruitkijken dan 2020, de horizon voor de tot nu gemaakte afspraken over Eindhoven Airport.

Gedeputeerde Christophe van der Maat heeft het afgelopen halfjaar de vorming van de uitvoeringstafel voorbereid. "De belangen van alle betrokkenen zijn groot en lopen uiteen. Maar het is van belang dat we nu echt snel van start gaan. Tenslotte liggen er concrete opdrachten van de staatssecretaris en de minister."

Kopinga sluit niet uit dat hij op persoonlijke titel zitting neemt in een van de werkgroepen. Een daarvan gaat zich bezighouden met innovatieve ontwikkelingen. Kopinga, emeritus hoogleraar natuurkunde aan de TU/e, heeft ruime expertise op het gebied van geluid en geluidmetingen.