Tijd voor duidelijkheid over late landingen

Bron: Eindhovens Dagblad, dinsdag 15 april 2014, Rob Burg, ed.nl

ANALYSE - EINDHOVEN AIRPORT

Gelukkig gaat het 'slechts' om een ontwerp. En dus kan er in principe nog wat gesleuteld worden aan het luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport, dat de juridische grondslag vormt voor de nog af te geven vergunning voor medegebruik van het militaire vliegveld.
Want uitblinken in duidelijkheid doet het concept allerminst. Hoeveel vliegtuigen gaan er na 2015, in de tweede fase van de groei van Eindhoven Airport, nu precies landen in het laatste uur voor middernacht? Vier, zes, acht? En hebben we het dan over geplande oftewel reguliere vluchten of alleen over vertraagde aankomsten? Is het überhaupt wel nodig, dat laatste uurtje? Hebben de twee op Eindhoven Airport gevestigde vliegmaatschappijen niet genoeg aan zestien uur per dag om per toestel twee retourvluchten te kunnen maken? Saillant in deze is de mededeling onlangs van Transavia aan het ED waarin de maatschappij aankondigt zelfs drie (korte) retourvluchten – zes 'slagen' – te willen kunnen maken. Verschillen in interpretatie hebben in de regio geleid tot een verscherping van de controverse tussen voor- en tegenstanders van een ruimere jas voor home-carriers Transavia en Ryanair.
De verwarring is inmiddels doorgesijpeld naar de Tweede Kamer. Zes van de elf in de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu vertegenwoordigde politieke partijen hebben schriftelijke vragen ingediend bij de verantwoordelijke bewindslieden, minister Hennis-Plasschaert van Defensie en staatssecretaris Mansveld van Infra en Milieu. Dezen hebben heel wat uit te leggen. Heeft de SP gelijk als ze zegt dat de vier jaar geleden gemaakte afspraken van de Alderstafel geschonden worden door het 'regulier mogelijk maken van commerciële vluchten na 23.00 uur'? Wie er het advies van de Alders Tafel op na slaat, zal op zijn minst twijfelen aan dat standpunt. Immers, al in dit stuk was sprake van een openstelling van 7.00 tot 23.00 uur gedurende de hele week, inclusief een zogenoemde extensieregeling tot middernacht: 'Er zal een beperkt aantal slots worden vrijgegeven tussen 23.00 en 24.00 uur.'
Maar de termen 'regulier' of 'vertraagd' ontbreken, waardoor ook het oorspronkelijke advies dus voor meerdere uitleg vatbaar is.
Ook D66 constateert dat delen van het oorspronkelijke advies van de Alders Tafel verschillend worden geïnterpreteerd. Het wordt tijd voor helderheid: 'Relevant voor het huidige debat is de uitleg van de begrippen 'reguliere openingstijden' en 'slots' merkt de fractie terecht op.
Het ontwerp-luchthavenbesluit geeft inderdaad geen uitsluitsel over de precieze gewenste maat van de nieuwe jas. Volgens de tekst 'is de luchthaven geopend voor het commercieel burgerluchtverkeer dat volgens schema of vliegplan tussen 22.00 en 23.00 uur dan wel tussen 23.00 en 24.00 uur had moeten landen, doch vanwege de hierna te  noemen omstandigheden bij aankomst is vertraagd, mits de landing niet later dan één uur na het laatst regulier toegestane tijdstip plaatsvindt'.
Probeer daar maar eens chocola van te maken. Mocht de uitleg van Hennis en Mansveld niet tot tevredenheid leiden bij de Kamer, dan zal zij aandringen op een mondeling debat.
Gezien de gerezen grote onduidelijkheid lijkt dat geen overbodige luxe.