Stijging klachten over vlieggeluid

Bron: Eindhovens Dagblad, woensdag 8 juli 2015, Rob Burg, ed.nl

EINDHOVEN


In de eerste maanden van dit jaar zijn veel meer klachten over vlieggeluid rondom de Eindhovense luchthaven ingediend dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Vooral sinds de invoering van een digitaal meldpunt op internet, twee jaar geleden, is er sprake van een forse toename. Vooral de stijging in Wintelre springt in het oog. Vorig jaar was al een 'recordjaar' met ruim 10.000 klachten, maar gelet op de hoge scores tot nu tot gaat 2015 daar ruimschoots overheen.

Via www.samenopdehoogte.nl komt zo'n 95% van het aantal klachten binnen. Niet alleen het aantal meldingen is toegenomen, zo blijkt uit een rapportage van Defensie. Ook het aantal melders steeg. Verreweg de meeste klachten hebben betrekking op civiele vluchten. In het eerste kwartaal van dit jaar werden 6153 meldingen gedaan, ruim vier keer zo veel als in de zelfde periode een jaar eerder. Het aantal melders (exclusief de categorie 'structureel') verdubbelde naar 429.

In de cijfers tekent zich de invoering van een nieuwe vertrekroute over Wintelre (1B) duidelijk af. In de eerste drie maanden dienden de dorpelingen ruim 2700 klachten in, tegen slechts 14 in dezelfde periode in 2014. Veel klachten komen ook binnen vanuit Veldhoven en Eindhoven-noord.

De kwartaalrapportage en die over vorig jaar komen vanavond in Eindhoven aan de orde tijdens de openbare kwartaalvergadering van de COVM, de 'geluidsklachtencommissie' waarin onder meer overheden, Eindhoven Airport, Defensie en omwonenden zitting hebben.