Stijging aantal klachten verbaast Defensie niet

Bron: Eindhovens Dagblad, vrijdag 14 maart 2014

EINDHOVEN – Dat het aantal klachten over vliegtuiglawaai in de regio stijgt, is niet verbazingwekkend. “Ieder jaar is er tenslotte meer vliegverkeer. Het is logisch dat het aantal klachten toeneemt”, aldus commandant van de Vliegbasis Eindhoven Johan van Soest gisteravond. Van een 'explosieve stijging', zoals in de vergadering van de 'geluidshindercommissie' COVM gewag werd gemaakt, wilde Van Soest niet weten. “Vorig jaar waren er 3600 klachten. Dat zijn er tien per dag. Als je dat relateert aan het aantal van 200.000 omwonenden, kan ik niet spreken van een explosie.”
Gedeputeerde en COVM-voorzitter Ruud van Heugten opperde dat het grote aantal klachten vorig jaar – 1300 meer dan in 2012 – mede veroorzaakt is door de aandacht die de media hebben gegeven aan de nieuwe actiegroep 'Geen vluchten na elven'.
Wim de Jonge (BOW) vond dat er wat al te luchtig werd gedaan over de grote reeks klachten van geluidsoverlast. Hij wees op een GGD-onderzoek waaruit blijkt dat zo'n 18.000 mensen ernstige hinder ondervinden van de luchthaven. “En dat aantal gaat nog met factor twee toenemen”, waarschuwde hij.