SP dringt aan op meting ultrafijnstof bij Airport

Bron: Eindhovens Dagblad, vrijdag 4 december 2015, Rob Burg, ed.nl

EINDHOVEN

De Brabantse SP-fractie vindt dat er maatregelen nodig zijn om de uitstoot van ultrafijnstof, door vliegtuigen die op Eindhoven Airport landen, te verminderen. De fractie heeft het college van GS opnieuw gevraagd om een onderzoek in te (laten) stellen naar de uitstoot rondom het vliegveld.

Een onlangs door het RIVM gehouden onderzoek rond Schiphol toont volgens de socialisten aan dat vliegverkeer 'extra schade, ziekte en dood veroorzaakt', zeker in de directe omgeving. De partij heeft de uitkomsten voor Schiphol 'vertaald' naar Eindhoven Airport. In deze regio worden vooral Wintelre, Veldhoven en Meerhoven getroffen, aldus de SP.

Het ontzwavelen van kerosine is volgens de SP een eerste maatregel die genomen zou moeten worden. Hierdoor wordt de uitstoot van ultrafijnstof verminderd. Ook wil de SP dat er zuinigere en stillere vliegtuigen worden ingezet.

De socialisten willen dat het overleg dat gaat toezien op de uitvoering van de aan de Alderstafel gemaakte afspraken, zich sterk gaat maken voor internationaal overleg, gericht op de ontzwaveling van kerosine. Volgens de SP is het een relatief goedkope maatregel. Voor een Boeing 737-800 betekent het per vlucht zo'n 130 euro aan meerkosten. "Dat komt neer op ruim een halve euro per ticket", aldus de SP.

De volledige tekst van de motie