Airport moet uitstoot compenseren

Bron: Eindhovens Dagblad, zaterdag 4 juli 2015, ed.nl

DEN BOSCH

De fractie van de SP in Provinciale Staten vindt dat Eindhoven Airport compenserende maatregelen moet treffen voor de uitstoot van stikstof door vliegtuigen. Volgens de partij was compensatie al nodig tijdens de eerste groeifase van de luchthaven, die liep van 2010 tot nu. Zeker nu de landelijke en provinciale regels met betrekking tot de emissie van stikstof in de buurt van natuurgebieden is aangescherpt, én gelet op de voorziene doorontwikkeling van Eindhoven Airport, is compensatie nodig, stelt de SP. Van het college van GS wil de fractie weten of vanuit Den Bosch maatregelen genomen worden richting de luchthaven.