Recordaantal klachten vlieglawaai

Bron: Eindhovens Dagblad, dinsdag 11 maart 2014, Rob Burg, ed.nl

Vorig jaar deed een recordaantal klagers uit Eindhoven en omgeving een melding over geluidsoverlast die afkomstig was van vliegtuigen.

EINDHOVEN – Bij de meldpunten voor klachten over vliegtuiglawaai rondom Eindhoven Airport is vorig jaar het recordaantal van 3694 meldingen binnengekomen. Dat zijn ruim 1300 klachten meer dan in het jaar ervoor.
Dit staat in de jaarrapportage van de luchtmacht voer 2013. Verreweg de meeste klachten (1010) hadden betrekking op de burgerluchtvaart. Over de activiteiten van militaire vliegtuigen kwamen 568 klachten binnen. Bij eerdere rapportages waren het steeds de militaire vluchten die de meeste hinder opleverden. De overige ruim 2000 klachten hadden betrekking op recreatief en doorgaand vliegverkeer of behoorden tot de categorie 'algemene klachten'. Dit zijn meldingen die niet te herleiden zijn tot één specifieke vlucht.
Eindhoven Airport gaat niet in op de rapportage: “Er vindt geen analyse plaats van de cijfers. Er kunnen daarom ook geen conclusies aan worden verbonden”, zegt een woordvoerster. Een soortgelijk antwoord geeft een woordvoerster van de luchtmacht. Een oorzaak van de plotselinge stijging is volgens haar niet te geven.
Met uitzondering van enkele 'rustigere' jaren, is vanaf 2004 het aantal boze telefoontjes en e-mails gestaag toegenomen. De meeste klachten vorige jaar kwamen binnen in de maanden juni tot en met oktober. De Vliegbasis Eindhoven heeft een klachtenlijn met twee telefoonnummers. Ook kan er via de website van Defensie en op www.samenopdehoogte.nl worden geklaagd.
Opvallend is het hoge aantal meldingen van structurele klagers: de 'top 5' van de bellers was goed voor 1377 klachten, oftewel ruim 37 procent van het totaal. Eén klager belde 731 keer; dat is gemiddeld twee keer per dag. Eindhoven genereert sinds jaar en dag verreweg de meeste hinder van alle militaire bases in het land. Anderzijds is deze regio ook het gebied waar procentueel de meeste structurele klagers wonen.
In Gilze-Rijen, Volkel en Leeuwarden bedroeg het aantal klachten respectievelijk 1158, 205 en 187. De helikopters op Gilze-Rijen leidden in Oirschot tot 82 klachten. Friese F16's weken in augustus voor enkele maanden uit naar Eindhoven, hetgeen een stijging van het aantal klachten tot gevolg had. Volgens een woordvoerster van de vliegbasis hadden 37 meldingen betrekking op de F16's.
De jaarrapportage geluidshinderklachten wordt donderdagavond besproken in de commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven. In deze COVM zitten onder andere vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, Eindhoven Airport, de vliegbasis en omwonenden. De openbare vergadering in de raadszaal van de gemeente Eindhoven begint om 20.00 uur.