PvdA overstag: 'tevreden met plan Airport'

Bron: Eindhovens Dagblad, donderdag 29 oktober 2015, Arnold Mandemaker, ed.nl

EINDHOVEN/DEN HAAG

De uitbreiding van het aantal vluchten op Eindhoven Airport kan nu wel rekenen op de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Het aangepaste voorstel van de gisteren aftreden staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA, Infrastructuur) heeft regeringspartij PvdA over de streep getrokken.

De PvdA was eerder tegen het plan-Alders omdat dit geen draagvlak zou hebben in de regio. PvdA-Kamerlid Henk Leenders is nu wel 'tevreden' met het aangepaste voorstel. "Het aanvankelijke voorstel van de Alderstafel was teleurstellend omdat er te weinig rekening werd gehouden met overlast voor omwonenden. Dat kreeg dus onze steun niet. In dit nieuwe voorstel is het maximale gedaan om de overlast te beperken", stelt Leenders. Vooral het beperken van de vluchten 'aan de randen van de nacht' is voor de PvdA een belangrijke toezegging. "De luchthaven moet bij de groei rekening houden met de omwonenden. De gemeenten en de omwonenden krijgen nu een goede positie aan de onderhandelingstafel."

Leenders wijst erop dat de PvdA nooit tegen een groei van Eindhoven Airport was, gezien het belang van de luchthaven voor de economie. "Maar het beperken van de overlast voor de omwonenden is daarbij nu wel voorwaardelijk gesteld."

Economisch belang

Eerder sprak coalitiepartij VVD zich al uit voor het toestaan van een groei naar maximaal 43.000 vluchtbewegingen in 2020 vanwege het economische belang van de luchthaven voor de regio en Nederland.

VVD-Kamerlid Barbara Visser is 'kritisch' over de brief van Mansveld. Er lag volgens haar met het rapport-Alders al een goede basis voor gecontroleerde groei van Eindhoven Airport. Het stoort haar dat Mansveld nu toch weer met toezeggingen komt op eerder overeengekomen randvoorwaarden. "Dan vraag ik mij af wat toezeggingen waard zijn. Hebben we dan vijf jaar lang alleen maar een circus opgetuigd?" Volgens Visser zijn alle toezeggingen die Mansveld nu aan de regio doet al eerder vastgelegd. "Het gaat mij om het proces. Worden afspraken nagekomen en hoe is tegemoetgekomen aan bezwaren?" Visser wil hierover een Kamerdebat voeren met de opvolger van Mansveld. De staatssecretaris nam gisteren ontslag vanwege het Fyra-rapport.

Vliegroutes

In de tussentijd vindt Visser het belangrijk dat de eerder gemaakte afspraken inhoud krijgen. "Het leefbaarheidsfonds komt er. Nu is de vraag hoe dat wordt gevuld en wie daarvan gebruik kan maken. Er ligt een afspraak over alternatieve vliegroutes, maar hoe doe je dat? Het is voor de regio van groot belang dat daarover snel duidelijkheid komt."

GroenLinks behoudt de eerder geformuleerde bezwaren tegen de verdere groei van Eindhoven Airport. Ook zet Kamerlid Liesbeth van Tongeren vraagtekens bij de onderliggende business-case. De overige fracties konden gisteren niet reageren vanwege het aftreden van Mansveld.