Provincie weigert onderzoek naar ultrafijn stof vliegveld Eindhoven

Bron: Eindhovens Dagblad, zaterdag 14 februari januari 2015, Rob Burg, ed.nl

EINDHOVEN
– Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zien er geen heil in om op korte termijn een onderzoek te laten doen naar de uitstoot van ultrafijn stof door vliegtuigen rond de luchthaven in Eindhoven.

De SP-fractie had hierom vorige maand gevraagd, naar aanleiding van een eerder onderzoek naar ultrafijn stof rond Schiphol. De onderzoeksresultaten zouden volgens de SP meegenomen kunnen worden in de evaluatie van de Alderstafel Eindhoven, die dit jaar plaatsvindt en die gaat over de ontwikkeling van Eindhoven Airport.

De uitkomsten van de metingen rond Schiphol zijn voor staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) reden om het RIVM opdracht te geven voor een vervolgonderzoek. Deel twee is volgens haar nodig om ‘beter zicht te krijgen op de urgentie van het probleem’. GS willen de resultaten van dat vervolgonderzoek afwachten, en daarna pas een besluit nemen over eventuele metingen rond het vliegveld in Eindhoven.

De SP vindt dat de effecten op de luchtkwaliteit in de omgeving een belangrijke rol zouden moeten spelen bij de evaluatie van de Alderstafel. GS zijn het daar niet mee eens en wijzen op de afspraken die vijf jaar geleden zijn gemaakt over die evaluatie. ‘Luchtkwaliteit was daar geen expliciet onderdeel van en kan dus niet alsnog een criterium zijn’, antwoordt het college op schriftelijke vragen van de SP.

GS zijn vooralsnog ook niet bereid om, zoals de socialisten willen, ‘schonere verbranding van vliegtuigbrandstoffen’ via een lobby in Den Haag op de internationale politieke agenda te zetten.