Protest van regio tegen Airportplan

Bron: Eindhovens Dagblad, zaterdag 18 juli 2015, Rob Burg, ed.nl

Informatie Alderstafel gelekt

Twaalf gemeenten rondom Eindhoven Airport keren zich tegen conceptadvies Alders. Ook BOW en BMF zijn tegen.

EINDHOVEN Twaalf gemeenten rondom Eindhoven Airport keren zich tegen de tweede groeifase van de luchthaven, zoals die verwoord is in het conceptadvies van de Alderstafel. Ook de BOW (omwonenden) en de Brabantse Milieu Federatie gaan niet akkoord met het advies, waarvan de eindversie naar verwachting in de loop van volgende week aan staatssecretaris Mansveld aangeboden wordt.

De grootste pijnpunten zijn: teveel ruimte voor vliegverkeer in het laatste uur van de dag, te vroege vluchten op zondag én het hoge tempo waarbinnen de luchthaven zich ontwikkelt.

Tijdens het laatste overleg van de Alderstafel, afgelopen maandag, deden de gemeenten op basis van aangenomen moties voorstellen die voor een compromis moesten zorgen. Tijdens die bijeenkomst lag het conceptadvies voor. Alders wees de voorstellen echter van de hand.

Een en ander blijkt uit een uitgelekte mail van de Bestse wethouder Marc van Schuppen aan zijn collega's van de gemeenten uit de zogeheten eerste en tweede ring. Dit zijn Best, Eersel, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven, Bergeijk, Bladel, Heeze-Leende, Laarbeek, Sint-Oedenrode en Waalre.

De afgelopen weken hebben de raden van de betrokken gemeenten moties aangenomen die voorwaarden stellen aan de groei van de luchthaven. Tegen die ontwikkeling - tot 43.000 vluchten per jaar - bestaat in principe geen bezwaar.

"Iedereen begrijpt dat Airport moet groeien, maar dan wél gereguleerd", zegt de Bergeijkse wethouder Frank van der Meijden. Inhoudelijk wil hij niet reageren, omdat er geen definitief advies voorligt. "Het concept kan nog gewijzigd worden. En we zijn nu nog on speaking terms."

In het voorstel van de ringgemeenten wordt het aantal landingen in het laatste uur van de dag beperkt tot drie, zoals in de afgelopen jaren ook het geval was. Bovendien zouden deze late landingen vóór 23.30 uur moeten plaatsvinden.

Een tweede voorstel, dat volgens de ringgemeenten de economische ontwikkeling van de luchthaven niet in de weg staat, betreft de openingstijden op zon- en feestdagen. Er zou dan pas gevlogen moeten worden vanaf 8.00 uur, op zaterdag vanaf 7.00 uur.

Tevens vinden de ringgemeenten dat er bij de ontwikkeling van de luchthaven gas teruggenomen moet worden. Per jaar mag het aantal vluchten toenemen met 2000 in plaats van 3000.

Van Schuppen wil niet ingaan op de uitgelekte mail.

Voorzitter Klaas Kopinga van de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) merkt op dat er geen sprake zal zijn van een unaniem gedragen advies, met als gevolg dat een beslissing uiteindelijk op het bordje van de Tweede Kamer terecht zal komen.