Petitie - Taming Aviation - aangeboden

Op deze website is al eerder aandacht gevraagd voor het initiatief Taming Aviation. Dat is een burgerinitiatief uit Oostenrijk, dat een groot aantal organisaties rondom Europese luchthavens verenigd heeft in een petitie aan het Europese parlement. Bedoeling is om “de luchtvaart te temmen” met eisen als geen nachtvluchten, geen heimelijke staatssteun, stillere vliegtuigen etc. Het Europees Parlement heeft hier een vinger in de pap.

De standpunten van het internationale burgerinitiatief, tevens de eisen in de petitie, zijn terug te vinden op www.tamingaviation.eu

Inmiddels is de petitie, met meer dan 140 handtekeningen eronder van omwonendenorganisaties uit 10 lidstaten van de Europese Unie, aangeboden aan het Europees Parlement, en wel aan mevrouw Cecilia Wikström, voorzitter van het Petition Commitee van dat parlement. Dat gebeurde op 18 november 2014.


The delegates with Keith Taylor MEP
Ulrike Müller MEP, John Stewart (HACAN), Keith Taylor MEP, Susanne Heger (Initiator), Cecilia Wikström MEP