Onderzoek naar hinder Airport in juni afgerond

Bron: Eindhovens Dagblad, vrijdag 24 april 2015, ed.nl

EINDHOVEN – Het GGD-onderzoek naar de hinderbeleving rondom Eindhoven Airport, in opdracht van de gemeente Eindhoven, wordt naar verwachting in de eer­ste helft van juni afgerond.

Dat maakte Eindhovens wethou­der Marco van Dorst deze week bekend. Het onderzoek is formeel geen onderdeel van de lopende evaluatie over de eerste groeifase van Eindhoven Airport. De par­tijen aan de Alderstafel kunnen de eindresultaten wel laten mee­wegen. De gemeente Eindhoven is dat ook van plan. ‘Het zou raar zijn als wij, wanneer we zo’n on­derzoek initiëren, niets met de re­sultaten zouden doen’, stelde Van Dorst.

Het hinderbelevingsonderzoek is het tweede dat in de regio gehou­den wordt. Uit een eerdere, in 2012 gehouden, ‘nulmeting’ bleek dat zo’n 17.000 mensen in de re­gio ‘ernstig gehinderd’ worden door het vliegtuiggeluid.