Minder AWACS op Vliegbasis Eindhoven

Bron: Eindhovens Dagblad, vrijdag 12 september 2014, Simon Rood, ed.nl

VELDHOVEN – Goed nieuws voor de omwonenden van Vliegbasis Eindhoven: voortaan doen AWACS-radarvliegtuigen niet 130 maar 100 keer per jaar het militaire deel van de luchthaven aan.

Defensie verdeelt het aantal vluchten van de zeer luidruchtige toestellen meer over de andere militaire luchthavens in het land.

Dat maakte de vliegbasiscommandant Johan van Soest gisteravond bekend. Dat deed hij tijdens een vergadering van de COVM. In deze ‘geluidsklachtencommissie’ zijn gemeenten, Defensie, Eindho­ven Airport, de vliegbasis, omwonenden en milieugroeperingen vertegenwoordigd. In de gemeenteraadszaal van Veldhoven besprak de COVM de tweede kwartaalrapportage over geluidshinderklachten van het vliegveld.

Defensie ziet de enorme toename aan meldingen net als bij voorgaande rapportages als een logisch gevolg van het toegenomen vluchtverkeer. „Maar er zijn meer mogelijkheden om melding te maken”, verwees Van Soest naar de website samenopdehoogte.nl. „En er zijn meer structurele melders.” De gemeenten waar deze melders wonen, willen in contact komen met hen. Defensie legt bij de klagers de vraag neer of zij open staan voor gesprekken met wethouders. „Zo hopen we duidelijker te krijgen waar het precies wringt”, aldus COVM-lid Hans Verhoeven van de gemeente Eind­hoven. „Mogelijk kan in zo’n gesprek ook al een stuk onvrede worden weggenomen.”

Het COVM is bezig om de afhandeling van overlastmeldingen te verbeteren. Alleen registreren heeft geen zin, menen de leden. „We willen beter inzicht in de achtergrond van de klachten.”

Het melden van overlast is wel nuttig, aldus commandant Van Soest. „Eindhoven heeft de meeste overlastklachten van de militaire vliegbases in het land. Daarmee kon ik anderen overtuigen dat het reëel is om vluchten te verplaatsen naar elders.”

Dit jaar landen nog elf AWACS op Eindhoven. Dan is het nieuwe maximale aantal van honderd bereikt, aldus Van Soest. Hij bedankte omwonenden voor het begrip dat zij toonden rond de extra militaire vluchten naar Oekraïne. Defensie maakte 150 vliegbewegingen van en naar de plek waar vlucht MH17 verongelukte, ook op late en heel vroege tijdstippen. Van Soest verwacht op korte termijn weer een flink aantal vluchten naar Charkov, ten dienste van verder onderzoek.


Mogelijk kan gesprek met een structurele klager al stuk onvrede wegnemen - Hans Verhoeven, Eindhoven